Office
Aanmelden
Een weergave maken, wijzigen of aanpassen

Een weergave maken, wijzigen of aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In elke map in Outlook, zoals Postvak IN en Agenda, worden items weergegeven in een indeling die een weergave wordt genoemd. Voor elke map kunt u kiezen uit meerdere vooraf gedefinieerde weergaven, maar u kunt ook zelf aangepaste weergaven maken.

Een weergave bestaat uit een weergavetype, velden, kleuren, lettertypen en verschillende andere instellingen, en biedt u verschillende manieren om te kijken naar items in een map. U kunt een nieuwe weergave maken op basis van een bestaande weergave, of u kunt helemaal zelf een nieuwe, aangepaste weergave maken.

Wat wilt u doen? Klik op een van de onderstaande koppen.

Het lettertype of de tekengrootte in de berichtenlijst wijzigen

 1. Selecteer weergave > weergave-instellingen.

 2. Selecteer de Overige instellingen in het vak Geavanceerde weergave-instellingen.

  Uw weergave-instellingen wijzigen.
 3. Lettertype voor kolom of rijselecteren

  U kunt de lettertypen en tekengrootten in uw weergave wijzigen.

  Opmerking: Als u wilt wijzigen van de tekengrootte van het voorbeeld van bericht, de afzendernaam van de en onderwerp in de standaardweergave van het postvak in, kies Lettertype voor rij.

 4. Selecteer het lettertype, tekenstijl en tekengrootte die u wilt en klik op OK drie keer opslaan van uw instellingen en uw wijzigingen toepassen.

  Opmerking: Als u alleen wilt wijzigen van het lettertype of de lettergrootte voor het voorbeeld van bericht (de lijn van tekst die u wilt onder het onderwerp en de afzender, selecteer lettertype onder Voorbeeld van bericht zien.

Wijzig het lettertype of de tekengrootte in het leesvenster

Het leesvenster niet is toegestaan het standaardlettertype of de tekengrootte wijzigen. U kunt echter Inzoomen of ' uitzoomen ' eenvoudig telkens wanneer die u naar een ander bericht overschakelt. U kunt ook zien van Outlook om al uw e-mailberichten als tekst zonder opmaak weer te geven en hebt meer controle over de tekengrootte.

 1. Als u wilt in- of uitzoomen in het leesvenster, zoekt u de schuifregelaar vergroting in de rechterbenedenhoek van het leesvenster.

  U kunt in- of uitzoomen in het leesvenster.
 2. Verplaats de schuifregelaar naar links of rechts om het formaat van de tekst in het leesvenster te wijzigen.

  Opmerking: Elke wijziging die u in het zoomniveau aanbrengt persistent alleen terwijl u het bericht kijkt. Als u een ander bericht selecteert, wordt het zoompercentage keert terug naar 100%. Als u op terug naar het eerste bericht, wordt het percentage en uitzoomen wordt niet opgeslagen.

Soms is het eenvoudiger om te beginnen met een geheel nieuwe weergave in plaats van een bestaande weergave te bewerken. U kunt een nieuwe weergave maken in een Outlook-map.

 1. Klik op weergave > huidige weergave> weergave wijzigen > weergaven beheren > Nieuw.

  Selecteer de weergave wijzigen om te kiezen van een nieuwe weergave.

  Opmerking: Als u wilt starten vanuit een bestaande weergave, in het dialoogvenster Alle weergaven beheren , selecteert u < huidige weergave-instellingen > en selecteer kopiëren.

 2. Voer een naam voor de nieuwe weergave en kies vervolgens het type weergave.

  Maak een nieuwe weergave.
 3. Laat onder Kan worden gebruikt voor de standaardinstelling Alle E-mail en post-mappen ingeschakeld of selecteer een andere optie en kies vervolgens OK.

 4. Kies in het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: naam van nieuwe weergave de opties die u wilt gebruiken en kies vervolgens OK.

 5. Als u de weergave direct wilt gebruiken, klikt u op Weergave toepassen.

Er zijn verschillende soorten weergaven die kunt u bij het maken van nieuwe weergave.

 • Tabel De tabelweergave van een ziet uw gegevens in rijen en kolommen. Dit is een van de meest effectieve weergaven voor e-mailberichten.

 • Tijdlijn Een tijdlijnweergave ziet u de items in een vaste tijdlijn. Het is handig voor taken of voor mappen met een klein aantal items verdeeld over een periode, bijvoorbeeld een verzameling twintig e-mailberichten voor een specifiek project.

 • Visitekaartje Kaartweergaven worden meestal gebruikt voor mappen met contactpersonen. In een kaartweergave ziet u de diverse velden die van toepassing zijn op elk item, ongeacht of ze bent ingevuld of niet.

 • Visitekaartje Visitekaartje weergaven worden meestal gebruikt voor mappen met contactpersonen. In de weergave van een visitekaartje ziet u alleen velden die gegevens bevatten.

 • Personen Een weergave personen is een weergave van uw contactpersonen worden niet weergegeven in het hetzelfde detailniveau dat u in kaart of visitekaartje weergaven ziet. Hier ziet u een lijst met contactpersonen met hun naam en de foto.

 • Dag/Week/Maand Een weergave Dag/Week/maand wordt meestal gebruikt voor agenda-mappen, maar u deze kunt gebruiken voor e-mailmappen ook.

 • Pictogram Een pictogramweergave ziet u de items met een pictogram en het onderwerp. Deze weergave is handig voor mappen met enkele items of voor notitiemappen.

Belangrijk: Het is niet mogelijk om een vooraf gedefinieerde weergave te verwijderen, zelfs niet als u de instellingen hebt gewijzigd.

