Een webonderdeel aan gerelateerde acties op een site van Duet configureren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt webonderdelen aan een taak detailpagina waarmee taak besluitvorming aanvragen en rapporten die gegevens die betrekking hebben ontvangen toevoegen. Deze webonderdelen kunnen gebruikers een groot aantal waardevolle tijd besparen door de meest recente informatie samen met de taak zelf plaatsen:

 • Taakacties werkstroom Dit webonderdeel bevat koppelingen naar pagina's rapportinstellingen voor rapporten die gegevens die betrekking hebben. Gebruikers kunnen rapportparameters aanpassen en voert u het rapport dat ze willen.

 • Verwante rapporten Dit webonderdeel worden rapporten die de gebruiker kan onmiddellijk openen. Bovendien als de gebruiker een rapport van werkstroomacties taak uitvoert, levert Duet dat rapport aan de lijst met verwante rapporten zodra het rapport beschikbaar is.

Duet Enterprise dynamisch bijgewerkt van de acties en rapporten dat wordt deze webonderdelen weergeven, zodat de taak beslissing maker altijd de meest recente informatie wordt wordt weergegeven.

Als u wilt gebruikers het webonderdeel configureren, kunt u Duet Enterprise rapportfuncties op de werkstroomsite activeren, en vervolgens de pagina Details van taak in SharePoint Designer om toe te voegen van de webonderdelen bewerken. Meestal ontwerpers deze webonderdelen toevoegen aan een pagina Details van de taak, maar u kunt ook het webonderdeel toevoegen aan een pagina in de werkstroomsite.

In dit artikel

Inleiding

Stap 1: Rapportfuncties op de site van de taak werkstroom activeren

Stap 2: Open de pagina Details van taak in SharePoint Designer

Stap 3: Webonderdelen voor zakelijke gegevens toevoegen aan het formulier Details van een taak

Stap 4: Gerelateerde rapporten als een webonderdeel toevoegen

De rapportbibliotheek als een webonderdeel toevoegen

De Redirector SAP-werkstroom toevoegen

Het webonderdeel filter toevoegen

Introductie

Klik op een pagina Details van de taak een webonderdeel acties voor werkstroom taak en een verwante rapporten-webonderdeel samen met informatie voor een taak beslissing maker. De maker beslissing kunt een rapport uitvoeren en open vervolgens het rapport zonder om te navigeren naar verschillende sites. Daarnaast weergave alleen rapportopties die zijn gerelateerd aan de huidige taak van deze webonderdelen en Duet zorgt ervoor dat de rapporten de meest recente informatie bevatten. De taak beslissing maker kunt elk vermelden rapport openen door te klikken de naam van het rapport.

Voordat u kunt toevoegen en configureren van de webonderdelen taak werkstroomacties en gerelateerde rapporten, moet de farmbeheerder van een het juiste Business Data Connectivity (BDC)-model importeren. Dit model bevat de specificaties voor de acties die het webonderdeel wordt weergegeven. Daarnaast moet de beheerder rapport routering bezorgen van rapporten op de juiste locatie configureren.

Als u niet weet als deze stap voltooid is, neem contact op met de beheerder van het SAP-werkstroom.

Stap 1: Rapportfuncties op de site van de taak werkstroom activeren

Belangrijk: U moet de beheerder van een siteverzameling in de site waarin de stappen in deze procedure uitvoeren zodat de sjabloon SAP-werkstroom.

Als u wilt configureren een webonderdeel aan gerelateerde rapporten op de werkstroomsite van een, moet u eerst specifieke rapportfuncties voor de werkstroomsite activeren. Hiermee worden Duet voor het weergeven van rapporten (vanuit de rapportbibliotheek van site) en weer te geven van een lijst met koppelingen voor rapportinstellingen. Gebruikers kunnen rapportinstellingen gebruiken om te bekijken en bewerken van rapporteigenschappen en uitvoeren van rapporten.

