Een Word-document opmaken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt Word op uw Android-tablet, iPad of Windows-tablet gebruiken om tekst te selecteren en op te maken, de regel- en alinea-afstand te wijzigen, de inspringing te wijzigen en lijsten toe te voegen. U kunt ook het menu Bewerken gebruiken om geselecteerde tekst te knippen, kopiëren, plakken en verwijderen.

Op een Android-tablet

U kunt woorden, zinnen of alinea’s selecteren.

 • Dubbeltik op een woord om het te selecteren.

 • Als u meerdere woorden of een tekstblok wilt selecteren, selecteert u het eerste woord en sleept u de grepen ( selectiegreep ) naar het einde van uw selectie.

 • Tik driemaal op een alinea om die te selecteren.

 • Het lettertype wijzigen: Selecteer tekst en tik op het vak Lettertype. Kies een lettertype in de vervolgkeuzelijst.

  Lijst met lettertypen

 • De tekengrootte wijzigen: Selecteer tekst, tik op het vak Tekengrootte en kies een tekengrootte uit de vervolgkeuzelijst.

  Tekengrootten

 • De tekstkleur wijzigen: Tik op het pictogram Tekstkleur en kies een kleur.

  Tekstkleuren

 • De opmaak vet, cursief, onderstrepen of doorhalen toevoegen: Selecteer tekst en tik op het gewenste pictogram om de opmaak toe te passen.

  Vetgedrukte tekst

 • Tekst markeren: Selecteer tekst, tik op het pictogram Markeren en kies een markeringskleur.

  Markeringskleuren

 • Een stijl toepassen: Selecteer tekst, tik op het pictogram Stijl en selecteer een van de gedefinieerde stijlen.

  Alineastijlen

  Notities: 

  • Als u uw apparaat in de staande stand gebruikt, worden veel van de opmaakopties weergegeven in het menu Lettertype.

  • Menu Tekenopmaak

 • Opmaak verwijderen: Selecteer de tekst met de opmaak die u wilt verwijderen en tik op het pictogram Opmaak wissen ( Opmaak wissen ).

 • De opmaak subscript of superscript toevoegen: Selecteer de tekst die u de opmaak subscript of superscript wilt geven, tik op het pictogram Lettertype en selecteer Subscript of Superscript.

  Subscript en superscript

 • Opsommingstekens of genummerde lijsten toevoegen: Selecteer de tekst en tik op het pictogram Opsommingstekens of Genummerde lijst.

  opsommingstekens en nummers

  U kunt een stijl selecteren voor de opsommingstekens of genummerde lijst.

  Opsommingstekens

  Nummeringopties

 • Een alinea laten inspringen: Tik ergens in de alinea en tik op het pictogram Inspringing vergroten of Inspringing verkleinen.

  Alinea links of rechts

 • Tekst uitlijnen: Tik op de tekst en tik vervolgens op het gewenste pictogram om de tekst te centreren, links of rechts uit te lijnen, of uit te vullen.

  Tekstuitlijning

 • Regelafstand: Als u ruimte voor of na een regel of alinea wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op de tekst, tikt u op het pictogram Afstand en maakt u een selectie.

  Regelafstand

 • Tabs toevoegen of verwijderen: Tik op de plaats waar u de tab wilt toevoegen, tik op het tabpictogram en tik vervolgens op het pictogram Tab invoegen of Tab verwijderen.

  Alinea-inspringing

  Als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of een verkeerd-om inspringing wilt gebruiken, tikt u op het pictogram met het alineateken, tikt u op Speciale inspringing en maakt u uw selectie.

  Opties voor speciale inspringing

U kunt ook opmaakopties selecteren in het menu Bewerken.

Menu Bewerken

 • Knippen en plakken of kopiëren en plakken: Selecteer bepaalde tekst, tikt u op het pictogram schaar of het pictogram kopiëren, tikt u op een nieuwe locatie te selecteren en tik vervolgens op het pictogram van het Klembord. Tik op de pijl naast het Klembord om het menu Plakken weer te geven. U kunt Plakken, Opmaak van bron behouden,Alleen tekst behouden of Opmaak plakken.

