Inleiding tot Excel

Een werkblad of werkmap afdrukken

Een werkblad of werkmap afdrukken

U kunt volledige of gedeeltelijke werkbladen en werkmappen afdrukken, één voor één of meerdere tegelijk. Als de gegevens die u wilt afdrukken in een Microsoft Excel-tabel staan, kunt u alleen de Excel-tabel afdrukken.

U kunt ook een werkmap afdrukken naar een bestand in plaats van naar een printer. Dit is handig wanneer u de werkmap op een ander type printer wilt afdrukken dan de printer die u oorspronkelijk hebt gebruikt om de werkmap af te drukken.

Voordat u gaat afdrukken

Voordat u iets in Excel afdrukt, moet u er rekening mee houden dat er veel opties beschikbaar zijn voor een optimale afdruk ervaring. Zie afdrukken in Excelvoor meer informatie.

Belangrijk: Bepaalde opmaak, zoals gekleurde tekst of celarcering, die er op het scherm goed uitziet, kan er minder fraai uitzien als u deze op een zwart-witprinter afdrukt. U kunt een werkblad ook afdrukken met weergegeven rasterlijnen, zodat de gegevens, rijen en kolom beter opvallen.

Een of meer werkbladen afdrukken

 1. Selecteer de werkbladen die u wilt afdrukken. 

 2. Klik op bestand > afdrukkenof druk op CTRL + P.

 3. Klik op de knop Afdrukken of pas de Instellingen aan voordat u op de knop Adrukken klikt.

Een of meer werkmappen afdrukken

Alle werkmapbestanden die u wilt afdrukken, moeten zich in dezelfde map bevinden.

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. Houd CTRL ingedrukt en klik op de naam van elke werkmap die u wilt afdrukken en klik vervolgens op afdrukken.

Een werkblad geheel of gedeeltelijk afdrukken

 1. Klik op het werkblad en selecteer het gegevensbereik dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op Bestand en klik op Afdrukken.

 3. Klik onder instellingenop de pijl naast actieve bladen afdrukken en selecteer de gewenste optie.

  Klik onder Instellingen op Hele werkmap afdrukken
 4. Klik op Afdrukken.

  Opmerking: Wanneer voor een werkblad afdrukbereiken zijn gedefinieerd, worden alleen de afdrukbereiken afgedrukt. Als u alleen het gedefinieerde afdrukgebied wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje afdrukbereik negeren in. Meer informatie over het instellen of wissen van een afdrukbereik.

Een Excel-tabel afdrukken

 1. Klik op een cel in de tabel om de tabel te activeren.

 2. Klik op Bestand en klik op Afdrukken.

 3. Klik onder Instellingen op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en selecteer Geselecteerde tabel afdrukken.

  Geselecteerde tabel afdrukken
 4. Klik op Afdrukken.

Een werkmap afdrukken naar een bestand

 1. Klik op Bestand en klik op Afdrukken of druk op Ctrl+P.

 2. Selecteer Afdrukken naar bestand onder Printer.

  Optie Afdrukken naar bestand
 3. Klik op afdrukken.

 4. Voer in het dialoogvenster afdrukuitvoer opslaan als een bestandsnaam in en klik vervolgens op OK. Het bestand wordt opgeslagen in de map documenten

Belangrijk: Als u het opgeslagen bestand op een andere printer afdrukt, is het mogelijk dat de pagina-einden en de tekenafstand worden gewijzigd.

Een werkblad afdrukken

Voor de beste resultaten bij het afdrukken van uw werkblad, gebruikt u de opdracht Afdrukken in Excel voor het web, niet de opdracht afdrukken van uw browser. U kunt het hele werkblad of alleen de gewenste cellen afdrukken.

Als u een celbereik wilt afdrukken, selecteert u de cellen. Als u het hele werkblad wilt afdrukken, selecteert u niets.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

  Geselecteerde cellen afdrukken

 2. Als u een cellenbereik hebt geselecteerd, maar het hele werkblad wilt afdrukken, schakelt u over naar hele werkmap voordat u op afdrukkendrukt.

  Opties voor afdrukinstellingen na klikken op bestand > afdruk

Een geselecteerd afdrukgebied wijzigen

In Excel voor het web kunt u een gebied opgeven dat u wilt afdrukken of een volledig werkblad wilt afdrukken. Als u een afdrukgebied selecteert en dit opgegeven gebied alsnog wilt wijzigen, kunt u als volgt een voorbeeld van de wijzigingen bekijken:

 1. Sleep op het werkblad om de cellen te selecteren die u wilt afdrukken.

 2. Klik op Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

 3. Als u alleen het geselecteerde gebied wilt afdrukken, klikt u in Afdrukopties op Huidige selectie.

 4. Als het afdrukvoorbeeld precies is wat u wilt afdrukken, klikt u op Afdrukken.

Als u de afdruk selectie wilt wijzigen, sluit u het afdrukvoorbeeld door op de Xte klikken en herhaalt u de vorige stappen.

