Een wiki beheren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u de meeste instellingen voor een wiki wilt kunnen beheren, hebt u een machtiging nodig om een site te beheren. In de meeste gevallen houdt dit in dat u lid moet zijn van de groep site-eigenaren of over het machtigingsniveau Volledige controle moet beschikken.

In dit artikel

Overzicht

Unieke machtigingen instellen

Werken met SharePoint-groepen

Gebruikers toevoegen aan een wiki

Overname van machtigingen van een bovenliggende site stoppen

Unieke machtigingen instellen voor een wikipagina

Alle pagina's van een wiki weergeven

Een eerdere versie van een wiki-pagina herstellen

Zien welke pagina's die zijn gekoppeld aan de huidige pagina

Ongewenste pagina's verwijderen

Overzicht

U moet mensen toegang tot de bibliotheek bieden waarin de wikipagina's zijn opgeslagen zodat ze uw wiki kunnen bekijken en aan de wiki kunnen meewerken. U moet ook beslissen wie aan de wiki mogen meewerken en wie deze mogen bewerken. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een bredere toegang tot uw wiki bieden dan tot de rest van uw site. Wellicht wilt u echter de toegang tot uw wiki beperken en slechts een paar personen toegang verlenen.

Als uw wiki een wikipaginabibliotheek is van de site van uw team, kunt u er ook voor kiezen machtigingen over te nemen als dezelfde groep mensen aan de wiki werkt. Als u aan een grotere, kleinere of andere groep mensen toegang tot uw wiki wilt verlenen dan tot uw site, moet u unieke machtigingen gebruiken. U kunt op een efficiënte manier machtigingen voor meerdere gebruikers beheren met behulp van SharePoint-groepen.

Opmerking: In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat uw wiki een wikipaginabibliotheek. Als uw wiki is gemaakt op een teamsite, kan uw wikipagina's mogelijk in de bibliotheek sitepagina's, als een afzonderlijke wikipaginabibliotheek nooit is gemaakt. In dit geval uw wiki is in feite de hele teamsite en de procedures voor het beheren van machtigingen wordt starten vanuit het menu Siteacties van de site.

Unieke machtigingen instellen

Als u unieke machtigingen wilt instellen, verbreekt u de overnamerelatie met de site. Als u de overnamerelatie van de wiki wilt controleren, gaat u naar de bibliotheek waar de wikipagina's zijn opgeslagen, klikt u op het tabblad Pagina en klikt u op Bibliotheekmachtigingen. Onder het lint wordt op een gele balk aangegeven of de pagina machtigingen overneemt van de bovenliggende pagina. U kunt de overnamerelatie beheren vanaf deze machtigingenpagina.

Als u vragen hebt over hoe uw site is ingesteld, neemt u contact op met de persoon die uw site heeft ingesteld of uw site beheert. Een beheerder, zoals iemand die de server configureert en beheert, heeft mogelijk extra beperkingen voor uw site ingesteld.

Werken met SharePoint-groepen

Met SharePoint-groepen kunt u machtigingsniveaus voor meerdere gebruikers efficiënter beheren. U kunt SharePoint-groepen gebruiken om de gewenste machtigingsniveaus (behalve het machtigingsniveau Beperkte toegang) toe te wijzen. U kunt ook aangepaste machtigingsniveaus maken en deze vervolgens toewijzen aan de SharePoint-groepen.

Als aan een aantal personen binnen de organisatie dezelfde machtigingen moeten worden toegewezen voor een of meer beveiligbare objecten, zoals sites of bibliotheken, kunt u of kan uw beheerder voor hen eventueel een SharePoint-groep maken (of een bestaande groep aanpassen). U kunt bijvoorbeeld een SharePoint-groep SharePoint-PZ maken voor alle medewerkers van Personeelszaken of een groep SharePoint-analisten maken voor alle gegevensanalisten.