Rapportfuncties op de site werkstroomtaak inschakelen:

 1. Navigeer naar de hoofdsite van de werkstroom de startpagina voor Duet Enterprise site siteverzameling.

 2. Klik op het lint Selecteer Site-acties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de groep Siteacties op Siteonderdelen beheren om de pagina van de activering functies te openen.

 4. Klik op de pagina onderdelen van de zoek Duet Enterprise-rapportageen klik vervolgens op activeren.

Naar boven

Stap 2: Open de pagina Details van taak in SharePoint Designer

Als u wilt wijzigen van de detailpagina van taak, moet u de werkstroomsite openen in Microsoft SharePoint Designer 2010 en open de pagina Details van taak in de werkstroomeditor. Van de werkstroom-editor, kunt u de vereiste ontwerpelementen toevoegen en deze vervolgens te configureren.

Een taak detailpagina voor het bewerken van openen:

 1. Klik in het menu Start van Windows op als u wilt openen, SharePoint Designer 2010 en klik vervolgens op Site openen.

 2. Voer de URL voor de werkstroom taak-site die u werken wilt met in het vak URL van de Site van het dialoogvenster Site openen . Hiermee opent u de pagina Site-gegevens voor de werkstroomsite.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's om een lijst met pagina's met de werkstroom te openen.

 4. Klik in de lijst met pagina's, op de naam van het bestand taak details pagina, zoals WrkTaskIP.aspx, de instellingenpagina voor het bestand openen.

 5. Klik op lint in de groep bewerken op de pijl naast Bestand bewerkenen selecteer Bestand bewerken in de geavanceerde modus. Hiermee opent u het formulier voor de pagina Details van taak.

 6. Bepaal waar u het webonderdeel gerelateerde rapporten plaatsen in het gebied PlaceHolderMain (aangepast) . U kunt bijvoorbeeld het webonderdeel toevoegen in een van de bestaande cellen in de tijdelijke aanduiding. U kunt ook in plaats daarvan mogelijk wilt u een andere rij of kolom toevoegen aan het formulier voor het webonderdeel.

Naar boven

Stap 3: Webonderdelen voor zakelijke gegevens toevoegen aan het formulier Details van een taak

Belangrijk: U moet een Site-eigenaar de stappen in deze procedure uitvoeren.

Het webonderdeel Gerelateerde rapporten zich daadwerkelijk twee verbonden webonderdelen. De twee onderdelen zijn een webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens waarin gegevens worden weergegeven en een webonderdeel Opbouwfunctie voor Item met zakelijke gegevens die worden verzameld en configureert u de gegevens voor weergave.

De webonderdelen voor zakelijke gegevens toevoegen:

 1. Klik in de cel van het formulier waarin u wilt toevoegen van webonderdelen.

 2. Klik op het lint op het tabblad Invoegen.

 3. Klik op het lint in de groep Webonderdelen op de pijl naast Webonderdeelen selecteer vervolgens Acties voor zakelijke gegevens.

 4. Klik met de rechtermuisknop in het webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens en selecteer vervolgens Eigenschappen van webonderdeel openen van de Acties voor zakelijke gegevensvenster.

 5. Voer in het venster Acties voor zakelijke gegevens in het tekstvakWerkstroomtaak.

 6. Klik op het lint in de groep Webonderdelen op de pijl naast Webonderdeelen selecteer vervolgens de Opbouwfunctie voor Item met zakelijke gegevens.

 7. Klik met de rechtermuisknop in het webonderdeel Opbouwfunctie voor Item met zakelijke gegevens en selecteer vervolgens Verbinding toevoegen om de Wizard verbinding webonderdelente openen.

 8. Klik op volgende om te accepteren de actie Geselecteerd Item verzenden naar in de Wizard.

 9. Selecteer verbinding maken met een webonderdeel op deze paginaen klik vervolgens op volgende.

 10. IN de Doel-webonderdeelvervolgkeuzelijst, selecteer de Taak werkstroomacties.

In de vervolgkeuzelijst Target actie Selecteer Item ophalen uiten klik vervolgens op volgende.

