Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen

Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen

U kunt aangepaste weergaven van bibliotheken en lijsten maken om items die voor u belangrijk zijn (zoals bepaalde kolommen) te ordenen en weer te geven, te filteren of te sorteren, of om ze te verfraaien. U kunt een persoonlijke weergave maken (die alleen u kunt zien) of u kunt, als u gemachtigd bent om dit te doen, een openbare weergave maken die iedereen die gebruikmaakt van de lijst zal zien.

Opmerking: Ziet uw scherm er anders uit dan de voorbeelden hier? De beheerder heeft mogelijk de klassieke modus ingesteld voor de lijst of u gebruikt een eerdere versie. Klik hiervoor meer informatie.

Nieuwe weergaven maken van SharePoint lijsten om kolommen te organiseren en weer te geven of te verbergen. Eén weergave is de standaardweergave. Extra weergaven die u toevoegt, zijn beschikbaar in het menu Weergaveopties . U kunt een weergave maken waarin u de selecties sorteren, filteren en groeperen in het deelvenster kolomkoppen of filters kunt opslaan. De kolommen die u hebt weergegeven of verborgen, en de kolombreedte wordt ook opgeslagen in de weergave.

 1. Selecteer in de opdrachtbalk van de lijst de optie Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties .

  Als Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties niet zichtbaar is, moet u controleren of u niet de lijst bewerkt of een of meer items hebt geselecteerd. Het is ook mogelijk dat u niet gemachtigd bent. Neem in dat geval contact op met de beheerder van Office 365 of de site of de eigenaren van de site.

 2. Klik op weergave opslaan als.

 3. Typ de nieuwe naam en klik op OK.

 1. Ga naar lijst instellingen.

 2. Klik onder aan de pagina Instellingen op Weergave maken.

 3. Kies op de pagina weergavetype een weergavetype waarmee de pagina maken voor weergave wordt geopend voor het type weergave. Het gemeenschappelijke weergavetype is standaardweergave waarmee de lijstitems worden weergegeven die één rij volgt. Standaardweergave is de standaardweergave voor de meeste soorten lijsten.

  Belangrijk: Wanneer u een type weergave hebt gekozen, kunt u dit niet wijzigen, maar u kunt wel een andere weergave maken met een ander weergavetype. Zie een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderenvoor meer informatie.

 4. Typ een naam voor de weergave in het vak Weergavenaam.

 5. Selecteer Dit als standaardweergave instellen als u deze weergave wilt gebruiken als standaardweergave voor de lijst. U kunt alleen een openbare weergave gebruiken als standaardweergave.

 6. Selecteer in de sectie Doelgroep onder Doelgroep voor deze weergave de optie Een persoonlijke weergave maken of Een openbare weergave maken. Maak een persoonlijke weergave wanneer u alleen voor uzelf een weergave wilt maken. Maak een openbare weergave wanneer u wilt dat iedereen die de lijst gebruikt, deze weergave ziet.

  Opmerking: Als Een openbare weergave maken is uitgeschakeld, beschikt u niet over de machtiging Ontwerpen of hoger.

 7. Selecteer in de sectie Kolommen de kolommen die u in de weergave wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit voor de kolommen die u niet wilt weergeven. Naast de kolomnummers kunt u de volgorde selecteren waarin u de kolommen in de weergave wilt weergeven.

 8. Wijzig de overige instellingen voor de weergave, zoals Sorteren en Filteren en klik daarna op OK onder aan de pagina. Zie Een lijstweergave bewerken in SharePoint Online voor meer informatie.

 1. Selecteer in de opdrachtbalk van de lijst de optie Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties .

  Als Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties niet zichtbaar is, moet u controleren of u niet de lijst bewerkt of een of meer items hebt geselecteerd. Het is ook mogelijk dat u niet gemachtigd bent. Neem in dat geval contact op met de beheerder van Office 365 of de site of de eigenaren van de site.

 2. Klik op de naam van de weergave die u wilt wijzigen.

 3. Klik opnieuw op weergave opties en selecteer huidige weergave bewerken.

 4. Breng de wijzigingen aan op de pagina weergave bewerken. U kunt kolommen toevoegen of verwijderen, sorteer-en filtercriteria toevoegen, mappen configureren en meer.

 5. Wanneer u klaar bent met uw wijzigingen, klikt u op OK.

Opmerking: U kunt ook rechtstreeks wijzigingen aanbrengen in de lijstweergave. Dit doet u door op de kolomnaam te klikken. U kunt de volgorde van items wijzigen, filteren, groeperen, kolommen toevoegen en andere kolominstellingen wijzigen. Wanneer u klaar bent, klikt u op Weergaveopties en vervolgens op weergave opslaan als. Sla de weergave op met de huidige naam of voer een nieuwe naam in om een nieuwe weergave te maken.

