Een webgegevensbladweergave gebruiken in een Access-app

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk    Microsoft raadt het maken en gebruiken van Access-web-apps in SharePoint niet langer aan. Als alternatief kunt u overwegen om Microsoft PowerApps te gebruiken voor het bouwen van zakelijke oplossingen zonder code voor het web en mobiele apparaten.

Als u wilt zien veel records van gegevens in uw Access-app op hetzelfde moment, een gegevensbladweergave te gebruiken. Wanneer u een nieuwe tabel aan uw Access-app toevoegen of gegevens in uw app importeren, wordt automatisch een gegevensbladweergave voor elke tabel, maar u kunt extra gegevensbladweergaven maken voor uw tabellen. De gegevensbladweergave heeft ingebouwde functies voor filteren en sorteren van de beschikbare opties wanneer u zoeken of filteren op specifieke gegevens wilt. De gegevensbladweergave is ook handig voor het snel de details van veel records weergeven, nieuwe records toevoegen en verwijderen van records uit een tabel. U kunt ook records uit een gegevensbladweergave in een Access-app downloaden in Excel. Zie een Access-App maken voor meer informatie over het toevoegen van tabellen aan Access-apps

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-bureaubladdatabases. Zie Een Access-formulier maken voor meer informatie over het maken van formulieren in bureaubladdatabases.

Datasheet view displaying customer records

Als er in Access een nieuwe gegevensbladweergave wordt gemaakt, bevat de weergave een besturingselement voor elk veld in de tabel. Als u een nieuw veld toevoegt aan de tabel, wordt er ook een nieuw besturingselement voor dat veld toegevoegd aan de gegevensbladweergave. Als u echter het ontwerp van een gegevensbladweergave wijzigt, bijvoorbeeld door het verplaatsen of verkleinen van een besturingselement, en de wijzigingen opslaat, worden er geen nieuwe besturingselementen meer toegevoegd aan de gegevensbladweergave wanneer u nieuwe velden aan de tabel toevoegt. In dit geval moet u nieuwe besturingselementen toevoegen aan de gegevensbladweergave op het moment dat u nieuwe velden aan de tabel toevoegt.

Wat is een webgegevensbladweergave?

In een webgegevensbladweergave in een Access-app worden onlinegegevens in een webbrowser in rijen en kolommen weergegeven. Er kan naar keuze worden ingesteld dat gegevens al of niet kunnen worden bewerkt.

Wanneer u een webgegevensbladweergave maakt in Access, wordt de weergave in de ontwerpweergave geopend. U kunt hier het volgende doen:

 • De recordbron instellen

 • Een bijschrift voor de weergave opgeven

 • Automatische acties toevoegen die plaatsvinden wanneer de weergave wordt geopend en wanneer iemand met de weergave van de ene naar de andere record gaat

 • Aangepaste acties toevoegen die plaatsvinden wanneer iemand op een knop klikt (u kiest de knop)

 • De grootte van besturingselementen wijzigen en eigenschappen van besturingselementen instellen

Een nieuwe gegevensbladweergave toevoegen

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe gegevensbladweergave toe te voegen aan een tabel in een Access-app:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector en klik vervolgens op de knop Nieuwe weergave toevoegen (het plusteken naast de namen van de bijschriften in de weergave).

  The Add New View dialog box

 3. Voer in het vak Weergavenaam in het dialoogvenster Nieuwe weergave toevoegen een naam in voor de weergave. Selecteer bij Weergavetype de optie Gegevensblad en selecteer de naam van de tabel in de lijst Recordbron.

De recordbron voor de weergave instellen of wijzigen

Klik rechtsboven in het ontwerpgebied op Gegevens om het vak Gegevens te openen:

Het vak Gegevens van een webgegevensbladweergave

Kies de tabelnaam om gegevens voor de weergave te leveren, en schakel desgewenst het selectievakje Alleen-lezen in om te voorkomen dat iemand de gegevens in deze weergave wijzigt. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, kunt u het dialoogvenster gewoon sluiten.