  Opmaak plakken

Op een iPad

U kunt woorden, zinnen of alinea’s selecteren.

 • Dubbeltik op een woord om het te selecteren.

 • Als u meerdere woorden of een tekstblok wilt selecteren, selecteert u het eerste woord en sleept u de grepen ( Greep ) naar het einde van uw selectie.

 • Tik driemaal op een alinea om die te selecteren.

U kunt de opmaakopties op het tabblad Start gebruiken om tekst op te maken.

Tip: Met de pijlen Vorige en Vorige op het tabblad Start kunt u een wijziging ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.

 • Het lettertype wijzigen: Selecteer tekst en tik op het vak Lettertype. Kies een lettertype in de vervolgkeuzelijst.

  Opties voor lettertype

 • De tekengrootte wijzigen: Selecteer tekst, tik op het vak Tekengrootte en kies een tekengrootte uit de vervolgkeuzelijst.

  Tekengrootten

 • De opmaak vet, cursief of onderstrepen toevoegen: Selecteer tekst en tik op het gewenste pictogram om de opmaak toe te passen.

  Vet, cursief, onderstrepen

 • Speciale opmaak toevoegen: Als u opmaakt wilt toevoegen zoals doorhalen of subscript, selecteert u tekst en tikt u op het pictogram Opmaak.

  Tekstopmaakopties

  U kunt ook kiezen uit hoofdletters en kleine letters en speciale teksteffecten, of u kunt opmaak wissen.

  Teksteffecten

 • Tekst markeren: Selecteer tekst, tik op het pictogram Markeren en kies een markeringskleur.

  Markeringskleuren

 • De tekstkleur wijzigen: Tik op het pictogram Tekstkleur en kies een kleur.

  Tekstkleuren

 • Een stijl toepassen: Als u een tekststijl wilt selecteren, tikt u op het pictogram Stijl en selecteert u een van de gedefinieerde stijlen.

  Opmaakstijlen

 • Opsommingstekens of genummerde lijsten toevoegen: Tik op de tekst en tik op het pictogram Opsommingstekens of Genummerde lijst.

  Opsommingstekens en genummerde lijsten

  U kunt een stijl selecteren voor de opsommingstekens of genummerde lijst.

  Opties voor opsommingstekens

  Nummeringstijlen

 • Een alinea laten inspringen: Tik op de tekst en tik vervolgens op het pictogram Inspringing vergroten om de tekst naar rechts te bewegen. Tik op het pictogram Inspringing verkleinen om de tekst naar links te verplaatsen.

  Pictogrammen inspringing

 • Tekst uitlijnen: Tik op de tekst en tik vervolgens op het gewenste pictogram om de tekst links of rechts uit te lijnen, te centreren of uit te vullen.

  Teksteffecten

 • De regelafstand wijzigen: Tik ergens in de alinea en tik op het pictogram Regelafstand. Kies een van de afstanden.

  Regelafstand

U kunt ook opmaakopties selecteren in het menu Bewerken.

Contextmenu

 • Knippen en plakken of kopiëren en plakken: Selecteer tekst, tik op Knippen of Kopiëren, tik om een nieuwe locatie te selecteren en tik op Plakken.

 • Opmaak kopiëren: Selecteer de tekst met de gewenste opmaak, tik op Kopiëren, selecteer de tekst die u wilt opmaken en tik op Opmaak plakken.

 • Tekst verwijderen: Selecteer de tekst die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

 • Een definitie opzoeken: Selecteer een woord en tik op Definiëren.

 • Een opmerking toevoegen: Selecteer de tekst, tik op Nieuwe opmerking en typ uw opmerking in het vak.

 • Tabs en regeleinden toevoegen: Tik op de locatie waar u de tab of het regeleinde wilt toevoegen, tik op Invoegen en tik vervolgens op Tab of Regeleinde in het contextmenu.

  Tabs of regeleinden

Op een Windows 10-tablet

 • Dubbeltik op een woord om het te selecteren.

