Een weergave maken, wijzigen of aanpassen

Een weergave maken, wijzigen of aanpassen

Outlook voor Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Weer gaven bieden u verschillende manieren om items in een map te bekijken. In elke Outlook-map, zoals Postvak in en agenda, kunt u de weer gave aanpassen om de indeling van items, letter typen en vele andere instellingen te wijzigen.

De meest voorkomende wijziging in een weer gave is het wijzigen van de teken grootte in de berichten lijst, het Lees venster of wanneer u een bericht opstelt.

Het lettertype of de tekengrootte in de berichtenlijst wijzigen

 1. Selecteer > weer gave-instellingenweer geven.

 2. Selecteer andere instellingen in het dialoog venster Geavanceerde weer gave-instellingen.

 3. Selecteer letter type voor kolom of letter type voor rij.
  U kunt de letter typen en teken grootten in de weer gave wijzigen.

  Opmerking: Als u de teken grootte van de bericht weergave, de naam van de afzender en het onderwerp in de standaard Postvak in wilt wijzigen, kiest u letter type voor rij.

 4. Selecteer het letter type, de teken stijl en de grootte die u wilt gebruiken en klik vervolgens drie maal op OK om uw instellingen op te slaan en uw wijzigingen toe te passen.

  Opmerking: Als u alleen het letter type of de teken grootte wilt wijzigen voor de voorbeeld weergave van berichten (de tekst regel die u ziet onder het onderwerp en de afzender, selecteert u letter type onder bericht voorbeeld.

Het letter type of de teken grootte wijzigen in het Lees venster

In het Lees venster kunt u het standaard lettertype of de teken grootte niet wijzigen. U kunt echter gemakkelijk inzoomen of uitzoomen. U kunt ook aangeven dat u al uw e-mail berichten als tekst zonder opmaak wilt weer geven en dat u meer controle hebt over de teken grootte.

Als u een Office 365-abonnementbent, kunt u een zoom percentage selecteren dat wordt bewaard in alle berichten die u leest.

 1. Klik in de rechter benedenhoek van het Lees venster op het percentage (meestal 100%) om het dialoog venster in- en uitzoomen weer te geven.

  U kunt uw standaard zoom niveau selecteren.
 2. Kies een van de standaard percentages of voer uw eigen percentage in. Schakel het selectie vakje mijn voor keur onthouden in om het zoom niveau hetzelfde te laten voor alle berichten die u ontvangt.

Als u geen Office 365-abonnement hebt, wordt het zoom percentage niet van het ene naar het volgende bericht opgeslagen. Telkens wanneer u overschakelt op berichten in het Lees venster, moet u in-of uitzoomen. Voer de volgende stappen uit om het zoom percentage te wijzigen.

 1. Als u wilt in-of uitzoomen in het Lees venster, kijkt u naar de schuif regelaar vergrotings functie in de rechter benedenhoek van het Lees venster.

  U kunt in-of uitzoomen in het Lees venster.
 2. Verplaats de schuif regelaar naar de linker-of rechter kant om de grootte van de tekst in het Lees venster te wijzigen.

  Opmerking: Wijzigingen die u aanbrengt in het zoom niveau blijven alleen behouden wanneer u het bericht bekijkt. Als u een ander bericht selecteert, wordt het zoom percentage teruggegeven naar 100%. Als u op teruggaan naar het eerste bericht klikt, wordt het zoom percentage niet opgeslagen.

De teken grootte voor berichten wijzigen tijdens het opstellen, beantwoorden en door sturen

Voer de volgende stappen uit als u de teken grootte voor berichten wilt wijzigen wanneer u een bericht opstelt, beantwoordt en doorstuurt.

 1. Selecteer Bestands > Opties > e-mail > brief papier en letter typen.

 2. Selecteer de knop letter type voor nieuwe e-mail berichten of voor het beantwoorden of door sturen van berichten om het standaard lettertype, de teken grootte en de tekst kleur te wijzigen wanneer u berichten opstelt of beantwoordt.

  De letter typen wijzigen met beHulp van de opties voor hand tekeningen en brief papier.
 3. Klik twee maal op OK om uw wijzigingen op te slaan.

Kies een van de onderstaande opties voor aanvullende taken.

Soms is het gemakkelijker om te beginnen met een gloed nieuwe weer gave in plaats van een bestaande weer gave aan te passen. U kunt in elke Outlook-map een nieuwe weer gave maken.

