Een Word-document converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Hoewel u met Microsoft Office Word documenten kunt maken die veel overeenkomsten vertonen met formulieren, is Word toch vooral een tekstverwerkingsprogramma en geen programma waarmee u formulieren ontwerpt. Microsoft Office InfoPath daarentegen is speciaal bedoeld voor het ontwerpen en invullen van elektronische formulieren. Als u bestaande Word-documenten wilt converteren naar InfoPath-formuliersjablonen, gebruikt u de wizard Importeren uit InfoPath. U hebt dan de beschikking over speciale InfoPath-functies waarmee u formulieren kunt ontwerpen, publiceren en invullen. Zo kunt u in een formuliersjabloon voor verkooprapporten met behulp van voorwaardelijke opmaak automatisch een rode achtergrondkleur toepassen zodra de verkoopcijfers lager uitvallen dan verwacht. In dezelfde formuliersjabloon kunt u met een regel formulieren op basis van die formuliersjabloon inschakelen die in de vorm van een bijlage bij een e-mailbericht worden ingediend zodra een gebruiker op de knop Indienen klikt. Bovendien kunt u de formuliersjabloon voor een groot aantal mensen beschikbaar maken door een voor browsers geschikte formuliersjabloon te maken.

Als u een Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon converteert, wordt de indeling van het Word-document zo goed mogelijk in de formuliersjabloon overgenomen. Bovendien worden items in het Word-document die aan bepaalde voorwaarden voldoen, automatisch geconverteerd naar de juiste besturingselementen waarmee gebruikers gegevens kunnen opgeven. Als het Word-document bijvoorbeeld vierkante haken rond een aantal spaties bevat, wordt door InfoPath verondersteld dat u het gebied tussen deze vierkante haken als een veld voor tekstinvoer hebt gebruikt. Het gebied wordt in de formuliersjabloon daarom geconverteerd naar een besturingselement voor een tekstvak. Alle Word-formuliervelden worden in InfoPath naar de bijbehorende besturingselementen geconverteerd.

Met de instellingen in het dialoogvenster Opties voor importeren kunt u de opties wijzigen waarmee u een Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon converteert.

In dit artikel worden de basisprincipes en -procedures behandeld waarmee u een Word-document converteert naar een InfoPath-formuliersjabloon. Ook de functies en instellingen die tijdens de conversie niet worden ondersteund, worden beschreven.

In dit artikel

Info over de conversie van een Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon

Word-functies en -instellingen die tijdens een conversie niet volledig worden ondersteund

Een Word-document converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

Een indelingstabel wijzigen in een herhalende tabel

Selectievakjes wijzigen in een groepsvak met keuzerondjes

Conversieproblemen controleren in het taakvenster Ontwerpcontrole

Info over de conversie van een Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon

Als u een Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon converteert, wordt het document als blauwdruk gebruikt bij het maken van nieuwe formuliersjablonen. De basisstructuur wordt zo nauwkeurig mogelijk in de formuliersjabloon nagemaakt. In een Word-document fungeert een formulierveld als de locatie waar een bepaald gegevenstype, zoals namen of adressen, wordt opgeslagen. Als u Word-formuliervelden bij de conversie van het document wilt betrekken, worden er besturingselementen voor tekstvakken, selectievakjes en vervolgkeuzelijsten aan de InfoPath-formuliersjabloon toegevoegd. De locatie van de besturingselementen in de sjabloon komt overeen met die van de velden in het Word-document. Bovendien worden door InfoPath automatisch de gedeelten van het Word-document bepaald die geschikt zijn als herhalende tabellen en RTF-vakken. Deze gedeelten worden naar de juiste besturingselementen geconverteerd. Als een document met een onkostendeclaratie bijvoorbeeld een leeg, onderstreept gedeelte bevat waarin gebruikers opmerkingen over bepaalde onkosten kunnen opgeven, wordt dat gebied door InfoPath naar een RTF-vak geconverteerd. Gebruikers kunnen in een RTF-vak meerdere regels tekst typen en deze naar eigen inzicht opmaken.

