Een XML-webservice als gegevensbron toevoegen

Een webservice is een speciaal programma dat op internet kan worden gepubliceerd en kan worden gebruikt als een onderdeel op een webpagina. Door een webservice wordt een specifieke taak uitgevoerd, waarbij gegevens worden opgevraagd door de clientcomputer, die door de webservice worden geretourneerd in de vorm van XML. Enkele algemene voorbeelden van XML-webservices zijn conversieprogramma's voor valuta, programma's die hypotheken berekenen en programma's voor aandelenkoersen.

In dit artikel

Wat is een webservice?

Een XML-webservice aan de gegevensbronbibliotheek toevoegen

Een gegevensweergave maken van de gegevensbron voor de XML-webservice

Wat is een webservice?

XML-webservices worden mogelijk gemaakt door SOAP, een op standaarden gebaseerd protocol dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens in XML-indeling via een computernetwerk. Elke webservice bevat een WSDL-bestand (Web Service Description Language) dat informatie bevat over de XML-webservice en de mogelijkheden ervan. Webserviceproviders kunnen webservices registeren met behulp van UDDI (Universal Description Discovery and Integration), een specificatie voor het publiceren van en zoeken naar gegevens over webservices. Gebruikers die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen in het UDDI-register zoeken naar webservices die mogelijk door hen kunnen worden gebruikt. Als een webservice aan een website is toegevoegd, wordt de informatie over de webservice weergegeven met behulp van HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Een webservice maakt gebruik van SOAP en WSDL om met de browser te communiceren

Als u een webservice wilt toevoegen aan de gegevensbronbibliotheek, moet u de URL van de WSDL-beschrijving van de betreffende webservice kennen. Deze URL eindigt meestal op ?WSDL of .wsdl. Als u beschikt over de URL voor de WSDL-beschrijving, kunt u de webservice toevoegen aan de gegevensbronbibliotheek.

Windows SharePoint Services 3.0 biedt webservices voor interactie met vrijwel elk aspect van servers, sites, lijsten, bibliotheken, enquêtes of webpagina's die zijn gebaseerd op Windows SharePoint Services 3.0. In de volgende procedures gebruikt u de webservice Webs. De webservice Webs biedt methoden voor het werken met SharePoint-sites en -subsites. U kunt deze webservice bijvoorbeeld gebruiken voor het indienen van een query voor het weergeven van alle titels en URL's van alle sites binnen de huidige siteverzameling, de titels en URL's van alle sites die zich direct onder de huidige site bevinden of de URL van de bovenliggende site voor de opgegeven pagina-URL.

In de sectie Zie ook vindt u een koppeling naar meer informatie over de webservices waarover u de beschikking hebt in Windows SharePoint Services 3.0.

Naar boven

Een XML-webservice aan de gegevensbronbibliotheek toevoegen

Voor het beheren en onderhouden van uw SharePoint-site is het raadzaam om een gegevensweergave te maken met de namen en URL's van alle subsites in de huidige siteverzameling. Als u verbinding maakt met de webservice Webs en deze als gegevensbron gebruikt, kunt u deze gegevens snel ophalen en hiervan een weergave maken.

 1. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek onder XML-webservice op Een verbinding maken met een webservice.

  Als de kop XML-webservice is samengevouwen, moet u op het plusteken (+) klikken om deze uit te vouwen.

 2. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron naar het tabblad Bron en typ in het vak Locatie van servicebeschrijving de URL voor de webservice, of klik op Bladeren om het WSDL-bestand te zoeken en te selecteren.

  Typ voor dit voorbeeld http://naam van uw server/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, waarbij naam van uw server staat voor de naam van uw SharePoint-server.

 3. Klik op Nu verbinden.

  Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de knop Nu verbinden gewijzigd in de knop Verbinding verbreken en worden de overige opties op het tabblad beschikbaar.

 4. In de lijst Selecteer welke gegevensopdracht u wilt configureren ziet u vier opdrachten. Met de opdracht Selecteren worden gegevens van de webservice opgehaald, die u vervolgens kunt weergeven door een gegevensweergave te maken. Met de opdrachten Invoegen, Bijwerken en Verwijderen worden tevens gegevens van de webservice opgehaald, die u vervolgens kunt wijzigen door een gegevensformulier te maken voor het invoegen, bijwerken of verwijderen van gegevens in de webservice.