U kunt ook een afzonderlijke gebruiker aan een site toevoegen als die persoon unieke behoeften heeft en als het niet nodig is om een vergelijkbaar machtigingsniveau aan meerdere personen toe te wijzen.

Naar boven

Gebruikers toevoegen aan een wiki

Gebruik de volgende procedure om gebruikers aan een groep toe te voegen of om individuele gebruikers aan een wikipaginabibliotheek toe te voegen. Als uw wiki machtigingen overneemt van een bovenliggende site, moet u de gebruikers toevoegen aan de site of 'Het overnemen van machtigingen van een bovenliggende site stoppen' (verderop in dit artikel) raadplegen als u wilt weten hoe u het overnemen van machtigingen stopt.

 1. Klik vanuit de wiki op het tabblad Pagina van het lint en klik op Bibliotheekmachtigingen.

 2. Als u wilt personen toevoegen aan een groep of machtigingen verlenen rechtstreeks aan personen op de wikipagina, klikt u op Machtigingen verlenen.

  Opmerking: Als de wiki machtigingen van de bovenliggende site overneemt, weergegeven de optie Machtigingen verlenen niet. De gebruiker toevoegen aan de bovenliggende site, klikt u op de naam van de site in de gele berichtenbalk onder het lint.

 3. Typ in het dialoogvenster Machtigingen verlenen in het vak Gebruiker/groepen de gebruikersnaam of groep waaraan u de wiki wilt toevoegen.

  Om te bladeren naar een gebruiker of groepsnaam, klikt u op het pictogram Zoeken , dat eruitziet in een boek.

 4. Klik op het pictogram Namen controleren om de gebruiker of groep te valideren.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

 6. Als u direct machtigingen wilt toewijzen aan een gebruiker, schakelt u het selectievakje in voor het machtigingsniveau dat u wilt toewijzen.

 7. Als u de gebruiker wilt toevoegen aan een groep, selecteert u Gebruikers aan een SharePoint-groep toevoegen (aanbevolen) en selecteert u de naam van de groep in de lijst.

Naar boven

Het overnemen van machtigingen van een bovenliggende site stoppen

Wanneer u het overnemen van machtigingen van een bovenliggende site stopt, worden de SharePoint-groepen en de bijbehorende machtigingen van de bovenliggende site naar uw wikipaginabibliotheek gekopieerd. U kunt de machtigingen van uw wikisite vervolgens toevoegen, verwijderen of wijzigen. Als u niet precies weet hoe de bovenliggende site of de machtigingenstructuur is ingesteld, moet u contact opnemen met de eigenaar of beheerder van deze bovenliggende site.

Belangrijk: Nadat u de overname van machtigingen stoppen, worden wijzigingen in de machtigingen van de bovenliggende site niet meer invloed op de wikipaginabibliotheek.

 1. Klik vanuit de wiki op het tabblad Pagina van het lint en klik op Bibliotheekmachtigingen.

 2. Klik op de knop Overname van machtigingen stoppen.

In de balk onder het lint wordt het bericht Deze bibliotheek heeft unieke machtigingen weergegeven.

Naar boven

Unieke machtigingen instellen voor een wikipagina

Als u machtigingen voor een wikipagina wilt beperken zodat minder personen deze kunnen bewerken, kunt u unieke machtigingen instellen voor de pagina.

 1. Klik op het tabblad Pagina van het lint op de pagina waarvoor u machtigingen wilt instellen en klik op de knop Paginamachtigingen.

 2. Klik op de knop Overname van machtigingen stoppen.

  Opmerking: Nadat u de overname van machtigingen stoppen, wijzigingen in de machtigingen van de bovenliggende wikipaginabibliotheek is niet langer van invloed op de wikipagina.

 3. Als u gebruikersmachtigingen wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de naam van de gebruiker of groep en klikt u op Gebruikersmachtigingen bewerken of Gebruikersmachtigingen verwijderen, zoals van toepassing.