Tip: Als u de optie Gegevens voor de gegevensbladweergave niet kunt vinden, klikt u op een lege plek in het ontwerpgebied, dus niet op een van de besturingselementen.

U kunt ook in het vak Recordbron de naam van een opgeslagen query selecteren als u de resultaten van een query wilt weergeven in de gegevensbladweergave.

Een bijschrift opgeven

Klik rechtsboven in het ontwerpgebied op Opmaak om het vak Opmaak te openen:

Het vak Opmaak van een webgegevensbladweergave

Geef in de vervolgkeuzelijst Actiebalk zichtbaar aan of u de actiebalk wilt weergeven of verbergen. U kunt gewoon records toevoegen, bewerken en verwijderen in gegevensbladweergaven als de actiebalk is verborgen, op voorwaarde dat de gegevens kunnen worden bijgewerkt in de gegevensbladweergave.

Voer in het vak Bijschrift de tekst in die u op het gegevensblad wilt weergeven als het blad als een pop-up is geopend in een browservenster. Wanneer u klaar bent, kunt u het dialoogvenster gewoon sluiten.

Wanneer u de eigenschap Bijschrift instelt in het dialoogvenster Opmaak, wordt dat bijschrift alleen weergegeven als de gegevensbladweergave is geopend als een pop-up. Als u de eigenschap Bijschrift instelt in het dialoogvenster Opmaak, heeft dat geen invloed op de inhoud van de weergaveselectie voor de weergave. Als u de tekst wilt wijzigen die wordt weergegeven in de weergaveselectie, raadpleegt u het gedeelte over het wijzigen van de naam van een bijschrift in de gegevensbladweergave.

Automatische acties toevoegen

Klik rechtsboven in het ontwerpgebied op Acties om het vak Acties te openen:

Het vak Acties in een webgegevensbladweergave

Met beide knoppen opent u een macro in de ontwerpweergave. Klik op Bij laden om een macro te ontwerpen die wordt uitgevoerd wanneer het gegevensblad wordt geopend, en klik op Op de huidige voor een macro die wordt uitgevoerd telkens wanneer iemand een andere rij in het gegevensblad selecteert. Wanneer u klaar bent, kunt u het dialoogvenster gewoon sluiten. Lees hier meer over het aanpassen van een weergave door een macro voor een gebruikersinterface te maken.

Aangepaste acties toevoegen aan de actiebalk

Een gegevensbladweergave bevat standaard een actieknop Toevoegen Dynadot-Verify-2 en een actieknop Verwijderen Knopvlak . Lees hier meer over het werken met actieknoppen in een Access-app. U kunt ook uw eigen, aangepaste actieknoppen toevoegen aan de actiebalk.

Klik hiervoor middenboven in het ontwerpgebied op Aangepaste actie toevoegen (de knop met het plusteken naast de actiebalk). De nieuwe actie wordt weergegeven als een knop met een ster:

Een knop voor een aangepaste actie in een webgegevensblad

Klik op de knop voor de aangepaste actie en klik vervolgens op de knop Gegevens die wordt weergegeven. Hierop wordt het vak Gegevens voor de aangepaste actie weergegeven:

Het vak Gegevens van een aangepaste actie in een webgegevensblad

Geef een naam op de knop aangepaste actie, kiest u een pictogram als u wilt gebruiken, voert u een knopinfo (tekst die wordt weergegeven wanneer de muisaanwijzer op het actiepictogram rust) en klik vervolgens op Ga naar op om de macro ontwerpweergave openen en een macro schrijven die wordt uitgevoerd wanneer de aangepaste actie wordt geklikt. Meer informatie over aangepaste acties van de toe te voegen aan de actiebalk.

Gegevens toevoegen, bewerken en verwijderen

U kunt wijzigingen aanbrengen in uw gegevens in de gegevensbladweergave door de weergave te openen in uw browser. Wijzigingen in records worden automatisch opgeslagen als u naar een andere record in de weergave gaat.

