Een videobestand invoegen en afspelen vanaf uw computer

Een videobestand invoegen en afspelen vanaf uw computer

Afhankelijk van de versie van PowerPoint die u gebruikt, kunt u een ingesloten video invoegen (standaardgedrag) of een koppeling maken met een videobestand dat is opgeslagen op uw computer.

 • Het invoegen van een ingesloten video is handig, maar maakt uw presentatie groter.

 • Een gekoppelde video houdt uw presentatie kleiner, maar koppelingen kunnen worden verbroken. Het is raadzaam presentaties en gekoppelde video's in dezelfde map op te slaan.

Kies in het dialoogvenster Video invoegen tussen Invoegen (wat 'insluiten' betekent) of Koppeling naar bestand.

Ondersteunde video-indelingen

Voor PowerPoint 2016 en nieuwere versies, is het raadzaam dat u MP4-bestanden gebruikt die gecodeerd zijn met H.264-video (ook wel bekend als MPEG-4 AVC) en AAC-audio.

Zie Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint voor meer informatie.

Een video insluiten die is opgeslagen op de pc

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u de video wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op de pijl onder Video en klik vervolgens op Video op mijn pc.

 3. Klik in het vak Video invoegen op de gewenste video en klik op Invoegen.

Koppeling opnemen naar een video die is opgeslagen op de pc

Om niet-werkende koppelingen te helpen voorkomen, adviseren we u om de video naar dezelfde map als uw presentatie te kopiëren en vervolgens een koppeling te maken.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u de koppeling naar de video wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op de pijl onder Video en klik vervolgens op Video op mijn pc.

 3. Klik in het vak Video invoegen op het bestand waarnaar u een koppeling wilt invoegen, klik op de pijl-omlaag naast de knop Invoegen en klik op Koppeling naar bestand.

  Toont het dialoogvenster Video invoegen in PowerPoint

PowerPoint 2016 en nieuwere versies ondersteunen het afspelen van video met meerdere audionummers. PowerPoint ondersteunt ook bijschriften en ondertiteling die is ingesloten in videobestanden. Zie Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor meer informatie.

Bekijk waar een gekoppelde video is opgeslagen

Als u wilt weten waar een video op een dia is opgeslagen, gaat u naar bestand > informatie. Onder Mediacompatibiliteit optimaliseren vindt u informatie over alle mediabestanden binnen de presentatie. Hier kunt u zien of ze als koppeling zijn toegevoegd of zijn ingesloten. Als er gekoppelde video's zijn, kunt u met PowerPoint een hyperlink koppelingen weergeven. U kunt erop klikken om het bestandspad van de gekoppelde bestanden te zien.

YouTube-video

Schakel naar Een koppeling toevoegen naar een video op YouTube als u een video op YouTube wilt invoegen.

Een video vooraf bekijken

Wanneer een video op een dia is geselecteerd, wordt onder de video een werkbalk weergegeven met een knop Afspelen/onderbreken, een voortgangsbalk, knoppen voor incrementeel vooruit en achteruit spoelen, een timer en een volumeknop. Klik op de knop Afspelen links van de werkbalk om een voorbeeld van de video te bekijken.

De besturingselementen voor afspelen van een video op een PowerPoint-dia

Een video automatisch of bij klikken afspelen

In de diavoorstelling wordt standaard de video afgespeeld als onderdeel van de klikvolgorde.   Dat houdt in dat wanneer u op een willekeurige plaats op de dia klikt om naar de volgende stap te gaan (of op de spatiebalk, op pijl-rechts of op een andere toets drukt die u naar de volgende stap brengt), de video wordt afgespeeld. Deze start-optie wordt In klikvolgorde genoemd.

U kunt de video ook automatisch laten starten zodra deze op het scherm verschijnt, of deze laten afspelen wanneer erop wordt geklikt:

 1. Selecteer het videoframe.

 2. Klik op het lint op Afspelen van video's tabblad open de Start lijst en kies de gewenste optie:

  De afspeelopties voor een video van uw pc zijn: In klikvolgorde, Automatisch of Wanneer erop wordt geklikt

  Optie

  Omschrijving

  In klikvolgorde

  Dit is het standaardgedrag, zoals hierboven is beschreven. Wanneer u op een willekeurige plaats op de dia klikt om naar de volgende stap te gaan, wordt de video afgespeeld.

  Automatisch

  De video wordt automatisch gestart.

  (Als er voorafgaande animatiestappen zijn, worden eerst de animatiestappen afgespeeld en wordt vervolgens de video automatisch gestart. Als er geen andere animatiestappen zijn vóór de video op de dia, wordt de video meteen gestart.) 

  Wanneer erop wordt geklikt

  De video wordt alleen gestart als erop is geklikt.

Zie Opties voor het afspelen van een video instellen voor meer informatie over de opties voor het afspelen van video in Diavoorstelling.