  Klik voor dit voorbeeld op de opdracht Selecteren om een gegevensweergave te maken van de gegevens die door de webservice worden geretourneerd.

 5. Onder Verbindingsgegevens selecteren kunt u zien dat bij Servicenaam de naam Webs wordt weergegeven en dat bij Adres het adres http://naam van uw server/_vti_bin/Webs.asmx wordt weergegeven.

 6. Klik in de lijst Poort op het toepassingsprotocol dat u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot de webservice.

  De opties in deze lijst worden door de webservice als compatibele protocollen geleverd en verschillen per webservice.

  Klik in het volgende voorbeeld op WebsSoap.

 7. Klik in de lijst Bewerking op de bewerking die u door de webservice wilt laten uitvoeren. De opties in de lijst worden door de webservice gedefinieerd als bewerkingen die de service kan uitvoeren.

  Voor de webservice Webs die in dit voorbeeld wordt gebruikt, zijn de volgende bewerkingen beschikbaar:

  • Klik op GetWebCollection als u de titels en URL's van alle sites binnen de huidige siteverzameling wilt ophalen.

  • Klik op GetWeb als u wil een verzameling lijstsjabloondefinities voor de huidige site wilt ophalen.

  • Klik op GetListTemplates als u de eigenschappen van een site wilt retourneren (bijvoorbeeld naam, beschrijving en thema).

  • Klik op GetAllSubWebCollection als u de titels en URL's wilt ophalen van alle sites die zich direct onder de huidige site bevinden.

  • Klik op WebURLFromPageURL als u de URL van de bovenliggende site van de opgegeven pagina-URL wilt retourneren.

  • Klik op GetContentTypes als u de inhoudstypen wilt ophalen die op de huidige site worden gebruikt.

   Klik voor dit voorbeeld op GetWebCollection.

 8. In de lijst Parameters ziet u de namen van de parameters die voor de webservice vereist zijn of die door de webservice worden toegestaan. Als u de permanente of standaardwaarde van een parameter wilt wijzigen, klikt u op de parameter en klikt u vervolgens op Wijzigen.

  Vereiste parameters worden aangeduid met een sterretje (*). Voor de webservice Webs zijn geen parameters vereist.

 9. Klik op OK.

  De XML-webservice wordt nu weergegeven in de gegevensbronbibliotheek.

  XML-webservice zoals weergegeven in de gegevensbronbibliotheek

Naar boven

Een gegevensweergave maken van de gegevensbron voor de XML-webservice

Nadat u een webservice hebt toegevoegd aan de gegevensbronbibliotheek, kunt u een gegevensweergave maken met de gegevens die zijn opgehaald van de webservice, door deze op een pagina te slepen.

Wanneer u een gegevensbron naar een pagina sleept, wordt een standaardweergave van de gegevens weergegeven, waarbij de eerste vijf velden in uw gegevensbron worden weergegeven in een rij in een eenvoudige tabel. Als de eerste vijf velden worden weergegeven met de overeenkomstige gegevens, is de gegevensbron correct geconfigureerd.

Gegevensweergaven zijn gebaseerd op Microsoft ASP.NET 2.0-technologie. Als u een gegevensweergave wilt maken, moet u beginnen met een ASP.NET-pagina (ASPX-bestand).

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Klik in het dialoogvenster Nieuw op het tabblad Pagina, klik op Algemeen en vervolgens op ASPX en OK.

  Er wordt een nieuwe pagina met FORM-code geopend.

  ASP.NET-formuliercode

 3. Als Gegevensbronbibliotheek niet zichtbaar is, moet u in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek klikken.

 4. Zoek in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek naar de gegevensbron (in dit voorbeeld Webs op uw server, waarbij uw server staat voor de naam van uw server) en sleep deze naar de pagina.

  Er wordt nu een gegevensweergave met alle titels en URL's van alle sites binnen de huidige siteverzameling weergegeven op de pagina en het taakvenster Details van gegevensbron wordt geopend.

Zie Gegevensweergaven maken voor meer informatie over gegevensweergaven.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×