Een werkmap maken voor gebruik met eerdere versies van Excel

Bepaalde Excel voor Mac 2011-functies werken niet of werken anders in eerdere versies van Excel. Als u met werkmappen werkt die in een eerdere versie van Excel zijn gemaakt of werkmappen deelt met mensen die een eerdere versie van Excel gebruiken, kunt u met behulp van het compatibiliteitsrapport problemen opsporen. Bepaalde problemen kunnen leiden tot een aanzienlijk functionaliteitsverlies of een gering kwaliteitsverlies in een eerdere versie van Excel. Als u het verlies van gegevens of functionaliteit in een eerdere versie van Excel wilt voorkomen, kunt u op basis van dit rapport de vereiste wijzigingen aanbrengen in uw Excel voor Mac 2011-werkmap.

Wanneer u een Excel voor Mac 2011-werkmap in de Excel 97 tot en met Excel 2004-bestandsindeling opslaat, wordt het compatibiliteitsrapport automatisch uitgevoerd. Als u er echter zeker van wilt zijn dat een werkmap compatibel is met Excel 2008, moet u het compatibiliteitsrapport handmatig uitvoeren wanneer u de werkmap voor de eerste keer opslaat. U kunt vervolgens opgeven dat het compatibiliteitsrapport telkens automatisch moet worden uitgevoerd wanneer u die werkmap opslaat. In het compatibiliteitsrapport worden de compatibiliteitsproblemen vermeld die worden aangetroffen en wordt voor vele problemen een Help-knop weergegeven. Wanneer het compatibiliteitsrapport automatisch wordt uitgevoerd, wordt hierin ook de versie aangegeven van Excel waarin zich een potentieel compatibiliteitsprobleem voordoet. Zie Een document controleren op compatibiliteit voor informatie over het uitvoeren van het compatibiliteitsrapport.

De volgende tabellen bevatten informatie over functies die niet werken of anders werken in eerdere versies van Excel.

Werkbladfuncties

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Werkblad met meer dan 256 kolommen en 65.536 rijen

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 kan een werkblad maximaal 16.384 kolommen en 1.048.576 rijen bevatten, maar in Excel 97 tot en met Excel 2004 kan een werkblad slechts maximaal 256 kolommen en 65.536 rijen bevatten. Gegevens in cellen die buiten de limiet voor het aantal kolommen en rijen vallen, gaan verloren in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Scenario's met verwijzingen naar cellen die buiten de limiet voor het aantal kolommen en rijen van de geselecteerde bestandsindeling vallen

Als een scenario in een werkblad verwijst naar een cel die buiten de limiet voor het aantal kolommen en rijen van Excel 97 tot en met Excel 2004 (256 kolommen en 65.536 rijen) valt, werkt het scenario niet als u het werkblad in de Excel 97 tot en met Excel 2004-bestandsindeling opslaat. Ga in Scenariobeheer op zoek naar het scenario dat een verwijzing bevat naar cellen die buiten de limiet voor het aantal kolommen en rijen van een eerdere versie van Excel vallen, en verander de verwijzing in een locatie die binnen die limiet valt. Klik op het tabblad Gegevens onder Analyse op Wat als en klik vervolgens op Scenariobeheer. Ga in het vak Scenario's op zoek naar het scenario dat het compatibiliteitsprobleem veroorzaakt en bewerk de verwijzing ervan.

Datums in een kalenderindeling

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 kunt u aangepaste, internationale kalenderindelingen maken, die niet worden ondersteund in Excel 97 tot en met Excel 2004. U kunt de kalenderindeling het beste wijzigen in de taal (landinstelling) die wel wordt ondersteund in Excel 97 tot en met Excel 2004 om verlies van functionaliteit te voorkomen.

Werkmappen bevatten meer cellen met gegevens dan is toegestaan in eerdere versies van Excel

In Excel 2008 wordt het totale aantal beschikbare cellenblokken slechts beperkt door de beschikbare hoeveelheid RAM. Een cellenblok bevat 16 werkbladrijen. Excel 97 tot en met Excel 2004 ondersteunt maximaal 16 werkbladen met 4096 cellenblokken per werkblad, tot een totaal van 64.000 cellenblokken.