 1. Klik op weer geven _GT_ huidige weer gave > wijzigen weer gave > weer gaven beheren > Nieuw.

  Selecteer weer gave wijzigen om een nieuwe weer gave te kiezen.

  Opmerking: Als u wilt beginnen met een bestaande weer gave, selecteert u in het dialoog venster alle weer gaven beheren de optie _LT_Current weer geven settings> en selecteert u vervolgens kopiëren.

 2. Voer een naam in voor de nieuwe weer gave en kies vervolgens het type weer gave.

  Een nieuwe weer gave maken.
 3. Laat onder Kan worden gebruikt voor de standaardinstelling Alle E-mail en post-mappen ingeschakeld of selecteer een andere optie en kies vervolgens OK.

 4. Kies in het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: naam van nieuwe weergave de opties die u wilt gebruiken en kies vervolgens OK.

 5. Als u de weergave direct wilt gebruiken, klikt u op Weergave toepassen.

Er zijn verschillende typen weer gaven die u kunt kiezen bij het maken van een nieuwe weer gave.

 • Tabel In een tabel weergave worden uw gegevens in rijen en kolommen weer gegeven. Dit is een van de meest effectieve weer gaven voor e-mail berichten.

 • Tijd lijn In een tijdlijn weergave worden uw items op een vaste tijd lijn weer gegeven. Het is handig voor taken of mappen die een klein aantal items uitspreiden gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een verzameling van twintig e-mail berichten voor een bepaald project.

 • Kaart Kaart weergaven worden meestal gebruikt voor mappen met contact personen. In een kaart weergave ziet u een groot aantal velden die van toepassing zijn op elk item, ongeacht of ze al dan niet zijn ingevuld.

 • Visite kaartje Visite kaartjes worden meestal gebruikt voor mappen met contact personen. In een weer gave visite kaartje ziet u alleen velden die gegevens bevatten.

 • Personen In de weer gave personen ziet u een weer gave van uw contact personen die niet het detail niveau van de kaart of visite kaartjes weer geven. U ziet een lijst met uw contact personen met de naam en de foto.

 • Dag/week/maand Een dag-/week-/maandweergave wordt meestal gebruikt voor Agenda mappen, maar u kunt deze ook gebruiken voor e-mail mappen.

 • Pictogram In een pictogram weergave ziet u uw items met een pictogram en het onderwerp ervan. Deze weer gave is handig voor mappen met weinig items of voor Notes-mappen.

Belangrijk: Het is niet mogelijk om een vooraf gedefinieerde weergave te verwijderen, zelfs niet als u de instellingen hebt gewijzigd.

 1. Ga op het tabblad Beeld naar de groep Huidige weergave en kies Weergave wijzigen > Weergaven beheren.

 2. Selecteer onder Weergaven voor de map de aangepaste weergave die u wilt verwijderen.

 3. Kies Verwijderen, bevestigen het verwijderen en kies vervolgens OK.

Wat wilt u doen?

 1. Ga naar de weergave waarop u de nieuwe weergave wilt baseren.

 2. Wijs in het menu Beeld de optie Rangschikken op aan en klik vervolgens op Aangepast.

 3. Klik voor elk type wijziging dat u wilt aanbrengen op een knop en selecteer de gewenste opties. Als u bijvoorbeeld kolommen wilt toevoegen of verwijderen, klikt u op Velden (kolommen worden ook wel velden genoemd). Vervolgens kunt u velden toevoegen of verwijderen, of een aangepast veld maken.

 4. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, sluit u het dialoogvenster Weergave aanpassen: weergavenaam.

 5. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 6. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op Huidige weergave-instellingen.

 7. Klik op Kopiëren.

 8. Voer in het vak Naam van nieuwe weergave een naam in.

 9. Als u de locatie wilt wijzigen waar de nieuwe weergave beschikbaar is, klikt u op een optie onder Kan worden gebruikt voor.

Opmerking: Wijzigingen die u doorvoert in het Configuratiescherm, hebben invloed op alle programma's op uw computer die de datuminstellingen van uw besturingssysteem gebruiken.

 • Als u de indeling met meerdere regels gebruikt en meerdere velden aan de weergave hebt toegevoegd, moet u mogelijk het aantal regels verhogen dat in de indeling met meerdere regels wordt weergegeven om alle informatie te zien.

