Een XML-bestand converteren naar een webpagina

Met Microsoft Office SharePoint Server 2007 kunt u eenvoudig webpagina's rechtstreeks in een webbrowser maken en publiceren. Bovendien kunt u webpagina's rechtstreeks maken vanuit bestaande XML-bestanden, waardoor u eenvoudiger inhoud kunt publiceren en delen met anderen in uw team, uw bedrijf of andere personen op het web.

In dit artikel

Voordelen van het converteren van XML-bestanden naar webpagina's

Overwegingen bij het converteren van XML-bestanden naar webpagina's

Een XML-bestand uploaden naar een documentbibliotheek

Een XML-bestand converteren naar een webpagina

Het XML-bestand en de webpagina bijwerken

Voordelen van het converteren van XML-bestanden naar webpagina's

Het converteren van XML-bestanden naar webpagina's voor uw site heeft een aantal voordelen:

 • Sneller en eenvoudiger maken     Als u beschikt over een aantal gegevensbronnen met XML-uitvoer en u hebt XSL-opmaakmodellen met het schema en de HTML-uitvoer, kunt u deze XML-bestanden snel en eenvoudig converteren naar webpagina's.

 • Inhoud uit één bron     U kunt één document gebruiken voor meerdere doeleinden, in plaats van dat u een versie voor uw team maakt in XML en een andere versie voor het bedrijf in HTML. De twee versies zijn nu gekoppeld.

 • Offline werken     Als u een XML-bestand gebruikt om een webpagina te maken, kunt u ook aan de inhoud werken als u geen verbinding hebt met internet.

 • Website-integratie     Wanneer u een XML-bestand naar een webpagina converteert, kunt u deze pagina naadloos weergeven als onderdeel van een grotere website. Hierdoor kunnen lezers niet zien dat de inhoud afkomstig is van een XML-bestand, omdat deze wordt weergegeven als een natuurlijk onderdeel van de website.

 • Documenten delen     Wanneer u een XML-bestand converteert naar een webpagina, kunt u deze ontworpen inhoud eenvoudig delen met anderen die mogelijk geen XML-bestanden kunnen weergeven.

Naar boven

Overwegingen bij het converteren van XML-bestanden naar webpagina's

Houd het volgende in gedachte wanneer u XML-bestanden converteert naar webpagina's:

 • De opmaak en lay-out van het XML-bestand wordt mogelijk niet op dezelfde manier weergegeven op de geconverteerde webpagina. Dit is grotendeels afhankelijk van de conversie-instellingen die zijn gekozen door de site-eigenaar, die deze instellingen kan bepalen voor elk inhoudstype en voor XML-bestanden in het algemeen. Neem contact op met de site-eigenaar als u wilt weten welke stijlen en opmaak behouden blijven voor XML-bestanden en specifieke inhoudstypen.

  In de volgende afbeeldingen kunt u zien hoe het XML-bestand mogelijk wordt weergegeven voor en na de conversie. Met de rode lijn wordt de inhoud van het document gemarkeerd.

  Voorbeeld van een XML-werknemerslijst in Kladblok

  Oorspronkelijk XML-bestand in Kladblok

  Voorbeeld van een XML-werknemerslijst die is geconverteerd naar een webpagina in Office SharePoint Server 2007

  Een geconverteerde webpagina, zoals deze in de browser wordt weergegeven na de conversie

  Opmerking: Dit voorbeeld bevat een relatief eenvoudig XML-bestand met alleen tabelgegevens. Normaal gesproken gebruikt u een complexer XML-bestand met een set opgemaakte gegevens in een indeling die leesbaar is als webpagina.

 • Het XML-bestand, eventuele objecten (zoals afbeeldingen) waarnaar wordt verwezen door dit bestand, en een bijbehorend XSL-opmaakmodel moeten worden geüpload naar een documentbibliotheek in Office SharePoint Server 2007 voordat u het XML-bestand kunt converteren naar een webpagina. Dit wordt hierna beschreven.

Naar boven

Een XML-bestand uploaden naar een documentbibliotheek

Als u een XML-bestand wilt converteren naar een webpagina, moet het XML-bestand zich eerst bevinden in een documentbibliotheek in Office SharePoint Server 2007. Als u een XML-bestand wilt toevoegen aan een documentbibliotheek, bladert u naar de bibliotheek waaraan u het XML-bestand wilt toevoegen en klikt u op de menubalk op Uploaden. Zie het artikel Een of meer bestanden aan een bibliotheek toevoegen voor meer informatie.

Opmerking: Naast het XML-bestand moet de site-eigenaar een bijbehorend XSL-opmaakmodel (XSL-bestand) uploaden en dit configureren voor XML-conversies. Zie het artikel Programma's voor de conversie van document naar pagina configureren voor meer informatie. Dit XSL-opmaakmodel bevindt zich in een documentbibliotheek op een site op het hoogste niveau.

