Een werkmap bewerken dat functies bevat die niet in Excel Online worden ondersteund

Laatst bijgewerkt: 5-10-2015

Wanneer u een werkmap probeert te openen in Microsoft Excel Online, wordt in een foutbericht gemeld dat de werkmap functies bevat die niet worden ondersteund door Excel Online. Niet-ondersteunde functies bestaan uit inhoud of functionaliteit in een werkmap waardoor de werkmap niet kan worden geopend voor bewerkingen of, in sommige gevallen, weergave in de browser. Dit artikel bevat stappen om de werkmap te bewerken, afhankelijk van de aard van de niet-ondersteunde functies in de werkmap.

Raadpleeg Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in een browser en in Excel voor meer informatie over de ondersteuning van functies in Excel Online.

In dit artikel

Ik kan de werkmap weergeven, maar niet de niet-ondersteunde functies

De werkmap bevat functies waardoor deze helemaal niet kan worden geopend in Excel Web App

Een XML-toewijzing verwijderen

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer ik de werkmap probeer te openen in Excel

Ik kan de werkmap weergeven, maar niet de niet-ondersteunde functies

Als de werkmap objecten bevat, zoals opmerkingen, vormen of inkt, kunt u de gegevens in de werkmap bekijken, maar deze objecten kunnen niet worden weergegeven in de browser. Als bovendien de werkmap een tabel bevat die is gekoppeld aan een externe gegevensbron (querytabel), worden niet de livegegevens in de werkmap weergegeven, maar de gegevens zoals deze het meest recent zijn opgeslagen in de bureaubladtoepassing Excel.

Wanneer u een werkmap zoals deze bekijkt in Excel Online, krijgt u een melding dat de werkmap niet volledig kan worden weergegeven in de browser.

Als u de werkmap probeert te bewerken, wordt in een bericht aangegeven dat de werkmap niet kan worden bewerkt in de browser. Het bericht bevat korte aanwijzingen voor het maken van een kopie van de werkmap. Niet-ondersteunde functies worden verwijderd uit de kopie, zodat deze kan worden bewerkt in de browser.

Bericht Een kopie bewerken

Als u het niet erg vindt dat deze functies worden verwijderd zodat u de werkmap kunt bewerken in de browser, kunt u een kopie maken. Als u liever niet met een kopie van de werkmap werkt, kunt u nog altijd in Excel Online een centrale kopie van de werkmap opslaan en weergeven en de opdracht Openen in Excel gebruiken in Excel Online om de werkmap te bewerken.

Voer de onderstaande stappen uit:

Ga als volgt te werk als u de werkmap wilt kunnen bewerken in Excel Online:

 1. Klik in het bericht op Een kopie bewerken.

 2. Accepteer de nieuwe naam die Excel Online voorstelt of typ een andere naam en klik op Opslaan.

  Let op:  Als u een naam typt die overeenkomt met de oorspronkelijke naam en u het selectievakje Bestaand bestand vervangen inschakelt, gaat de oorspronkelijke kopie van de werkmap verloren wanneer u op Opslaan klikt.

 3. Bewerk de nieuwe kopie van de werkmap in de browser. De oorspronkelijke kopie blijft ongewijzigd.

Ga als volgt te werk als u liever geen kopie maakt en de werkmap wilt bewerken in de bureaubladtoepassing Excel:

 1. Klik in het bericht op Annuleren.

 2. Klik in Excel Online op Werkmap bewerken en klik op Bewerken in Excel.

 3. Bewerk de werkmap in de bureaubladtoepassing Excel. Wanneer u in Excel op Opslaan klikt, wordt de werkmap automatisch opgeslagen op de website waarvan u de werkmap hebt geopend.

  Opmerking:  Als u op Bewerken in Excel klikt en in een bericht wordt aangegeven dat u geen ondersteunde browser of de verkeerde versie van Excel hebt, raadpleegt u Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer ik de werkmap probeer te openen in Excel verderop in dit artikel.

Naar boven

De werkmap bevat functies waardoor deze kan worden geopend in Excel Online

Bij sommige functies, zoals VBA-projecten (macro’s) en XML-toewijzingen, kan een werkmap helemaal niet worden geopend in Excel Online.

Wanneer u een werkmap zoals deze probeert te weergeven of te bewerken in Excel Online, krijgt u een melding dat de werkmap niet kan worden geopend in de browser.

Als u bent gemachtigd om de werkmap te bewerken, kunt u deze openen in de bureaubladtoepassing van Excel. Klik in het bericht op Openen in Excel.

Zie Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer ik de werkmap probeer te openen in Excel verderop in dit artikel als in een ander bericht wordt aangegeven dat u geen ondersteunde browser of de verkeerde versie van Excel hebt.

Naar boven

Een XML-toewijzing verwijderen

Voor het verwijderen van een XML-toewijzing uit een werkmap zodat deze kan worden geopend in de browser, moet u de XML-opdrachten vinden. U doet dit als volgt:

 1. Open het bestand dat een XML-toewijzing bevat in de bureaubladversie van Excel.

 2. Klik of tik op de rand van de werkbalk Snelle toegang op de pijl-omlaag en kies Meer opdrachten.

  Gebruik het vervolgkeuzemenu van de werkbalk Snelle toegang om naar opdrachten te gaan die nog niet op het lint staan.
 3. Klik in het vak Kies opdrachten uit op Alle opdrachten. Schuif omlaag om XML te kiezen en klik of tik op Toevoegen. Klik vervolgens op OK.

  Kies XML in de lijst met opdrachten en klik vervolgens op Toevoegen.
 4. Ga op de werkbalk Snelle toegang naar XML > Bron om het taakvenster XML-bron te openen.

  Klik op de werkbalk Snelle toegang op XML
 5. Klik of tik in het taakvenster XML-bron op XML-toewijzingen. Selecteer de naam van de XML-toewijzing en klik of tik op Verwijderen.

Naar boven

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer ik de werkmap probeer te openen in Excel

Als u in op Bewerken in ExcelExcel Online klikt, krijgt u een melding dat u geen ondersteunde browser of een verkeerde versie van Excel hebt geïnstalleerd. Ga in dat geval als volgt te werk:

 • Gebruik Office Excel 2003 of hoger (Windows) of gebruik Excel voor Mac 2008 versie 12.2.9 of hoger (Mac).

  • Windows: Als u Excel 2003 gebruikt, installeert u het meest recente servicepack. Als uw versie van Excel eerder is dan 2003, of als u Excel helemaal niet hebt, downloadt u de meest recente versie wanneer hierom wordt gevraagd.

  • Mac: Als uw versie van Excel van Mac 2008 lager is dan 12.2.9 of als u Excel voor Mac helemaal niet hebt, kunt u de evaluatieversie van Office voor Mac downloaden.

 • Gebruik Firefox, Internet Explorer (Windows) of Safari (Mac). Als u Internet Explorer gebruikt, laat u het ActiveX-besturingselement uitvoeren.

Zie de vereisten voor het gebruik van de opdracht Bewerken in Excel voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×