Een Word 2016-document maken voor gebruik in eerdere versies van Word

Het kan soms voorkomen dat u documenten wilt delen met personen die een eerdere versie van Word gebruiken.

In Word 2007, 2010 en 2013 kunt u DOCX-bestanden openen die zijn gemaakt met Word 2016.

Gebruikers van Word 2003 die het Microsoft Office-compatibiliteitspakket voor Word-, Excel- en PowerPoint 2007-bestandsindelingen hebben geïnstalleerd, kunnen ook documenten van Word 2013 en 2016 openen.

Als u niet zeker weet welke eerdere versie ze gebruiken, kunt u documenten opslaan in de bestandsindeling Word 97-2003 (.doc).

Opmerking: Zie Functies die zich in eerdere versies anders gedragen als u wilt weten welke inhoud en functies niet beschikbaar zijn voor bewerking in eerdere versies.

Een nieuw document maken in de indeling Word 97-2003

Als u in Word-2016 een nieuw document wilt maken dat kan worden geopend en bewerkt door iemand met een oude versie van Word, moet u het document opslaan in de indeling Word 97-2003.

  1. Klik op Bestand > Nieuw.

  2. Open een nieuw document door op Leeg document te klikken.

  3. Klik op Bestand > Opslaan als en kies de locatie waarop u het bestand wilt opslaan.

  4. Typ een naam voor het document en klik op Meer opties om het dialoogvenster Opslaan als te openen.

  5. Klik in de lijst Opslaan als op Word 97-2003-document. De bestandsindeling wordt hiermee gewijzigd van .docx in .doc.

  6. Klik op Opslaan.

Functies die anders werken wanneer u de indeling voor Word 97-2003 gebruikt

Deze tabel bevat documentelementen die zich anders gedragen of die niet beschikbaar zijn wanneer u DOC-bestanden bewerkt.

Word 2016

Wijzigen wanneer u de bestandsindeling Word 97-2003 (.doc) gebruikt

Apps voor Office

Worden blijvend uit het document verwijderd.

Webvideo

Wordt blijvend geconverteerd naar een afbeelding met een hyperlink naar de webvideo.

Reacties op opmerkingen/opmerkingen met de vlag 'gereed'

Reacties op opmerkingen worden afzonderlijke opmerkingen op het hoogste niveau en alle opmerkingen met de vlag 'gereed' worden opnieuw ingesteld.

Standaard samengevouwen koppen

Koppen zijn standaard uitgevouwen en deze eigenschap wordt blijvend verwijderd.

Nieuwe opmaak voor nummering van Word 2010

Hoofdletters Turks (Latijns) {A, B, C, Ç, D,...}
Kleine letters Turks (Latijns) {a, b, c, ç, d,...}
Hoofdletters Bulgaars (Cyrillisch) {А, Б, В, Г, Д,...}
Kleine letters Bulgaars (Cyrillisch) {а, б, в, г, д,...}
Hoofdletters Grieks

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Kleine letters Griek

{α, β, γ, δ, ε,…}
vaste indeling met 3 cijfers {001... NNN}
vaste indeling met 4 cijfers {0001... NNNN}
vaste indeling met 5 cijfers {00001... NNNNN}

Nieuwe opmaak voor nummering wordt geconverteerd naar Arabische cijfers (1, 2, 3, 4, ...).

Nieuwe vorm- en tekstvakeffecten

Vormen en tekstvakken worden geconverteerd naar effecten die in de bestandsindeling .doc beschikbaar zijn.

Teksteffecten

Teksteffecten worden blijvend verwijderd.

Alternatieve tekst in tabellen

Gegevens van alternatieve tekst gaan verloren in tabellen.

OpenType-functies

OpenType-functies worden blijvend verwijderd uit een tekst.

Auteurs blokkeren

Blokkeringen voor gedeelten van het document worden verwijderd.

Nieuwe WordArt-effecten

Teksteffecten worden blijvend verwijderd.

Inhoudsbesturingselementen

Alle inhoudsbesturingselementen worden geconverteerd naar statische tekst.

Thema's

Worden blijvend geconverteerd naar stijlen.

Primaire/secundaire lettertypen

Worden blijvend geconverteerd naar directe opmaak van de lettertypen.

Bijgehouden verplaatsingen

Worden blijvend geconverteerd naar ingevoegde en verwijderde items.

Uitlijningtabs

Worden blijvend geconverteerd naar traditionele tabs.

SmartArt-graphics

Worden geconverteerd naar een enkele afbeelding. Als er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in Word 2003, kan de SmartArt-afbeelding opnieuw worden gemaakt door deze te openen in Word 2013 en een upgrade van het document naar de Open XML-bestandsindeling uit te voeren.

Grafieken en diagrammen

Worden geconverteerd naar een enkele afbeelding. Als er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in Word 2003, kan de grafiek opnieuw worden gemaakt door deze te openen in Word 2013 en een upgrade van het document naar de Open XML-bestandsindeling uit te voeren. Alle gegevens die zich buiten de limieten bevinden die worden ondersteund in Excel 2003, worden blijvend verwijderd.

Ingesloten Open XML-objecten

Geen wijziging.

Bouwstenen

Bepaalde gegevens van bouwstenen en AutoTekst-fragmenten kunnen verloren gaan.

Bibliografie

Worden blijvend geconverteerd naar statische tekst.

Citaten

Worden blijvend geconverteerd naar statische tekst.

Vergelijkingen

Worden geconverteerd naar een enkele afbeelding. Als er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in Word 2003, kan de vergelijking opnieuw worden gemaakt door deze te openen in Word 2013 en een upgrade van het document naar de Open XML-bestandsindeling uit te voeren.

Relatieve tekstvakken (tekstvakken waarvan het formaat een percentage is van de paginabreedte of -hoogte)

Relatieve metingen worden blijvend geconverteerd naar absolutie posities.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×