Sparklines

Sparklines kunnen niet worden opgeslagen in de Excel 97 tot en met Excel 2004-bestandsindeling.

Kleuropmaak in kop- en voetteksten

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 kunt u kleuropmaak toepassen op kop- en voetteksten. U kunt echter geen kleuropmaak gebruiken voor kop- en voetteksten in Excel 97 tot en met Excel 2004. De kleuropmaakgegevens worden als niet-opgemaakte tekst weergegeven in eerdere versies van Excel.

Celopmaakopties of celstijlen die niet zijn toegestaan door de geselecteerde bestandsindeling

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 zijn bepaalde opties voor celopmaak en celstijlen beschikbaar, zoals speciale effecten en schaduw, die niet beschikbaar zijn in Excel 97 tot en met Excel 2004. Wanneer u de werkmap in een eerdere versie opslaat, wordt door Excel een beschikbare opmaak toegepast die de oorspronkelijke opmaak het dichtst benadert. Deze opmaak kan echter identiek zijn aan een andere opmaak die u op een ander element hebt toegepast. Als u duplicatie van opmaak wilt voorkomen, kunt u de celopmaak en celstijlen die in een eerdere versie niet werken, wijzigen of verwijderen voordat u de werkmap in een Excel 97 tot en met Excel 2004-bestandsindeling opslaat.

Typen celopmaak

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 kunt u 64.000 unieke typen celopmaak gebruiken. In Excel 97 tot en met Excel 2004 kunt u echter maar maximaal 4.000 unieke typen celopmaak gebruiken. Een uniek type celopmaak kan elke specifieke combinatie van opmaakkenmerken zijn die in een werkmap op een cel wordt toegepast. Als u wilt dat specifieke typen celopmaak in Excel 97 tot en met Excel 2004 beschikbaar blijven, kunt u voorkomen dat deze verloren gaan door enkele andere typen celopmaak die minder belangrijk zijn, te verwijderen.

Meer dan 256 lettertypefamilies

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 zijn 1.024 globale lettertypefamilies beschikbaar en kunt u 512 lettertypefamilies gebruiken per werkmap. In Excel 97 tot en met Excel 2004 zijn slechts maximaal 256 lettertypefamilies per werkmap toegestaan. Als u wilt dat specifieke lettertypefamilies beschikbaar blijven in Excel 97 tot en met Excel 2004, kunt u voorkomen dat deze verloren gaan door andere lettertypefamilies die u niet nodig hebt, te verwijderen.

Draaitabelfuncties

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Draaitabel met meer dan 32.500 items

In Excel voor Mac 2011 kan een draaitabelrapport 1.048.576 unieke items per veld bevatten. In Excel 97 tot en met Excel 2004 kan een draaitabelrapport echter maar 32.500 items per veld bevatten.

Regels voor voorwaardelijke opmaak die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen

Regels voor voorwaardelijke opmaak die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen, gaan verloren in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Benoemde sets die niet zijn gekoppeld aan een draaitabel

Benoemde sets die niet zijn gekoppeld aan een draaitabel, worden verwijderd in Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004.

Draaitabel of gegevensverbinding die serverinstellingen bevat die niet bestaan in eerdere versies van Excel

Bepaalde serverinstellingen van een draaitabel of gegevensverbinding zijn niet beschikbaar in Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 en gaan daarom verloren.

Draaitabel met gegevens die worden weergegeven met de functie Waarden weergeven als

De functie Waarden weergeven als werkt niet in Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004. Aangepaste waardegegevens die u hebt ingevoerd (zoals % van eindtotaal, % van kolomtotaal of Voorlopig totaal in), kunnen niet worden weergegeven. Deze aangepaste resultaten worden niet opgeslagen en worden vervangen door de oorspronkelijke waarden uit de gegevensbron.

