Een werkblad van aantekeningen voorzien via opmerkingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt notities toevoegen aan afzonderlijke cellen door opmerkingen te gebruiken die uw lezer extra context bieden over de gegevens in de cel. Als aan de cel een opmerking is toegevoegd, wordt een rode indicator weergegeven in de hoek van de cel. Wanneer u de aanwijzer op deze cel plaatst, wordt de opmerking weergegeven.

Voorbeeld van een opmerking op een werkblad

 1. Selecteer de cel waaraan u een opmerking wilt toevoegen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Nieuwe opmerking.

 2. Typ de tekst van de opmerking in het hoofdgedeelte van de opmerking.

 3. Klik buiten het vak voor de opmerking.

  Het opmerkingenvak is verdwenen, maar de Opmerkingsindicator blijft. Als u wilt zien van de opmerking, plaats de muisaanwijzer eroverheen. Zie de opmerking als zichtbaar wilt houden, de sectie opmerkingen van weergeven of verbergen op het werkblad .

  Opmerking: Wanneer u gegevens in een werkblad sorteert, sorteren opmerkingen samen met de gegevens. Echter in draaitabelrapporten verplaatsen opmerkingen niet met de cel wanneer u de indeling van het rapport wijzigt.

 1. Selecteer de cel met de opmerking die u wilt bewerken.

 2. Klik op het tabblad Controleren, in de groep Opmerkingen, op Opmerking bewerken.

  Klik op Opmerking bewerken op het tabblad Controleren

  Sneltoets    U kunt ook op Shift + F2 drukken.

  Opmerking: Als de cel die u selecteert geen opmerking bevat, is de opdracht Opmerking bewerken niet beschikbaar in de groep Opmerkingen. In plaats daarvan is de opmerking Nieuwe opmerking beschikbaar.

 3. Dubbelklik op de tekst in de opmerking en bewerk vervolgens de tekst van de opmerking in het tekstvak.

Klik op de cel met de opmerking die u wilt verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op Opmerking verwijderen.

 • Klik op het tabblad Controleren, in de groep Opmerkingen, op Verwijderen.

Tekst van de opmerkingen standaard in het lettertype Tahoma in lettertype grootte 9. U kunt het standaardlettertype die wordt gebruikt niet wijzigen, maar u kunt de opmaak van de tekst van de opmerking in elke opmerking wijzigen. U kunt ook de vorm van een opmerking wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een ovale toelichting gebruiken in plaats van een rechthoekig opmerking. Zie het gedeelte wijzigen de vorm van een opmerking voor meer informatie.

Tekst van Opmerking opmaken

 1. Selecteer de cel met de opmerking die u wilt opmaken en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op Opmerking bewerken.

  • Klik op het tabblad Controleren, in de groep Opmerkingen, op Opmerking bewerken.

   Klik op Opmerking bewerken op het tabblad Controleren

   Sneltoets    U kunt ook op Shift + F2 drukken.

   Opmerking: Als de cel die u selecteert geen opmerking bevat, is de opdracht Opmerking bewerken niet beschikbaar in de groep Opmerkingen. In plaats daarvan is de opmerking Nieuwe opmerking beschikbaar.

 2. Selecteer de opmerkingstekst die u wilt opmaken en voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op de selectie, klik op Opmerking opmaken en selecteer vervolgens, in het dialoogvenster Opmerking opmaken, de gewenste opmaakopties.

  • Klik op het tabblad Start, in de groep Lettertype, op de gewenste opmaakopties.

   Opmerking: De opties Opvulkleur en Tekstkleur in de groep Lettertype zijn niet beschikbaar voor tekst van opmerkingen. Als u de kleur van de tekst wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde opmerkingstekst en klikt u vervolgens op Opmerking opmaken.

 1. Klik op het tabblad bestand en klik op Opties. In Excel 2007: klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Werkbalk Snelle toegang.

 3. Klik in het vak Kies opdrachten uit op Alle opdrachten.

  Klik in de lijst Vorm bewerken op Toevoegen en vervolgens op OK.

  Hiermee wordt de knop Vorm bewerken toegevoegd aan de werkbalk Snelle toegang in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

  De optie Vorm bewerken op de werkbalk Snelle toegang

 4. Selecteer de cel op het werkblad waarin zich de gegevens bevinden waarvan u de vorm wilt wijzigen.

 5. Als u de opmerking op het werkblad wilt weergeven, klikt u op Opmerking weergeven/verbergen in de groep Opmerkingen op het tabblad Controleren.

  De optie Alle opmerkingen weergeven op het tabblad Controleren

 6. Klik op de rand van de opmerking.

 7. Klik op de werkbalk Snelle toegang op Vorm bewerken en klik vervolgens op Vorm wijzigen.

 8. Klik op de vorm die u wilt gebruiken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de cel met de opmerking die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Opmerkingen weergeven/verbergen.

 2. Klik op de rand van het opmerking zodat de formaatgrepen zichtbaar worden. Zorg ervoor dat de aanwijzer zich niet in de opmerking.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de opmerking wilt verplaatsen, sleept u de rand van het vak met de opmerking of drukt u op een pijltoets.

  • Als u het formaat van de opmerking wilt wijzigen, sleept u de grepen op de zijden en de hoeken van het vak met de opmerking.

 1. Selecteer de cel met de opmerkingen die u wilt kopiëren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Bijschrift 4 .

