Een waarde in een veld vereisen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn twee basis manieren waarop u een waarde in een veld in een Access-tabel kunt vereisen:

 • De verplichte eigenschap van het veld instellen op Ja    U kunt dit doen door de tabel te openen in ontwerpweergave. Deze methode is eenvoudig en een goede keus als u slechts één veld tegelijk wilt wijzigen.

 • Een definitiequery gebruiken die een niet-null index in het veld maakt    U kunt dit doen met behulp van SQL-weergave. Deze methode is niet zo eenvoudig als het gebruik van de ontwerp weergave, maar er is een voor deel: u kunt de definitie query opslaan en deze later opnieuw gebruiken. Dit is handig als u regel matig tabellen verwijdert en opnieuw maakt en u waarden wilt opgeven voor sommige velden.

De verplichte eigenschap van een veld instellen op Ja

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Selecteer het veld waarvoor u altijd een waarde wilt opgeven.

 3. Stel in het deel venster veld eigenschappen op het tabblad Algemeen de eigenschap vereist in op Ja.

  De vereiste veld eigenschap

Opmerking: Als u de eigenschap Required instelt op Ja voor een veld in een tabel dat al records bevat, kunt u in Access de optie controleren of het veld een waarde bevat in alle bestaande records. Ongeacht of u deze optie accepteert, is voor nieuwe records een waarde vereist voor het veld.

Een index maken die niet null is voor een veld met behulp van een definitie query

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Query's op Queryontwerp.

 2. Ga naar het tabblad ontwerpen en klik in de groep resultaten op de pijl onder weer gaveen klik vervolgens op SQL-weer gave.

 3. Verwijder alle SQL uit de query.

 4. Typ of plak de volgende SQL-gegevens in de query:

  CREATE INDEX index_name
  ON table (field) WITH DISALLOW NULL
 5. Vervang de variabelen in de SQL als volgt:

  • Vervang index_name door een naam voor uw index. Het is een goed idee om een naam te gebruiken waarmee u kunt bepalen waarvoor de index is bedoeld. Als de index bijvoorbeeld is dat de sofi-nummers voor elke record beschikbaar zijn, kunt u deze naam require_SSN.

  • Vervang de tabel door de naam van de tabel die het veld bevat dat u wilt indexeren. Als de tabel naam spaties of speciale tekens bevat, moet u de naam tussen vier Kante haken zetten.

  • Veld vervangen door de naam van het veld dat u wilt indexeren. Als de veld naam spaties of speciale tekens bevat, moet u de naam tussen vier Kante haken zetten.

 6. Sla de query op en sluit deze.

 7. Voer de query uit om de index te maken. Houd er rekening mee dat u de query vanuit een macro kunt uitvoeren met behulp van de macro actie SQLUitvoeren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×