Een voormalige werknemer verwijderen uit Office 365

Inzenders: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
Laatst bijgewerkt: 5 maart 2018

Nu afmelden.

Als u een werknemer onmiddellijk van Office 365 wilt verwijderen, kunt u het volgende doen:

 1. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 2. Kies in Office 365-beheercentrum de gebruiker en stel zijn of haar wachtwoord opnieuw in (stuur het niet naar de gebruiker door).

 3. Vouw op de eigenschappenpagina van de gebruiker OneDrive-instellingen uit en kies Initiëren.

  Kies Initiëren om de gebruiker onmiddellijk af te melden.

De gebruiker wordt binnen een uur (of na het verlaten van de Office 365-pagina waarop deze zich bevindt) gevraagd zich opnieuw aan te melden. (Het vernieuwingstoken is een uur geldig, dus de duur hangt af van hoeveel tijd er nog resteert voor het token en of de gebruiker de huidige webpagina verlaat.)

WAARSCHUWING: Als de gebruiker zich in de webversie van Outlook bevindt en met het postvak bezig is, kan het zijn dat de gebruiker niet onmiddellijk wordt geblokkeerd. Zodra de gebruiker op een andere tegel klikt, bijvoorbeeld OneDrive, of de browser vernieuwt, wordt het afmelden geïnitieerd.

Zie de cmdlet Revoke-AzureADUserAllRefreshToken als u PowerShell wilt gebruiken om een gebruiker onmiddellijk af te melden.

Zie Wat u moet weten over het beëindigen van een sessie van een werknemer voor meer informatie over hoe lang het duurt om iemand de toegang tot e-mail te ontzeggen.

Overzicht van alle stappen voor het verwijderen van een werknemer en het beveiligen van gegevens

Een vraag die vaak wordt gesteld is "Hoe kan ik gegevens beveiligen wanneer een werknemer de organisatie verlaat?" In dit artikel wordt uitgelegd hoe u toegang tot Office 365 blokkeert en welke stappen u moet uitvoeren om uw gegevens te beveiligen.

Hier volgt een kort overzicht. Elke stap in dit artikel wordt tot in detail beschreven.

Stap

Reden

1. De inhoud van het postvak van de gebruiker opslaan

Dit is handig voor degene die het werk van de werknemer overneemt, of in geval van juridische procedures.

2. E-mail van een gebruiker doorsturen naar een andere werknemer of converteren naar een gedeeld postvak

Hiermee kunt u het e-mailadres van een voormalige werknemer actief houden. Als er klanten of partners zijn die hun e-mail nog steeds naar het vorige adres van de werknemer verzenden, komen ze hiermee terecht bij de persoon die het werk overneemt.

3. Het mobiele apparaat van de gebruiker wissen en blokkeren

Verwijdert de zakelijke gegevens van de telefoon of tablet.

4. Gebruikerstoegang tot gegevens en e-mail in Office 365 blokkeren

Voorkomt dat de persoon het oude Office 365-postvak en oude gegevens opent.

Tip: Als u de toegang van een gebruiker blokkeert, betaalt u nog wel voor de licentie van die persoon. Verwijder de licentie uit uw abonnement als u er niet meer voor wilt betalen ( stap 5).

5. OneDrive-inhoud van de werknemer verplaatsen

Als u alleen de licentie van een gebruiker verwijdert maar niet het account, blijft de inhoud van de OneDrive van de gebruiker nog maximaal dertig dagen toegankelijk.

Voordat u het account verwijdert, kunt u de inhoud van zijn of haar OneDrive het beste verplaatsen naar een andere locatie waartoe u eenvoudig toegang hebt. Nadat u het account van een werknemer verwijdert, blijft de inhoud van zijn of haar OneDrive nog 30 dagen behouden. Tijdens deze dertig dagen kunt u het account van de gebruiker echter herstellen en toegang krijgen tot de inhoud van zijn of haar OneDrive. Als u het account van de gebruiker herstelt, hebt u nog maximaal dertig dagen toegang tot de inhoud in OneDrive.

5a. Wat gebeurt er als de persoon zijn of haar persoonlijke computer heeft gebruikt om toegang te krijgen tot OneDrive en SharePoint?

Als iemand een pc in plaats van een door het bedrijf verstrekte computer heeft gebruikt om bestanden te downloaden van OneDrive en SharePoint, is het niet mogelijk om de bestanden te wissen die deze persoon heeft opgeslagen.

Deze persoon blijft toegang houden tot bestanden die met de computer van deze persoon zijn gesynchroniseerd. 

