Een werkmap met functies bewerken die niet in Excel Web App worden ondersteund

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een werkmap probeert te openen in Microsoft Excel Online, wordt in een foutbericht gemeld dat de werkmap functies bevat die niet worden ondersteund door Excel Online. Niet-ondersteunde functies bestaan uit inhoud of functionaliteit in een werkmap waardoor de werkmap niet kan worden geopend voor bewerkingen of, in sommige gevallen, weergave in de browser. Dit artikel bevat stappen om de werkmap te bewerken, afhankelijk van de aard van de niet-ondersteunde functies in de werkmap.

Zie verschillen tussen het gebruik van een werkmap in de browser en in Excelvoor meer informatie van de ondersteuning van functies in Excel Online.

In dit artikel

Ik kan de werkmap weergeven, maar niet de niet-ondersteunde functies

De werkmap bevat functies waardoor deze helemaal niet wordt geopend in Excel Web App

Ik krijg een foutbericht wanneer ik wil de werkmap openen in Excel

Ik kan de werkmap weergeven, maar niet de niet-ondersteunde functies

Als uw werkmap objecten bevat, zoals opmerkingen, vormen of inkt, kunt u de gegevens in de werkmap weergeven, maar deze objecten kunnen niet worden weergegeven in de browser. Bovendien als de werkmap bevat een tabel die is gekoppeld aan een externe gegevensbron (querytabel), de werkmap de gegevens worden weergegeven als dit het laatst is opgeslagen in de Excel-bureaubladtoepassing hebt, niet een weergave van de actuele gegevens.

Wanneer u een werkmap zoals deze bekijkt in Excel Online, krijgt u een melding dat de werkmap niet volledig kan worden weergegeven in de browser.

Als u probeert de werkmap bewerken in Excel Online, krijgt u een melding dat de werkmap kan niet worden bewerkt in de browser. Het bericht verschaft korte instructies voor het maken van een kopie van de werkmap. niet-ondersteunde functies verwijdert Excel Online uit de kopie, zodat het kopiëren naar in de browser worden bewerkt.

Als u niet erg om verwijderen van onderdelen van de werkmap vindt, zodat u in de browser bewerken kunt, verdergaan en maakt u een kopie. Als u liever niet voor een kopie van de werkmap geschikt, kunt u Excel Online voor het opslaan en weergeven van een centrale kopie van de werkmap en kunt u de opdracht openen in Excel in Excel Online om de werkmap te bewerken.

Voer de onderstaande stappen uit:

Ga als volgt te werk als u de werkmap wilt kunnen bewerken in Excel Online:

 1. Klik in het bericht op Een kopie bewerken.

 2. Accepteer de nieuwe naam die Excel Online voorstelt of typ een andere naam en klik op Opslaan.

  Let op:  Als u een naam typt die overeenkomt met de oorspronkelijke naam en u het selectievakje Bestaande bestanden overschrijven inschakelt, gaat de oorspronkelijke kopie van de werkmap verloren wanneer u op Opslaan klikt.

 3. Bewerk de nieuwe kopie van de werkmap in de browser. De oorspronkelijke kopie blijft ongewijzigd.

Ga als volgt te werk als u liever geen kopie maakt en de werkmap wilt bewerken in de bureaubladtoepassing Excel:

 1. Klik in het bericht op Annuleren.

 2. Klik in Excel Online op Werkmap bewerken en klik op Bewerken in Excel.

 3. Bewerk de werkmap in de bureaubladtoepassing Excel. Wanneer u in Excel op Opslaan klikt, wordt de werkmap automatisch opgeslagen op de website waarvan u de werkmap hebt geopend.

  Opmerking: Als te klikken op bewerken in Excel resultaten in een bericht met de mededeling dat u niet beschikt over een ondersteunde browser of de juiste versie van Excel, raadpleegt u ik krijg een foutbericht wanneer ik wil open de werkmap in Excel, verderop in dit artikel.

Naar boven

De werkmap bevat functies waardoor deze helemaal niet kan worden geopend in Excel Web App

Sommige functies, zoals bladbeveiliging en gegevensvalidatie, voorkomen dat een werkmap wordt geopend als u wilt bekijken of bewerken in Excel Online.

Wanneer u probeert te bekijken of bewerken van een werkmap zoals deze in Excel Online, krijgt een melding dat de werkmap kan niet worden geopend in de browser.

Als u bent gemachtigd om de werkmap te bewerken, kunt u deze openen in de bureaubladtoepassing Excel. Klik in het bericht op Een kopie bewerken.

Als u een ander bericht met de mededeling dat u niet beschikt over een ondersteunde browser of de juiste versie van Excel, raadpleegt u ik krijg een foutbericht wanneer ik wil open de werkmap in Excel, verderop in dit artikel.

Naar boven

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer ik de werkmap probeer te openen in Excel

Als u in op Bewerken in ExcelExcel Online klikt, krijgt u een melding dat u geen ondersteunde browser of een verkeerde versie van Excel hebt geïnstalleerd. Ga in dat geval als volgt te werk:

 • Gebruik Office Excel 2003 of hoger (Windows) of gebruik Excel voor Mac 2008 versie 12.2.9 of hoger (Mac).

  • Windows: installeer het meest recente servicepack als u Excel 2003 gebruikt. Als u met een eerdere versie dan Excel 2003 werkt of Excel helemaal niet hebt geïnstalleerd, downloadt u de evaluatieversie van Microsoft Office 2010 wanneer u hierom wordt gevraagd.

  • Mac: Als uw versie van Excel voor Mac 2008 ouder dan 12.2.9 is of er geen Excel voor Mac helemaal, downloaden van de evaluatieversie van Microsoft Office voor Mac 2011.

 • Gebruik Firefox, Internet Explorer (Windows) of Safari (Mac). Stel in dat het ActiveX-besturingselement mag worden uitgevoerd als u Internet Explorer gebruikt. Als u Firefox gebruikt, moet u ook Excel 2010 gebruiken.

Zie de vereisten voor het gebruik van de opdracht Bewerken in Excel voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×