Op thema's gebaseerde draaitabelstijlen

Op thema's gebaseerde draaitabelstijlen zijn niet beschikbaar in Excel 97 tot en met Excel 2004 en kunnen niet worden weergegeven.

Draaitabellen in eerdere versies van Excel

Een draaitabelrapport dat u maakt in Excel voor Mac 2011, kan niet worden vernieuwd in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Draaitabel die velden bevat in compacte vorm

De compacte vorm kan (alleen of in combinatie met de tabelvorm en de overzichtsweergave) worden gebruikt in Excel voor Mac 2011 om te voorkomen dat er horizontaal zo veel gegevens worden weergegeven dat verwante gegevens van het scherm verdwijnen. Met de compacte vorm kunt u er ook voor zorgen dat het schuiven tot een minimum beperkt blijft. Deze functie is niet beschikbaar in Excel 97 tot en met Excel 2004 en de velden worden weergegeven in tabelvorm.

Draaitabel die een of meer velden met herhaalde labels bevat

Herhaalde labels zijn niet beschikbaar in Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 en de labels gaan verloren wanneer u het draaitabelrapport vernieuwt in een eerdere versie van Excel.

Sorteer- en filterfuncties

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Sorteerstatus bevat meer dan drie sorteervoorwaarden

In Excel voor Mac 2011 kunt u een sorteerstatus toepassen met maximaal 64 sorteervoorwaarden om gegevens te sorteren, maar Excel 97 tot en met Excel 2004 staat slechts een sorteerstatus met maximaal drie sorteervoorwaarden toe. U kunt voorkomen dat u sorteerstatusgegevens kwijtraakt in Excel 97 tot en met Excel 2004 door de sorteerstatus te wijzigen in een sorteerstatus met niet meer dan drie sorteervoorwaarden. In Excel 97 tot en met Excel 2004 kunt u de gegevens ook handmatig sorteren. Alle sorteerstatusgegevens blijven echter beschikbaar in in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw in Excel voor Mac 2011 wordt geopend, tenzij de sorteerstatusgegevens in Excel 97 tot en met Excel 2004 zijn bewerkt.

Gegevens die zijn gefilterd op een celkleur, pictogrammenset of tekstkleur

In Excel voor Mac 2011 kunt u filteren op een celkleur, pictogrammenset of tekstkleur. Deze filtertypen werken niet in Excel 97 tot en met Excel 2004. Als u wilt voorkomen dat filterfuncties verloren gaan, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97 tot en met Excel 2004 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. Alle gegevens van de filterstatus blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de gegevens van de filterstatus worden bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Gegevens die zijn gefilterd op meer dan twee criteria

In Excel voor Mac 2011 kunt u gegevens filteren op meer dan twee criteria. Als u wilt voorkomen dat filterfuncties verloren gaan, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97 tot en met Excel 2004 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. Alle gegevens van de filterstatus blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de gegevens van de filterstatus worden bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Gegevens die zijn gefilterd op een gegroepeerde hiërarchie van datums wat resulteert in meer dan twee criteria

In Excel voor Mac 2011 kunt u datums filteren op een gegroepeerde hiërarchie. Omdat dit niet werkt in Excel 97 tot en met Excel 2004, kunt u beter de groepering van de hiërarchie van datums opheffen. Als u wilt voorkomen dat filterfuncties verloren gaan, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97 tot en met Excel 2004 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. Alle gegevens van de filterstatus blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de gegevens van de filterstatus worden bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Formulefuncties

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Matrixformules die verwijzen naar andere werkbladen

In Excel voor Mac 2011 wordt het aantal werkmapmatrices dat verwijst naar andere werkbladen, alleen beperkt door de beschikbare hoeveelheid geheugen. Maar in Excel 97 tot en met Excel 2004 kunnen werkbladen slechts maximaal 65.472 werkmapmatrices bevatten die naar andere werkbladen verwijzen. Alle werkmapmatrices die dit maximum aantal overschrijden, worden geconverteerd naar en weergegeven als #WAARDE!-fouten.

