Efficiënter samenwerken aan documenten en projecten

Overzicht

Training voor SharePoint 2010 In deze cursus leert u hoe u optimaal kunt werken met agenda's, meerdere personen tegelijk aan documenten kunt laten werken, documenten offline haalt en opnieuw verbindt met behulp van SharePoint Workspace, en projecten beheert in SharePoint en met taakoverzichten.

Wanneer u deze cursus hebt voltooid, bent u in staat het volgende te doen:

 • Efficiënter samenwerken met agenda's.

 • Met meerdere mensen tegelijk aan een document of presentatie werken.

 • Doorgaan met samenwerken terwijl u of uw teamleden onderweg zijn of niet altijd verbinding hebben.

 • Een project beheren.

 • Een project beheren in een lijst met projecttaken.

Deze cursus omvat:

 • Acht zelfstudielessen.

 • Een korte test aan het einde van de cursus. Deze test wordt niet beoordeeld.

 • Een snelzoekkaart die u kunt afdrukken aan het einde van de cursus.

 • Het wordt aanbevolen de cursus Overstappen op de gebruikersinterface van SharePoint 2010 te voltooien voordat u deze cursus gaat volgen.

 • Het is de bedoeling dat u de drie video's over cocreatie en de twee video's over SharePoint Workspace in deze cursus in de aangegeven volgorde bekijkt.

 • De volgende functies die worden genoemd in de laatste les zijn niet beschikbaar in SharePoint Online: integratie met bedrijfstoepassingen en de integratie tussen taakoverzichten van Project en Project Server.

Offlineversie (108 MB)

Efficiënter werken met agenda's

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Deel 1: Een overzicht van cocreatie van documenten

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Deel 2: Cocreatie van een Word 2010-document

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Deel 3: Cocreatie van een PowerPoint 2010-presentatie

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Deel 1: Een overzicht van SharePoint Workspace 2010

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Deel 2: Werken met lijsten en bibliotheken in SharePoint Workspace 2010

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een taakoverzicht van Project gebruiken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een project beheren met Microsoft SharePoint Server 2010

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Test uzelf

Doe de volgende test zodat u zeker weet dat u het materiaal begrijpt. Uw antwoorden zijn privé en de testresultaten worden niet van een score voorzien.

Welke van de volgende beweringen over het gebruiken van SharePoint-agenda's is waar?

De enige manier om het eigenschappenvenster van de activiteit weer te geven, is met behulp van het lint.

Onjuist. U kunt wijzigingen aanbrengen door te dubbelklikken op de activiteit. U kunt ook de aanwijzer boven de tijdsperiode van de activiteit houden en klikken op Toevoegen.

Agenda-items hebben een limiet van 4 uur per dag, dus voor een activiteit van een hele dag zijn twee activiteiten nodig.

Onjuist. U kunt aangeven dat een activiteit de hele dag duurt door het selectievakje Hiervan een activiteit maken die de hele dag duurt en die niet op een specifiek tijdstip begint of eindigt in te schakelen bij Duurt hele dag in het eigenschappenvenster van de activiteit.

De beste manier om van een item een terugkerende gebeurtenis te maken, is door het item voor elke tijdsperiode opnieuw in te voeren.

Onjuist. Als u de gebeurtenis bijvoorbeeld elke woensdag om 11:00 uur wilt herhalen, schakelt u het selectievakje Hiervan een terugkerende gebeurtenis maken in bij Terugkeerpatroon in het eigenschappenvenster van de gebeurtenis.

De informatie die u minimaal moet invoeren voor een nieuwe gebeurtenis of activiteit bestaat uit een titel, de begintijd en de eindtijd.

Juist. Alle andere informatie, zoals de locatie, een beschrijving en een categorie, is optioneel.

Welke van de volgende beweringen is een juiste omschrijving van een scenario voor cocreatie?

U kunt samen met anderen aan een document van Office 2007 of hoger werken als u de URL van het document weet.

Onjuist. U kunt alleen samenwerken aan documenten van Office Word 2010 of presentaties van Office PowerPoint 2010 die zijn opgeslagen in een bibliotheek van SharePoint 2010. U kunt samenwerken aan een notitiebestand van OneNote 2007 en 2010.

U moet een document of presentatie altijd eerst uitchecken voordat u er samen aan gaat werken.

Onjuist. Cocreatie is niet compatibel met het proces van het uitchecken en inchecken van documenten of presentaties in een SharePoint-bibliotheek. Het uitchecken van een document of presentatie betekent dat u er alleen aan wilt werken. U checkt het bestand dan later weer in, zodat anderen de wijzigingen kunnen zien of verder kunnen werken aan het document of de presentatie.

Wijzigingen van andere auteurs worden direct weergegeven in een document of presentatie.