Naar boven

Een XML-bestand converteren naar een webpagina

 1. Open de documentbibliotheek met het XML-bestand dat u wilt converteren naar een webpagina.

 2. Wijs de bestandsnaam aan van het XML-bestand dat u wilt converteren, klik op de pijl die wordt weergegeven, en wijs Document converteren aan.

  Opdracht Document converteren in Office SharePoint Server 2007

  Opmerking: Als deze optie niet wordt weergegeven, is de functie voor documentconversie mogelijk uitgeschakeld of is er geen bijbehorend XSL-opmaakmodel geconfigureerd. Neem contact op met de site-eigenaar voor hulp.

 3. Klik op Van XML naar webpagina.

  Opmerking: Mogelijk wordt ook de optie Van Microsoft Office InfoPath-formulier naar webpagina weergegeven. Deze optie wordt weergegeven, omdat Microsoft Office InfoPath 2007-formulieren ook in XML worden geschreven. Tenzij de site-eigenaar anders bepaalt, moet u deze optie niet gebruiken voor het converteren van XML-bestanden, omdat hiervoor andere conversie-instellingen nodig zijn dan voor Office InfoPath 2007-formulieren.

  De pagina Pagina maken van document wordt geopend. Afhankelijk van de wijze waarop uw website is ingesteld, worden mogelijk alle opties of slechts een gedeelte van de opties weergegeven die hieronder worden beschreven.

  De pagina Pagina maken van document in Office SharePoint Server 2007

 4. Klik in de sectie Locatie op Bladeren en selecteer de site waarop u de pagina wilt maken.

  Voor de site die u selecteert, moet publiceren zijn ingeschakeld. Neem contact op met de site-eigenaar als u een bericht ontvangt dat publiceren niet is ingeschakeld voor uw site.

  Opmerking: Als in plaats van de secties Locatie en Paginatitel en beschrijvingBestaande pagina wordt weergegeven met de optie voor het bijwerken van een bestaande pagina, betekent dit dat het XML-bestand al is geconverteerd. Zie het gedeelte Het XML-bestand en de webpagina bijwerken verderop voor meer informatie over het bijwerken van bestaande webpagina's. Als u de bestaande pagina wilt negeren en een nieuwe pagina wilt maken, schakelt u het selectievakje Bestaande pagina bijwerken uit en gaat u verder met de volgende stappen.

 5. Voer in de sectie Paginatitel en beschrijving een titel, beschrijving en URL (bestandsnaam) in voor de webpagina die u maakt.

  De URL-naam moet uniek zijn en kan geen speciale tekens bevatten (#, %, &, enzovoort). Als u spaties gebruikt, worden deze automatisch verwijderd wanneer de pagina wordt gemaakt.

  Opmerking: De titel verschijnt boven de nieuwe webpagina, op de titelbalk van de webbrowser (de HTML-titelcode), en in de eigenschappen van het item in de documentbibliotheek. De beschrijving wordt alleen weergegeven in de eigenschappen van het item in de documentbibliotheek. De URL wordt weergegeven in de adresbalk van de webbrowser (gevolgd door de extensie .ASPX).

 6. In de sectie Verwerken zijn mogelijk opties beschikbaar waarmee u kunt kiezen of de pagina meteen wordt gemaakt of op de achtergrond wordt gemaakt. Zie het artikel voor meer informatie over deze opties.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het conversieproces meteen wilt starten, klikt u op Deze pagina nu maken. Er wordt een pagina voor langdurige bewerkingen weergegeven totdat de conversie is voltooid. Dit proces duurt meestal minder dan een minuut, maar dit kan langer duren afhankelijk van de conversiewachtrij en de conversie-instellingen.

  • Als u het conversieproces op de achtergrond wilt uitvoeren, klikt u op Deze pagina op de achtergrond maken. U keert terug naar de documentbibliotheek waarin het XML-bestand zich bevindt.

 7. Als u de gemaakte pagina naar anderen kunt verzenden, schakelt u het selectievakje E-mail verzenden naar de volgende gebruikers wanneer de pagina is gemaakt in en voert u in het vak Gebruikers de namen in van de gebruikers die u op de hoogte wilt stellen.

 8. Klik op Maken om het XML-bestand te converteren.

Opties voor de nieuwe webpagina

Als u ervoor kiest meteen een webpagina te maken, wordt de nieuwe pagina geopend wanneer de conversie is voltooid. De werkbalk boven aan de pagina bevat verschillende opties, zoals hierna wordt weergegeven.

Webpaginawerkbalk in Office SharePoint Server 2007

U kunt hier een van de volgende handelingen uitvoeren:

Naar boven

Het XML-bestand en de webpagina bijwerken

Wanneer u een XML-bestand converteert naar een webpagina, bevat Office SharePoint Server 2007 uiteindelijk twee bestanden: het XML-bestand en de webpagina. Elk bestand heeft een eigen URL, versie, geschiedenis, werkstroom, enzovoort (als deze functies zijn ingeschakeld voor het desbetreffende inhoudstype of de documentbibliotheek).

