Een #WAARDE!-fout corrigeren in de functie ALS

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

ALS is een van de meest veelzijdige en populaire functies in Excel. Deze wordt vaak meerdere keren in een formule gebruikt, en tevens in combinatie met andere functies. Vanwege de complexiteit waarmee de ALS-instructies kunnen worden opgebouwd, treedt de fout #WAARDE! helaas regelmatig op. U kunt de fout meestal vermijden door specifieke foutafhandelende functies, zoals ISFOUT, ISFOUT2 of ALS.FOUT, aan de formule toe te voegen.

Probleem: Het argument verwijst naar foutwaarden

Bij een celverwijzing naar een foutwaarde, geeft ALS de fout #WAARDE! als resultaat.

Oplossing: u kunt alle formules voor fout afhandeling gebruiken, zoals ISFOUT, ISFOUT of fout, samen met if. In de volgende onderwerpen wordt uitgelegd hoe u als, ISFOUT en ISFOUT of fout in een formule kunt gebruiken wanneer uw argument verwijst naar fout waarden.

Notities: 

  • FOUT is geïntroduceerd in Excel 2007 en is veel meer voor rang op ISFOUT of ISFOUT, omdat het niet nodig is om een formule te gebruiken die overbodig is. ISERROR en ISFOUT zorgen ervoor dat een formule twee maal wordt berekend, eerst om te zien of deze resulteert in een fout, waarna het resultaat weer wordt geretourneerd. FOUT berekent slechts één keer.

  • =ALS.FOUT(formule;0) is veel beter dan =ALS(ALS.FOUT(formule;0;formule))

Probleem: de syntaxis is onjuist

Als de syntaxis van de functie niet juist is opgebouwd, kan de fout #WAARDE! als resultaat worden geretourneerd.

Oplossing: Zorg ervoor dat u de syntaxis juist opbouwt. Hier volgt een voorbeeld van een goed opgebouwde formule. Hierin is een ALS-functie genest binnen een andere ALS-functie om de belasting te berekenen die afhankelijk is van het inkomensniveau.

=ALS(E2<31500;E2*15%;ALS(E2<72500;E2*25%;E2*28%))

Voorbeeld van een goed opgebouwde ALS-instructie

In gewoon Nederlands betekent dit: ALS (de waarde in cel A5 kleiner is dan 31.500, wordt deze waarde vermenigvuldigd met 15%. Maar ALS dit niet het geval is, wordt gecontroleerd of de waarde kleiner is dan 72.500. ALS dit het geval is, wordt de waarde vermenigvuldigd met 25%, in alle andere gevallen wordt deze waarde met 28% vermenigvuldigd).

Als u ALS.FOUT wilt gebruiken met een bestaande formule, verpakt u de voltooide formule in ALS.FOUT:

=ALS.FOUT(ALS(E2<31500;E2*15%;ALS(E2<72500;E2*25%;E2*28%));0)

Dit betekent: ALS een deel van de oorspronkelijke formule een fout retourneert, geef dan 0 weer. Geef anders het resultaat van de ALS-instructie. Soms wordt de formule meteen met foutafhandeling geschreven. Dit is echter geen goede gang van zaken omdat de foutafhandeling mogelijke fouten onderdrukt en u dus niet weet of uw oorspronkelijke formule goed werkt. Als u toch foutafhandeling wilt toevoegen, kunt u dat het beste doen als u zeker weet dat uw formule goed werkt.

Opmerking: De evaluatiewaarden in formules bevatten geen komma's. Als u deze toevoegt, probeert de ALS-functie ze als argumenten te gebruiken en krijgt u problemen. De percentagevermenigvuldigers bevatten daarentegen het %-symbool. Het gevolg is dat deze waarden als percentages worden weergegeven. Anders zou u ze als de werkelijke percentages moeten invoeren, bijvoorbeeld “E2*0,25”.

Excel-bericht dat wordt weergegeven wanneer u een komma aan een waarde toevoegt

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Zie ook

De fout #WAARDE! corrigeren

ALS, functie

ALS.FOUT, functie

IS, functies

IFS, functie (Office 365 of Excel 2016 of hoger)

ALS-functie – geneste formules en het vermijden van valkuilen

Video: Geneste ALS-functies

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten opsporen in formules

Alle Excel-functies (alfabetisch)

Alle Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×