Formules die meer waarden, verwijzingen of namen bevatten dan er beschikbaar zijn in de geselecteerde bestandsindeling

In Excel voor Mac 2011 is de maximale lengte van de inhoud van een formule 8.192 tekens en is de maximale interne lengte van een formule 16.384 bytes. In Excel 97 tot en met Excel 2004 is de maximale lengte van de inhoud van een formule 1.024 tekens en is de maximale interne lengte van een formule 1.800 bytes. Wanneer de combinatie van formule-argumenten (inclusief waarden, verwijzingen en/of namen) de maximumwaarden van Excel 97 tot en met Excel 2004 overschrijdt, resulteren de formules in #WAARDE!-fouten wanneer u de werkmap in een eerdere Excel-bestandsindeling opslaat.

Geneste formules

In Excel voor Mac 2011 kan een formule maximaal 64 geneste niveaus bevatten, maar in Excel 97 tot en met Excel 2004 is het maximum slechts zeven geneste niveaus. Formules met meer dan zeven geneste niveaus worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar #WAARDE!-fouten.

Formules die functies bevatten met meer argumenten dan er beschikbaar zijn in de geselecteerde bestandsindeling

In Excel voor Mac 2011 kan een formule maximaal 255 argumenten bevatten, maar in Excel 97 tot en met Excel 2004 is het maximum voor argumenten in een formule slechts 30. Formules met meer dan 30 argumenten per functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar #WAARDE!-fouten.

Formules waarin meer operanden worden gebruikt dan door de geselecteerde bestandsindeling is toegestaan

In Excel voor Mac 2011 is het maximum aantal operanden dat kan worden gebruikt in formules, 1.024, maar in Excel 97 tot en met Excel 2004 is het maximum aantal operanden in formules slechts 40. Deze formules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar #WAARDE!-fouten.

Formules die meer dan 29 argumenten bevatten

In Excel voor Mac 2011 kan een door de gebruiker gedefinieerde functie die u maakt met VBA (Visual Basic for Applications), maximaal 60 argumenten bevatten. In Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt door VBA het aantal argumenten in door de gebruiker gedefinieerde functies echter beperkt tot slechts 29. Formules met meer dan 29 argumenten in een functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar #WAARDE!-fouten.

Nieuwe functies

Excel voor Mac 2011 biedt nieuwe functies of functies met een nieuwe naam. Omdat deze functies niet beschikbaar zijn in Excel 97 tot en met Excel 2004 of Excel 2008, retourneren deze functies een #NAAM?-fout in plaats van de verwachte resultaten wanneer de werkmap wordt geopend in een eerdere versie van Excel. In sommige gevallen wordt het voorvoegsel _xlfn aan de formule toegevoegd, bijvoorbeeld =_xlfn.IFERROR (1,2).

Formules die verwijzingen bevatten naar tabellen die niet werken in de geselecteerde bestandsindeling

In Excel voor Mac 2011 kunt u gestructureerde verwijzingen maken zodat u tabelgegevens op een eenvoudigere en intuïtievere manier kunt bewerken wanneer u een formule gebruikt die verwijst naar een tabel, delen van een tabel of de gehele tabel. Deze functie is niet beschikbaar in Excel 97 tot en met Excel 2004 of Excel 2008, en gestructureerde verwijzingen worden geconverteerd naar celverwijzingen.

Formules die verwijzingen bevatten naar tabellen in andere werkmappen die op dat moment niet geopend zijn in dit exemplaar van Excel

In Excel voor Mac 2011 kunt u gestructureerde verwijzingen maken zodat u tabelgegevens op een eenvoudigere en intuïtievere manier kunt bewerken wanneer u een formule gebruikt die verwijst naar een tabel, delen van een tabel of de gehele tabel. Deze functie is niet beschikbaar in Excel 97 tot en met Excel 2004 of Excel 2008, en gestructureerde verwijzingen worden geconverteerd naar celverwijzingen. Als de gestructureerde verwijzingen echter wijzen naar tabellen in andere werkmappen die op dat moment niet zijn geopend, worden ze geconverteerd naar en weergegeven als #VERW-fouten.