 • Een nieuwe record toevoegen: klik op de actieknop Toevoegen Dynadot-Verify-2 op de actiebalk, typ de gewenste gegevens in de kolommen en ga met de tabtoets of door te klikken naar een andere record om de nieuwe record automatisch op te slaan. Nieuwe records in een gegevensbladweergave worden altijd onderaan weergegeven.

 • Een record bewerken: Klik in de rij die u wilt bewerken en ga met de tabtoets naar de specifieke kolom die u wilt wijzigen. Typ de nieuwe gegevens en ga met de tabtoets of door te klikken naar een andere record om de gewijzigde record op te slaan.

 • Een record verwijderen: Klik in de rij die u wilt verwijderen en klik vervolgens op de actieknop Verwijderen Knopvlak . Er verschijnt een venster waarin u moet bevestigen dat u die record inderdaad wilt verwijderen. Klik op Ja om de record te verwijderen of op Nee om de bewerking te annuleren.

  U kunt ook een record verwijderen door met de rechtermuisknop op de rijkiezer aan de linkerkant en klik vervolgens op verwijderen. Als u wilt meer dan één record tegelijk wilt verwijderen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op andere rij-selectors klikt, met de rechtermuisknop op een van de rij-selectors en klik vervolgens op verwijderen.

Gegevens filteren en sorteren

Gegevensbladweergaven in Access-apps bevatten ingebouwde opties voor het filteren en sorteren van de gegevens. U kunt snel verschillende kolommen met gegevens filteren en sorteren om alleen de records weer te geven die u wilt zien.

Gegevens filteren:

 1. Ga in uw browser naar de gegevensbladweergave van de Access-app.

 2. Beweeg de aanwijzer over een kolomkop, klik op de vervolgkeuzepijl en klik op een optie om de lijst te filteren op de gegevens in die kolom. U ziet een trechterpictogram boven elke kolom waarop een filter is toegepast.

  Filter options for Job Title column in datasheet

  Tip: Selecteer meer opties in de lijst om op extra gegevens te filteren.

 3. U verwijdert een filter voor een kolom door Filter wissen te klikken in de lijst met opties.

  Tip: Van uw browser 'zoeken op pagina' functie gebruiken om snel gegevens in een gegevensbladweergave te berekenen. Klik in Internet Explorer, druk op Ctrl + F, Voer bijvoorbeeld de tekst of het getal dat u zoekt en klik op vorige of volgende om te gaan tot en met de gevonden waarden

Gegevens sorteren:

 1. Ga in uw browser naar de gegevensbladweergave van de Access-app.

 2. Beweeg de aanwijzer over een kolomkop, klik op de vervolgkeuzepijl en klik op Oplopend sorteren of Aflopend sorteren om de records in de weergave op die kolom te sorteren.

Een kolom verbergen:

 1. Ga in uw browser naar de gegevensbladweergave van de Access-app.

 2. Beweeg de aanwijzer over een kolomkop, klik op de vervolgkeuzepijl en klik op Kolom verbergen. De kolom is niet meer zichtbaar in de weergave in de browser.

  Opmerking: Het verbergen van kolommen in een gegevensbladweergave in uw browser is slechts tijdelijk. Als u even naar een andere weergave gaat of de weergave vernieuwt, wordt de kolom opnieuw weergegeven.

Records in gegevensbladweergaven downloaden naar Excel

U kunt records in een gegevensbladweergave in een Access-app downloaden naar Excel.

Records downloaden naar Excel:

 1. Klik op de weergave Gegevensblad terwijl de app wordt weergegeven in uw webbrowser.

 2. Klik op de actiebalk op de actieknop Downloaden Tekst instellen op klein kapitaal .

  Excel-lintafbeelding
 3. Klik op Openen om de Excel-spreadsheet te openen, klik op Opslaan om de spreadsheet op te slaan in een map of klik op Annuleren om het downloaden van de records naar Excel te annuleren.

