Een Visio-organigram maken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een organigram is een diagram met een hiërarchie. Een organigram laat de relaties tussen werknemers, functies en groepen zien.

Organigrammen kunnen eenvoudige diagrammen zijn, zoals in de volgende afbeelding, maar ook grote en complexe diagrammen die zijn gebaseerd op gegevens uit een externe gegevensbron. De shapes in een organigram kunnen basisgegevens zoals namen en functies weergeven, maar ook andere gegevens zoals afdelingen en kostenplaatsen. U kunt zelfs afbeeldingen aan organigrammen toevoegen.

Organigram

Een eenvoudig organigram maken

Deze methode werkt het beste zijn voor het maken van een kleine organigram met de standaardvelden voor informatie.

 • Klik op het tabblad bestand , wijs Nieuwop Organigram, klik op Organigram, en klik vervolgens op maken .

 • Gebruik de vooraf gevulde hiërarchisch organigram leden van uw organisatie identificeren.

 • Opmerking: Zie voor informatie over hoe u meer gegevens toevoegt aan de shapes, gegevens toevoegen aan shapes.

 • U voltooit het organigram door onderliggende shapes naar bovenliggende shapes te slepen en voor elke shape een naam en functie op te geven.

Automatisch een organigram maken op basis van een nieuwe gegevenstabel

Deze methode werkt het beste als de standaardgegevensvelden niet aan uw doel beantwoorden en uw gegevens niet in een ander programma staan.

 1. Klik op het tabblad bestand , wijs Nieuwop Organigram, klik op Organigram, en klik vervolgens op maken .

 2. Selecteer op de eerste pagina van de wizard de optie Gegevens die ik met behulp van de wizard opgeef en klik vervolgens op Volgende.

 3. Selecteer Excel of Gescheiden tekst, typ een naam voor het nieuwe bestand en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u Excel selecteert, wordt er een Microsoft Office Excel-werkblad met voorbeeldtekst geopend. Als u de optie Gescheiden tekst selecteert, wordt het Kladblok geopend met daarin voorbeeldtekst.

 4. Wanneer Excel of het Kladblok wordt geopend, gebruikt u de voorbeeldtekst als voorbeeld voor de soort gegevens die u wilt opnemen, waarna u waar nodig de voorbeeldtekst door uw eigen tekst vervangt.

  Belangrijk: U mag de kolommen Naam en Rapporteert aan niet wijzigen, maar de andere kolommen mogen wel worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld met andere kolommen.

 5. Sluit Excel of het Kladblok en voer de wizard verder uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van deze wizard is specifieke Help beschikbaar. U opent deze Help door te drukken op de toets F1 of door op de knop Help te klikken.

Automatisch een organigram maken met behulp van een bestaande gegevensbron

Deze methode werkt het beste als de gegevens die u in het organigram wilt opnemen, in een document staan, zoals een Microsoft Office Excel-werkblad of een Microsoft Exchange Server-adreslijst.

 1. De tabel of het werkblad moeten de namen van werknemers, unieke id's en verantwoordelijke personen (wie aan wie moet rapporteren) bevatten.

  Opmerking: U kunt de kolommen naar eigen inzicht benoemen. Wanneer u de wizard Organigram uitvoert, kunt u aangeven in welke kolommen (of veldnamen) de namen, id's en verantwoordelijken moeten worden geplaatst.

  • Werknemersnaam    De manier waarop werknemersnamen worden weergegeven in dit veld, is de manier waarop deze worden weergegeven in shapes van het organigram.

  • Unieke identificatie    Als niet alle namen uniek zijn, moet u een kolom met een unieke identificatie, zoals een werknemers-id, voor iedere werknemer toevoegen.

  • Rapporteert aan    Dit veld moet de unieke identificatie bevatten van de manager van de werknemer, waarbij het niet uitmaakt of deze bestaat uit een naam of een id. (Laat dit veld leeg voor de werknemer op het hoogste niveau van het organigram.)

 2. Klik op het tabblad bestand , wijs Nieuwop Organigram, klik op Organigram, en klik vervolgens op maken .

 3. Selecteer op de eerste pagina van de wizard Gegevens die al in een bestand of database zijn opgeslagen.

 4. Klik op Volgende en voer de resterende stappen van de wizard uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van deze wizard is specifieke Help beschikbaar. U opent deze Help door te drukken op de toets F1 of door op de knop Help te klikken.