  Werkwijze

  • Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Huidige weergave aanpassen.

  • Klik op Overige instellingen.

  • Wijzig onder Overige opties de waarde die is opgegeven voor x in Compacte indeling gebruiken indien de breedte kleiner is dan x tekens.

   Een instelling van 80 tekens geeft bijvoorbeeld aan dat Outlook automatisch een voorbeeld van twee regels weergeeft wanneer de lijst met berichtkoppen een breedte heeft van minder dan 80 tekens.

 • Nieuwe weergaven worden toegevoegd aan de huidige weergave submenu. 

 • In Contactpersonen, Taken en Notities kunt u snel de huidige weergave wijzigen met behulp van de optie Huidige weergave aanpassen in het navigatiedeelvenster.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Voer in het vak Naam van nieuwe weergave een naam in.

 4. Selecteer in het vak Type weergave het gewenste type weergavetype.

 5. Als u wilt instellen waar de weergave beschikbaar moet zijn, selecteert u een optie onder Kan worden gebruikt voor.

 6. Klik op OK.

 7. Selecteer in het dialoogvenster Weergave aanpassen: weergavenaam de opties die u wilt gebruiken.

 8. Klik op OK wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 9. Als u de weergave onmiddellijk wilt gebruiken, klikt u op Weergave toepassen.

Opmerking: Wijzigingen die u doorvoert in het Configuratiescherm, hebben invloed op alle Office 2007-programma's op uw computer die de datuminstellingen van uw besturingssysteem gebruiken.

 • Als u de indeling met meerdere regels gebruikt en meerdere velden aan de weergave hebt toegevoegd, moet u mogelijk het aantal regels verhogen dat in de indeling met meerdere regels wordt weergegeven om alle informatie te zien.

  Werkwijze

  • Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Huidige weergave aanpassen.

  • Klik op Overige instellingen.

  • Wijzig onder Overige opties de waarde die is opgegeven voor x in Compacte indeling gebruiken indien de breedte kleiner is dan x tekens.

   Een instelling van 80 tekens geeft bijvoorbeeld aan dat Outlook automatisch een voorbeeld van twee regels weergeeft wanneer de lijst met berichtkoppen een breedte heeft van minder dan 80 tekens.

 • Nieuwe weergaven worden toegevoegd aan het submenuHuidige weergave.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Klik op Naam wijzigen.

 4. Typ een nieuwe naam in het vak Nieuwe weergavenaam.

Opmerking: U kunt niet de naam van een vooraf gedefinieerde weergave wijzigen, zelfs niet als u de weergave hebt aangepast. In plaats hiervan kopieert u de vooraf gedefinieerde weergave, geeft u de kopie een nieuwe naam en wijzigt u vervolgens de instellingen.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave die u beschikbaar wilt hebben op andere locaties.

 3. Klik op Kopiëren.

 4. Voer in het vak Naam van nieuwe weergave een naam in.

 5. Als u de locatie wilt wijzigen waar de weergave beschikbaar is, klikt u op een optie onder Kan worden gebruikt voor.

 6. Klik op OK.

 7. Als u de weergave onmiddellijk wilt gebruiken, klikt u op Weergave toepassen.

Opmerking: Nieuwe weergaven worden toegevoegd aan de huidige weergave submenu. 

 1. Ga naar de weergave die u wilt wijzigen.

  Werkwijze

  • Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik vervolgens op de gewenste weergave.

 2. Wijs in het menu Beeld de optie Rangschikken op aan en klik vervolgens op Aangepast.

 3. Klik op Overige instellingen.

 4. Selecteer de gewenste opties en klik op OK.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave waarvan u de oorspronkelijke instellingen wilt herstellen.

 3. Klik op Beginwaarden.

Opmerking: Als de knop Beginwaarden niet beschikbaar is, hebt u mogelijk een aangepaste weergave geselecteerd of een standaardweergave die niet is aangepast.

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik op Weergaven definiëren.

 2. Klik in het vak Weergaven voor de map mapnaam op de weergave die u wilt verwijderen.

 3. Klik op Verwijderen.

Opmerking: U kunt een vooraf gedefinieerde weergave niet verwijderen, zelfs niet als u de instellingen voor de weergave hebt gewijzigd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×