6. De Office 365-licentie van de gebruiker verwijderen en wissen

Als u een licentie verwijdert, kunt u deze aan iemand anders toewijzen. U kunt de licentie ook wissen, zodat u er niet voor hoeft te betalen totdat u een andere persoon inhuurt.

Als u een licentie verwijdert of wist, worden de oude e-mailberichten, de contactpersonen en de agenda van de gebruiker gedurende 30 dagen bewaard. Daarna worden ze definitief gewist. Als u de licentie van een gebruiker verwijdert of wist, maar het account niet wist, blijft de inhoud van de OneDrive van de gebruiker nog maximaal dertig dagen toegankelijk.

7. Het gebruikersaccount van de voormalige werknemer wissen

Hiermee wordt het account van uw Office 365-beheercentrum verwijderd en houdt u uw zaken overzichtelijk.

De inhoud van het postvak van een voormalige werknemer opslaan

U kunt de inhoud van het postvak van de voormalige werknemer op twee manieren opslaan:

 1. Voeg het e-mailadres van de voormalige werknemer toe aan uw versie van Outlook 2013 of 2016 en exporteer de gegevens naar een PST-bestand. U kunt de gegevens ook in een ander e-mailaccount importeren. Zie hiervoor Toegang krijgen tot de gegevens van een voormalige gebruiker en er een back-up van maken.

  OF

 2. Pas bewaring van postvakgegevens vanwege juridische procedure of een in-place bewaring op het postvak toe voordat u het gebruikersaccount verwijdert. Dit is veel ingewikkelder dan de eerste optie, maar wel de moeite waard indien: uw Enterprise-abonnement een archiveerfunctie en juridische bewaring omvat, bewaren van postvakgegevens vanwege juridische procedure mogelijk is, en u een technisch sterke IT-afdeling hebt.

  Als u het postvak hebt omgezet in een 'inactief postvak', kunnen beheerders, compliance officers of recordbeheerders hulpprogramma's van In‑Place eDiscovery in Exchange Online gebruiken om de inhoud te openen en te doorzoeken.

  Inactieve postvakken kunnen geen e-mail ontvangen en worden niet weergegeven in het gedeelde adresboek van uw organisatie of in andere lijsten.

  Zie het artikel Manage inactive mailboxes in Exchange Online (Inactieve postvakken beheren in Exchange Online) op TechNet voor informatie over het toepassen van een bewaring op postvakken.

E-mail van een voormalige werknemer doorsturen naar een andere werknemer of converteren naar een gedeeld postvak

In deze stap wijst u het e-mailadres van de voormalige werknemer toe aan een andere werknemer of converteert u het postvak van de gebruiker naar een gedeeld postvak dat u hebt gemaakt.

 • Het maken van een gedeeld postvak is goedkoper omdat u niet voor een licentie hoeft te betalen, mits het postvak kleiner is dan 50 GB. Boven de 50 GB moet u er een licentie voor toewijzen.

 • Als u het postvak converteert naar een gedeeld postvak, zijn ook alle oude e-mails beschikbaar. Deze kunnen veel ruimte in beslag nemen.

 • Als u e-mail doorsturen hebt ingesteld, worden alleen nieuwe e-mails die naar de voormalige werknemer worden verzonden, nu naar de huidige werknemer gestuurd.

 • Voor het doorsturen van e-mail is vereist dat het account van de voormalige werknemer een licentie heeft.

 1. BELANGRIJK: als u e-mail doorsturen of een gedeeld postvak instelt, verwijder het account van de voormalige werknemer dan niet. Het account moet aanwezig zijn om het doorsturen van e-mail of het gedeelde postvak te bevestigen.

 2. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Selecteer Gebruikers in het Office 365-beheercentrum.

  Klik op Gebruiker.

 4. Kies de werknemer die u wilt blokkeren.

  Kies de gebruiker die u wilt blokkeren.

 5. Klik op E-mailinstellingen. Kies naast E-mail doorsturen de optie Bewerken.

  Kies E-mailinstellingen en kies vervolgens Bewerken.
 6. Schakel Alle naar dit postvak verzonden e‑mail doorsturen in. Typ in het vak Doorstuuradres het e-mailadres van de huidige werknemer (of het gedeelde postvak) waarnaar de nieuwe e-mail wordt doorgestuurd.

  Voeg het e-mailadres van de huidige werknemer toe.

 7. Selecteer Opslaan.

 8. Vergeet niet dat u het account van de voormalige werknemer dient te behouden.

Het mobiele apparaat van een voormalige werknemer wissen en blokkeren

Als de voormalige werknemer een telefoon van de zaak had, kunt u deze via het Exchange-beheercentrum wissen en blokkeren om alle bedrijfsgegevens van het apparaat te verwijderen zodat het apparaat geen verbinding meer kan maken met Office 365.