Teams weergeven met het teamkader of stippellijnen

Nadat u een organigram hebt gemaakt, kunt u de volgorde van de gegevens zodat virtueel team relaties. Verwante shapes dicht bij elkaar, verplaatsen en stippellijn verbindingslijnen om weer te geven van secundaire rapportage structuren toevoegen, of de vorm Teamkader gebruiken om te markeren van een virtueel team. Er wordt het rapport stippellijn behandeld als een gewone verbindingslijn. Het Teamkader is in feite een gewijzigde rechthoekige vorm die u visueel groeperen en de naam teams kunt.

organigram met teamkader en stippellijnverbinding

Gegenereerde organigrammen bijwerken

Als u wijzigingen in de structuur van een organisatie wilt weergeven, moet u het organigram handmatig bijwerken of een nieuw organigram genereren. Als u een nieuw organigram genereert, worden aanpassingen in het vorige organigram niet opgenomen in het nieuwe organigram. Als u thema's of foto's aan shapes hebt toegevoegd, moeten deze opnieuw worden toegevoegd om de organigrammen kleiner te laten lijken.

Als de shapes die zijn gekoppeld aan gegevens, de gegevens worden bijgewerkt normaal wanneer u Gegevens vernieuwenuitvoert, maar alleen binnen bestaande shapes. Vernieuwen van de gegevens niet toevoegen of verwijderen van shapes.

Een eenvoudig organigram maken

Deze methode werkt het beste voor het maken van kleine organigrammen met standaardgegevensvelden. Deze standaardvelden zijn:

 • Afdeling

 • Telefoon

 • Name

 • Functie

 • E-mail

 • Op het tabblad bestand , wijs Nieuwaan, wijs Businessen klik vervolgens op Organigram.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes de shape op het bovenste niveau van uw organisatie, zoals Directie, naar de pagina.

 • Als de shape is geselecteerd, typt u een naam en functie voor de shape. De naam van uw directeur kan bijvoorbeeld Richard de Goederen zijn.

  Opmerking: Zie voor informatie over hoe u meer gegevens toevoegt aan de shapes, gegevens toevoegen aan shapes.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes een shape voor de eerste ondergeschikte persoon naar de bovenliggende shape. Zo worden automatisch beide shapes hiërarchisch aan elkaar gekoppeld.

  Tip: Om de koppelingen te genereren moet u de onderliggende shape in het midden van de bovenliggende shape neerzetten.

 • U voltooit het organigram door onderliggende shapes naar bovenliggende shapes te slepen en voor elke shape een naam en functie op te geven.

Automatisch een organigram maken op basis van een nieuwe gegevenstabel

Deze methode werkt het beste als de standaardgegevensvelden niet aan uw doel beantwoorden en uw gegevens niet in een ander programma staan.

 1. Op het tabblad bestand , wijs Nieuwaan, wijs Businessen klik vervolgens op organigram Wizard.

 2. Selecteer op de eerste pagina van de wizard de optie Gegevens die ik met behulp van de wizard opgeef en klik vervolgens op Volgende.

 3. Selecteer Excel of Gescheiden tekst, typ een naam voor het nieuwe bestand en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u Excel selecteert, wordt er een Microsoft Office Excel-werkblad met voorbeeldtekst geopend. Als u de optie Gescheiden tekst selecteert, wordt het Kladblok geopend met daarin voorbeeldtekst.

 4. Wanneer Excel of het Kladblok wordt geopend, gebruikt u de voorbeeldtekst als voorbeeld voor de soort gegevens die u wilt opnemen, waarna u waar nodig de voorbeeldtekst door uw eigen tekst vervangt.

  Belangrijk: U mag de kolommen Naam en Rapporteert aan niet wijzigen, maar de andere kolommen mogen wel worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld met andere kolommen.

 5. Sluit Excel of het Kladblok en voer de wizard verder uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van deze wizard is specifieke Help beschikbaar. U opent deze Help door te drukken op de toets F1 of door op de knop Help te klikken.

Automatisch een organigram maken met behulp van een bestaande gegevensbron

Deze methode werkt het beste als de gegevens die u in het organigram wilt opnemen, in een document staan, zoals een Microsoft Office Excel-werkblad of een Microsoft Exchange Server-adreslijst.