Onjuist. Andere auteurs zien uw wijzigingen pas nadat u het bestand expliciet hebt opgeslagen en vernieuwd. U ziet dan ook de wijzigingen die andere auteurs hebben opgeslagen. Dit is een belangrijk punt. Op deze manier behoudt u de volledige controle over uw document. U weet waar de andere auteurs zijn gebleven, maar u kunt gewoon verder werken. Daarnaast kunt u bepalen wanneer u uw wijzigingen zichtbaar wilt maken voor de anderen.

Over het algemeen is een alinea het kleinste element van een Word-document waaraan auteurs onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

Juist. Een alinea is een element in Office Word dat een samenhangend geheel vormt. Voorbeelden hiervan zijn alinea's met tekst, tekst bij opsommingstekens, tabelcellen en afbeeldingen.

Welke van de volgende beweringen is een juiste omschrijving van het proces van synchronisatie tussen SharePoint Workspace en SharePoint 2010?

Synchronisatie verloopt in één richting.

Onjuist. Deze synchronisatie verloopt in twee richtingen. Wijzigingen die zijn doorgevoerd op uw computer worden geüpload naar de server en wijzigingen op de server worden gedownload naar uw computer.

Synchronisatie vindt alleen plaats wanneer u op het lint op Synchroniseren klikt.

Onjuist. Wanneer er verbinding is, kan synchronisatie automatisch achter de schermen plaatsvinden. U kunt de wijzigingen echter ook handmatig doorvoeren als u dat wilt.

U kunt SharePoint Workspace zelfs gebruiken wanneer u offline bent.

Juist. Wanneer u geen verbinding hebt, thuis, onderweg of in het vliegtuig, kunt u gewoon blijven werken op uw computer. Wanneer u weer online bent, zorgt SharePoint Workspace ervoor dat de offline doorgevoerde wijzigingen van u en uw collega's worden gesynchroniseerd.

Om volledigheid te garanderen, worden bij de synchronisatie bestanden en lijsten in hun geheel vervangen als er een wijziging plaatsvindt.

Onjuist. Synchronisatie is zeer efficiënt. Alleen de wijzigingen in lijsten en bestanden worden gesynchroniseerd.

Welke van de volgende beweringen over taakoverzichten van een project is onjuist?

Het voltooiingspercentage van een taak wordt weergegeven in de takenlijst, maar helaas niet in het Gantt-diagram.

Onjuist. Het voltooiingspercentage van een taak wordt weergegeven in zowel de takenlijst als het Gantt-diagram, zodat u de voortgang van een project gemakkelijker kunt meten.

U kunt alleen de begindatum en de vervaldatum invoeren om een projectplanning te voltooien in de takenlijst.

Onjuist. Naast de begindatum en de einddatum, moet u mogelijk ook eventuele afhankelijkheden aangeven. Dit zijn voorafgaande taken die overzichtelijk in het Gantt-diagram worden opgenomen.

Lijsten met projecttaken worden al sinds enkele versies gebruikt en de functionaliteit hiervan is niet echt ingrijpend gewijzigd.

Onjuist. Lijsten met projecttaken zijn geïntroduceerd in SharePoint 2007 en zijn verbeterd in SharePoint 2010. Dit zijn de belangrijkste voordelen van het werken met lijsten met projecttaken: geen speciale software nodig, iedereen in het team heeft via SharePoint 2010 toegang tot projecttoewijzingen en -tracering, er is geen speciale training nodig.

Een lijst met projecttaken bestaat uit twee hoofdgebieden: een gebied voor het invoeren van alle taakgegevens en een Gantt-diagram voor het weergeven van de taken en hun onderlinge relatie.

Juist. De combinatie van een lijst met taken en een Gantt-diagram vormt de efficiëntste manier voor het onderhouden en traceren van de voltooiing van projecttaken en de bijbehorende afhankelijkheden.

Feedback

Snelzoekkaart

Zie ook

Een activiteit toevoegen aan een SharePoint-agenda?

Selecteer in de agenda de tijdsperiode voor de activiteit, wijs de periode aan en klik op Toevoegen.

Koppeling toevoegen aan agenda

Wat is er nodig om samen te werken aan bestanden van Microsoft Word of PowerPoint?

 • Het moet een bestand van Word of PowerPoint 2010 zijn dat is opgeslagen in een bibliotheek van SharePoint 2010.

 • Iedereen die het bestand bewerkt, moet gebruikmaken van Word of PowerPoint 2010.

 • Niemand heeft het bestand uitgecheckt.

Hoe kunt u verder werken aan een SharePoint-site als u niet meer op kantoor bent?

Klik in het menu Siteacties voor de site op Synchroniseren met SharePoint Workspace. U kunt nu werken aan de site in SharePoint Workspace terwijl u niet op kantoor bent en de wijzigingen synchroniseren wanneer u weer terug bent.

Synchroniseren met SharePoint Workspace

Wat voor soort lijst kunt u gebruiken om projecten te beheren?

De lijst met projecttaken is geschikt voor het beheren van de taken, datums en resources voor uw projecten. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat het project op schema blijft.

Projecttaken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×