 1. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 2. Vouw in het Office 365-beheercentrum, in het navigatievenster linksonder, Admin Centers uit en selecteer Exchange.

  Het scherm ziet eruit zoals op een van de volgende afbeeldingen:

  Office 365-beheercentra
 3. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Postvakken.

 4. Selecteer de gebruiker en kies Details weergeven onder Mobiele apparaten.

 5. Selecteer het mobiele apparaat op de pagina Details mobiel apparaat onder Mobiele apparaten, klik op Gegevens wissen Apparaat wissen en klik op Blokkeren.

 6. Klik op Opslaan.

  Tip: zorg ervoor dat u de gebruiker geen toegang meer verleent tot uw on-premises Blackberry Enterprise Service. U moet ook alle Blackberry-apparaten voor de gebruiker uitschakelen. Raadpleeg de beheerhandleiding voor de Blackberry Business Cloud Services als u specifieke stappen moet uitvoeren voor het uitschakelen van de gebruiker.

De toegang van een voormalige werknemer tot Office 365-gegevens blokkeren

BELANGRIJK: Als u een account blokkeert, wordt dit na maximaal 24 uur van kracht. Als u de aanmeldingstoegang van een gebruiker direct wilt blokkeren, moet u het wachtwoord van de gebruiker opnieuw instellen. Vervolgens start u een eenmalige gebeurtenis waardoor de gebruiker op alle apparaten wordt afgemeld bij Office 365-sessies. Zie Nu afmelden.

Het aanmelden en het openen van Office 365-gegevens door een gebruiker blokkeren:

 1. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 2. Selecteer Gebruikers in het Office 365-beheercentrum.

  Klik op Gebruiker.

 3. Selecteer de werknemer die u wilt blokkeren en kies Bewerken naast Aanmeldstatus in het gebruikersdeelvenster.

  Bewerken naast Aanmeldstatus kiezen
 4. Kies in het deelvenster Aanmeldstatus de optie Aanmelding geblokkeerd en klik vervolgens op Opslaan.

De toegang van een voormalige werknemer tot e-mail (Exchange Online) blokkeren

Als Office 365-e-mail deel uitmaakt van uw Office 365-abonnement, moet u zich aanmelden bij het Exchange-beheercentrum en deze stappen uitvoeren om te voorkomen dat de voormalige werknemer nog toegang heeft tot e-mail.

 1. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 2. Vouw in het Office 365-beheercentrum, in het navigatievenster linksonder, Admin Centers uit en selecteer Exchange.

  Het scherm ziet eruit zoals op een van de volgende afbeeldingen:

  Office 365-beheercentra
 3. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Postvakken.

 4. Selecteer de gebruiker en klik op de pagina met gebruikerseigenschappen onder Mobiele apparaten, klik op Exchange ActiveSync uitschakelen en OWA voor apparaten uitschakelen en klik bij beide items op Ja.

 5. Klik onder E-mailconnectiviteit op Uitschakelen en klik op Ja.

De Office 365-licentie van een voormalige werknemer verwijderen

U moet de Office 365-licentie van een voormalige werknemer verwijderen en vervolgens van het abonnement wissen, zodat u niet blijft betalen voor deze licentie. Als u de licentie niet uit het abonnement verwijdert, kunt u deze aan een andere gebruiker toewijzen.

Als u de licentie verwijdert, worden alle gegevens van die gebruiker gedurende dertig dagen bewaard. U kunt de gegevens openen of het account herstellen als de gebruiker terugkeert. Na dertig dagen worden alle gegevens van de gebruiker (behalve documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online) definitief verwijderd uit Office 365 en kunnen ze niet meer worden hersteld.

 1. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 2. Selecteer Gebruikers in het Office 365-beheercentrum.

  Klik op Gebruiker.

 3. Selecteer de werknemer die u wilt blokkeren en kies Bewerken naast Productlicenties in het gebruikersdeelvenster.

  Bewerken naast Productlicenties kiezen
 4. Schuif de licentie-indicator in het deelvenster Productlicenties naar Uit en kies Toewijzen om de licentie te verwijderen.

  Licenties verwijderen

  In het deelvenster wordt Producten verwijderd weergegeven wanneer het verwijderen is voltooid.

Als u het aantal licenties wilt verminderen waarvoor u betaalt totdat u een andere persoon inhuurt, gaat u als volgt te werk:

 1. Kies in het Office 365-beheercentrum de optie Facturering > Abonnementen.

 2. Kies licenties Toevoegen/verwijderen om de licenties te wissen zodat u er niet voor hoeft te betalen totdat u een andere persoon inhuurt.

