Inleiding tot Excel

Een werkblad of werkmap afdrukken

Een werkblad of werkmap afdrukken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt werkbladen en werkmappen geheel of gedeeltelijk afdrukken, hetzij een voor een of meerdere tegelijk. Als de gegevens in een Microsoft Excel-tabel staan, kunt u desgewenst alleen de Excel-tabel afdrukken.

U kunt een werkmap ook naar een bestand afdrukken in plaats van naar een printer. Dit is handig wanneer u de werkmap op een ander type printer wilt afdrukken dan waarop u de werkmap doorgaans afdrukt.

Voordat u gaat afdrukken

Vergeet bij het afdrukken niet dat er diverse opties beschikbaar zijn voor een optimale afdruk. Zie Afdrukken in Excel voor meer informatie.

Belangrijk: Bepaalde opmaak, zoals gekleurde tekst of celarcering, die er op het scherm goed uitziet, kan er minder fraai uitzien als u deze op een zwart-witprinter afdrukt. U kunt een werkblad ook afdrukken met weergegeven rasterlijnen, zodat de gegevens, rijen en kolom beter opvallen.

Een of meer werkbladen afdrukken

 1. Selecteer de werkbladen die u wilt afdrukken. 

 2. Klik op bestand > afdrukkenof druk op CTRL + p drukken.

 3. Klik op de knop Afdrukken of pas de Instellingen aan voordat u op de knop Adrukken klikt.

Een of meer werkmappen afdrukken

Alle werkmapbestanden die u wilt afdrukken, moeten zich in dezelfde map bevinden.

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. Houd CTRL Ingedrukt op de naam van elke werkmap om af te drukken en klik vervolgens op afdrukken.

Werkbladen geheel of gedeeltelijk afdrukken

 1. Klik op het werkblad en selecteer het gegevensbereik dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op Bestand en klik op Afdrukken.

 3. Klik onder Instellingen op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en selecteer de bijbehorende optie.

  Klik onder Instellingen op Hele werkmap afdrukken
 4. Klik op Afdrukken.

  Opmerking: Wanneer voor een werkblad afdrukbereiken zijn gedefinieerd, worden alleen de afdrukbereiken afgedrukt. Wilt u meer dan de afdrukbereiken afdrukken, selecteer dan het selectievakje Afdrukbereik negeren. Meer informatie over het instellen of wissen van een afdrukbereik.

Een Excel-tabel afdrukken

 1. Klik op een cel in de tabel om de tabel te activeren.

 2. Klik op Bestand en klik op Afdrukken.

 3. Klik onder Instellingen op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en selecteer Geselecteerde tabel afdrukken.

  De geselecteerde tabel afdrukken
 4. Klik op Afdrukken.

Een werkmap afdrukken naar een bestand

 1. Klik op Bestand en klik op Afdrukken of druk op Ctrl+P.

 2. Selecteer Afdrukken naar bestand onder Printer.

  Optie Afdrukken naar bestand
 3. Klik op afdrukken.

 4. Typ een bestandsnaam in het dialoogvenster Printeruitvoer opslaan als en klik op OK. Het bestand wordt opgeslagen in de map Documenten

Belangrijk: Als u een het opgeslagen bestand afdrukt op een andere printer, is het mogelijk dat de pagina-einden en de tekenafstand worden gewijzigd.

Een werkblad afdrukken

Gebruik de opdracht afdrukken in Excel Online, niet van uw browser de opdracht afdrukken voor de beste resultaten met uw werkblad af te drukken. U kunt het hele werkblad of alleen de cellen die u wilt afdrukken.

Als u een bereik van cellen afdrukken wilt, selecteert u deze. Als u wilt afdrukken het hele werkblad, selecteert u niets.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

  Geselecteerde cellen afdrukken

 2. Als u een bereik van cellen is geselecteerd, maar u besluit het hele werkblad wilt afdrukken, gaat u naar Volledige werkmap voordat u op afdrukkenklikt.

  Opties voor afdrukinstellingen na het klikken op bestand > afdrukken

Opmerking: Als u Excel Web App met SharePoint 2010 gebruikt, raadpleegt u een document afdrukken in Office Web Apps.

Een geselecteerd afdrukgebied wijzigen

U kunt een gebied dat u wilt afdrukken of een volledig werkblad afdrukken opgeven in Excel Online. Als u een afdrukgebied selecteert en dit opgegeven gebied alsnog wilt wijzigen, kunt u als volgt een voorbeeld van de wijzigingen bekijken:

 1. Sleep op het werkblad om de cellen te selecteren die u wilt afdrukken.

 2. Klik op Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

 3. Als u alleen het geselecteerde gebied wilt afdrukken, klikt u in Afdrukopties op Huidige selectie.

 4. Als het afdrukvoorbeeld precies is wat u wilt afdrukken, klikt u op Afdrukken.

Als u wilt wijzigen van de afdrukselectie, sluit u het afdrukvoorbeeld door te klikken op de Xen Herhaal deze stappen.