 4. Als u wilt personen toevoegen aan een groep of machtigingen verlenen rechtstreeks aan personen op de wikipagina, klikt u op Machtigingen verlenen.

 5. Typ in het dialoogvenster Machtigingen verlenen in het vak Gebruiker/groepen de gebruikersnaam of groep waaraan u de wikipagina wilt toevoegen.

  Om te bladeren naar een gebruiker of groepsnaam, klikt u op het pictogram Zoeken , dat eruitziet in een boek.

 6. Klik op het pictogram Namen controleren om de gebruiker of groep te valideren.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u direct machtigingen wilt toewijzen aan een gebruiker, schakelt u het selectievakje in voor het machtigingsniveau dat u wilt toewijzen.

  • Als u de gebruiker wilt toevoegen aan een groep, selecteert u Gebruikers aan een SharePoint-groep toevoegen (aanbevolen) en selecteert u de naam van de groep in de lijst.

Als u wilt teruggaan naar de pagina van de wikipagina die u machtigingen voor instellen, klikt u op de knop Omhoog navigeren (naast het tabblad Bladeren op het lint) en klik vervolgens op de naam van de pagina.

Naar boven

Alle pagina's van een wiki weergeven

U kunt alle pagina's in een wikisite op één centrale plaats weergeven. U hoeft nu niet naar elke afzonderlijke pagina in een wikistructuur te navigeren. De wikipagina's worden opgeslagen in een wikipaginabibliotheek, waar u ze op dezelfde manier als documenten in een standaarddocumentbibliotheek kunt bewerken.

Klik op een pagina in de wiki op het tabblad Pagina van het lint en klik op de knop Alle pagina's weergeven.

Klik op de naam van de wiki in de breadcrumbkoppeling om weer terug te keren naar de startpagina van de wiki.

Naar boven

Een vorige versie van een wikipagina herstellen

 1. Klik op de wikipagina die u wilt herstellen op het tabblad Pagina van het lint en klik op Paginageschiedenis.

 2. Klik bij Versies op het nummer van de versie die u wilt weergeven.

  Tip: Als u niet zeker welke versie u wilt weet, kunt u de lijst vergelijken met versie gebruiken om te vergelijken van de pagina die u met een eerdere versie van de pagina bekijkt.

 3. Wanneer u de versie hebt gevonden die u wilt herstellen, klikt u op Deze versie herstellen.

Naar boven

Controleren welke pagina's aan de huidige pagina zijn gekoppeld

Als u problemen met een koppeling probeert op te lossen of wilt weten of een bepaalde pagina kan worden verwijderd, kunt u weergeven welke pagina's er aan de huidige wikipagina zijn gekoppeld.

Klik op het tabblad Pagina van het lint op een wikipagina en klik op de knop Binnenkomende koppelingen.

Om terug te keren naar de pagina die u hebt bekeken, klikt u op de knop Omhoog navigeren (naast het tabblad Bladeren op het lint) en klik vervolgens op de naam van uw pagina

Naar boven

Pagina's verwijderen die niet meer nodig zijn

Naarmate de wiki van uw team groter wordt, zal het team te maken krijgen met pagina's die niet meer worden gebruikt. Als u dergelijke pagina's verwijdert, maakt u ruimte op de server vrij en voorkomt u dat personen per ongeluk naar verouderde gegevens bladeren en deze gegevens lezen.

Belangrijk: U moet, zoals bij het verwijderen van alle inhoud, eerst controleren of het team de pagina's daadwerkelijk niet meer nodig heeft.

 1. Klik op het tabblad Pagina van het lint op een wikipagina en klik op de knop Alle pagina's weergeven.

 2. Wijs de naam aan van de wikipagina die u wilt bewerken, schakel het selectievakje naast de naam van de pagina in en klik op Document verwijderen.

 3. Herhaal deze stappen voor elke pagina die u wilt verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×