Een webpakket exporteren of importeren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Stel dat u aangepaste lijsten, bibliotheken en webpagina's hebt gemaakt op uw team site om de status van teamdocumenten op te slaan en bij te houden. Deze site-aanpassingen werken zo goed dat u ze wilt delen met andere teams. Het zou fantastisch zijn als u simpelweg uw oplossing zou kunnen verpakken en implementeren, zodat elk team niet dezelfde aangepaste lijsten, bibliotheken en webpagina's hoeft te maken op elke team site.

Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kunt u webpakketten gebruiken om een website geheel of gedeeltelijk als lege inhoud te verplaatsen. Als eerste kiest u welke elementen van de site u wilt verpakken en exporteren, en vervolgens importeert u het webpakket naar een andere site en implementeert u het.

In dit artikel

Moet ik een webpakket of een andere verpakkingsfunctie gebruiken?

Een webpakket exporteren

Een webpakket importeren

Kan ik een webpakket gebruiken om te verplaatsen of het delen van inhoud in een Office SharePoint Server 2007-site?

Kan ik een webpakket gebruiken om inhoud te verplaatsen vanaf een Windows SharePoint Services 2.0-site op een Windows SharePoint Services 3.0-site?

Moet ik een webpakket of een andere verpakkingsfunctie gebruiken?

Er zijn drie verschillende functies voor het inpakken van websites: in Office SharePoint Designer 2007 kunt u een back-up maken van een site of een webpakket maken en in de browser kunt u een site opslaan als een sitesjabloon. Welke functie u kiest, is afhankelijk van wat u wilt bereiken.

Webpakketten (FWP-bestand)    Gebruik deze functie als u webpagina's of een site, lijst of bibliotheekstructuur wilt delen of opnieuw wilt gebruiken. Met webpakketten kunt u een volledige site of alleen de specifieke pagina's, lijsten of bibliotheken van uw keuze verpakken. Webpakketten vormen een prima manier om de sitestructuur te dupliceren, maar ze kunnen geen lijstgegevens, subsites of beveiligings- en machtigingsinstellingen bevatten. Ook kan een webpakket aangepaste koppelingsbalken bevatten. Nadat u een pakket hebt gemaakt, kunt u het bestand importeren en implementeren op zoveel websites als u maar wilt.

Back-up en herstellen (cmp-bestand)    Deze functie gebruiken als u wilt maken van een back-up van een hele site of subsite of als u wilt verplaatsen van een hele site of subsite op een andere server of locatie. In tegenstelling tot de Web-pakketten, pakketten van de migratie van inhoud bevatten lijstgegevens en kunt u alleen specifieke site-elementen bevatten. Houd er rekening mee dat er enkele instellingen in het proces voor aanpassingen of mogelijk verloren. Het back-upbestand is bijvoorbeeld niet inbegrepen, werkstromen, waarschuwingen en eigenschappen die zijn opgeslagen op het niveau van de siteverzameling. Het back-upbestand bevat ook geen de Prullenbak voor de staat of objecten binnen de vorm. Als u back-up en herstellen, moet u beheerdersmachtigingen hebben voor deze site. Zie een Back-up, terugzetten, of verplaatsen van een SharePoint-sitevoor meer informatie.

Sitesjabloon (STP-bestand)    Gebruik deze functie als u meerdere websites wilt maken die beginnen met dezelfde basisinhoud of sitestructuur. Zo wilt u misschien dat alle subsites die worden gemaakt voor een site een vergelijkbare sitestructuur, vormgeving en zelfs inhoud hebben. U kunt dit doen door een site op te slaan als sitesjabloon en deze toe te voegen aan de galerie met sitesjablonen, zodat iedereen de site als sjabloon kan gebruiken. In tegenstelling tot webpakketten kunnen sitesjablonen wel lijstgegevens bevatten. U moet zowel beheerdersmachtigingen hebben voor de website waar u de sitesjabloon wilt maken als schrijftoegang tot de galerie met sitesjablonen. Zie de sectie Zie ook voor een koppeling naar meer informatie over sitesjablonen.

Naar boven


Een webpakket exporteren

Wanneer u een webpakket maakt, worden de gekozen bestanden verpakt en gecomprimeerd in één FWP-bestand. Een webpakket kan lijsten, bibliotheken, willekeurige documenten in deze lijsten en bibliotheken, webpagina's en webonderdeelpagina's bevatten. Als een website echter wordt verplaatst als lege inhoud, worden lijstgegevens die deel uitmaken van de oorspronkelijke website echter niet mee verplaatst met de webpagina's in het pakket. Zo kan uw bibliotheek bijvoorbeeld een kolom bevatten die u hebt gemaakt voor het bijhouden van de planningsstatus van documenten. Als u de bibliotheek verpakt, omvat het pakket de documenten, de aangepaste kolom en de instellingen voor die kolom, maar niet de gegevens die de status van de documenten aangeven.