Stel dat de afgelopen jaren uw organisatie een Word-document voorbeeld gebruikt om te verzamelen expense report with data van werknemers om de relatie tussen een Word-document dat u converteren met behulp van de Wizard importeren en de resulterende InfoPath-formuliersjabloon beter te begrijpen. Uw IT-afdeling wil dat document converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon zodanig dat formuliergegevens kunnen als Extensible Markup Language (XML) worden verzonden naar een leveranciers systeem.

Als u OnkostenDeclaratie.doc met de wizard Importeren naar een formuliersjabloon converteert, wordt door InfoPath een formuliersjabloon met de naam OnkostenDeclaratie.xsn gemaakt. In het volgende voorbeeld ziet u dat de tabel met onkostengegevens uit het Word-document in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon naar een herhalende tabel is geconverteerd. Dankzij de herhalende tabel kunnen gebruikers onkosten invoegen en verwijderen door op een opdracht in een snelmenu te klikken.

Een Word-tabel die naar een herhalende InfoPath-tabel is geconverteerd

Bij de conversie van het Word-document naar de InfoPath-formuliersjabloon blijven de opmaak en andere elementen behouden. Het aantal lege rijen in de herhalende InfoPath-tabel komt standaard overeen met het aantal lege rijen in de Word-tabel. Het is echter mogelijk om standaard slechts één of twee rijen weer te geven en zo ruimte in de formuliersjabloon te besparen.

De nieuwe formuliersjabloon bevat elementen die sterk overeenkomen met elementen uit het Word-document, zoals de tabel waarin onkostengegevens worden verzameld. Afhankelijk van de instellingen die u in de wizard Importeren hebt gekozen, kunnen sommige functies in de resulterende formuliersjabloon afwijken:

 • U importeert het Word-document met de wizard Importeren en u wilt alleen de opmaak behouden.    De resulterende formuliersjabloon bevat een herhalende tabel waarin gebruikers regelitems in de onkostendeclaratie kunnen opgeven. Eventuele formuliervelden uit het oorspronkelijke document, zoals het tekstvak Naam, de vervolgkeuzelijst Afdeling en de selectievakjes Divisie, worden niet in de resulterende formuliersjabloon opgenomen.

 • U importeert het Word-document met de wizard Importeren en u wilt de opmaak behouden en Word-formuliervelden naar besturingselementen converteren (standaardinstelling).    De resulterende formuliersjabloon bevat een herhalende tabel waarin gebruikers regelitems in de onkostendeclaratie kunnen opgeven. Eventuele formuliervelden uit het oorspronkelijke document, zoals het tekstvak Naam, de vervolgkeuzelijst Afdeling en de selectievakjes Divisie, worden naar de bijbehorende InfoPath-besturingselementen geconverteerd.

 • U importeert het Word-document met de wizard Importeren en u wilt de opmaak behouden en formuliervelden naar besturingselementen converteren (aangepaste instelling).    U kunt bij het importeren van de onkostendeclaratie zelf bepalen welke velden u wilt converteren. U schakelt bijvoorbeeld de optie uit waarmee lege tabelcellen uit het document naar tekstvakken in de resulterende formuliersjabloon worden geconverteerd.

Naar boven

Word-functies en -instellingen die tijdens een conversie niet volledig worden ondersteund

Bepaalde instellingen en opmaak in Word-documenten worden niet in InfoPath-formuliersjablonen ondersteund. Als u een Word-document met dergelijke instellingen converteert, bevat de resulterende sjabloon deze functies of instellingen niet. Als uw Word-document bijvoorbeeld revisiemarkeringen bevat, worden deze markeringen niet in de resulterende formuliersjabloon opgenomen. Revisiemarkeringen worden namelijk niet door InfoPath ondersteund.

Eventuele conversieproblemen kunt u in het taakvenster Ontwerpcontrole in de ontwerpmodus bekijken. U kunt deze problemen vervolgens corrigeren.

In de volgende lijst vindt u een overzicht van functies en instellingen die bij de conversie van een Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon niet worden gehandhaafd. In bepaalde gevallen gaat de opmaak verloren, maar wordt de onderliggende tekst bewaard. Als uw document bijvoorbeeld kolommen in nieuwsbriefstijl bevat, worden de kolommen door InfoPath verwijderd, maar wordt de tekst in deze kolommen wel geïmporteerd.

