Een werkblad in Mac beveiligen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wilt voorkomen dat andere gebruikers per ongeluk of opzettelijk gegevens in een werkblad wijzigen, verplaatsen of verwijderen, kunt u de cellen in het Excel-werkblad vergrendelen en het werkblad met een wachtwoord beveiligen. Stel dat u eigenaar bent van het werkblad met het teamstatusrapport waar teamleden alleen gegevens in bepaalde cellen kunnen toevoegen en niets anders kunnen wijzigen. Met werkbladbeveiliging kunt u alleen bepaalde onderdelen van het blad bewerkbaar maken. Voor gebruikers is het dan niet mogelijk om gegevens elders in het werkblad te wijzigen.

Let op: Wachtwoorden in Excel voor Mac hebben een limiet 15 tekens. U kunt een werkmap of een document dat beveiligd in de Windows-versie van Excel of Word is als het wachtwoord langer duurt dan vijftien tekens wachtwoord niet openen. Als u het bestand openen in Office voor Mac wilt, vraagt u de auteur op basis van Windows om aan te passen de wachtwoordlengte. Verwar blad en werkmappen beveiligen niet met wachtwoordbeveiliging werkmapniveau. Beveiliging van onderdelen in beschermen een werkmap niet van gebruikers die schadelijke bedoelingen hebben. Voor extra beveiliging, moet u helpen beveiligen van uw hele werkmap-bestand met een wachtwoord.

Blad beveiligen

Werkbladbeveiliging behelst twee stappen: het ontgrendelen van cellen die anderen kunnen bewerken en het beveiligen van het werkblad met of zonder wachtwoord.

 1. Open het blad dat u wilt beveiligen.

 2. Klik op Controleren > Blad beveiligen.

  Beveiligen met een optie om blad op het lint

 3. Selecteer in de lijst toestaan dat gebruikers van dit werkblad naar de elementen die u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen.

  Elementen die beschikbaar zijn voor de beveiliging in een blad

  Optie

  Gebruikers kunnen

  Vergrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is ingeschakeld. Standaard mogen gebruikers vergrendelde cellen selecteren.

  Ontgrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is uitgeschakeld. Standaard kunnen gebruikers ontgrendelde cellen selecteren en daarna op de Tab-toets drukken om tussen de ontgrendelde cellen van een beveiligd werkblad te navigeren.

  Cellen opmaken

  Wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Celeigenschappen of Voorwaardelijke opmaak. Als u voorwaardelijke opmaak hebt toegepast vóór het beveiligen van het werkblad, blijft de opmaak veranderen wanneer een gebruiker een waarde opgeeft die voldoet aan een andere voorwaarde.

  Kolommen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van kolommen gebruiken, inclusief het wijzigen van de de kolombreedte of het verbergen van kolommen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Rijen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van rijen gebruiken, inclusief het wijzigen van de rijhoogte of het verbergen van rijen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Kolommen invoegen

  Kolommen invoegen.

  Rijen invoegen

  Rijen invoegen.

  Hyperlinks invoegen

  Nieuwe hyperlinks invoegen, zelfs in ontgrendelde cellen.

  Kolommen verwijderen

  Kolommen verwijderen.

  Opmerking: Als Kolommen verwijderen is beveiligd en Kolommen invoegen niet, kunnen gebruikers wel kolommen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Rijen verwijderen

  Rijen verwijderen.

  Opmerking: Als Rijen verwijderen is beveiligd en Rijen invoegen niet, kunnen gebruikers wel rijen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Sorteren

  Opdrachten gebruiken om gegevens te sorteren.

  Opmerking: Gebruikers kunnen bereiken met vergrendelde cellen in een beveiligd werkblad niet sorteren, ongeacht deze instelling.

  Filter

  Opdrachten gebruiken om gegevens te filteren.

  Draaitabelrapporten gebruiken

  Maak draaitabelrapporten op, wijzig de lay-out ervan, vernieuw ze, pas ze op een andere manier aan of maak nieuwe rapporten.

  Objecten bewerken

  Een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Wijzigingen aanbrengen in grafische objecten, zoals kaarten, ingesloten grafieken, vormen, tekstvakken en besturingselementen, waarvan u de vergrendeling niet hebt opgeheven voordat u het werkblad hebt beveiligd. Als een beveiligd werkblad bijvoorbeeld een knop bevat waarmee een macro wordt uitgevoerd, kunt u nog steeds op deze knop klikken om de macro uit te voeren, maar kunt u de knop niet verwijderen.

  • Wijzigingen aanbrengen in ingesloten grafieken, zoals in de opmaak ervan. De grafiek wordt overigens nog wel bijgewerkt wanneer u de brongegevens wijzigt.