Webpakketten bieden twee grote voordelen. In de eerste plaats bent u bij het maken van een webpakket heel flexibel in de keuze van de bestanden die u wilt opnemen in het pakket. U kunt de gehele site of alleen specifieke webpagina's, lijsten of bibliotheken opnemen. Ten tweede kunt u bij het verpakken van de bestanden op eenvoudige wijze afhankelijkheden, oftewel bestanden die de verpakte bestanden nodig hebben, identificeren en kunt u deze automatisch laten toevoegen aan het webpakket. Als u bijvoorbeeld een webpagina verpakt die een lijst bevat waarin aangepaste lijstformulieren worden gebruikt, kunnen deze bijbehorende bestanden automatisch worden geïdentificeerd en toegevoegd aan het webpakket.

 1. Klik in het menu Bestand op Site openen.

 2. Blader in het dialoogvenster Site openen naar de website die u wilt verpakken en klik hierop. Klik vervolgens op Openen.

 3. Wijs in het menu Bestand de optie Exporteren aan en klik vervolgens op Persoonlijk webpakket.

 4. U kunt de afhankelijkheden van bestanden bekijken terwijl u deze selecteert voor opname in het webpakket door op Afhankelijkheden weergeven onder aan het dialoogvenster te klikken.

  Afhankelijkheden zijn aanvullende, bijbehorende bestanden die de geselecteerde bestanden nodig hebben om correct te kunnen werken.

 5. Ga voor de lijst Afhankelijkheidscontrole op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u alle afhankelijke bestanden wilt weergeven, klikt u op Alle afhankelijkheden controleren.

  • Als u wilt weergeven op alle afhankelijke bestanden met uitzondering van pagina's die zijn gekoppeld door hyperlinks, klikt u op alle afhankelijkheden controleren, behalve hyperlinks.

   Opmerking : Bij deze optie worden ook bestanden met trapsgewijze opmaakmodellen uitgesloten. Als u bij het exporteren van een webpakket ook de trapsgewijze opmaakmodellen wilt opnemen, moet u Alle afhankelijkheden controleren inschakelen.

  • Als u geen afhankelijkheden wilt weergeven en alleen de specifiek geselecteerde bestanden wilt opnemen, klikt u op Geen afhankelijkheden controleren. Deze optie biedt u de volledige controle over welke bestanden exact worden toegevoegd aan het webpakket.

 6. Klik in de lijst Bestanden van website op de bestanden of de mappen die u wilt toevoegen aan het webpakket en klik vervolgens op Toevoegen.

  Eventuele afhankelijke bestanden worden eveneens toegevoegd, afhankelijk van de optie die u in de vorige stap hebt gekozen. Met deze optie wordt bepaald welke bestanden worden toegevoegd aan het pakket, ongeacht of u op Afhankelijkheden weergeven of Afhankelijkheden verbergen klikt om de lijst met afhankelijke bestanden weer te geven of te verbergen.

 7. U kunt bestanden uit het webpakket verwijderen door op de desbetreffende bestanden te klikken in de lijst Bestanden in pakket en vervolgens Verwijderen te kiezen.

  Opmerking : Als u een andere optie kiest in de lijst Afhankelijkheidscontrole, worden bestanden die al zijn toegevoegd aan het webpakket niet verwijderd.

 8. Als u informatie over het pakket wilt opnemen die door anderen kan worden bekeken voordat zij het pakket importeren, klikt u op Eigenschappen, gaat u op een van de volgende manieren te werk en klikt u op OK:

  • Typ in het vak Titel een naam voor het webpakket.

  • Typ in het vak Beschrijving een korte beschrijving van het webpakket.

  • Typ in het vak Auteur de naam die andere auteurs moeten zien als ze de eigenschappen van het webpakket weergeven.

  • Typ in het vak Bedrijf desgewenst de naam van uw bedrijf.

   In de lijst Externe afhankelijkheden worden bestanden weergegeven die door het webpakket worden gebruikt, maar die niet in het pakket zijn opgenomen.

   Opmerking : U moet deze eigenschappeninformatie toevoegen voordat u het pakket opslaat. U kunt deze niet op een later tijdstip aan het pakket toevoegen.

 9. Nadat u alle gewenste bestanden hebt toegevoegd aan de lijst Betanden in pakket, klikt u op OK.

 10. Voer in het vak Bestandsnaam een naam in voor het webpakket. Als u op Eigenschappen hebt geklikt en een titel voor het webpakket hebt getypt, wordt deze titel hier standaard weergegeven als de bestandsnaam.

 11. Blader in het dialoogvenster Bestand opslaan naar de locatie waar u het webpakket wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

  Notities : 

  • Verpak geen SharePoint-document of afbeeldingsbibliotheken die bestanden bevatten, tenzij u deze bestanden wilt toevoegen aan de doelwebsite als andere gebruikers het webpakket importeren. Als uw bibliotheek bijvoorbeeld nuttige documentsjablonen bevat, wilt u deze wellicht opnemen in het webpakket. Zorg er hierbij echter voor dat u geen bibliotheken verpakt die documenten met vertrouwelijke informatie bevatten.