 • Bladwijzers

 • Tekst met animatie

 • Thema's

 • Watermerken

 • Regelnummers

 • Paginaranden

 • Voetnoten en eindnoten

 • Kolomindelingen in nieuwsbriefstijl

 • Bestandsbijlagen

 • Gekoppelde of ingesloten objecten, zoals Microsoft Office Excel-werkbladen en Microsoft Office Visio-tekeningen

 • Tekenobjecten (waaronder AutoVormen, curven, lijnen en WordArt)

 • Tekenafstand (waaronder schalen, verbrede of versmalde tekenafstand, verhoogde of verlaagde tekstpositie en afspatiëring voor lettertypen)

 • ActiveX-besturingselementen

 • Opmerkingen en bijgehouden wijzigingen (waaronder invoegingen, verwijderingen en opmaakwijzigingen)

 • Sommige functies die specifiek voor Microsoft Office Word 2007 zijn (met inbegrip van bouwstenen en inhoudsbesturingselementen)

 • Bepaalde afdrukinstellingen (waaronder uiteenlopende tekenopmaak in kop- en voetteksten, verschillen in de oneven en even kop- en voetteksten, andere kop- en voetteksten voor de eerste pagina, rugmarge-instellingen, negatieve waarden voor boven- en ondermarges, verschillende paginastanden en afzonderlijke sectie-instellingen)

Opmerking: Sommige Worddocumenten niet wijzigen zonder een wachtwoord. Als dit het geval met het document, kunt u mogelijk niet goed in InfoPath importeren. U kunt het probleem oplossen, kunt u de wachtwoordbeveiliging van het document te verwijderen voordat u deze importeert. Daarnaast wordt door sommige documenten gebruikers beperken tot bepaalde soorten acties, zoals het invoeren van gegevens in velden in het formulier bewerken. Als dit het geval met het document, kunt u mogelijk niet goed in InfoPath importeren. U lost dit probleem, verwijdert u de bewerkingsbeperkingen voor uw document voordat u deze importeert.

In de volgende lijst vindt u een overzicht van functies en instellingen die bij de conversie van een Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon gedeeltelijk worden ondersteund.

Verticale tekst    Verticale tekst in een Word-document die zich in een tabelcel bevindt, wordt door InfoPath gehandhaafd. Als bij de conversie van een Word-document verticale tekst buiten een tabelcel in een ander gedeelte van het Word-document wordt gevonden, wordt de tekst door InfoPath verwijderd.

Tekstvakken    In Word-documenten worden tekstvakken gebruikt voor tekst die op de pagina kan worden geplaatst en waarvan de grootte kan worden gewijzigd. Tekstvakken in een Word-document worden in de resulterende formuliersjabloon naar een tabelcel geconverteerd. De tekst in het tekstvak wordt in de tabelcel in de formuliersjabloon opgenomen.

Onderstreepte tekst    Onderstreping wordt in InfoPath-formuliersjablonen ondersteund. Decoratieve of dubbele onderstreping in Word-documenten wordt in de resulterende formuliersjabloon echter naar een enkele onderstreping geconverteerd.

Hyperlinks die naar niet-ondersteunde protocollen verwijzen    Alle hyperlinks worden geconverteerd, maar als een hyperlink een ander protocol dan HTTP, HTTPS, FILE, FTP of MAILTO gebruikt, werkt de hyperlink niet als de gebruiker er in de resulterende formuliersjabloon op klikt.

Tekenstijlen en teksteffecten    De opmaakstijlen superscript, subscript en enkele doorhaling worden tijdens de conversie gehandhaafd. Andere opmaakstijlen en effecten, waaronder afgebakende tekst, verborgen tekst en schaduwopmaak, gaan bij de conversie verloren. Tekst met reliëfeffecten of verzonken-teksteffecten wordt in de resulterende formuliersjabloon naar grijze tekst geconverteerd.

Instellingen voor secties    Als u in Word op één pagina of op een aantal pagina's van een document verschillende indelingen wilt gebruiken, definieert u secties. Deze secties worden door InfoPath niet ondersteund. De secties gaan bij de conversie dus verloren. Instellingen die op de eerste sectie van het Word-document zijn toegepast, worden ook op de resulterende InfoPath-formuliersjabloon toegepast.