  Klik op het tabblad Start op Kopiëren .

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+Alt+V drukken.

 5. Klik in het dialoogvenster Plakken speciaal bij Plakken op Opmerkingen en klik op OK.

 6. U kunt het markeerkader annuleren door op een andere cel te klikken of door op Esc te drukken.

Notities: 

 • Druk niet op Enter nadat u op OK hebt geklikt. Als u dat doet, wordt behalve de opmerking ook de celinhoud naar het plakgebied gekopieerd.

 • Gekopieerde opmerkingen komen in de plaats van bestaande opmerkingen in het doelgebied.

Standaard wordt in Excel alleen een indicator weergegeven als een cel een opmerking bevat. U kunt wel bepalen hoe in Excel opmerkingen en indicatoren in cellen worden weergegeven door de standaardinstellingen te wijzigen, zodat opmerkingen altijd worden weergegeven of verborgen.

Opmerking met een rode, driehoekige indicator

Bijschrift 4 Indicator

Afbeelding van knop Opmerking

Wijzig de weergave-instellingen voor opmerkingen

 1. Klik op het tabblad bestand en klik op Opties. In Excel 2007: klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Ga in het vak Geavanceerd onder Beeld op een van de volgende manieren te werk:

  • U kunt zowel opmerkingen als indicatoren in de hele werkmap verwijderen door onder Voor cellen met opmerkingen, weergeven op Geen opmerkingen of indicatoren te klikken.

  • Als u opmerkingsindicatoren alleen wilt weergeven als de muisaanwijzer op de bijbehorende cel wordt geplaatst, selecteert u Alleen indicatoren; opmerkingen bij aanwijzen onder Voor cellen met opmerkingen, weergeven.

  • Als u zowel opmerkingen als indicatoren altijd wilt weergeven, klikt u op Opmerkingen en indicatoren onder Voor cellen met opmerkingen, weergeven.

Opmerkingen op het werkblad weergeven of verbergen

Klik op de cel of de cellen met een aanduiding voor een opmerking en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op Opmerking weergeven/verbergen.

 • Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Opmerking weergeven/verbergen

 • Klik op het tabblad Controleren op Opmerking weergeven/verbergen

Alle opmerkingen op het werkblad weergeven of verbergen

 • Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Alle opmerkingen weergeven.

  De optie Alle opmerkingen weergeven op het tabblad Controleren

  Tip: Als u opnieuw op Alle opmerkingen weergeven klikt, worden alle opmerkingen op het werkblad verborgen.

Excel etiketten, elke nieuwe opmerking met behulp van een naam die u in het dialoogvenster opties opgeeft. Desgewenst kunt u die naam wijzigen.

 1. Klik op het tabblad bestand en klik vervolgens op Opties. In Excel 2007: klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Typ in de categorie Algemeen onder Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Microsoft Office een naam in het vak Gebruikersnaam.

  Opmerking: Als het vak Gebruikersnaam leeg is als u een opmerking toevoegt, wordt in Excel automatisch de waarde van het vak Gebruikersnaam ingesteld op uw gebruikersnaam en wordt die naam gebruikt voor het label.

Tip: Hoewel u opmerkingslabels niet kunt onderdrukken, kunt u labels wel uit opmerkingen verwijderen.

 1. Klik op het werkblad op de eerste cel met een opmerking die u wilt bekijken.

 2. Als u elke opmerking wilt bekijken, klikt u op het tabblad Controleren, in de groep Opmerkingen, op Volgende of Vorige om opmerkingen één voor één te bekijken.

  Klik op Volgende of Vorige op het tabblad Controleren

Als uw werkblad opmerkingen bevat zoals hier wordt weergegeven, kunt u deze afdrukken op de positie waar deze worden weergegeven of aan het einde van het werkblad.

 1. Klik op het werkblad met de opmerkingen die u wilt afdrukken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit als u de opmerkingen wilt afdrukken op de plaats in het werkblad waar ze worden weergegeven:

  • Als u een bepaalde opmerking wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met de opmerking. Klik vervolgens in het snelmenu op Opmerkingen weergeven/verbergen.

  • Als u alle opmerkingen op het werkblad wilt weergeven, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Alle opmerkingen weergeven.

   De optie Alle opmerkingen weergeven op het tabblad Controleren

 3. U kunt overlappende opmerkingen zo nodig verplaatsen en het formaat ervan wijzigen. Klik hiervoor op rand van het vak met een opmerking zodat grepen worden weergegeven.

  Klik op de rand van het vak met een opmerking om dit te verplaatsen of het formaat te wijzigen

  Als u de opmerking wilt verplaatsen, versleept u de rand van het vak met de opmerking. Als u het formaat wilt wijzigen, versleept u de grepen op de randen of hoeken van het vak met de opmerking.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op het startpictogram om het dialoogvenster Pagina-instelling te openen.

  Klik op de pijl in de rechterbenedenhoek van de groep Pagina-instelling

 5. Klik op de tab Blad.

 6. Klik in het vak Opmerkingen op Zoals weergegeven op het blad of op Einde blad.

  Kies een optie onder Opmerkingen op het tabblad Blad

 7. Klik onder in het dialoogvenster op Afdrukken. Het tabblad Bestand met de categorie Afdrukken wordt weergegeven. Hier kunt u nogmaals op Afdrukken klikken om het document af te drukken of afdrukinstellingen zoals de afdrukstand wijzigen voordat u gaat afdrukken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×