Ondersteunde video-indelingen

Voor PowerPoint 2013 is het raadzaam dat u MP4-bestanden gebruikt die gecodeerd zijn met H.264-video (ook wel bekend als MPEG-4 AVC) en AAC-audio.

Zie Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint voor meer informatie.

Een video insluiten die is opgeslagen op de pc

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u de video wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op de pijl onder Video en klik vervolgens op Video op mijn pc.

 3. Klik in het vak Video invoegen op de gewenste video en klik op Invoegen.

Koppeling opnemen naar een video die is opgeslagen op de pc

Om niet-werkende koppelingen te helpen voorkomen, adviseren we u om de video naar dezelfde map als uw presentatie te kopiëren en vervolgens een koppeling te maken.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u de koppeling naar de video wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op de pijl onder Video en klik vervolgens op Video op mijn pc.

 3. Klik in het vak Video invoegen op het bestand waarnaar u een koppeling wilt invoegen, klik op de pijl-omlaag naast de knop Invoegen en klik op Koppeling naar bestand.

  Toont het dialoogvenster Video invoegen in PowerPoint

Bekijk waar een gekoppelde video is opgeslagen

Als u wilt weten waar een video op een dia is opgeslagen, gaat u naar bestand > informatie. Onder Mediacompatibiliteit optimaliseren vindt u informatie over alle mediabestanden binnen de presentatie. Hier kunt u zien of ze als koppeling zijn toegevoegd of zijn ingesloten. Als er gekoppelde video's zijn, kunt u met PowerPoint een hyperlink koppelingen weergeven. U kunt erop klikken om het bestandspad van de gekoppelde bestanden te zien.

YouTube-video

Schakel naar Een koppeling toevoegen naar een video op YouTube als u een video op YouTube wilt invoegen.

Een video vooraf bekijken

Wanneer een video op een dia is geselecteerd, wordt onder de video een werkbalk weergegeven met een knop Afspelen/onderbreken, een voortgangsbalk, knoppen voor incrementeel vooruit en achteruit spoelen, een timer en een volumeknop. Klik op de knop Afspelen links van de werkbalk om een voorbeeld van de video te bekijken.

De besturingselementen voor afspelen van een video op een PowerPoint-dia

Een video automatisch of bij klikken afspelen

De video wordt standaard in Diavoorstelling afgespeeld wanneer erop wordt geklikt. U kunt de video ook automatisch laten starten zodra deze op het scherm verschijnt:

 1. Selecteer het videoframe.

 2. Ga op het lint in PowerPoint naar het tabblad Afspelen in Hulpmiddelen voor video, open de lijst Starten en kies Automatisch:

  Video's die vanaf uw computer zijn ingevoegd, kunt automatisch laten beginnen of pas wanneer u erop klikt.

Zie Opties voor het afspelen van een video instellen voor meer informatie over de opties voor het afspelen van video in Diavoorstelling.

Ondersteunde video-indelingen

In PowerPoint 2010 geven WMV-bestanden het beste resultaat.

Zie Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint voor meer informatie.

Een video insluiten die is opgeslagen op de pc

 1. Klik in de normale weergave op de dia waarin u de video wilt insluiten.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Video.

 3. Selecteer Video uit bestand en blader naar de locatie van uw video en selecteer deze.

 4. Klik op de pijl-omlaag op de knop Invoegen en vervolgens op Invoegen.

Koppeling opnemen naar een video die is opgeslagen op de pc

Om niet-werkende koppelingen te helpen voorkomen, adviseren we u om de video naar dezelfde map als uw presentatie te kopiëren en vervolgens een koppeling te maken.

 1. Klik op het tabblad Dia's in de weergave Normaal op de dia waaraan u een video of GIF-animatie wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Video.

 3. Selecteer Video uit bestand en blader naar de locatie van uw video en selecteer deze.

 4. Klik op de pijl-omlaag op de knop Invoegen en vervolgens op Koppeling naar bestand.

  Een koppeling naar een videobestand opnemen

Bekijk waar een gekoppelde video is opgeslagen

Als u wilt weten waar een video op een dia is opgeslagen, gaat u naar bestand > informatie. Onder Mediacompatibiliteit optimaliseren vindt u informatie over alle mediabestanden binnen de presentatie. Hier kunt u zien of ze als koppeling zijn toegevoegd of zijn ingesloten. Als er gekoppelde video's zijn, kunt u met PowerPoint een hyperlink koppelingen weergeven. U kunt erop klikken om het bestandspad van de gekoppelde bestanden te zien.

Een video vooraf bekijken

Wanneer een video op een dia is geselecteerd, wordt onder de video een werkbalk weergegeven met een knop Afspelen/onderbreken, een voortgangsbalk, knoppen voor incrementeel vooruit en achteruit spoelen, een timer en een volumeknop. Klik op de knop Afspelen links van de werkbalk om een voorbeeld van de video te bekijken.