Regels voor gegevensvalidatie die verwijzen naar meer dan 8.192 niet-aaneengesloten celgebieden

In Excel voor Mac 2011 kunnen regels voor gegevensvalidatie verwijzen naar meer dan 8.192 niet-aaneengesloten celgebieden. In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 werkt dit type regel voor gegevensvalidatie niet en wordt de regel niet opgeslagen.

Regels voor gegevensvalidatie die verwijzen naar waarden op andere werkbladen

In Excel voor Mac 2011 kunt u regels voor gegevensvalidatie gebruiken die verwijzen naar waarden op andere werkbladen. In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 werkt dit type gegevensvalidatie niet en kunnen dergelijke regels niet op het werkblad worden weergegeven. Alle regels voor gegevensvalidatie blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap weer in Excel voor Mac 2011 wordt geopend, tenzij de regels in Excel 2008 of Excel 97 tot en met Excel 2004 zijn bewerkt.

Gegevensconsolidatiebereik met verwijzingen naar cellen die buiten de limiet voor het aantal rijen en kolommen van de geselecteerde bestandsindeling vallen

In Excel voor Mac 2011 kan een gegevensconsolidatiebereik formules bevatten die verwijzen naar gegevens buiten de limiet voor het aantal rijen en kolommen van de geselecteerde bestandsindeling. In Excel 97 tot en met Excel 2004 mag een Excel 97 tot en met Excel 2004-werkblad niet groter zijn dan slechts 256 kolommen en 65.536 rijen. Formuleverwijzingen naar gegevens in cellen die buiten deze limiet voor het aantal kolommen en rijen vallen, worden aangepast en worden mogelijk niet goed weergegeven.

Matrixformules die verwijzen naar een hele kolom

Matrixformules in Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 die verwijzen naar een hele kolom, worden geconverteerd naar, en weergegeven als, #NUM!-fouten wanneer deze matrixformules opnieuw worden berekend in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Gedefinieerde namen met formules die meer 255 tekens gebruiken

Wanneer benoemde bereiken in een formule de limiet van 255 tekens overschrijden, die geldt in Excel 97 tot en met Excel 2004, blijft de formule goed werken, maar wordt de formule wel afgekapt in het dialoogvenster Naam en kan de formule ook niet meer worden bewerkt.

Formules die zijn gekoppeld aan andere werkmappen die zijn gesloten

Wanneer formules in een werkmap zijn gekoppeld aan andere werkmappen die zijn gesloten, worden er slechts maximaal 255 tekens weergegeven wanneer deze formules opnieuw worden berekend in Excel 97 tot en met Excel 2004. De formuleresultaten worden mogelijk afgekapt. U kunt afgekapte formuleresultaten in Excel 97 tot en met Excel 2004 voorkomen door op zoek te gaan naar de cellen met formules die zijn gekoppeld aan werkmappen die zijn gesloten, zodat u de koppelingen kunt controleren en de vereiste wijzigingen kunt aanbrengen.

Formule voor gegevensvalidatie bevat meer dan 255 tekens

Wanneer een formule voor gegevensvalidatie de limiet van 255 tekens overschrijdt, die geldt in Excel 97 tot en met Excel 2004, blijft de formule goed werken, maar wordt de formule wel afgekapt en kan de formule ook niet meer worden bewerkt.

Matrices met meer dan 256 kolommen of 65.536 rijen

In Excel voor Mac 2011 kunt u matrixformules gebruiken die elementen bevatten voor meer dan 256 kolommen en 65.536 rijen. In Excel 2008 wordt hiermee de limiet voor het aantal matrixelementen overschreden, hetgeen kan leiden tot onverwachte resultaten.

