Een waarde in een veld vereisen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt er op twee manieren voor zorgen dat een veld een waarde moet bevatten:

 • Stel de vereiste eigenschap van het veld op Ja    U kunt dit doen door te openen in de tabel in ontwerpweergave. Deze methode is gemakkelijk en een goede keuze als u alleen wilt wijzigen zodat één veld één keer.

 • Door een definitiequery te gebruiken om een index die niet null is te maken voor een veld    Hiervoor kunt u de SQL-weergave gebruiken. Deze methode is niet zo eenvoudig als het gebruiken van de ontwerpweergave, maar biedt wel een voordeel: u kunt de gegevensdefinitiequery opslaan en deze later opnieuw gebruiken. Dit is handig als u periodiek tabellen verwijdert en opnieuw maakt en wilt instellen dat sommige van de velden een waarde moeten bevatten.

Wat wilt u doen?

De eigenschap vereist van een veld ingesteld op Ja

Als u een niet-null-index voor een veld maken met behulp van een definitiequery

De eigenschap Vereist voor een veld instellen op Ja

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer het veld dat altijd een waarde moet bevatten.

 3. Ga naar het deelvenster Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen en stel de eigenschap Vereist in op Ja.

  Veldeigenschap Vereist

Opmerking: Als u de eigenschap Vereist instelt op Ja voor een veld in een tabel dat reeds records bevat, hebt u in Access de mogelijkheid om te controleren of het veld een waarde heeft in alle bestaande records. Ongeacht of u deze optie accepteert, is een waarde vereist in alle nieuwe records voor het veld.

Naar boven

Een index die niet null is maken voor een veld met behulp van een gegevensdefinitiequery

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Queryontwerp.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op de pijl onder Weergave en klik vervolgens op SQL-weergave.

 3. Verwijder alle SQL uit de query.

 4. Typ of plak de volgende SQL in de query:

  CREATE INDEX index_name
  ON table (field) WITH DISALLOW NULL
 5. Vervang de variabelen als volgt in de SQL:

  • Index_name vervangen door een naam voor de Zijtabs met letter. Dit is een goed idee om een naam waarmee u bepalen wat de index is voor gebruik. Bijvoorbeeld als de index is om ervoor te zorgen dat Amerikaans sofi-nummer voor elke record bestaan, u mogelijk noem deze require_SSN.

  • Tabel vervangen door de naam van de tabel waarin het veld moeten worden geïndexeerd. Als de tabelnaam spaties of speciale tekens bevat, moet u de naam tussen vierkante haken.

  • Veld vervangen door de naam van het veld moeten worden geïndexeerd. Als de veldnaam spaties of speciale tekens bevat, moet u de naam tussen vierkante haken.

 6. Sla de query op en sluit de query.

 7. Voer de query uit om de index te maken. Overigens kunt u de query uitvoeren vanuit een macro door gebruik te maken van de macroactie SQLUitvoeren. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×