  • Voeg opmerkingen toe of bewerk ze.

  Scenario's bewerken

  Scenario's weergeven die zijn verborgen, wijzigingen aanbrengen in scenario's die u tegen wijzigingen hebt beveiligd en deze scenario's verwijderen. Gebruikers kunnen de waarden in gewijzigde cellen wijzigen, mits de cellen niet zijn beveiligd, en nieuwe scenario's toevoegen.

 4. Optioneel - voert u een wachtwoord voor het blad en klik vervolgens nogmaals het wachtwoord onder verifiëren.

  Opmerking: Het wachtwoord is optioneel. Als u een wachtwoord niet opgeeft, wordt elke gebruiker kan de bladbeveiliging, en wijzigen wat is beveiligd. Als u een wachtwoord invoert, zorg dat u een wachtwoord dat gemakkelijk is te onthouden, of opschrijven en een veilige opbergen kiezen. Als u het wachtwoord kwijtraakt, kunt u geen toegang tot de beveiligde onderdelen op het blad.

 5. Klik op OK.

De optie Blad beveiligen op het lint verandert in Beveiliging blad opheffen wanneer een werkblad is beveiligd.

Beveiliging blad opheffen

 1. Selecteer de beveiligd blad.

 2. Klik op het tabblad Controleren op Beveiliging blad opheffen.

  Beveiliging blad opheffen
 3. Als u wordt gevraagd, voert u het wachtwoord voor het beveiligd blad.

Wanneer u een werkblad opheffen, kunt u afbeeldingen, objecten en formules ontgrendelen. Zie de volgende sectie voor meer informatie.

Wanneer u een werkblad opheffen, kunt u afbeeldingen, objecten, bereiken en formules ontgrendelen. Zie hieronder voor meer informatie.

Actie

Werkwijze

Ontgrendelen van cellen die u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen

Selecteer alle cellen of bereiken. Klik in het menu Opmaak op cellen, klik op het tabblad beveiliging en schakel het selectievakje vergrendeld .

Een afbeelding die u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen ontgrendelen

Selecteer de afbeelding en klik vervolgens in het menu Opmaak op de opdracht voor het type afbeelding die u wilt ontgrendelen: vorm, tekstof afbeelding. Klik op Eigenschappenin het navigatiedeelvenster en vervolgens het selectievakje vergrendeld uit te schakelen.

Een object of het besturingselement dat u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen ontgrendelen

Selecteer het object of het besturingselement en klik vervolgens op het menu Opmaak op Object opmaken of besturingselement. Klik op het tabblad beveiliging en schakel het selectievakje vergrendeld . Schakel het selectievakje tekst blokkeren als dit aanwezig is.

Verberg de formules die u wilt niet zichtbaar voor gebruikers

Selecteer de cellen met formules. Klik in het menu Opmaak op cellen, klik op het tabblad beveiliging en selecteer vervolgens het selectievakje verborgen in.

Blad beveiligen

Werkbladbeveiliging behelst twee stappen: het ontgrendelen van cellen die anderen kunnen bewerken en het beveiligen van het werkblad met of zonder wachtwoord.

 1. Open het blad dat u wilt beveiligen.

 2. Klik op het tabblad controleren onder beveiligingop blad.

 3. Selecteer in de lijst toestaan dat gebruikers van dit werkblad naar de elementen die u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen.

  Elementen die beschikbaar zijn voor de beveiliging in een blad

  Optie

  Gebruikers kunnen

  Vergrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is ingeschakeld. Standaard mogen gebruikers vergrendelde cellen selecteren.

  Ontgrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is uitgeschakeld. Standaard kunnen gebruikers ontgrendelde cellen selecteren en daarna op de Tab-toets drukken om tussen de ontgrendelde cellen van een beveiligd werkblad te navigeren.

  Cellen opmaken

  Wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Celeigenschappen of Voorwaardelijke opmaak. Als u voorwaardelijke opmaak hebt toegepast vóór het beveiligen van het werkblad, blijft de opmaak veranderen wanneer een gebruiker een waarde opgeeft die voldoet aan een andere voorwaarde.

  Kolommen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van kolommen gebruiken, inclusief het wijzigen van de de kolombreedte of het verbergen van kolommen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Rijen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van rijen gebruiken, inclusief het wijzigen van de rijhoogte of het verbergen van rijen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Kolommen invoegen

  Kolommen invoegen.

  Rijen invoegen

  Rijen invoegen.

  Hyperlinks invoegen

  Nieuwe hyperlinks invoegen, zelfs in ontgrendelde cellen.

  Kolommen verwijderen

  Kolommen verwijderen.