 1. Selecteer in de opdrachtbalk van de lijst de optie Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties .

 2. Klik op de naam van de weergave die u wilt verwijderen.

 3. Klik opnieuw op weergave opties en selecteer huidige weergave bewerken.

 4. Klik op de pagina weergave bewerken op verwijderen en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als uw schermen niet overeenkomen met de hieronder weergegeven schermen, gebruikt u mogelijk de nieuwe ervaring in SharePoint Online. Klik hiervoor meer informatie.

Opmerking: Als u weergaven maakt voor gebruik op telefoons en andere mobiele apparaten, moet u rekening houden met de mogelijkheden van de mobiele apparaten. Zie Een SharePoint‐site configureren voor mobiele apparaten voor meer informatie.

Een weergave maken:

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u een weergave wilt maken, klik op het tabblad lijst of bibliotheek en klik vervolgens op weergave maken.

  Opmerking: Als Weergave maken is uitgeschakeld, beschikt u niet over de benodigde machtigingen om persoonlijke en openbare weergaven te maken. Zie Instellingen voor weergaven in dit artikel voor meer informatie.

  De knop Weergave maken van de SharePoint-bibliotheek op het lint.

 2. Kies op de pagina Instellingen een type weergave. Zie Typen weergaven die u kunt kiezen hieronder voor informatie over elk type.

 3. Typ in het vak Weergavenaam de naam voor de weergave. Selecteer Dit als standaardweergave instellen als u wilt dat deze weergave de standaardweergave wordt voor de lijst of bibliotheek. Alleen een openbare weergave kan de standaardweergave voor een lijst of bibliotheek zijn.

  Pagina Weergave-instellingen maken
 4. Selecteer in de sectie Doelgroep onder Doelgroep voor deze weergave de optie Een persoonlijke weergave maken of Een openbare weergave maken. Maak een persoonlijke weergave wanneer u alleen voor uzelf een weergave wilt maken. Maak een openbare weergave wanneer u wilt dat iedereen die gebruikmaakt van de lijst deze weergave ziet.

  Opmerking: Als Een openbare weergave maken is uitgeschakeld, beschikt u niet over de machtigingen om een openbare weergave te maken voor deze lijst of bibliotheek.

 5. Selecteer in de sectie Kolommen de kolommen die u in de weergave wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit voor de kolommen die u niet wilt weergeven. Naast de kolomnummers kunt u de volgorde selecteren waarin u de kolommen in de weergave wilt weergeven.

 6. Configureer de overige instellingen voor de weergave, zoals Sorteren en Filteren en klik daarna op OK onder aan de pagina. Zie Instellingen voor weergaven hieronder voor een beschrijving van alle instellingen die u kunt kiezen.

Gebruik de volgende stappen om een weergave te wijzigen, bijvoorbeeld om van de weergave de standaardweergave te maken, kolommen toe te voegen of te verwijderen en de volgorde van items in de weergave te wijzigen.

Opmerking: Wanneer een weergave is gemaakt, kunt u het weergavetype niet wijzigen (u kunt bijvoorbeeld niet overstappen van de standaardweergave naar de gegevensbladweergave of van de Gantt-weergave naar de agendaweergave of andersom) In dat geval moet u een nieuwe weergave maken met het gewenste weergavetype. Als u alleen snel kolommen en rijen in lijsten of bibliotheken wilt bewerken, kunt u met behulp van Snel bewerken echter Standaardweergave tijdelijk wijzigen in Gegevensbladweergave. Hiervoor gaat u naar het tabblad Lijst of Bibliotheek op het lint en klikt u op Snel bewerken. Wanneer u klaar bent, wordt de vorige weergave weer ingesteld. Snel bewerken kunt u echter niet gebruiken in weergaven waarin items zijn gegroepeerd. Zie de sectie Gegevensbladweergave hieronder in Typen weergaven die u kunt kiezen voor meer informatie over de Gegevensbladweergave.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u een weergave wilt wijzigen en klik op het tabblad Lijst of Bibliotheek.

 2. Klik op Weergave wijzigen.

  Opmerking: Als Weergave wijzigen is uitgeschakeld, beschikt u niet over de machtigingen om de huidige weergave te wijzigen. U kunt echter wel uw persoonlijke weergaven wijzigen. Zie de sectie Instellingen voor weergaven verderop in dit artikel voor meer informatie over de benodigde machtigingen om persoonlijke en openbare weergaven te maken.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Huidige weergave de weergave die u wilt wijzigen.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK onder aan de pagina. Zie Instellingen voor weergaven hieronder voor een beschrijving van alle instellingen die u kunt wijzigen.