Als u het hele werkblad wilt afdrukken, klikt u op Bestand > Afdrukken > Afdrukken. Controleer of Heel werkblad is ingeschakeld en klik op Afdrukken.

Opties voor afdrukinstellingen na het klikken op bestand > afdrukken

In de bureaubladtoepassing Excel kunt u nog meer afdrukopties instellen. Klik op Openen in Excel en selecteer meerdere afdrukgebieden in een werkblad.

Knop voor bewerken in Excel

Een werkblad afdrukt dat is verborgen rijen en kolommen

In Excel Online, wanneer u een werkblad met verborgen rijen of kolommen afdrukken worden die verborgen rijen en kolommen niet afgedrukt. Als u opnemen van de verborgen rijen en kolommen wilt, moet u deze zichtbaar maken voordat u het werkblad afdrukt.

U kunt zien als rijen of kolommen zijn verborgen ontbrekende koplabels of als er dubbele lijnen zoals in deze afbeelding.

Dubbele lijnen tussen rijen en kolommen geven aan dat er rijen of kolommen zijn verborgen

Hier ziet u hoe u rijen of kolommen kunt weergeven:

 1. Selecteer het bereik van kopteksten rond de verborgen rijen of kolommen. In dit voorbeeld, selecteert u alle rijkoppen tussen 2 en 7 om rijen 3 en 6 zichtbaar te maken.

  Selecteer de koppen aan weerszijden van de verborgen rijen of kolommen

 2. Met de rechtermuisknop op de selectie en kies Rijen zichtbaar maken (voor kolommen kiest u Kolommen zichtbaar maken).

 3. Klik op Bestand > Afdrukken.

 4. Klik op afdrukken voor een afdrukvoorbeeld.

  Afdrukvoorbeeld

 5. Controleer of Dat heel werkblad is geselecteerd in het vak Afdrukopties en klik op afdrukken.

Opmerking:  De rij- en kolomlabels weergeven niet in het afdrukvoorbeeld en de afdruk.

Een werkmap afdrukken

Als uw werkmap Excel Online slechts één werkblad heeft, kunt u alleen het werkblad afdrukken. Maar als de werkmap meerdere werkbladen, u moet gaat u naar elk werkblad door te klikken op de bladtab en drukt u op dat werkblad heeft.

Bladtabs

Weet u niet zeker of de werkmap verborgen werkbladen heeft? Hier ziet u hoe u kunt controleren:

 1. Met de rechtermuisknop op een bladtab.

  Klik met de rechtermuisknop op een bladtab om te controleren of er verborgen werkbladen zijn.

 2. Als de optie zichtbaar maken beschikbaar is, wordt in de werkmap een of meer verborgen werkbladen heeft. Klik op zichtbaar maken aan s weergeven en het werkblad zichtbaar maken.

 3. Wanneer u een werkblad zichtbaar maken, wordt het tabblad blad in het werkblad beschikbaar. Klik op het tabblad Blad en Druk het werkblad af.

Een tabel afdrukken

Soms wilt u slechts een deel van een werkblad afdrukken, zoals een tabel. Dit is mogelijk in Excel Online als de tabel minder dan 10.000 cellen heeft. Voor werkbladen meer dan 10.000 cellen u moet de Excel-bureaubladtoepassing gebruiken.

Een tabel afdrukken:

 1. Als u alle cellen in de tabel wilt selecteren, klikt u op de eerste cel en schuift u naar de laatste cel.

  Als de tabel een groot aantal kolommen bevat, schuift u niet, maar klikt u op de eerste cel, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de laatste cel.

 2. Klik op Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

  Geselecteerde cellen afdrukken

 3. Selecteer Huidige selectie als deze optie nog niet is geselecteerd, en klik op Afdrukken.

  Geselecteerde cellen afdrukken

 4. Als u tevreden bent over het afdrukvoorbeeld, klikt u op Afdrukken. Als u nog niet tevreden bent, sluit u de weergave en brengt u de benodigde wijzigingen aan.

  Afdrukvoorbeeld van tabel

Lees meer over het afdrukken van een tabel met rasterlijnen.

Paginanummers op een werkblad afdrukken

U kunt geen invoegen, weergeven of afdrukken van paginanummers in Excel Online. Als u de Excel-bureaubladtoepassing hebt, kunt u wel paginanummers toevoegen aan de bovenkant (kopteksten) of aan de onderkant (voetteksten) van het werkblad en deze afdrukken.

Gebruik van de knop openen in Excel de werkmap openen en, paginanummers toevoegen in de weergave pagina-indeling en vervolgens het werkblad afdrukken vanuit Excel. Dit doet u als volgt:

 1. Klik op openen in Excel en paginanummers op werkbladen invoegen.

 2. Druk het werkblad af.

Zie ook

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×