 4. In Excel worden de records uit de gegevensbladweergave weergegeven.

  Resources delen openen vanuit de resourcegroep

Tip: Als u de filteropties in de gegevensbladweergave gebruikt om alleen bepaalde records weer te geven voordat u op de actieknop Downloaden klikt, worden in Access nog steeds alle records uit de recordbron van de weergave gedownload naar Excel. Als u een kleiner aantal records wilt downloaden, kunt u met de macroactie OpenPopup vanuit een andere weergave een gegevensbladweergave openen en vervolgens met de Where-component filteren op een subset van de records. Als u in dit geval op de actieknop Downloaden klikt in de gegevensbladweergave, wordt de subset van de records gedownload naar Excel.

Opmerking: De actieknop Downloaden kunt u niet verwijderen uit gegevensbladweergaven. Als u deze actieknop niet wilt weergeven, moet u de actiebalk verbergen voor de gegevensbladweergave.

Een gegevensbladweergave verwijderen

Voer de volgende stappen uit om een bestaande gegevensbladweergave te verwijderen:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de gegevensbladweergave.

 3. Klik op de knop Eigenschap en klik op Verwijderen.

De naam wijzigen van een bijschrift voor een gegevensbladweergave in de weergaveselectie

In Access ziet u boven aan de app in de weergaveselectie een lijst met namen van weergavebijschriften. Ga als volgt te werk om de naam van het bijschrift van een gegevensbladweergave te wijzigen:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de gegevensbladweergave.

 3. Klik op de knop Eigenschap en klik vervolgens op Naam wijzigen.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete

 4. Typ een nieuwe naam voor het bijschrift van de gegevensbladweergave en druk op Enter.

  Datasheet view caption changed to Customers

 5. Klik op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang om het gewijzigde bijschrift op te slaan.

Als u de positie van de gegevensbladweergave boven aan het scherm wilt wijzigen, sleept u het bijschrift naar links of rechts.

Een kopie maken van een gegevensbladweergave

Als u een identieke kopie wilt maken van een gegevensbladweergave, gebruikt u de functie Dupliceren in Access-apps.

Voer de volgende stappen uit om een kopie te maken van een gegevensbladweergave:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de gegevensbladweergave.

 3. Klik op de knop Eigenschap en klik op Dupliceren.

  Settings menu with Open in Browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete

 4. Typ de naam van de nieuwe kopie van de gegevensbladweergave in het vak Naam van dubbel item. Elk weergaveobject in het navigatievenster moet uniek zijn.

 5. Selecteer in de lijst Locatie voor dubbel item de tabel waaraan u de kopie wilt toewijzen. Als u een kopie van een weergave toewijst aan een tabel, wordt de naam van het bijschrift van de weergave weergegeven wanneer u in het linkerdeelvenster klikt op de naam van het tabelbijschrift.

  Duplicate view dialog showing name of duplicate box and location for duplicate box.

  Tip: Als u de kopie van de weergave niet wilt toewijzen aan een bepaalde tabel, selecteert u [Zelfstandig/pop-up] in de lijst Locatie voor dubbel item. Als u een kopie van de weergave maakt als een zelfstandige weergave, wordt het object wel weergegeven in het navigatievenster, maar niet in de lijst met weergaven die aan tabellen zijn toegewezen. Als u een zelfstandige weergave wilt openen in uw browser, moet u de macroactie OpenPopup gebruiken.

 6. Klik op OK om de nieuwe kopie van de gegevensbladweergave te maken of klik op Annuleren om de bewerking te annuleren.

 7. Klik op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang om de wijzigingen op te slaan.

Meer informatie over Access-apps

Gegevensbladweergaven web zijn een functie van Access-apps-databases in een browser dat personen online – kunnen gebruiken, maar ze slechts één functie zijn uitgevoerd. Zie het artikel een Access-app makenvoor meer informatie over Access-apps.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×