Aangepaste beschrijvingen voor door de gebruiker gedefinieerde VBA-functies

In Excel voor Mac 2011 kunt u VBA (Visual Basic for Applications) gebruiken om door de gebruiker gedefinieerde functies te maken met aangepaste beschrijvingen. Aangepaste beschrijvingen zijn niet toegestaan in Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 en worden verwijderd.

Functies voor voorwaardelijke opmaak

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Voorwaardelijke opmaak bevat meer dan drie voorwaarden

In Excel voor Mac 2011 kan voorwaardelijke opmaak maximaal 64 voorwaarden bevatten, maar in Excel 97 tot en met Excel 2004 worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Overlappende bereiken voor voorwaardelijk opmaak

Overlappende bereiken voor voorwaardelijk opmaak zijn niet toegestaan in Excel 97 tot en met Excel 2004 en de voorwaardelijke opmaak wordt niet weergegeven zoals u dat verwacht. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Typen voorwaardelijke opmaak

Excel voor Mac 2011 bevat extra typen voorwaardelijke opmaak, zoals gegevensbalken, kleurenschalen, pictogrammensets, hoogste of laagste waarden, waarden boven of onder de gemiddelde waarde, unieke of dubbele waarden en vergelijking van tabelkolommen om vast te stellen welke cellen moeten worden opgemaakt. Deze typen voorwaardelijke opmaak zijn niet aanwezig in Excel 97 tot en met Excel 2004. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Optie Stoppen indien Waar voor voorwaardelijke opmaak

In Excel 97 tot en met Excel 2004 is geen voorwaardelijke opmaak mogelijk die doorgaat nadat aan een voorwaarde is voldaan. Voorwaardelijke opmaak wordt daarom niet meer toegepast nadat aan de eerste voorwaarde is voldaan. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Voorwaardelijke opmaak in niet-aangrenzende cellen

In Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt alleen voorwaardelijke opmaak weergegeven in cellen die aan elkaar grenzen en niet in niet-aangrenzen cellen. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden ook toegepast wanneer de werkmap weer in Excel voor Mac 2011 wordt geopend, tenzij de regels in Excel 97 tot en met Excel 2004 zijn bewerkt.

Voorwaardelijke opmaak in draaitabellen

De resultaten van voorwaardelijke opmaak die worden weergegeven in draaitabelrapporten uit Excel 97 tot en met Excel 2004, zijn niet gelijk aan de resultaten in draaitabelrapporten uit Excel voor Mac 2011. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden op andere werkbladen

In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden op andere werkbladen, niet weergegeven. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Voorwaardelijke opmaak waarbij gebruik wordt gemaakt van formules voor tekst die regels bevat

In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 kan voorwaardelijke opmaak waarbij gebruik wordt gemaakt van formules voor tekst die regels bevat, niet goed worden weergegeven. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Voorwaardelijke opmaak waarbij gebruik wordt gemaakt van regels op basis van bereiken

In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 kan voorwaardelijke opmaak waarbij gebruik wordt gemaakt van regels op basis van bereiken, niet goed worden weergegeven wanneer deze regels op basis van bereiken formulefouten bevatten.

Voorwaardelijke opmaak voor een pictogramsetrangschikking

In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 is voorwaardelijke opmaak waarmee een specifieke pictogramsetrangschikking wordt weergegeven, niet beschikbaar. De pictogramsetrangschikking wordt daarom ook niet op het werkblad weergegeven. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Gegevensbalkregels waarin een negatieve waarde wordt gebruikt

In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt voorwaardelijke opmaak waarin een negatieve waarde wordt gebruikt, niet weergegeven. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Voorwaardelijke opmaak die verwijst naar meer dan 8.192 niet-aaneengesloten celgebieden

In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt voorwaardelijke opmaak die verwijst naar meer dan 8.192 niet-aaneengesloten celgebieden, niet weergegeven. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Gegevensbalkregels waarin een opvulling, een rand of een instelling voor de balkrichting wordt gebruikt

In Excel 2008 en Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt voorwaardelijke opmaak met een gegevensbalkregel waarin een effen kleuropvulling of rand, of een instelling voor de richting van gegevensbalken (van links naar rechts of van rechts naar links) wordt gebruikt, niet weergegeven. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel voor Mac 2011, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Grafiekfuncties

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Grafiektitel en gegevenslabels

De titel van een grafiek of as mag niet langer zijn dan 255 tekens in Excel 97 tot en met Excel 2004. Alle tekens die buiten deze limiet vallen, gaan verloren.

