Een wiki beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Als u de meeste instellingen voor een wiki wilt kunnen beheren, hebt u een machtiging nodig om een site te beheren. In de meeste gevallen houdt dit in dat u lid moet zijn van de groep site-eigenaren of over het machtigingsniveau Volledige controle moet beschikken.

In dit artikel

Overzicht

Unieke machtigingen instellen

Werken met SharePoint-groepen

Gebruikers aan een wiki toevoegen

Het overnemen van machtigingen van een bovenliggende site stoppen

Unieke machtigingen instellen voor een wikipagina

Alle pagina's van een wiki weergeven

Een vorige versie van een wikipagina herstellen

Controleren welke pagina's aan de huidige pagina zijn gekoppeld

Pagina's verwijderen die niet meer nodig zijn

Overzicht

U moet mensen toegang tot de site of bibliotheek verlenen waarin de wikipagina's zijn opgeslagen, zodat ze uw wiki kunnen bekijken en aan de wiki kunnen meewerken. U moet ook beslissen wie aan de wiki mogen meewerken en wie deze mogen bewerken. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een bredere toegang tot uw wiki bieden dan tot de rest van uw site. Mogelijk wilt u echter de toegang tot uw wiki beperken en slechts een paar personen toegang verlenen.

Als uw wiki een wikipaginabibliotheek is van de site van uw team, kunt u er ook voor kiezen machtigingen over te nemen als dezelfde groep mensen aan de wiki werkt. Als u aan een grotere, kleinere of andere groep mensen toegang tot uw wiki wilt verlenen dan tot uw site, moet u unieke machtigingen gebruiken. U kunt op een efficiënte manier machtigingen voor meerdere gebruikers beheren met behulp van SharePoint-groepen.

Opmerking:  In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat uw wiki een wikipaginabibliotheek of een ondernemingswikisite is. Als uw wiki is gemaakt op een teamsite, bevinden uw wikipagina's zich mogelijk in de sitepaginabibliotheek als er nooit een aparte wikipaginabibliotheek is gemaakt. In dit geval is uw wiki in feite de volledige teamsite en worden de procedures voor het beheren van machtigingen gestart vanuit het menu Siteacties van de site.

Unieke machtigingen instellen

Als u unieke machtigingen wilt instellen, verbreekt u de overnamerelatie met de site. Als u de overnamerelatie van een wikipaginabibliotheek wilt controleren, gaat u naar de bibliotheek waarin de wikipagina's zijn opgeslagen, klikt u op het tabblad Pagina en klikt u op Bibliotheekmachtigingen. Onder het lint wordt op een gele balk aangegeven of de pagina machtigingen overneemt van de bovenliggende pagina. U kunt de overnamerelatie beheren vanaf deze machtigingspagina. Als u de machtigingen van een ondernemingswikisite wilt controleren, gebruikt u de pagina Sitemachtigingen die beschikbaar is via Site-instellingen.

Als u vragen hebt over hoe uw site is ingesteld, neemt u contact op met de persoon die uw site heeft ingesteld of uw site beheert. Een beheerder, zoals iemand die de server configureert en beheert, heeft mogelijk extra beperkingen voor uw site ingesteld.

Werken met SharePoint-groepen

Met SharePoint-groepen kunt u machtigingsniveaus voor meerdere gebruikers efficiënter beheren. U kunt SharePoint-groepen gebruiken om de gewenste machtigingsniveaus (behalve het machtigingsniveau Beperkte toegang) toe te wijzen. U kunt ook aangepaste machtigingsniveaus maken en deze vervolgens toewijzen aan de SharePoint-groepen.

Als aan een aantal personen binnen de organisatie dezelfde machtigingen moeten worden toegewezen voor een of meer beveiligbare objecten, zoals sites of bibliotheken, kunt u of kan uw beheerder voor hen eventueel een SharePoint-groep maken (of een bestaande groep aanpassen). U kunt bijvoorbeeld een SharePoint-groep SharePoint-PZ maken voor alle medewerkers van Personeelszaken of een groep SharePoint-analisten maken voor alle gegevensanalisten.