 1. Klik op Voltooien om de verbinding te voltooien.

Zoals u ziet dat Duet Enterprise automatisch gewijzigd in de titel van het webonderdeel Werkstroomacties taak.

Naar boven

Stap 4: Gerelateerde rapporten als een webonderdeel toevoegen

Op een site van de taak werkstroom een webonderdeel aan gerelateerde rapporten alleen die Hiermee worden rapporten weergegeven die zijn gerelateerd aan de huidige taak. De eerste stap bij het configureren van dit webonderdeel is een rapportbibliotheek als een webonderdeel toevoegen. Vervolgens moet u een webonderdeel dat de juiste contextuele gegevens (de Context-ID) voor de werkstroomtaak krijgt toevoegen. Tot slot moet u toevoegen en configureren van een filterwebonderdeel die Duet Enterprise gebruiken kunt om de juiste rapporten voor weergave te selecteren.

De rapportbibliotheek als een webonderdeel toevoegen

 1. Klik in de cel van het formulier Details van de taak waar u de lijst rapporten als een webonderdeel toevoegen.

 2. Klik op het lint op het tabblad Invoegen.

 3. Klik in de groep gegevensweergaven en formulieren op de pijl naast de Gegevensweergaveen selecteer vervolgens rapporten.

De Redirector SAP-werkstroom toevoegen

Als u de lijst met beschikbare rapporten filteren en selecteer alleen de rapporten die zijn gerelateerd aan een taak, wordt de Context-ID in Duet gebruikt voor de taak. Een verborgen webonderdeel, de Redirector van SAP-werkstroom, biedt deze waarde voor de rapporten webonderdeel.

 1. Klik op het tabblad Invoegen op het lint.

 2. Klik in de groep Webonderdelen op de pijl naast Webonderdelen. Schuif omlaag naar de Duet Enterprise -groep en selecteer vervolgens SAP werkstroom Redirector webonderdeel.

Het webonderdeel filter toevoegen

 1. Klik in de groep Webonderdelen op de pijl naast Webonderdelen. Schuif omlaag naar de groep Filters en selecteer filter Queryreeksfilter (URL).

  Belangrijk: U moet dit webonderdeel toevoegen aan een webonderdeelzone. Klik zo nodig, moet u een webonderdeelzone toevoegen aan de pagina voordat u het webonderdeel invoegen.

 2. In de hoofdtekst van het formulier Details van een taak, met de rechtermuisknop op het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter en selecteer vervolgens Eigenschappen van webonderdeel.

 3. Voer in het venster Queryreeksfilter (URL) Filter in het vak Parameternaam van querytekenreeksIwWfTaskID. Deze parameter geeft de id-informatie over het SAP-werkstroom.

 4. In de hoofdtekst van het formulier Details van een taak , met de rechtermuisknop op het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter en selecteer vervolgens Verbinding toevoegen.

 5. In de Wizard verbindingen webonderdelen, moet u deze stappen uitvoeren:

  1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kies de actie die u op de bron webonderdeel wilt gebruiken voor deze verbindingFilterwaarden verzenden naar. Klik vervolgens op volgende om in te gaan naar de volgende pagina in de wizard.

  2. Klik op volgende om te accepteren verbinding maken met een webonderdeel op deze pagina. Vervolgens gaat u naar de volgende pagina van de wizard.

  3. Klik op volgende om te accepteren rapporten als de Doel-webonderdeelen Filterwaarden ophalen uit als de actie doel. Vervolgens gaat u naar de volgende pagina van de wizard.

  4. Selecteer queryreeksuit kolommen in Queryreeksfilter (URL) Filteren selecteer vervolgens Context-ID uit kolommen in rapporten. Klik op volgende om in te gaan naar de laatste pagina van de wizard.

 6. Klik op Voltooien.

Voor alle toekomstige taken in deze werkstroom, de pagina Details van de taak twee extra webonderdelen worden weergegeven: taak werkstroomacties en gerelateerde rapporten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×