Als u het hele werkblad wilt afdrukken, klikt u op Bestand > Afdrukken > Afdrukken. Controleer of Heel werkblad is ingeschakeld en klik op Afdrukken.

Opties voor afdrukinstellingen na klikken op bestand > afdruk

In de bureaubladtoepassing Excel kunt u nog meer afdrukopties instellen. Klik op Openen in Excel en selecteer meerdere afdrukgebieden in een werkblad.

Knop voor bewerken in Excel

Een werkblad met verborgen rijen en kolommen afdrukken

Als u in Excel voor het web een werkblad afdrukt met verborgen rijen of kolommen, worden deze verborgen rijen en kolommen niet afgedrukt. Als u de verborgen rijen en kolommen wilt opnemen, moet u deze zichtbaar maken voordat u het werkblad afdrukt.

U kunt zien of er rijen of kolommen zijn verborgen voor de ontbrekende kopteksten of de dubbele lijnen, zoals weergegeven in deze afbeelding.

Dubbele lijnen tussen rijen en kolommen geven aan dat er rijen of kolommen zijn verborgen

U kunt als volgt rijen of kolommen zichtbaar maken:

 1. Selecteer het bereik van de koppen rond de verborgen rijen of kolommen. In dit voorbeeld selecteert u alle rijkoppen tussen 2 en 7 om rijen 3 en 6 zichtbaar te maken.

  Selecteer de koppen aan weerszijden van de verborgen rijen of kolommen

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies rijen zichtbaar maken (voor kolommen kiest u kolommen zichtbaar maken).

 3. Klik op Bestand > Afdrukken.

 4. Klik op afdrukken voor een afdrukvoorbeeld.

  Afdrukvoorbeeld

 5. Controleer in het vak Afdrukopties of heel werkblad is geselecteerd en klik op afdrukken.

Opmerking: De rij-en kolomlabels worden niet weergegeven in het afdrukvoorbeeld en de afdruk.

Een werkmap afdrukken

Als uw Excel voor het web werkmap slechts één werkblad heeft, kunt u gewoon het werkblad afdrukken. Als de werkmap meerdere werkbladen bevat, gaat u naar elk werkblad door op de bladtab te klikken en dat werkblad af te drukken.

Bladtabs

Weet u niet zeker of de werkmap verborgen werkbladen bevat? U kunt als volgt controleren:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

  Klik met de rechtermuisknop op een bladtab om te controleren of er verborgen werkbladen zijn.

 2. Als de optie zichtbaar maken niet beschikbaar is, bevat de werkmap een of meer verborgen werkbladen. Klik op zichtbaar maken om het werkblad te verbergen en weer te geven.

 3. Wanneer u een werkblad zichtbaar maakt, wordt de bladtab in het werkblad beschikbaar. Klik op de bladtab en Druk op het werkblad.

Een tabel afdrukken

Soms wilt u slechts een deel van een werkblad afdrukken, zoals een tabel. U kunt dit in Excel voor het web doen zolang de tabel minder dan 10.000 cellenbevat. Voor werkbladen van meer dan 10.000 cellen dient u de bureaubladtoepassing van Excel te gebruiken.

Een tabel afdrukken:

 1. Als u alle cellen in de tabel wilt selecteren, klikt u op de eerste cel en schuift u naar de laatste cel.

  Als de tabel een groot aantal kolommen bevat, schuift u niet, maar klikt u op de eerste cel, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de laatste cel.

 2. Klik op Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

  Geselecteerde cellen afdrukken

 3. Selecteer Huidige selectie als deze optie nog niet is geselecteerd, en klik op Afdrukken.

  Geselecteerde cellen afdrukken

 4. Als u tevreden bent over het afdrukvoorbeeld, klikt u op Afdrukken. Als u nog niet tevreden bent, sluit u de weergave en brengt u de benodigde wijzigingen aan.

  Afdrukvoorbeeld van tabel

Lees meer over het afdrukken van een tabel met rasterlijnen.

Paginanummers afdrukken op een werkblad

U kunt geen paginanummers in Excel voor het web invoegen, weergeven of afdrukken. Als u de Excel-bureaubladtoepassing hebt, kunt u wel paginanummers toevoegen aan de bovenkant (kopteksten) of aan de onderkant (voetteksten) van het werkblad en deze afdrukken.

Gebruik de knop openen in Excel om de werkmap te openen, paginanummers toe te voegen in de weergave pagina-indeling en vervolgens het werkblad af te drukken vanuit Excel. Dit doet u als volgt:

 1. Klik op openen in Excel en Voeg paginanummers in werkbladen in.

 2. Druk het werkblad af.

Zie ook

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×