  Opmerking: Weergaven in de vervolgkeuzelijst Huidige weergave zijn alfabetisch gesorteerd en kunnen niet worden gewijzigd. U kunt wel de naam van uw weergave wijzigen, zodat de eerste letter ervan overeenkomt met de alfabetische volgorde.

Voer de volgende stappen uit om een weergave te verwijderen.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waaruit u een weergave wilt verwijderen en klik op het tabblad Lijst of Bibliotheek.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Huidige weergave de weergave die u wilt verwijderen.

  Vervolgkeuzelijst met de huidige lijstweergaven

 3. Klik op Weergave wijzigen.

  Opmerking: Als Weergave wijzigen is uitgeschakeld, beschikt u niet over de juiste machtigingen om de huidige weergave te wijzigen. U kunt echter wel uw persoonlijke weergaven wijzigen. Zie Instellingen voor weergaven verderop in dit artikel voor meer informatie over de benodigde machtigingen om persoonlijke en openbare weergaven te maken.

  Knop Weergave wijzigen, met geopende vervolgkeuzelijst

 4. Schuif omlaag op de pagina met instellingen tot aan de sectie Weergaven en klik op de weergave die u wilt verwijderen.

 5. Klik in het bovengedeelte van de weergave op Verwijderen.

  Knop Weergave verwijderen

  Opmerking: Als verwijderen geen optie is, is dit mogelijk de standaardweergave voor een lijst of bibliotheek, en kunt u een standaardweergave niet verwijderen. U moet eerst een andere weergave wijzigen en deze als standaardwaarde instellen.

 6. Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

Pagina Typen weergeven

Opmerking: Nadat een weergave is gemaakt, kunt u de indeling ervan niet meer wijzigen, bijvoorbeeld van Kalenderweergave in Gantt-weergave. U kunt echter extra weergaven van dezelfde gegevens maken voor elke nieuwe indeling die u wilt gebruiken.

Dit zijn de soorten weergaven waaruit u kunt kiezen:

Standaardweergave    In deze weergave worden de lijst- en bibliotheekitems rij na rij weergegeven. Dit is de standaardweergave voor de meeste typen lijsten en bibliotheken. U kunt de weergave op veel verschillende manieren aanpassen, bijvoorbeeld door kolommen toe te voegen aan of te verwijderen uit de weergave.

een standaardweergave

Kalenderweergave    In deze weergave worden uw lijsten en bibliotheken weergegeven in een indeling die lijkt op een muurkalender. In deze indeling kunt u een dag-, week- of maandweergave toepassen. Deze weergave is handig als u de items in de lijst of bibliotheek chronologisch wilt bekijken. Als u deze weergave wilt gebruiken, moet uw lijst of bibliotheek kolommen met begin- en einddatums voor de kalenderitems bevatten.

Agendaweergave

Gegevensbladweergave    In deze weergave worden lijst- en bibliotheekitems weergegeven in een raster, vergelijkbaar met een spreadsheet. Deze weergave, die ook Snel bewerken wordt genoemd, is handig als u veel items in een lijst of bibliotheek tegelijk moet bewerken. Deze weergave is ook handig als u uw gegevens wilt exporteren naar een spreadsheet- of databaseprogramma. Er zijn enkele beperkingen aan de Gegevensbladweergave: bijvoorbeeld niet alle Excel-functionaliteit is beschikbaar. Als een item in een kolom grijs wordt weergegeven, kunt u dat type kolom niet bewerken.

Gegevensbladweergave

Gantt-weergave    In deze weergave worden lijst- en bibliotheekitems weergegeven als balken waarmee de voortgang wordt bijgehouden. Via een Gantt-weergave kunt u projecten beheren. U kunt deze weergave bijvoorbeeld gebruiken om te zien welke taken elkaar overlappen en om de algehele voortgang te bekijken. Als u deze weergave wilt gebruiken, moet uw lijst of bibliotheek kolommen met begin- en einddatums bevatten.

Gantt-weergave

Access-weergave    Gebruik Microsoft Access om formulieren en rapporten te maken op basis van de lijst of bibliotheek. Alleen beschikbaar wanneer Microsoft Access is geïnstalleerd.

Een weergave maken met Microsoft Access

Aangepaste weergave in SharePoint Designer    Start en gebruik de SharePoint Designer-app als u geavanceerde aangepaste weergaven wilt maken. Hiervoor hebt u geavanceerde machtigingen en SharePoint Designer nodig.