  • Voeg geen UDC-bestanden (Universal Data Connection) toe aan een webpakket. Een UDC-bestand is een XML-bestand dat wordt opgeslagen in de map _fpdatasources en dat configuratiegegevens voor een gegevensbron bevat. UDC-bestanden kunnen wachtwoorden in leesbare vorm bevatten.

Naar boven


Een webpakket importeren

Als u een webpakket wilt implementeren, opent u eerst de doelwebsite en importeert u vervolgens het webpakket in de site.

 1. Klik in het menu Bestand op Site openen.

 2. Blader in het dialoogvenster Site openen naar de website waar u het webpakket wilt importeren en klik vervolgens op Openen.

 3. Wijs in het menu Bestand de optie Importeren aan en klik vervolgens op Persoonlijk webpakket.

 4. Blader naar het webpakket dat u wilt importeren en klik erop. Klik vervolgens op Openen.

 5. Voer in het vak Doel een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het webpakket wilt implementeren in een website, verwijdert u simpelweg de bestandsnaam van het webpakket. Wijzig bijvoorbeeld http://Mijn website/Mijn webpakket in http://Mijn website.

  • Als u wilt het webpakket implementeren in een submap van deze site, gebruikt u de standaardbestemming van de, of klik op Bladeren en kies een andere map in uw website. De doel-URL kan bijvoorbeeld beide http: //My website / Mijn webpakket of http://My website/Teamdocumenten.

 6. Schakel in het vak Te importeren items in webpakket de selectievakjes uit bij bestanden die u niet wilt importeren. Controleer of de selectievakjes voor bestanden die u wel wilt importeren zijn ingeschakeld.

 7. U kunt de eigenschappeninformatie bekijken die is ingevoerd door degene die het webpakket heeft gemaakt door op Eigenschappen te klikken. Wanneer u klaar bent met het bekijken van deze informatie, klikt u op OK.

  In de lijst Externe afhankelijkheden kunt u ook de bestanden bekijken die door het webpakket worden gebruikt, maar die niet in het pakket zijn opgenomen.

 8. Klik op Importeren.

 9. Ga in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Uitvoeren als u wilt doorgaan met het importeren van het webpakket.

  • Klik op Niet uitvoeren als u het importeren wilt annuleren.

   Belangrijk : Aangezien webpakketten code bevatten die met kwade bedoelingen kan worden gebruikt, controleert u of alle webpakketten die u importeert afkomstig zijn uit een betrouwbare bron.

 10. Als er bestanden met identieke bestandsnamen zijn in het webpakket en op de doelwebsite, wordt u gevraagd een van de volgende opties te kiezen: 'Gebruik de bestaande compatibele lijst en de gegevens daarin opnieuw' of 'Implementeer een nieuw exemplaar van de lijst en wijzig de naam Lijst/Koppelingen in Lijst/Back-up (1) van Koppelingen'. Als u het nieuwe bestand implementeert, wordt de naam van het bestaande bestand gewijzigd. Zo wordt Aankondigingen bijvoorbeeld Aankondigingen (1).

Naar boven


Kan ik een webpakket gebruiken om inhoud van een Office SharePoint Server 2007-site te verplaatsen of te delen?

Een aantal beperkingen, Ja. U kunt inpakken, exporteren en importeren van inhoud van een teamsite of persoonlijke site op een portal-site. Klik op een Microsoft Office SharePoint Server 2007 portal-site, een subsite of Mijn Site (bijvoorbeeld de naam van de http://sps_server/personal/your_user /) Office SharePoint Designer 2007 als een normale Windows SharePoint Services -site wordt weergegeven. Verschillen in architectuur in Mijn Site kunnen u echter Web-pakketten importeren vanaf Windows SharePoint Services -sites. Als het webpakket is geëxporteerd vanuit een website waarop een ander type dan de website die u naar importeert is, kunnen er problemen optreden. Bijvoorbeeld:

 • Een webpakket dat is geëxporteerd vanuit een Windows SharePoint Services-site moet worden geïmporteerd in een andere Windows SharePoint Services-site.

 • Een webpakket dat is geëxporteerd vanuit een team site of persoonlijke site op een Office SharePoint Server 2007-portalsite moet worden geïmporteerd in een andere team site of persoonlijke site op een Office SharePoint Server 2007-portalsite.

Naar boven


Kan ik een webpakket gebruiken om inhoud van een Windows SharePoint Services 2.0-site te verplaatsen naar een Windows SharePoint Services 3.0-site?

Dit achten wij niet raadzaam. Er kunnen problemen ontstaan als het webpakket is geëxporteerd vanuit een website van een ander type dan de website waarin u importeert. Bijvoorbeeld:

 • Een webpakket dat is geëxporteerd vanuit een Windows SharePoint Services 3.0-site kan het beste worden geïmporteerd in een andere Windows SharePoint Services 3.0-site.

 • Een webpakket dat is geëxporteerd vanuit een Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-site kan het beste worden geïmporteerd in een andere Windows SharePoint Services 2.0-site.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×