  Gebruik de pijlen om licenties te verwijderen uit uw abonnement

  Wanneer u een andere persoon aan uw bedrijf toevoegt, wordt u gevraagd tegelijkertijd een licentie te kopen. Dat kan met één klik.

Zie Licenties toewijzen aan gebruikers in Office 365 Business en Licenties intrekken van gebruikers in Office 365 Business voor meer informatie over het beheren van gebruikerslicenties voor Office 365 voor Bedrijven.

Invloed van een verwijderd werknemersaccount op Skype voor Bedrijven

Als u een licentie uit Office 365 verwijdert, wordt het aan de gebruiker gekoppelde PSTN-nummer vrijgegeven. U kunt het toewijzen aan een andere gebruiker.

Als de gebruiker tot een wachtrijgroep behoort, is de gebruiker geen geldig doel meer van de oproepwachtrijagenten. Daarom raden we u aan de gebruiker ook te verwijderen uit de groepen die aan de oproepwachtrij zijn gekoppeld. 

Het gebruikersaccount van een voormalige werknemer verwijderen

Nadat u de gegevens van de voormalige werknemer hebt opgeslagen en beschikbaar hebt gemaakt, kunt u het account van de werknemer verwijderen.

 1. Verwijder het account niet als u doorsturen van e-mail hebt ingesteld of het account hebt omgezet naar een gedeeld postvak. Het account is nodig om het gedeelde postvak of het doorsturen van e-mail te kunnen blijven gebruiken.

 2. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Selecteer Gebruikers in het beheercentrum.

  Klik op Gebruiker.

 4. Selecteer de werknemer die u wilt verwijderen, kies Gebruiker verwijderen in het gebruikersdeelvenster en kies Verwijderen > Sluiten.

  Gebruiker verwijderen

Wanneer u een gebruiker verwijdert, wordt het account inactief gedurende ongeveer 30 dagen. Tot die tijd kunt u het account herstellen. Daarna worden de gegevens permanent verwijderd.

Maakt uw organisatie gebruik van Active Directory?

Als uw organisatie gebruikersaccounts synchroniseert met Office 365 vanuit een lokale Active Directory-omgeving, moet u die gebruikersaccounts verwijderen en herstellen in uw lokale Active Directory-service. U kunt ze niet verwijderen of herstellen via Office 365.

Zie het volgende TechNet-artikel voor instructies: Gebruikersaccounts verwijderen.

Als u Azure Active Directory gebruikt, raadpleegt u de PowerShell-cmdlet Remove-MsolUser.

Wat u moet weten over het beëindigen van een sessie van een werknemer

Zo ontzegt u een werknemer de toegang tot e-mail (Exchange).

Wat u kunt doen

Hoe u dat kunt doen

Een sessie beëindigen (zoals voor de webversie van Outlook, Outlook, Exchange Active Sync, enzovoort) en een nieuwe sessie geforceerd openen

Wachtwoord opnieuw instellen

Een sessie beëindigen en toegang blokkeren voor toekomstige sessies (voor alle protocollen)

Schakel het account uit. Bijvoorbeeld als volgt (in het Exchange-beheercentrum of via PowerShell):

Set-Mailbox user@contoso.com -AccountDisabled:$true

De sessie voor een bepaald protocol (zoals ActiveSync) beëindigen

Schakel het protocol uit. Bijvoorbeeld als volgt (in het Exchange-beheercentrum of via PowerShell):

Set-CASMailbox user@contoso.com -ActiveSyncEnabled:$false

De bovenstaande bewerkingen kunnen op drie locaties worden uitgevoerd:

Als u de sessie hier beëindigt

Hoe lang dit duurt

In het Exchange-beheercentrum of via PowerShell

Verwachte vertraging is korter dan 30 minuten

In het Azure Active Directory-beheercentrum

Verwachte vertraging is 60 minuten

In een lokale omgeving

Verwachte vertraging is 3 uur of langer

Zo krijgt u de snelste reactie voor het beëindigen van een account

Snelst: maak gebruik van het Exchange-beheercentrum (gebruik PowerShell) of van het Azure Active Directory-beheercentrum. In een on-premises omgeving kan het enkele uren duren om de wijziging via DirSync te synchroniseren.

Snelst voor een gebruiker met aanwezigheid on-premises en in het Exchange-Datacenter: Beëindig de sessie met behulp van het Azure Active Directory-beheercentrum/Exchange-beheercentrum, en breng de wijziging OOK aan in de on-premises omgeving. Anders worden de wijzigingen in het Azure Active Directory-beheercentrum/Exchange-beheercentrum overschreven door DirSync.

Verwante onderwerpen

Een gebruiker herstellen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×