 1. De tabel of het werkblad moeten de namen van werknemers, unieke id's en verantwoordelijke personen (wie aan wie moet rapporteren) bevatten.

  Opmerking: U kunt de kolommen naar eigen inzicht benoemen. Wanneer u de wizard Organigram uitvoert, kunt u aangeven in welke kolommen (of veldnamen) de namen, id's en verantwoordelijken moeten worden geplaatst.

  • Werknemersnaam    De manier waarop werknemersnamen worden weergegeven in dit veld, is de manier waarop deze worden weergegeven in shapes van het organigram.

  • Unieke identificatie    Als niet alle namen uniek zijn, moet u een kolom met een unieke identificatie, zoals een werknemers-id, voor iedere werknemer toevoegen.

  • Rapporteert aan    Dit veld moet de unieke identificatie bevatten van de manager van de werknemer, waarbij het niet uitmaakt of deze bestaat uit een naam of een id. (Laat dit veld leeg voor de werknemer op het hoogste niveau van het organigram.)

 2. Op het tabblad bestand , wijs Nieuwaan, wijs Businessen klik vervolgens op organigram Wizard.

 3. Selecteer op de eerste pagina van de wizard Gegevens die al in een bestand of database zijn opgeslagen.

 4. Klik op Volgende en voer de resterende stappen van de wizard uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van deze wizard is specifieke Help beschikbaar. U opent deze Help door te drukken op de toets F1 of door op de knop Help te klikken.

Teams weergeven met het teamkader of stippellijnen

Nadat u een organigram hebt gemaakt, kunt u de volgorde van de gegevens zodat virtueel team relaties. Verwante shapes dicht bij elkaar, verplaatsen en stippellijn verbindingslijnen om weer te geven van secundaire rapportage structuren toevoegen, of de vorm Teamkader gebruiken om te markeren van een virtueel team. Er wordt het rapport stippellijn behandeld als een gewone verbindingslijn. Het Teamkader is in feite een gewijzigde rechthoekige vorm die u visueel groeperen en de naam teams kunt.

organigram met teamkader en stippellijnverbinding

Gegenereerde organigrammen bijwerken

Als u wijzigingen in de structuur van een organisatie wilt weergeven, moet u het organigram handmatig bijwerken of een nieuw organigram genereren. Als u een nieuw organigram genereert, worden aanpassingen in het vorige organigram niet opgenomen in het nieuwe organigram. Als u thema's of foto's aan shapes hebt toegevoegd, moeten deze opnieuw worden toegevoegd om de organigrammen kleiner te laten lijken.

Als de shapes die zijn gekoppeld aan gegevens, de gegevens worden bijgewerkt normaal wanneer u Gegevens vernieuwenuitvoert, maar alleen binnen bestaande shapes. Vernieuwen van de gegevens niet toevoegen of verwijderen van shapes.

Een eenvoudig organigram maken

Deze methode werkt het beste voor het maken van kleine organigrammen met standaardgegevensvelden. Deze standaardvelden zijn:

 • Afdeling

 • Telefoon

 • Name

 • Functie

 • E-mail

 • Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan, wijs Zakelijk aan en klik vervolgens op Organigram.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes de shape op het bovenste niveau van uw organisatie, zoals Directie, naar de pagina.

 • Als de shape is geselecteerd, typt u een naam en functie voor de shape. De naam van uw directeur kan bijvoorbeeld Richard de Goederen zijn.

  Opmerking: Zie voor informatie over hoe u meer gegevens toevoegt aan de shapes, gegevens toevoegen aan shapes.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes een shape voor de eerste ondergeschikte persoon naar de bovenliggende shape. Zo worden automatisch beide shapes hiërarchisch aan elkaar gekoppeld.

  Tip: Om de koppelingen te genereren moet u de onderliggende shape in het midden van de bovenliggende shape neerzetten.

 • U voltooit het organigram door onderliggende shapes naar bovenliggende shapes te slepen en voor elke shape een naam en functie op te geven.

Automatisch een organigram maken op basis van een nieuwe gegevenstabel

Deze methode werkt het beste als de standaardgegevensvelden niet aan uw doel beantwoorden en uw gegevens niet in een ander programma staan.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan, wijs Zakelijk aan en klik vervolgens op Wizard Organigram.