Afbeelding van SharePoint Designer 2013-voorpagina.

Bestaande weergave     Als een bestaande weergave zeer veel lijkt op de weergave die u wilt gebruiken, kunt u tijd besparen en een bestaande weergave gebruiken als uitgangspunt voor een nieuwe weergave. Onder de kop Beginnen met een bestaande weergave ziet u een lijst met uw huidige weergaven. Klik op een weergave om een nieuwe weergave te maken.

beginnen met een bestaande weergave

Weergaven bevatten een groot aantal instellingen waarmee u eenvoudiger en sneller de gewenste gegevens kunt vinden in een lijst of bibliotheek. Hieronder vindt u de instellingen voor SharePoint-weergaven. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle typen weergaven. De instellingen voor kalenderweergaven verschillen van andere typen weergaven.

Het maximum aantal items in een weergave is 5000. U kunt het aantal items in een weergave beheren met behulp van de filter- en itemlimietinstellingen. Zie Lijsten en bibliotheken met veel items beheren voor meer informatie.

 • Standaardweergave    Alle lijsten en bibliotheken hebben een standaardweergave. Dit is de weergave die mensen zien als ze naar de lijst of bibliotheek gaan. U kunt de standaardweergave wijzigen in een openbare weergave voor die lijst of bibliotheek, maar u kunt een persoonlijke weergave niet instellen als de standaardweergave. Als u een weergave wilt verwijderen die de standaardweergave is, moet u eerst van een andere openbare weergave de standaardweergave maken voor die lijst of bibliotheek.

  Opmerking: Als Dit als standaardweergave instellen niet wordt weergegeven op een pagina voor maken of bewerken, beschikt u niet over de machtigingen om een openbare weergave te maken of is de weergave een persoonlijke weergave. Als u een openbare weergave wilt maken, moet u lid zijn van de groep Ontwerpers voor de lijst of bibliotheek of over vergelijkbare machtigingen beschikken. Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie.

 • Doelgroep    Wanneer u een weergave maakt, kunt u de doelgroep voor de weergave instellen op Persoonlijke weergave of Openbare weergave. Een persoonlijke weergave is een weergave die alleen u kunt zien. Een openbare weergave is een weergave die iedereen kan zien.

  U kunt een persoonlijke weergave niet wijzigen in een openbare weergave of andersom. Een openbare weergave kan als beginpunt worden gebruikt voor persoonlijke of openbare weergaven. Een persoonlijke weergave kan als beginpunt worden gebruikt voor persoonlijke weergaven.

  Als Weergave maken is uitgeschakeld wanneer u een weergave probeert te maken, beschikt u niet over de juiste machtigingen om een weergave te maken. Als de weergave maken beschikbaar is, maar de optie een openbare weergave maken is uitgeschakeld, moet u in de groep ontwerp of gelijkwaardige machtigingen staan. Met de persoonlijke weergave makenmoet u in de groep leden voor de lijst of bibliotheek staan of de overeenkomstige machtigingen hebben.

 • Kolommen    De kolommen in een weergave bevatten de gegevens die u moet kunnen zien voor lijst- of bibliotheekitems. Via kolommen, in combinatie met andere functies zoals filters, kunt u alleen de gegevens zien die het belangrijkste zijn voor uw werk. Dit is vooral handig als de lijst of bibliotheek zeer veel items bevat. Zie een kolom maken in een lijst of bibliotheekvoor meer informatie over het werken met kolommen voor het maken van aangepaste weergaven.

 • Gantt-kolommen    Selecteer de kolommen voor de Gantt-weergave. Titel is een verplicht tekstveld. Begindatum en einddatum zijn verplichte datumvelden. Wanneer u een kolom selecteert, bijvoorbeeld Titel, en de vervolgkeuzelijst geen opties bevat, moet u de kolom aanpassen zodat deze de weergave ondersteunt.

 • Sorteren    Stel de volgorde in waarin items worden weergegeven. U kunt maximaal twee criteria instellen. U kunt de items in een takenlijst bijvoorbeeld sorteren op basis van de prioriteit en vervolgens op basis van de einddatum.

 • Filteren    Filter de gegevens in de kolommen van een lijst of bibliotheek zodat de weergave een subset van de items bevat. In een weergave kunnen bijvoorbeeld de documenten voor een specifiek project in een bibliotheek worden weergegeven.

