Een werkblad beveiligen

Als u wilt voorkomen dat andere gebruikers per ongeluk of opzettelijk gegevens in een werkblad wijzigen, verplaatsen of verwijderen, kunt u de cellen in het Excel-werkblad vergrendelen en het blad vervolgens met een wachtwoord beveiligen. Stel dat u eigenaar bent van het werkblad van het teamstatusrapport, waar u wilt dat teamleden gegevens alleen toevoegen aan bepaalde cellen en verder niets kunnen wijzigen. Met werkbladbeveiliging kunt u alleen bepaalde delen van het blad bewerkbaar maken en kunnen gebruikers geen gegevens wijzigen in een ander gebied in het werkblad.

Belangrijk: 

 • Beveiliging op werkbladniveau is niet bedoeld als een beveiligingsfunctie. Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers vergrendelde cellen op het werkblad wijzigen.

 • Een werkblad beveiligen is niet hetzelfde als een Excel-bestand of een werkmap met een wachtwoord beveiligen. Zie hieronder voor meer informatie:

 • Als u uw bestand wilt vergrendelen zodat andere gebruikers het niet kunnen openen, raadpleegt u Protect an Excel file (Een Excel-bestand beveiligen).

 • Zie Een werkmap beveiligen als u wilt voorkomen dat gebruikers werkbladen binnen een werkmap toevoegen, wijzigen, verplaatsen, kopiëren of verbergen/zichtbaar maken.

 • Zie Protection and security in Excel (Bescherming en beveiliging in Excel) als u wilt weten wat het verschil is tussen het beveiligen van een Excel-bestand, -werkmap of -werkblad.

Kiezen welke celelementen u wilt vergrendelen

Hieronder ziet u wat u kunt vergrendelen in een niet-beveiligd werkblad:

Opmerking: ActiveX-besturingselementen, besturingselementen van formulieren, vormen, grafieken, SmartArt, Sparklines, Slicers en tijdlijnen, om er enkele te noemen, zijn al vergrendeld wanneer u ze aan een werkblad toevoegt. Maar de vergrendeling werkt alleen wanneer u werkbladbeveiliging inschakelt. Zie de volgende sectie voor meer informatie over het inschakelen van werkbladbeveiliging.

Werkbladbeveiliging inschakelen

Werkbladbeveiliging behelst twee stappen: het ontgrendelen van cellen die anderen kunnen bewerken en het beveiligen van het werkblad met of zonder wachtwoord.

Stap 1: Ontgrendelen van cellen die moeten kunnen worden bewerkt

 1. Selecteer in uw Excel-bestand het tabblad met het werkblad dat u wilt beveiligen.

 2. Selecteer de cellen die anderen kunnen bewerken.

  Tip: U kunt meerdere, niet-aangrenzende cellen selecteren door op Ctrl te drukken en met de linkermuisknop te klikken.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het werkblad, selecteer Celeigenschappen (of gebruik Ctrl+1, of Command+1 op de Mac), ga naar het tabblad Bescherming en schakel Geblokkeerd uit.

  Tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Cellen opmaken

Stap 2: Het werkblad beveiligen

Vervolgens selecteert u de acties die gebruikers moeten uitvoeren in het werkblad, zoals het invoegen of verwijderen van kolommen of rijen, het bewerken van objecten, sorteren of het gebruik van AutoFilter. Daarnaast kunt u ook een wachtwoord opgeven om het werkblad te vergrendelen. Als u een wachtwoord instelt, kunnen andere personen de beveiliging van het werkblad niet verwijderen; dit moet worden ingevoerd om het werkblad op te heffen.

Hieronder ziet u de stappen voor het beveiligen van het werkblad.

 1. Klik op het tabblad Controleren op Blad beveiligen.

  Excel-lintafbeelding
 2. Selecteer in de lijst Alle gebruikers van dit werkblad mogen de onderdelen die gebruikers moeten kunnen wijzigen.

  Het dialoogvenster Blad beveiligen

  Optie

  Gebruikers kunnen

  Vergrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is ingeschakeld. Standaard mogen gebruikers vergrendelde cellen selecteren.

  Ontgrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is uitgeschakeld. Standaard kunnen gebruikers ontgrendelde cellen selecteren en daarna op de Tab-toets drukken om tussen de ontgrendelde cellen van een beveiligd werkblad te navigeren.

  Cellen opmaken

  Wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Celeigenschappen of Voorwaardelijke opmaak. Als u voorwaardelijke opmaak hebt toegepast vóór het beveiligen van het werkblad, blijft de opmaak veranderen wanneer een gebruiker een waarde opgeeft die voldoet aan een andere voorwaarde.