 2. Selecteer op de eerste pagina van de wizard de optie Gegevens die ik met behulp van de wizard opgeef en klik vervolgens op Volgende.

 3. Selecteer Excel of Gescheiden tekst, typ een naam voor het nieuwe bestand en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u Excel selecteert, wordt er een Microsoft Office Excel-werkblad met voorbeeldtekst geopend. Als u de optie Gescheiden tekst selecteert, wordt het Kladblok geopend met daarin voorbeeldtekst.

 4. Wanneer Excel of het Kladblok wordt geopend, gebruikt u de voorbeeldtekst als voorbeeld voor de soort gegevens die u wilt opnemen, waarna u waar nodig de voorbeeldtekst door uw eigen tekst vervangt.

  Belangrijk: U mag de kolommen Naam en Rapporteert aan niet wijzigen, maar de andere kolommen mogen wel worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld met andere kolommen.

 5. Sluit Excel of het Kladblok en voer de wizard verder uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van deze wizard is specifieke Help beschikbaar. U opent deze Help door te drukken op de toets F1 of door op de knop Help te klikken.

Automatisch een organigram maken met behulp van een bestaande gegevensbron

Deze methode werkt het beste als de gegevens die u in het organigram wilt opnemen, in een document staan, zoals een Microsoft Office Excel-werkblad of een Microsoft Exchange Server-adreslijst.

 1. De tabel of het werkblad moeten de namen van werknemers, unieke id's en verantwoordelijke personen (wie aan wie moet rapporteren) bevatten.

  Opmerking: U kunt de kolommen naar eigen inzicht benoemen. Wanneer u de wizard Organigram uitvoert, kunt u aangeven in welke kolommen (of veldnamen) de namen, id's en verantwoordelijken moeten worden geplaatst.

  • Werknemersnaam    De manier waarop werknemersnamen worden weergegeven in dit veld, is de manier waarop deze worden weergegeven in shapes van het organigram.

  • Unieke identificatie    Als niet alle namen uniek zijn, moet u een kolom met een unieke identificatie, zoals een werknemers-id, voor iedere werknemer toevoegen.

  • Rapporteert aan     Dit veld moet de unieke identificatie bevatten van de manager van de werknemer, waarbij het niet uitmaakt of deze bestaat uit een naam of een id. (Laat dit veld leeg voor de werknemer op het hoogste niveau van het organigram.)

 2. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan, wijs Zakelijk aan en klik vervolgens op Wizard Organigram.

 3. Selecteer op de eerste pagina van de wizard Gegevens die al in een bestand of database zijn opgeslagen.

 4. Klik op Volgende en voer de resterende stappen van de wizard uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van deze wizard is specifieke Help beschikbaar. U opent deze Help door te drukken op de toets F1 of door op de knop Help te klikken.

Naar boven

Teams weergeven met het teamkader of stippellijnen

Nadat u een organigram hebt gemaakt, kunt u de volgorde van de gegevens zodat virtueel team relaties. Verwante shapes dicht bij elkaar, verplaatsen en stippellijn verbindingslijnen om weer te geven van secundaire rapportage structuren toevoegen, of de vorm Teamkader gebruiken om te markeren van een virtueel team. Er wordt het rapport stippellijn behandeld als een gewone verbindingslijn. Het Teamkader is in feite een gewijzigde rechthoekige vorm die u visueel groeperen en de naam teams kunt.

organigram met teamkader en stippellijnverbinding

Gegenereerde organigrammen bijwerken

Als u wijzigingen in de structuur van een organisatie wilt weergeven, moet u het organigram handmatig bijwerken of een nieuw organigram genereren. Als u een nieuw organigram genereert, worden aanpassingen in het vorige organigram niet opgenomen in het nieuwe organigram. Als u thema's of foto's aan shapes hebt toegevoegd, moeten deze opnieuw worden toegevoegd om de organigrammen kleiner te laten lijken.

Als de shapes die zijn gekoppeld aan gegevens, de gegevens worden bijgewerkt normaal wanneer u Gegevens vernieuwenuitvoert, maar alleen binnen bestaande shapes. Vernieuwen van de gegevens niet toevoegen of verwijderen van shapes.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×