  Tip: U kunt berekende kolommen of filters die gebruikmaken van berekeningen, zoals [Vandaag], gebruiken om items weer te geven waarvan de datum overeenkomt met de datum van vandaag of [Mij] om items weer te geven voor de gebruiker van de weergave. U kunt ook eenvoudige vergelijkingen combineren met functies. Als u bijvoorbeeld de items wilt weergeven die in de afgelopen zeven dagen zijn gemaakt, filtert u op de kolom Gemaakt, stelt u de operator in op is kleiner dan en stelt u de waarde in op [Vandaag]-7 (geen spaties). Zie voor beelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor meer informatie.

 • Tabelweergave    Deze weergave bevat selectievakjes voor elk item zodat gebruikers meerdere lijst- of bibliotheekitems kunnen selecteren en bulkbewerkingen kunnen uitvoeren. Dit kan veel tijd besparen als u veel items in een lijst of bibliotheek moet wijzigen. Een gebruiker kan zo bijvoorbeeld meerdere documenten selecteren en uitchecken.

 • Groeperen op    U kunt lijst- en bibliotheekitems groeperen op basis van de gegevens in de kolommen. Groepeer de items in een takenlijst bijvoorbeeld op basis van de prioriteit en vervolgens op basis van het percentage voltooid.

 • Totalen    In deze weergave worden samenvattingsberekeningen weergegeven voor de kolommen, zoals aantal, gemiddelde, maximum en minimum. Als u de kolom Titel in een documentbibliotheek bijvoorbeeld instelt op Aantal, wordt het aantal documenten in de weergave en in de groepen in de weergave weergegeven. Welke kolommen beschikbaar zijn voor totalen en welke instellingen beschikbaar zijn voor elke kolom hangt af van het type kolom, zoals aantal, en het type lijst of bibliotheek waarvoor de weergave wordt gemaakt.

 • Stijl    Hiermee bepaalt u de indeling van de weergave, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Niet alle stijlen zijn beschikbaar voor alle typen weergaven.

  • Basistabel    In deze weergave worden items weergegeven in rijen.
   een standaardweergave

  • In vakken    In deze weergave hebben de items in de lijst een indeling die lijkt op een visitekaartje. Deze stijl is alleen beschikbaar voor lijsten.
   Een weergave met de stijl In vakken

  • In vakken, geen labels    Deze weergave is vergelijkbaar met de stijl In vakken, met het verschil dat deze weergave geen kolomlabels bevat. Deze stijl is alleen beschikbaar voor lijsten.

  • Standaard    De standaardweergave varieert afhankelijk van het type en de configuratie van de lijst of bibliotheek.

  • Documentgegevens    In deze weergave hebben de bestanden in een bibliotheek een indeling die lijkt op een visitekaartje. Deze stijl is beschikbaar voor de meeste bibliotheken, maar niet voor lijsten.
   Weergave Documentgegevens

  • Nieuwsbrief    In deze weergave worden de items weergegeven in rijen met lijnen tussen de rijen.
   weergave nieuwsbrief

  • Nieuwsbrief, geen lijnen    In deze weergave worden de items weergegeven in rijen met arcering zonder lijnen tussen de rijen.
   Weergave Nieuwsbrief, geen lijnen

  • Voorbeeldvenster In deze weergave worden de namen van de items weergegeven aan de linkerzijde van de pagina. Wanneer u de naam van een item aanwijst, worden de geselecteerde kolommen voor de weergave weergegeven aan de rechterzijde van de pagina.
   Weergave Voorbeeldvenster

  • Arcering    In deze weergave worden items weergegeven in rijen met arcering.
   Weergave Arcering

 • Bestanden    Selecteer items in mappen weergeven om de mappenlijst of bibliotheek weer te geven in de weergave met de items. Selecteer alle items zonder mappen weergeven als u alleen de items in de lijst of bibliotheek wilt weergeven in de weergave, ook wel een platte weergave genoemd. U kunt ook aangeven of de weergave die u maakt, van toepassing is op alle mappen, in alleen de map op het hoogste niveau of in mappen van een specifiek inhoudstype.

 • Itemlimiet    U kunt aangeven hoeveel items tegelijk (in batches) worden weergegeven in elke weergave of het totale aantal items dat in de weergave wordt weergegeven. Hoe groter de batch items in een weergave, hoe langer het duurt om deze te downloaden in de browser.

 • Mobiel    U kunt opgeven dat deze weergave voor mobiele apparaten is, de standaard mobiele weergave voor mobiele apparaten, en het aantal items dat moet worden weergegeven in het webonderdeel Lijstweergave voor deze weergave. Deze optie is niet beschikbaar voor alle lijsten en bibliotheken. De weergave moet een openbare weergave zijn.

Zie ook

Site column types and options (Sitekolomtypen en opties)

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×