U kunt ook een afzonderlijke gebruiker aan een site toevoegen als die persoon unieke behoeften heeft en als het niet nodig is om een vergelijkbaar machtigingsniveau aan meerdere personen toe te wijzen.

Naar boven

Gebruikers toevoegen aan een wiki

Gebruik de volgende procedure om gebruikers aan een groep toe te voegen of om afzonderlijke gebruikers aan een wiki toe te voegen. Als uw wiki machtigingen overneemt van een bovenliggende site, moet u de gebruikers toevoegen aan de bovenliggende site of 'Het overnemen van machtigingen van een bovenliggende site stoppen' (verderop in dit artikel) raadplegen als u wilt weten hoe u het overnemen van machtigingen wordt gestopt.

 1. Voer op de wiki een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt gebruikers toevoegen aan de bibliotheek waarin de wikipagina's zijn opgeslagen, klikt u op de pagina tab-toets op het lint en klik vervolgens op Machtigingen voor de documentbibliotheek.

  • Als u wilt gebruikers toevoegen aan de wikisite, klikt u op Siteacties, klik op voor Site-instellingenen klik vervolgens onder gebruikers en machtigingen, klikt u op Sitemachtigingen.

 2. Als u personen wilt toevoegen aan een groep of machtigingen direct wilt toewijzen aan personen op de wikisite, klikt u op Machtigingen verlenen.

  Opmerking:  Als de wiki machtigingen overneemt van de bovenliggende site, wordt de optie Machtigingen verlenen niet weergegeven. Als u de gebruiker wilt toewijzen aan de bovenliggende site, klikt u op de naam van de site in de gele berichtbalk onder het lint.

 3. Typ in het dialoogvenster Machtigingen verlenen in het vak Gebruiker/groepen de gebruikersnaam of groep waaraan u de wiki wilt toevoegen.

  Als u wilt bladeren naar een gebruikers- of groepsnaam, klikt u op het pictogram Bladeren. Dit ziet eruit als een boek.

 4. Klik op het pictogram Namen controleren om de gebruiker of groep te valideren.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u direct machtigingen wilt toewijzen aan een gebruiker, schakelt u het selectievakje in voor het machtigingsniveau dat u wilt toewijzen.

  • Als de gebruiker toevoegen aan een groep, selecteert u gebruikers toevoegen aan een SharePoint-groep (aanbevolen)en selecteer vervolgens de naam van de groep in de lijst.

Naar boven

Het overnemen van machtigingen van een bovenliggende site stoppen

Wanneer u het overnemen van machtigingen van een bovenliggende site stopt, worden de SharePoint-groepen en de bijbehorende machtigingen van de bovenliggende site naar uw site gekopieerd. U kunt de machtigingen van uw wiki vervolgens toevoegen, verwijderen of wijzigen. Als u niet precies weet hoe de bovenliggende site of de machtigingenstructuur is ingesteld, moet u contact opnemen met de eigenaar of beheerder van deze bovenliggende site.

Belangrijk: Nadat u het overnemen van machtigingen hebt stopgezet, zijn wijzigingen die in de machtigingen van de bovenliggende site worden aangebracht, niet meer van invloed op de wiki.

 1. Voer op de wiki een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het overnemen van machtigingen van de bovenliggende site voor de wikipaginabibliotheek wilt stoppen, klikt u op het tabblad Pagina op het lint en klikt u vervolgens op Bibliotheekmachtigingen.

  • Als u het overnemen van machtigingen van de bovenliggende site voor de wikisite wilt stoppen, klikt u op Siteacties en klikt u vervolgens op Sitemachtigingen.

 2. Klik op de knop Overname van machtigingen stoppen.

In de balk onder het lint wordt nu aangegeven dat de bibliotheek of site unieke machtigingen heeft.

Naar boven

Unieke machtigingen instellen voor een wikipagina

Als u machtigingen voor een wikipagina wilt beperken zodat minder personen deze kunnen bewerken, kunt u unieke machtigingen instellen voor de pagina.

 1. Klik op het tabblad Pagina van het lint op de pagina waarvoor u machtigingen wilt instellen en klik op de knop Paginamachtigingen.

 2. Klik op de knop Overname van machtigingen stoppen.

  Opmerking: Nadat u het overnemen van machtigingen hebt stopgezet, zijn wijzigingen in de machtigingen van de bovenliggende wikipaginabibliotheek niet meer van invloed op de wikisite.