Aangepaste vormopvullingen, vormomtrekken en vormeffecten

Aangepaste vormopvullingen, vormomtrekken en vormeffecten (zoals gloed, schuine randen of lijnen met kleurovergang) zijn niet beschikbaar in Excel 97 tot en met Excel 2004 en worden daarin ook niet weergegeven.

Kleuren in grafieken

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 zijn maximaal 16 miljoen kleuren toegestaan, maar in Excel 97 tot en met Excel 2004 is het aantal kleuren beperkt tot de kleuren die beschikbaar zijn in het standaardkleurenpalet. Een keur die niet beschikbaar is, wordt veranderd in een kleur uit het standaardkleurenpalet die de oorspronkelijke kleur het dichtst benadert. Dit kan echter een kleur zijn die ook al voor iets anders is gebruikt.

Gegevenspunten in 2D- en 3D-grafieken

In Excel voor Mac 2011 kunt u in 2D-grafieken meer dan 32.000 gegevenspunten per reeks en in 3D-grafieken meer dan 4.000 gegevenspunten per reeks gebruiken. Hiermee worden de limieten voor gegevenspunten per reeks in Excel 97 tot en met Excel 2004 en Excel 2008 overschreden.

Functies voor afbeeldingen, objecten en ActiveX-besturingselementen

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Speciale effecten voor objecten

In Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 kunt u speciale effecten gebruiken, zoals transparante schaduw, die niet beschikbaar zijn in Excel 97 tot en met Excel 2004. Deze speciale effecten worden verwijderd. En als u in Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 tekst in een vorm invoegt die breder is dan die vorm, wordt de tekst over de randen van de vorm heen weergegeven. In Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt deze tekst echter afgekapt. U kunt voorkomen dat tekst wordt afgekapt door de grootte van de vorm zodanig aan te passen dat de tekst wel in de vorm past.

Ingesloten objecten

Ingesloten objecten die in Excel voor Mac 2011 en Excel 2008 zijn gemaakt, kunnen niet worden bewerkt in Excel 97 tot en met Excel 2004.

Tekst die over de randen van een vorm, WordArt-vorm of tekstvak heen loopt

In Excel voor Mac 2011 kunt u tekstvakken weergeven op objecten, zoals vormen, en de tekst over de randen van deze objecten heen laten lopen. In Excel 97 tot en met Excel 2004 is tekst die over de randen van een object heen loopt, niet zichtbaar.

Tekstvakken met tekstopmaak

In Excel voor Mac 2011 kunt u op een object, zoals een vorm, een tekstvak gebruiken waarin meer dan één kolom tekst wordt weergegeven. In Excel 97 tot en met Excel 2004 wordt de tekst wel weergegeven, maar in een andere vorm.

Samenwerkingsfuncties

Functie

Gedrag in eerdere versies van Excel

Gedeelde werkmappen

U kunt geen werkmap in de Excel voor Mac 2011-bestandsindeling delen met mensen die Excel 97 tot en met Excel 2004 gebruiken. Als u toch een werkmap wilt delen met mensen die Excel 97 tot en met Excel 2004 gebruiken en als u er zeker van wilt zijn dat alle functies voor gedeelde werkmappen beschikbaar zijn in de eerdere versies, moet u de gedeelde werkmap opslaan in de Excel 97 tot en met Excel 2004-bestandsindeling en de werkmap vervolgens delen en wijzigen in deze bestandsindeling.

Zie ook

Compatibiliteitsrapport uitschakelen

Bekende problemen in Excel 2011

Specificaties en beperkingen voor Excel 2011

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×