Opmaak van kop- en voettekst    Kop- en voettekst in het Word-document worden in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon naar kop- en voettekst geconverteerd. Het is mogelijk dat bepaalde tekenopmaak bij de conversie verloren gaat. Als u de koptekst van een Word-document bijvoorbeeld vet en cursief hebt opgemaakt, wordt door InfoPath alleen de eerste opmaakstijl gehandhaafd die wordt gevonden. De resterende opmaak wordt niet naar de formuliersjabloon geconverteerd. Zo worden ook alleen instellingen die op de eerste koptekst- of voettekstsectie in het Word-document zijn toegepast, op de resulterende kop- of voettekst in de InfoPath-formuliersjabloon toegepast.

Lettertypeconversie    Als u een nieuwe formuliersjabloon maakt, worden de lettertypen uit een Word-document door InfoPath geïmporteerd. Als de lettertypen in het document tijdens de importbewerking echter niet op de computer beschikbaar zijn, worden automatisch alternatieve lettertypen voor de formuliersjabloon geselecteerd.

Negatieve paginamarges    Negatieve boven- en ondermarges worden als de waarde 0 geïmporteerd.

Instellingen voor negatieve marge, opvulling en inspringen    Instellingen voor negatieve marge, opvulling en inspringing worden als de waarde 0 geïmporteerd.

Naar boven

Een Word-document converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

 1. Als het Word-document dat u wilt importeren is geopend, sluit u het document.

 2. Activeer de ontwerpmodus en klik op Formulier importeren in het menu Bestand.

 3. De wizard Importeren wordt geopend. Klik op InfoPath-importfunctie voor Word-documenten en klik vervolgens op Volgende.

 4. Klik op Bladeren.

 5. Zoek het Word-document dat u wilt converteren, klik op het document en klik op Openen.

  Opmerking: Als u een Word-document met machtigingsbeperkingen importeert, moet u voor dat document over de machtiging Volledig beheer beschikken. Als u slechts de machtiging Lezen of Wijzigen hebt en u het document probeert te importeren, wordt een foutbericht weergegeven.

 6. Als u de standaardwerking voor importeren wilt wijzigen, klikt u op Opties en selecteert u de gewenste opties.

 7. Klik op Voltooien.

Naar boven

Een indelingstabel wijzigen in een herhalende tabel

Als het Word-document een tabel bevat, kan deze door InfoPath in de resulterende formuliersjabloon naar een indelingstabel of een herhalende tabel worden geconverteerd. Het tabeltype dat wordt gekozen, wordt bepaald door de ontwerpbeslissingen die u in het Word-document hebt genomen. Met de volgende procedure kunt u een geconverteerde indelingstabel snel in een herhalende tabel wijzigen.

U kunt herhalende tabellen gebruiken voor het aanbieden van uw gebruikers een extra mate van flexibiliteit bij het invullen van formulieren. Wanneer u herhalende tabellen gebruikt, wordt de formuliersjabloon hoeft te veel lege rijen weergeven wanneer de gebruiker eerst opent. In plaats daarvan gebruikers meestal Zie slechts één rij en meer alleen toevoegen wanneer en of ze deze nodig hebt. Ruimte opgeslagen in het formulier en een extra mate van persoonlijke instellingen voor gebruikers biedt.

 1. In de formuliersjabloon, met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de indelingstabel die u wilt converteren.

 2. Wijs in het snelmenu de optie Wijzigen in aan en klik op Herhalende tabel.

 3. Voer in het dialoogvenster Wijzigen in herhalende tabel een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u het aantal koptekstrijen voor de herhalende tabel wilt opgeven, voert u in het vak Aantal rijen dat behouden moet blijven als tabelkoptekst een waarde in. De koptekstrij wordt doorgaans gebruikt voor de titels van kolommen.

  • Als u het aantal voettekstrijen voor de herhalende tabel wilt opgeven, voert u in het vak Aantal rijen dat behouden moet blijven als tabelvoettekst een waarde in. Veel tabellen hebben geen voettekstrijen.

  • Als u wilt opgeven hoeveel gegevensrijen moeten worden gebruikt, voert u in het vak Aantal herhalende rijen dat moet worden toegevoegd bij het invullen van het formulier een waarde in. De gegevensrij is een rij die zo vaak als nodig is, kan worden 'herhaald' in het formulier.