De twee bestanden blijven ook gekoppeld. Wanneer u het XML-bestand bewerkt en opslaat in een documentbibliotheek, kunt u de webpagina opnieuw genereren op basis van dit XML-bestand. Door deze losse koppeling kunt u zich richten op het maken van inhoud in XML, terwijl u tegelijk een versie maakt die is opgemaakt voor het web.

Voor een maximale flexibiliteit bevat Office SharePoint Server 2007 een aantal manieren waarop u het XML-bestand, de webpagina of beide kunt bijwerken. Deze opties worden hierna beschreven.

Alleen het XML-bestand bijwerken

U kunt het XML-bestand op twee manieren bijwerken nadat dit is geconverteerd naar een webpagina.

Het XML-bestand bijwerken vanuit de documentbibliotheek

 1. Ga naar de documentbibliotheek die het XML-bestand bevat.

 2. Als u het XML-bestand wilt uitchecken, wijst u de bestandsnaam aan en klikt u op de pijl die wordt weergegeven. Klik vervolgens op Uitchecken. Het uitchecken van het XML-bestand is niet vereist, maar dit is handig om versies van het bestand te behouden. Daarnaast voorkomt u hiermee dat andere gebruikers wijzigingen aanbrengen in het XML-bestand terwijl u dit bewerkt.

 3. Als u het XML-bestand wilt bewerken, wijst u de bestandsnaam aan, klikt u op de pijl die wordt weergegeven en klikt u op Document bewerken.

 4. Bewerk het bestand, sla het op en sluit vervolgens de XML-editor. Check het bestand in via de vervolgkeuzelijst van het bestand in de bibliotheek.

Het XML-bestand bijwerken via de werkbalk van de webpagina

 1. Blader naar de webpagina die is gegenereerd op basis van het XML-bestand. U vindt de webpagina meestal in de paginabibliotheek van de site waarop u de pagina hebt gemaakt.

 2. Klik op Pagina bewerken op de ontwerpwerkbalk. De pagina wordt geopend voor bewerken.

 3. Klik in het veldbesturingselement Pagina-inhoud op Brondocument openen. U wordt gevraagd te bevestigen dat u het XML-bestand wilt uitchecken en bewerken.

 4. Klik op OK om het XML-bestand te openen.

 5. Bewerk het bestand, sla het op en sluit vervolgens de XML-editor. Check het bestand in via de vervolgkeuzelijst van het bestand in de bibliotheek.

Alleen de webpagina bijwerken

Opmerking: Wees voorzichtig wanneer u alleen de webpagina bijwerkt, omdat de wijzigingen verloren gaan als u de pagina later bijwerkt vanuit het XML-bestand.

 1. Blader naar de webpagina die is gegenereerd op basis van het XML-bestand. U vindt de webpagina meestal in de paginabibliotheek van de site waarop u de pagina hebt gemaakt.

 2. Klik op Pagina bewerken op de ontwerpwerkbalk. De pagina wordt geopend voor bewerken.

 3. Klik in het veldbesturingselement Pagina-inhoud op Inhoud bewerken.

  De werkbalk van de HTML-editor wordt weergegeven direct boven de pagina-inhoud. Zie het artikel De HTML-editor gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de HTML-editor.

De webpagina bijwerken met wijzigingen die zijn aangebracht in het XML-bestand

U kunt de webpagina op twee manieren bijwerken met wijzigingen die zijn aangebracht in het XML-bestand.

Opmerking: Voordat u de webpagina kunt bijwerken met wijzigingen in het XML-bestand, moet u de webpagina inchecken. U moet deze stap mogelijk afzonderlijk uitvoeren.

Het XML-bestand opnieuw converteren

 1. Voer dezelfde stappen uit die u eerder hebt uitgevoerd om het XML-bestand te converteren naar een webpagina. Zie hiervoor het eerdere gedeelte Een XML-bestand converteren naar een webpagina.

 2. Laat dit keer op de pagina Pagina maken van document het selectievakje Bestaande pagina bijwerken ingeschakeld.

 3. Klik op Maken om de webpagina bij te werken met de wijzigingen die zijn aangebracht in het XML-bestand.

De webpagina bijwerken via de werkbalk van de webpagina

 1. Blader naar de webpagina die is gegenereerd op basis van het XML-bestand. U vindt de webpagina meestal in de paginabibliotheek van de site waarop u de pagina hebt gemaakt.

 2. Klik op Pagina bewerken op de ontwerpwerkbalk. De pagina wordt geopend voor bewerken.

 3. Klik in het veldbesturingselement Pagina-inhoud op Inhoud vanuit bron bijwerken.

 4. Klik op OK om de webpagina bij te werken wanneer u wordt gevraagd om een bevestiging.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×