  Opmerking: Als Kolommen verwijderen is beveiligd en Kolommen invoegen niet, kunnen gebruikers wel kolommen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Rijen verwijderen

  Rijen verwijderen.

  Opmerking: Als Rijen verwijderen is beveiligd en Rijen invoegen niet, kunnen gebruikers wel rijen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Sorteren

  Opdrachten gebruiken om gegevens te sorteren.

  Opmerking: Gebruikers kunnen bereiken met vergrendelde cellen in een beveiligd werkblad niet sorteren, ongeacht deze instelling.

  Filter

  Opdrachten gebruiken om gegevens te filteren.

  Draaitabelrapporten gebruiken

  Maak draaitabelrapporten op, wijzig de lay-out ervan, vernieuw ze, pas ze op een andere manier aan of maak nieuwe rapporten.

  Objecten bewerken

  Een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Wijzigingen aanbrengen in grafische objecten, zoals kaarten, ingesloten grafieken, vormen, tekstvakken en besturingselementen, waarvan u de vergrendeling niet hebt opgeheven voordat u het werkblad hebt beveiligd. Als een beveiligd werkblad bijvoorbeeld een knop bevat waarmee een macro wordt uitgevoerd, kunt u nog steeds op deze knop klikken om de macro uit te voeren, maar kunt u de knop niet verwijderen.

  • Wijzigingen aanbrengen in ingesloten grafieken, zoals in de opmaak ervan. De grafiek wordt overigens nog wel bijgewerkt wanneer u de brongegevens wijzigt.

  • Voeg opmerkingen toe of bewerk ze.

  Scenario's bewerken

  Scenario's weergeven die zijn verborgen, wijzigingen aanbrengen in scenario's die u tegen wijzigingen hebt beveiligd en deze scenario's verwijderen. Gebruikers kunnen de waarden in gewijzigde cellen wijzigen, mits de cellen niet zijn beveiligd, en nieuwe scenario's toevoegen.

 4. Optioneel - voert u een wachtwoord voor het blad en klik vervolgens nogmaals het wachtwoord onder verifiëren.

  Opmerking: Het wachtwoord is optioneel. Als u een wachtwoord niet opgeeft, wordt elke gebruiker kan de bladbeveiliging, en wijzigen wat is beveiligd. Als u een wachtwoord invoert, zorg dat u een wachtwoord dat gemakkelijk is te onthouden, of opschrijven en een veilige opbergen kiezen. Als u het wachtwoord kwijtraakt, kunt u geen toegang tot de beveiligde onderdelen op het blad.

 5. Klik op OK.

De optie blad op het lint wordt weergegeven met de ingeschakelde wanneer het werkblad is beveiligd.

Als een werkblad is beveiligd, weergegeven blad ingeschakeld

 1. Selecteer de beveiligd blad.

 2. Klik op het tabblad controleren onder beveiligingop blad.

  Als een werkblad is beveiligd, weergegeven blad ingeschakeld
 3. Als u wordt gevraagd, voert u het wachtwoord voor het beveiligd blad.

Wanneer u een werkblad opheffen, kunt u afbeeldingen, objecten en formules ontgrendelen. Zie de volgende sectie voor meer informatie.

Wanneer u een werkblad opheffen, kunt u afbeeldingen, objecten, bereiken en formules ontgrendelen. Zie hieronder voor meer informatie.

Actie

Werkwijze

Ontgrendelen van cellen die u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen

Selecteer alle cellen of bereiken. Klik in het menu Opmaak op cellen, klik op het tabblad beveiliging en schakel het selectievakje vergrendeld .

Een afbeelding die u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen ontgrendelen

Selecteer de afbeelding en klik vervolgens in het menu Opmaak op de opdracht voor het type afbeelding die u wilt ontgrendelen: vorm, tekstof afbeelding. Klik op Eigenschappenin het navigatiedeelvenster en vervolgens het selectievakje vergrendeld uit te schakelen.

Een object of het besturingselement dat u wilt dat gebruikers moeten kunnen wijzigen ontgrendelen

Selecteer het object of het besturingselement en klik vervolgens op het menu Opmaak op Object opmaken of besturingselement. Klik op het tabblad beveiliging en schakel het selectievakje vergrendeld . Schakel het selectievakje tekst blokkeren als dit aanwezig is.

Verberg de formules die u wilt niet zichtbaar voor gebruikers

Selecteer de cellen met formules. Klik in het menu Opmaak op cellen, klik op het tabblad beveiliging en selecteer vervolgens het selectievakje verborgen in.

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Zie ook

Een werkmap beveiligen

Machtiging voor inhoud in een bestand beperken

Wijzigingen met behulp van alleen-lezen status beperken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×