 4. Klik op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of druk op ALT + I, C.

 5. Voeg de gewenste besturingselementen in in de cellen van de tabel.

Naar boven

Selectievakjes wijzigen in een groepsvak met keuzerondjes

Als het Word-document meerdere selectievakjes bevat, worden deze door InfoPath in de resulterende formuliersjabloon in de vorm van selectievakjes geïmporteerd. Als u echter liever een groepsvak met keuzerondjes gebruikt, converteert u met de volgende stappen de selectievakjes in de formuliersjabloon naar keuzerondjes.

Als u wilt dat gebruikers moeten kunnen slechts één item selecteren uit een beperkt aantal opties, kunt u een groepsvak met keuzerondjes op een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon.

 1. Klik in de formuliersjabloon op een van de selectievakjes die u wilt converteren, houd vervolgens CTRL ingedrukt en klik op elk extra selectievakje dat u wilt converteren.

 2. Wijs in het menu Bewerken de optie Wijzigen in aan en klik vervolgens op Keuzerondje.

  In de formuliersjabloon wordt nu op de plaats van de selectievakjes een groep keuzerondjes weergegeven. Elk keuzerondje is gekoppeld aan hetzelfde veld in de gegevensbron. Als een gebruiker op een keuzerondje klikt, wordt de waarde die hoort bij dat keuzerondje, opgeslagen in het veld.

Naar boven

Conversieproblemen controleren in het taakvenster Ontwerpcontrole

Soms worden elementen uit het oorspronkelijke Word-document anders dan verwacht in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon weergegeven of worden ze tijdens de conversie verwijderd. InfoPath ondersteunt bijvoorbeeld de Word-functie WordArt niet, waardoor WordArt-objecten in de formuliersjabloon door tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen worden vervangen.

Als er tijdens de conversie problemen door InfoPath worden vastgesteld, wordt het taakvenster Ontwerpcontrole automatisch geopend nadat u de wizard Importeren hebt gesloten. In het taakvenster kunt u een lijst met problemen controleren en deze corrigeren.

 1. Als het taakvenster Ontwerpcontrole niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Extra op Ontwerpcontrole.

  Als zich problemen met de formuliersjabloon voordoen, ziet u berichten in het taakvenster.

 2. Klik in het taakvenster Ontwerpcontrole op de tekst van het bericht dat u wilt controleren.

  Er wordt een dialoogvenster geopend met aanvullende informatie over het probleem.

  Opmerking: Als het Word-document een object bevat dat niet door InfoPath wordt ondersteund, zoals een Word-tekenobject, wordt aan de resulterende formuliersjabloon een tijdelijke aanduiding voor een afbeelding toegevoegd die de plaats aangeeft waar het object zich in het oorspronkelijke Word-document bevond. Als u meer informatie over het object nodig hebt, klikt u met de rechtermuisknop op de tijdelijke aanduiding voor een afbeelding in de formuliersjabloon en klikt u op Meer informatie in het snelmenu.

 3. Corrigeer de problemen in de formuliersjabloon als dat nodig is. U kunt bijvoorbeeld tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen verwijderen als u deze in de voltooide formuliersjabloon niet nodig hebt.

Opmerking: Het mogelijk dat het taakvenster Ontwerpcontrole een knop vernieuwen bevat . Klikken op de knop vernieuwen niet bijgewerkt om berichten die worden weergegeven bij het importeren van een Word-document in InfoPath. Als u importeren berichten verwijderen uit het taakvenster Ontwerpcontrole wilt , moet u het dialoogvenster Bronbestanden (menuExtra ) openen en verwijder vervolgens het bestand ImportErrors.XML. Wanneer u een Word-document in InfoPath importeren, wordt dit bestand wordt automatisch gemaakt. Nadat u het bestand ImportErrors.xml hebt verwijderd, klikt u op vernieuwen in het taakvenster Ontwerpcontrole importeren berichten permanent verwijderen. Het bestand ImportErrors.xml is niet vereist voor de formuliersjabloon goed. In feite vanwege de beveiliging is het verstandig dit bestand verwijderen voordat u uw formuliersjabloon publiceert.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×