 3. Als u gebruikersmachtigingen wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de naam van de gebruiker of groep en klikt u op Gebruikersmachtigingen bewerken of Gebruikersmachtigingen verwijderen, zoals van toepassing.

 4. Als u personen wilt toevoegen aan een groep of machtigingen direct wilt toewijzen aan personen op de wikipagina, klikt u op Machtigingen verlenen.

 5. Typ in het dialoogvenster Machtigingen verlenen in het vak Gebruiker/groepen de gebruikersnaam of groep waaraan u de wikipagina wilt toevoegen.

  Als u wilt bladeren naar een gebruikers- of groepsnaam, klikt u op het pictogram Bladeren. Dit ziet eruit als een boek.

 6. Klik op het pictogram Namen controleren om de gebruiker of groep te valideren.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u direct machtigingen wilt toewijzen aan een gebruiker, schakelt u het selectievakje in voor het machtigingsniveau dat u wilt toewijzen.

  • Als u de gebruiker wilt toevoegen aan een groep, selecteert u Gebruikers aan een SharePoint-groep toevoegen (aanbevolen) en selecteert u de naam van de groep in de lijst.

Als u wilt teruggaan naar de wikipagina waarvoor u machtigingen instelt, klikt u op de knop Omhoog navigeren (naast het tabblad Bladeren van het lint) en klikt u op de naam van de pagina.

Naar boven

Alle pagina's van een wiki weergeven

U kunt alle pagina's in een wikisite op één centrale plaats weergeven. U hoeft nu niet naar elke afzonderlijke pagina in een wikistructuur te navigeren. De wikipagina's worden opgeslagen in een bibliotheek, waarin u deze op dezelfde manier als documenten in een standaarddocumentbibliotheek kunt bewerken.

Klik op het tabblad Pagina van het lint op een wikipagina en klik op de knop Alle pagina's weergeven.

Klik op de naam van de wiki in de breadcrumbkoppeling om weer terug te keren naar de startpagina van de wiki.

.

Naar boven

Een vorige versie van een wikipagina herstellen

 1. Klik op de wikipagina die u wilt herstellen op het tabblad Pagina van het lint en klik op Paginageschiedenis.

 2. Klik bij Versies op het nummer van de versie die u wilt weergeven.

  Tip: Als u niet zeker weet welke versie u wilt gebruiken, kunt u via de lijst Vergelijken met versie de weergegeven pagina vergelijken met een eerdere versie van de pagina.

 3. Wanneer u de versie hebt gevonden die u wilt herstellen, klikt u op Deze versie herstellen.

Naar boven

Controleren welke pagina's aan de huidige pagina zijn gekoppeld

Als u problemen met een koppeling probeert op te lossen of wilt weten of een bepaalde pagina kan worden verwijderd, kunt u weergeven welke pagina's er aan de huidige wikipagina zijn gekoppeld.

Klik op het tabblad Pagina van het lint op een wikipagina en klik op de knop Binnenkomende koppelingen.

Als u wilt teruggaan naar de vorige weergegeven pagina, klikt u op de knop Omhoog navigeren (naast het tabblad Bladeren van het lint) en klikt u op de naam van de pagina.

Naar boven

Pagina's verwijderen die niet meer nodig zijn

Naarmate de wiki van uw team groter wordt, zal het team te maken krijgen met pagina's die niet meer worden gebruikt. Als u dergelijke pagina's verwijdert, maakt u ruimte op de server vrij en voorkomt u dat personen per ongeluk naar verouderde gegevens bladeren en deze gegevens lezen.

Belangrijk: U moet, zoals bij het verwijderen van alle inhoud, eerst controleren of het team de pagina's daadwerkelijk niet meer nodig heeft.

 1. Klik op het tabblad Pagina van het lint op een wikipagina en klik op de knop Alle pagina's weergeven.

 2. Wijs de naam aan van de wikipagina die u wilt verwijderen, schakel het selectievakje naast de naam van de pagina in en klik op Document verwijderen.

 3. Herhaal deze stappen voor elke pagina die u wilt verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×