Een werkmap publiceren op een SharePoint-site

In Microsoft Excel 2010 kunt u een werkmap publiceren op een Microsoft SharePoint Services 2010-site, zodat andere gebruikers de gegevens in de map in een webbrowser kunnen bekijken zonder dat Excel op hun computer hoeft te zijn geïnstalleerd. Bovendien kunt u bepaalde publicatieopties instellen om specifieke onderdelen van de werkmap in de browser te benadrukken. U kunt bijvoorbeeld een Excel-grafiek op een SharePoint-pagina weergeven om uw organisatie te helpen bij het nemen van zakelijke beslissingen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een werkmap publiceert vanuit het Excel 2010-bureaubladprogramma. Het verbinden van een werkmap of werkmapgegevens met een Excel Web Access-webonderdeel op een SharePoint-pagina komt hier niet aan de orde.

Zie het artikel Een werkmap weergeven in een Excel Web Access-webonderdeel voor meer informatie over Excel Web Access-webonderdelen.

Wanneer u een werkmap op een SharePoint-server publiceert, wordt de hele inhoud van de werkmap op de server opgeslagen. Deze kan worden weergegeven en bewerkt als u de werkmap opent in het Excel-bureaubladprogramma. Als Office Web Apps op de SharePoint-server zijn geïmplementeerd, kunt u de gegevens in de webbrowser weergeven en bewerken, ongeveer zoals u in het Excel-bureaubladprogramma met uw gegevens werkt. Wanneer Office Web Apps zijn geïmplementeerd, kan een werkmap gelijktijdig worden bewerkt in het browserraster. Als de knop Bewerken in browser zichtbaar is wanneer u een werkmap in de browser bekijkt, betekent dit dat Office Web Apps beschikbaar zijn.

Knop Bewerken in browser

Zie het artikel Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in Excel en Excel Services voor meer informatie.

Wat wilt u doen?

De werkmap voorbereiden

De werkmap publiceren

De werkmap voorbereiden

Voordat u de werkmap publiceert, kunt u via het dialoogvenster Opties voor publiceren de werkbladen of items selecteren die in de browser zichtbaar moeten zijn wanneer bewerken niet is ingeschakeld door op de knop Bewerken in browser te klikken. Houd er wel rekening mee dat de hele inhoud van de werkmap op de SharePoint-server wordt opgeslagen, ook al kunt u in deze modus selecteren wat er wordt weergegeven.

Als u naast andere items, zoals grafieken of draaitabellen, hele werkbladen als item wilt opnemen, definieert u het hele werkblad als een benoemd bereik. Selecteer het hele werkblad en definieer vervolgens een benoemd bereik. Dit benoemde bereik wordt dan als een beschikbaar item weergegeven in het dialoogvenster Opties voor publiceren als u klaar bent om te publiceren.

Als u gebruikers in staat wilt stellen een parameter voor een formule op te geven wanneer ze een werkblad in een browser bekijken, stelt u een cel in als een gedefinieerde naam. Vervolgens kunt u de gedefinieerde naam toevoegen als parameter op het tabblad Parameters in het dialoogvenster Opties voor publiceren.

In de volgende afbeelding van een werkblad in de browser heeft cel D2 bijvoorbeeld de gedefinieerde naam Rate. Een gebruiker heeft in de browser de waarde 5.625 ingevoerd in het vak in het deelvenster Parameters en op Toepassen geklikt. Die waarde wordt vervolgens in cel D2 weergegeven en de formule in A2 gebruikt de waarde in D2. Het resultaat van de formule wordt opnieuw berekend en weergegeven in A2: $1,151.31.

Een parameter gebruiken in de browser

Zie de Help van Excel voor informatie over het definiëren van bereiken.

Naar boven

De werkmap publiceren

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan en verzenden.

 2. Klik op Opslaan in SharePoint.
  Opmerking     Als de opdracht Opslaan in SharePoint niet beschikbaar is, kunt u de werkmap toch naar een SharePoint-site opslaan met de opdracht Opslaan als. Het dialoogvenster Opties voor publiceren is dan niet beschikbaar. U kunt de werkmap ook rechtstreeks vanuit een SharePoint-bibliotheek uploaden. Gebruikers kunnen de inhoud van de werkmap in de browser weergeven en bewerken door rechtstreeks naar de site te gaan waar de werkmap is opgeslagen.

  De opdracht Opslaan als

 1. Als u afzonderlijke werkbladen of items wilt selecteren om in de werkmap te publiceren, klikt u op de knop Opties voor publiceren. Als u de hele werkmap wilt publiceren, kunt u meteen doorgaan met stap 4.
  Ga op het tabblad Weergeven als volgt te werk:

  • Als u de hele werkmap wilt weergeven in de browser, selecteert u Hele werkmap in de keuzelijst.

  • Als u alleen bepaalde werkbladen wilt weergeven in de browser, selecteert u Bladen in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes uit voor de bladen die u niet wilt weergeven.
   Opmerking     Standaard zijn alle bladen geselecteerd. Als u sommige selectievakjes hebt uitgeschakeld en alle bladen snel weer zichtbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Alle bladen in.

  • Als u alleen specifieke items (zoals benoemde bereiken, grafieken, tabellen of draaitabellen) wilt weergeven in de browser, selecteert u Items in de werkmap in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes in voor de items die u wilt weergeven.
   Opmerking  Als u items selecteert die dezelfde naam hebben (bijvoorbeeld een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft. U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerp in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Namen van dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunt u wijzigen op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.
   Werkbladen of items selecteren

  • Voeg op het tabblad Parameters eventuele gedefinieerde namen toe die u wilt gebruiken om cellen op te geven die kunnen worden bewerkt wanneer gebruikers de werkmap weergeven in de browser. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.
   Parameters instellen

 2. Kies de locatie waar u de werkmap wilt publiceren.
  Het is mogelijk dat er onder Huidige locaties, Recente locaties of Locaties al opgeslagen serverlocaties worden weergegeven waaruit u kunt kiezen. Als er geen locaties worden weergegeven of als u op een nieuwe locatie wilt opslaan, dubbelklikt u onder Locaties op Zoeken naar een locatie.

 3. Voer in het dialoogvenster Opslaan als het webadres voor de SharePoint-site in en blader vervolgens naar de site of bibliotheek waar u de werkmap wilt opslaan.

 4. Als u nog geen afzonderlijke werkbladen of items hebt geselecteerd of parameters hebt ingesteld, klikt u op de knop Opties voor publiceren.

 5. Accepteer de voorgestelde naam voor de werkmap in het vak Bestandsnaam of typ een andere naam in het vak.

 6. Als u de inhoud van de werkmap meteen na de publicatie in een browservenster wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Openen met Excel in de browser in.

 7. Klik op Opslaan.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×