 1. Ga op het tabblad Beeld naar de groep Huidige weergave en kies Weergave wijzigen > Weergaven beheren.

 2. Selecteer onder Weergaven voor de map de aangepaste weergave die u wilt verwijderen.

 3. Kies Verwijderen, bevestigen het verwijderen en kies vervolgens OK.

Wat wilt u doen?

 1. Ga naar de weergave waarop u de nieuwe weergave wilt baseren.

 2. Wijs in het menu Beeld de optie Rangschikken op aan en klik vervolgens op Aangepast.

 3. Klik voor elk type wijziging dat u wilt aanbrengen op een knop en selecteer de gewenste opties. Als u bijvoorbeeld kolommen wilt toevoegen of verwijderen, klikt u op Velden (kolommen worden ook wel velden genoemd). Vervolgens kunt u velden toevoegen of verwijderen, of een aangepast veld maken.

 4. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, sluit u het dialoogvenster Weergave aanpassen: weergavenaam.

 5. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 6. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op Huidige weergave-instellingen.

 7. Klik op Kopiëren.

 8. Voer in het vak Naam van nieuwe weergave een naam in.

 9. Als u de locatie wilt wijzigen waar de nieuwe weergave beschikbaar is, klikt u op een optie onder Kan worden gebruikt voor.

Opmerking: Wijzigingen die u doorvoert in het Configuratiescherm, hebben invloed op alle programma's op uw computer die de datuminstellingen van uw besturingssysteem gebruiken.

 • Als u de indeling met meerdere regels gebruikt en meerdere velden aan de weergave hebt toegevoegd, moet u mogelijk het aantal regels verhogen dat in de indeling met meerdere regels wordt weergegeven om alle informatie te zien.

  Werkwijze

  • Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Huidige weergave aanpassen.

  • Klik op Overige instellingen.

  • Wijzig onder Overige opties de waarde die is opgegeven voor x in Compacte indeling gebruiken indien de breedte kleiner is dan x tekens.

   Een instelling van 80 tekens geeft bijvoorbeeld aan dat Outlook automatisch een voorbeeld van twee regels weergeeft wanneer de lijst met berichtkoppen een breedte heeft van minder dan 80 tekens.

 • Nieuwe weergaven worden toegevoegd aan het submenuHuidige weergave.

 • In Contactpersonen, Taken en Notities kunt u snel de huidige weergave wijzigen met behulp van de optie Huidige weergave aanpassen in het navigatiedeelvenster.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Voer in het vak Naam van nieuwe weergave een naam in.

 4. Selecteer in het vak Type weergave het gewenste type weergavetype.

 5. Als u wilt instellen waar de weergave beschikbaar moet zijn, selecteert u een optie onder Kan worden gebruikt voor.

 6. Klik op OK.

 7. Selecteer in het dialoogvenster Weergave aanpassen: weergavenaam de opties die u wilt gebruiken.

 8. Klik op OK wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 9. Als u de weergave onmiddellijk wilt gebruiken, klikt u op Weergave toepassen.

Opmerking: Wijzigingen die u doorvoert in het Configuratiescherm, hebben invloed op alle Office 2007-programma's op uw computer die de datuminstellingen van uw besturingssysteem gebruiken.

 • Als u de indeling met meerdere regels gebruikt en meerdere velden aan de weergave hebt toegevoegd, moet u mogelijk het aantal regels verhogen dat in de indeling met meerdere regels wordt weergegeven om alle informatie te zien.

  Werkwijze

  • Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Huidige weergave aanpassen.

  • Klik op Overige instellingen.

  • Wijzig onder Overige opties de waarde die is opgegeven voor x in Compacte indeling gebruiken indien de breedte kleiner is dan x tekens.

   Een instelling van 80 tekens geeft bijvoorbeeld aan dat Outlook automatisch een voorbeeld van twee regels weergeeft wanneer de lijst met berichtkoppen een breedte heeft van minder dan 80 tekens.

 • Nieuwe weergaven worden toegevoegd aan het submenuHuidige weergave.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Klik op Naam wijzigen.

 4. Typ een nieuwe naam in het vak Nieuwe weergavenaam.

Opmerking: U kunt niet de naam van een vooraf gedefinieerde weergave wijzigen, zelfs niet als u de weergave hebt aangepast. In plaats hiervan kopieert u de vooraf gedefinieerde weergave, geeft u de kopie een nieuwe naam en wijzigt u vervolgens de instellingen.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave die u beschikbaar wilt hebben op andere locaties.

 3. Klik op Kopiëren.

 4. Voer in het vak Naam van nieuwe weergave een naam in.

 5. Als u de locatie wilt wijzigen waar de weergave beschikbaar is, klikt u op een optie onder Kan worden gebruikt voor.

 6. Klik op OK.

 7. Als u de weergave onmiddellijk wilt gebruiken, klikt u op Weergave toepassen.

Opmerking: Nieuwe weergaven worden toegevoegd aan de huidige weergave submenu. 

 1. Ga naar de weergave die u wilt wijzigen.

  Werkwijze

  • Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik vervolgens op de gewenste weergave.

 2. Wijs in het menu Beeld de optie Rangschikken op aan en klik vervolgens op Aangepast.

 3. Klik op Overige instellingen.

 4. Selecteer de gewenste opties en klik op OK.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave waarvan u de oorspronkelijke instellingen wilt herstellen.

 3. Klik op Beginwaarden.

Opmerking: Als de knop Beginwaarden niet beschikbaar is, hebt u mogelijk een aangepaste weergave geselecteerd of een standaardweergave die niet is aangepast.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave die u wilt verwijderen.

 3. Klik op Verwijderen.

Opmerking: U kunt een vooraf gedefinieerde weergave niet verwijderen, zelfs niet als u de instellingen voor de weergave hebt gewijzigd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×