Een XML-bestand toevoegen als gegevensbron

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw onderneming is meer gegevens opslaat in XML-bestanden. Als u deze gegevens beter toegankelijk zijn op uw site, die u wilt deze XML-bestanden gebruiken als gegevensbronnen. Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u gemakkelijk een verbinding met een XML-bestand aan de gegevensbronbibliotheek toevoegen als gegevensbron. Nadat u verbinding met het XML-bestand maakt, kunt u een weergave van gegevens in het XML-bestand maken door een gegevensweergave te maken. Zie het artikel een gegevensweergave makenvoor meer informatie over gegevensweergaven.

Er zijn drie verschillende manieren waarop u XML-bestanden als gegevensbron kunt toevoegen aan uw site. U kunt:

 • Een XML-bestand maken in Office SharePoint Designer 2007 en opslaan als onderdeel van de website.

 • Een XML-bestand importeren uit een bestand of map op uw computer of netwerk.

 • Verbinding maken met een XML-bestand dat zich op een externe server bevindt.

Als u een nieuw XML-bestand maakt of importeert, wordt automatisch een bijbehorende verbinding weergegeven in de gegevensbronbibliotheek. Elk XML-bestand op een site heeft standaard een bijbehorende gegevensbronverbinding in de gegevensbronbibliotheek.

Wat wilt u doen?

Een XML-bestand maken

Een XML-bestand op uw computer of netwerk importeren

Verbinding maken met een XML-bestand op een externe server

Een XML-bestand maken

Als u een XML-bestand maakt in Office SharePoint Designer 2007 en dit opslaat als onderdeel van uw website, wordt automatisch een bijbehorende gegevensbronverbinding weergegeven in de gegevensbronbibliotheek.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Ga in het dialoogvenster Nieuw naar het tabblad Pagina en klik op Algemeen en vervolgens op XML.

 3. Klik op OK.

  Er wordt een nieuw XML-bestand met een XML DOCTYPE-declaratie (<?xml version="1.0" encoding="utf-8">) geopend binnen de website.

 4. Plaats in Office SharePoint Designer 2007 de invoegpositie na de XML DOCTYPE-declaratie en druk vervolgens op ENTER om te beginnen met het maken van het XML-bestand. Als u het XML-bestand hebt gemaakt, moet u nagaan of dit de afsluitcode </xml> bevat.

 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 6. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het XML-bestand en klik op Opslaan.

Opmerking: 

 • Als u werkt met een XML-bestand als gegevensbron, mag het XML-bestand alleen juist opgemaakte XML bevatten. Ongeldige opmaak kan tot fouten leiden.

 • Bovendien moet het XML-bestand een schema bevatten en hieraan voldoen of moet het gegevens bevatten waaruit een schema kan worden afgeleid.

Naar boven

Een XML-bestand op de computer of het netwerk importeren

Als u een XML-bestand in een site importeert, wordt automatisch een bijbehorende verbinding weergegeven in de gegevensbronbibliotheek.

 1. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek onder XML-bestanden op Een XML-bestand toevoegen.

  Als de kop XML-bestanden is samengevouwen, moet u op het plusteken (+) klikken om deze uit te vouwen.

 3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron naar het tabblad Bron en typ in het vak Locatie het pad naar het gewenste XML-bestand, of klik op Bladeren om het bestand te zoeken en te selecteren.

  Vak Locatie op tabblad Bron in dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron

 4. Klik op OK als u wordt gevraagd om het bestand te importeren. Klik nogmaals op OK.

Opmerking: 

 • Als u werkt met een XML-bestand als gegevensbron, mag het XML-bestand alleen juist opgemaakte XML bevatten. Ongeldige opmaak kan tot fouten leiden.

 • Bovendien moet het XML-bestand een schema bevatten en hieraan voldoen of moet het gegevens bevatten waaruit een schema kan worden afgeleid.

Naar boven

Een verbinding maken met een XML-bestand op een externe server

Als u een verbinding maakt met een XML-bestand op een externe server, importeert u het bestand niet in uw site (in tegenstelling tot wanneer u een XML-bestand importeert dat zich op uw eigen computer of netwerk bevindt). In plaats hiervan maakt u een rechtstreekse verbinding met behulp van de URL van het externe XML-bestand.

 1. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek onder XML-bestanden op Een XML-bestand toevoegen.

  Als de kop XML-bestanden is samengevouwen, moet u op het plusteken (+) klikken om deze uit te vouwen.

 3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron naar het tabblad Bron en typ in het vak Locatie de URL voor het gewenste XML-bestand, of klik op Bladeren om het bestand te zoeken en te selecteren.

 4. Klik op OK.

  Als het XML-bestand zich op een site bevindt waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist, wordt u gevraagd om deze referenties op te geven.

 5. Mogelijk zijn voor het XML-bestand aanvullende aanmeldingsreferenties vereist naast de referenties voor de huidige Microsoft SharePoint-site. U kunt bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om toegang te krijgen tot de gegevens. Als u al weet dat er aanvullende referenties vereist zijn, klikt u op Aanmelden en klikt u vervolgens op een van de volgende opties:

  • Verificatie niet proberen uit te voeren     Met deze optie wordt een poging gedaan om een anonieme verbinding tot stand te brengen of worden de referenties van het huidige teamlid geleverd. Selecteer deze optie als het XML-bestand niet met een wachtwoord is beveiligd of als u wilt dat teamleden hun gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot beveiligde bestanden.

  • Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord in de gegevensverbinding opslaan     Met deze optie worden de opgegeven gebruikersnaam en het opgegeven wachtwoord opgeslagen, zodat iedereen toegang krijgt tot het bestand. Gebruik deze optie als u bestaande wachtwoordbeveiliging wilt omzeilen door de gebruikersnaam en het wachtwoord in de overeenkomstige vakken te typen.

  • Windows-verificatie gebruiken     Met deze optie worden de gebruikersnaam en het wachtwoord van het huidige teamlid gebruikt. Deze optie werkt alleen als Windows SharePoint Services 3.0 en het XML-bestand zich op dezelfde server bevinden.

  • Verificatie voor eenmalige aanmelding gebruiken (Microsoft Office SharePoint Server 2007 is vereist)     U kunt deze optie gebruiken als uw site deel uitmaakt van een portal-site die is gemaakt met Office SharePoint Server 2007 en als de beheerder verificatie voor eenmalige aanmelding heeft ingeschakeld en geconfigureerd. Als u verificatie voor eenmalige aanmelding wilt gebruiken, moet u deze optie selecteren en vervolgens op Instellingen klikken. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Instellingen voor eenmalige aanmelding:

   • Typ de toepassingsnaam voor de database in het vak Toepassingsnaam.

   • Typ de naam van het veld waarin uw gebruikersnaam is opgeslagen in het vak Toepassingsveld dat u wilt gebruiken als gebruikersnaam.

   • Typ de naam van het veld waarin uw wachtwoord is opgeslagen in het vak Toepassingsveld dat u wilt gebruiken als wachtwoord.

    Raadpleeg uw serverbeheerder als u niet over de benodigde gegevens beschikt.

Opmerking: 

 • Als u werkt met een XML-bestand als gegevensbron, mag het XML-bestand alleen juist opgemaakte XML bevatten. Ongeldige opmaak kan tot fouten leiden.

 • Bovendien moet het XML-bestand een schema bevatten en hieraan voldoen of moet het gegevens bevatten waaruit een schema kan worden afgeleid.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×