  Kolommen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van kolommen gebruiken, inclusief het wijzigen van de de kolombreedte of het verbergen van kolommen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Rijen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van rijen gebruiken, inclusief het wijzigen van de rijhoogte of het verbergen van rijen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Kolommen invoegen

  Kolommen invoegen.

  Rijen invoegen

  Rijen invoegen.

  Hyperlinks invoegen

  Nieuwe hyperlinks invoegen, zelfs in ontgrendelde cellen.

  Kolommen verwijderen

  Kolommen verwijderen.

  Opmerking: Als kolommen verwijderen is beveiligd en kolommen invoegen niet, kunnen gebruikers wel kolommen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Rijen verwijderen

  Rijen verwijderen.

  Opmerking: Als rijen verwijderen is beveiligd en rijen invoegen niet, kunnen gebruikers wel rijen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Sorteren

  Opdrachten gebruiken om gegevens te sorteren (tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren).

  Opmerking: Gebruikers kunnen bereiken met vergrendelde cellen in een beveiligd werkblad niet sorteren, ongeacht deze instelling.

  AutoFilter gebruiken

  De vervolgkeuzepijlen gebruiken om het automatische filter voor een bereik te wijzigen.

  Opmerking: Gebruikers kunnen geen automatische filter in een beveiligd werkblad toevoegen of verwijderen, ongeacht deze instelling.

  Draaitabelrapporten gebruiken

  Maak draaitabelrapporten op, wijzig de lay-out ervan, vernieuw ze, pas ze op een andere manier aan of maak nieuwe rapporten.

  Objecten bewerken

  Een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Wijzigingen aanbrengen in grafische objecten, zoals kaarten, ingesloten grafieken, vormen, tekstvakken en besturingselementen, waarvan u de vergrendeling niet hebt opgeheven voordat u het werkblad hebt beveiligd. Als een beveiligd werkblad bijvoorbeeld een knop bevat waarmee een macro wordt uitgevoerd, kunt u nog steeds op deze knop klikken om de macro uit te voeren, maar kunt u de knop niet verwijderen.

  • Wijzigingen aanbrengen in ingesloten grafieken, zoals in de opmaak ervan. De grafiek wordt overigens nog wel bijgewerkt wanneer u de brongegevens wijzigt.

  • Notities toevoegen of bewerken.

  Scenario's bewerken

  Scenario's weergeven die zijn verborgen, wijzigingen aanbrengen in scenario's die u tegen wijzigingen hebt beveiligd en deze scenario's verwijderen. Gebruikers kunnen de waarden in gewijzigde cellen wijzigen, mits de cellen niet zijn beveiligd, en nieuwe scenario's toevoegen.

 3. Optioneel kunt u een wachtwoord invoeren in het vak Wachtwoord voor het opheffen van de bladbeveiliging, waarna u op OK klikt. Voer in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen het wachtwoord opnieuw in en klik op OK.

  Belangrijk: 

  • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Een wachtwoord is zwak als het niet een dergelijke combinatie bevat. Wachtwoorden moeten uit acht of meer tekens bestaan. Een wachtwoordzin met veertien of meer tekens is nog beter.

  • Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kan Microsoft dit niet terugzetten.

De optie Blad beveiligen op het lint verandert in Beveiliging blad opheffen wanneer een werkblad is beveiligd. U geeft deze optie weer door op het tabblad Controleren op het lint te klikken en bij Wijzigingen naar Beveiliging blad opheffen te gaan.

Excel-lintafbeelding

Excel-lintafbeelding

Ga als volgt te werk om de beveiliging van een werkblad op te heffen:

 1. Ga naar het werkblad waarvan u de beveiliging wilt opheffen.

 2. Ga naar Bestand > Info > Beveiligen > Beveiliging blad opheffen, of ga vanaf het tabblad Controleren naar Wijzigingen > Beveiliging blad opheffen.

 3. Als het werkblad beveiligd is met een wachtwoord, typt u het wachtwoord in het dialoogvenster Beveiliging blad opheffen en klikt u op OK.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Bescherming en beveiliging in Excel

Een Excel-bestand beveiligen

Een werkmap beveiligen

Bepaalde gebieden van een beveiligd werkblad vergrendelen of ontgrendelen

Cellen vergrendelen om ze te beveiligen

Formules weergeven of verbergen

Besturingselementen en gekoppelde cellen in een werkblad beveiligen

Kopiëren en plakken in een beveiligd werkblad

Video: werkmappen en werkbladen beveiligen met een wachtwoord (Excel 2013)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders