Een voetnoot toevoegen of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Citaten in presentaties of verwijzingen in de hoofdtekst van een dia worden ofwel in voetnoten onder aan een dia of in eindnoten volgend op een presentatie uitgelegd. Wanneer u een voetnoot aan een dia toevoegt, moet u handmatig een verwijzingsnummer aan de dia en voetnoot toevoegen.

Voeg de tekst voor de voetnoot toe.

Hier volgt een voorbeeld van een voetnoot in PowerPoint. Volg de stappen om uw eigen voetnoot toe te voegen. Nadat u de voetnoot hebt toegevoegd, kunt u superscript toepassen op de voetnootindicators.

Dia met een voettekst in PowerPoint

 1. Klik in de dia op de plaats waar u een voetnoot wilt toevoegen en typ een nummer of symbool, bijvoorbeeld 1.

 2. Klik op Invoegen > Koptekst en voettekst.

 3. Selecteer op het tabblad Dia de optie Voettekst en typ in het vak Voettekst het cijfer of symbool dat u in stap 1 hebt toegevoegd en typ vervolgens de tekst die u wilt weergeven in de voetnoot onder aan de dia.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Voettekst in PowerPoint weergegeven

  Opmerking: In het deelvenster Voorbeeld wordt het gebied op de dia gemarkeerd waar de voetnoot wordt weergegeven.

 4. Klik op Toepassen als u wilt dat de voetnoot alleen op de geselecteerde dia verschijnt en klik op Overal toepassen als de voetnoot op alle dia's moet verschijnen.

  Opmerking:  Als u wilt dat de voetnoot wordt weergegeven op alle dia's, behalve de titeldia, schakelt u het selectievakje Niet weergeven op titeldia in voordat u op Overal toepassen klikt.

Superscript toepassen op de voetnootindicators

 1. Selecteer het nummer of symbool dat u hebt toegevoegd aan de voetnoottekst onder in de dia.

 2. Klik op Start en klik in de groep Lettertype op Dialoogvensterweergave Knop voor dialoogvenster met opties .

 3. Klik op het tabblad Lettertype en selecteer onder Effecten de optie Superscript. Dankzij superscript wordt het cijfer of symbool kleiner en komt het iets boven de normale tekstregel te staan.

  Voetnoot met een getal in superscript

  Tip:  U kunt het cijfer of symbool nog meer omhoog verplaatsen door een hoger percentage in te voeren in het vak Verschuiving. In het volgende voorbeeld ziet u een voetnoot die in superscript is opgemaakt met een verschuiving van zeventig procent.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Lettertype in PowerPoint weergegeven

 4. Selecteer vervolgens het nummer of symbool dat u hebt toegevoegd aan de dia, en voer stap 2 en 3 uit om de tekst in superscript op te maken.

  Voetnoot in superscript in hoofdtekst van dia

Een voetnoot verwijderen

 1. Ga naar de dia met de voetnoot die u wilt verwijderen. (Als u een voetnoot op alle dia's hebt toegepast, gaat u naar een willekeurige dia.)

 2. Klik op Invoegen > Koptekst en voettekst.

 3. Schakel het selectievakje Voettekst uit.

  Opmerking: Als u een voetnoot op alle dia's hebt toegepast en u wilt deze uit alle dia's verwijderen, klikt u op Overal toepassen. Als u een voetnoot op alle dia's hebt toegepast, maar u deze alleen wilt verwijderen uit de huidige dia, klikt u op Toepassen.

Verwante onderwerpen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×