 • Als u meerdere woorden of een tekstblok wilt selecteren, selecteert u het eerste woord en sleept u de grepen ( selectiegreep ) naar het einde van uw selectie.

 • Tik driemaal op een alinea om die te selecteren.

U kunt de opmaakopties op het tabblad Start gebruiken om tekst op te maken.

 • Het lettertype wijzigen: Selecteer tekst en tik op het vak Lettertype. Kies een lettertype in de vervolgkeuzelijst.

  Lettertypen

 • De tekengrootte wijzigen: Selecteer tekst, tik op het vak Tekengrootte en kies een tekengrootte uit de vervolgkeuzelijst.

  Berichtenlijstinstellingen

 • De opmaak vet, cursief of onderstrepen toevoegen: Selecteer tekst en tik op het gewenste pictogram om de opmaak toe te passen.

  Vet, cursief, onderstrepen

 • Tekst markeren: Selecteer tekst, tik op het pictogram Markeren en kies een markeringskleur.

  Markeringskleuren

 • De tekstkleur wijzigen: Tik op het pictogram Tekstkleur en kies een kleur.

  Tekstkleuren

 • Doorhalen toevoegen: Selecteer de tekst en tik op de pijl-omlaag. Tik op het pictogram Doorhalen in het menu Lettertype.

  Menu Lettertype

 • Opmaak verwijderen: Selecteer de tekst met de opmaak die u wilt verwijderen en tik op de pijl-omlaag. Tik op Opmaak wissen in het menu Lettertype.

 • De opmaak subscript of superscript toevoegen: Selecteer tekst, tik op de pijl-omlaag en selecteer subscript of superscript in het menu Lettertype.

  Subscript of superscript

  Notities: 

  • Als u uw apparaat in de staande stand gebruikt, worden veel van de opmaakopties weergegeven in het menu Lettertype.

  • Menu Lettertype in staande stand

 • Een stijl toepassen: Selecteer tekst, tik op het pictogram Stijl en selecteer een van de gedefinieerde stijlen.

  Stijlen

 • Opsommingstekens of genummerde lijsten toevoegen: Selecteer de tekst en tik op het pictogram Opsommingstekens of Genummerde lijst.

  Lijstpictogrammen

  U kunt een stijl selecteren voor de opsommingstekens of genummerde lijst.

  Opsommingstekens

  Nummeringstijlen

 • Een alinea laten inspringen: Tik ergens in de alinea en tik op het pictogram Inspringing vergroten of Inspringing verkleinen.

  Alinea links of rechts

 • Tekst uitlijnen: Tik op de tekst en tik vervolgens op het gewenste pictogram om de tekst te centreren, links of rechts uit te lijnen, of uit te vullen.

  Uitlijning

 • Regelafstand: Als u ruimte voor of na een regel of alinea wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op de pijl en selecteert u een afstand.

  Regelafstand

 • Tabs toevoegen of verwijderen: Tik op de plaats waar u de tab wilt toevoegen, tik op het pictogram met het alineateken en tik vervolgens op het pictogram Tab invoegen of Tab verwijderen.

  Alinea-inspringing

  Als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of een verkeerd-om inspringing wilt gebruiken, tikt u op het pictogram met het alineateken, tikt u op Speciale inspringing en maakt u uw selectie.

  Opties voor speciale inspringing

U kunt ook opmaakopties selecteren in het menu Bewerken.

Menu Bewerken

 • Knippen en plakken of kopiëren en plakken: Selecteer bepaalde tekst, tikt u op het pictogram schaar knippen en de tekst of het pictogram kopiëren kopieert u de tekst, tikt u op een nieuwe locatie en tik vervolgens op het pictogram van het Klembord. Tik op de pijl naast het Klembord om het menu Plakken weer te geven. U kunt Plakken, Opmaak van bron behouden,Alleen tekst behoudenof Opmaak plakken.

  Menu bewerken

 • Een definitie opzoeken: Selecteer een woord en tik op Slim zoeken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×