De besturingselementen voor afspelen van een video op een PowerPoint-dia

Een video automatisch of bij klikken afspelen

De video wordt standaard in Diavoorstelling afgespeeld wanneer erop wordt geklikt. U kunt de video ook automatisch laten starten zodra deze op het scherm verschijnt:

 1. Selecteer het videoframe.

 2. Ga op het lint in PowerPoint naar het tabblad Afspelen in Hulpmiddelen voor video, open de lijst Starten en kies Automatisch:

  Video-opties

Zie Opties voor het afspelen van een video instellen voor meer informatie over de opties voor het afspelen van video in Diavoorstelling.

In PowerPoint 2007 kunt u alleen een koppeling naar de video maken.

Als u problemen met koppelingen wilt voorkomen, kunt u films het beste naar dezelfde map kopiëren als de map waarin de presentatie is opgeslagen voordat u deze toevoegt aan uw presentatie.

Een koppeling naar een film maken

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u een film of GIF-animatie wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Mediaclips op de pijl onder Film.

  Afbeelding van het tabblad Invoegen

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Film uit bestand, zoek de map met het gewenste bestand en dubbelklik op het bestand.

  • Klik op Film uit Mediagalerie en blader naar de gewenste clip in het taakvensterIllustraties. Klik er vervolgens nogmaals op om deze aan de dia toe te voegen.

   Tip: U kunt een clip vooraf bekijken voordat u deze toevoegt aan uw presentatie. Ga in het taakvenster Illustraties naar het vak Resultaten. Hier worden de beschikbare clips weergegeven. Plaats de muisaanwijzer op de miniatuur van de clip, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Voorbeeld/eigenschappen.

Bekijk waar een gekoppelde video is opgeslagen

Als er al een video op een dia voorkomt en u wilt weten waar deze is opgeslagen, klikt u op de Microsoft Office-knop Microsoft Office-knop en vervolgens op voorbereiden > koppelingen naar bestanden bewerken. Het dialoogvenster koppelingenwordt geopend en geeft de opslaglocatie van gekoppelde video's weer. 

Wanneer u een film invoegt, wordt u gevraagd hoe u de film wilt laten beginnen: automatisch (Automatisch) of nadat u erop hebt geklikt (Wanneer erop wordt geklikt).

 • Klik op Automatisch als u de film automatisch wilt starten zodra de dia in beeld verschijnt. U kunt een film onderbreken door erop te klikken. Klik er nogmaals op als u verder wilt gaan met het afspelen van de film.

 • Klik op Wanneer erop wordt geklikt als u de film handmatig wilt starten wanneer u op de dia klikt.

Wanneer u een film invoegt, wordt er een trigger om deze de onderbreken toegevoegd. Dit wordt een trigger genoemd omdat u in de dia ergens op moet klikken om de film af te spelen. Bij een presentatie klikt u bijvoorbeeld op het frame van de film als u de film wilt onderbreken en klikt u er opnieuw op als u de film wilt hervatten.

Opmerking: U kunt deze optie op elk gewenst moment wijzigen. Klik op de film en klik vervolgens onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties. Selecteer in de groep Filmopties de optie die u wilt gebruiken in de lijst Film afspelen.

Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

U kunt een film zo afspelen dat het hele scherm in beslag wordt genomen als u uw presentatie geeft, in plaats van de film af te spelen als onderdeel van de dia van uw presentatie. Dit wordt een film in volledig scherm afspelen genoemd. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke filmbestand, kan de film vervormd worden weergegeven als deze te veel wordt uitvergroot. U moet uw film altijd van tevoren bekijken. Als deze vervormd of wazig wordt weergegeven, kunt u de volledige schermoptie uitschakelen. Over het algemeen ziet een kleine film er niet goed uit wanneer deze over het hele scherm wordt uitvergroot.

Als u de film instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het filmframe van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de film in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de film die u in de dia in volledig scherm wilt afspelen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties en schakel in de groep Filmopties het selectievakje Op volledig scherm afspelen in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

 • Klik in de normale weergave op het filmframe op de dia die u wilt bekijken.

 • Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties. Klik in de groep Afspelen op Voorbeeld.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Tips    

 • U kunt ook een voorbeeld van een film in de normale weergave bekijken door te dubbelklikken op de film.

 • Als de film of GIF-animatie deel uitmaakt van een aangepaste animatiereeks, kunt u een voorbeeld bekijken door in het Aangepaste animatie op Afspelentaakvenster te klikken.

 • Als uw presentatie uit meerdere dia's bestaat, kunt u de tijdelijke titelaanduiding gebruiken om te zien in welke dia het filmframe zich bevindt. Zo weet u op welke dia u moet klikken om de film af te spelen.

 • Als u een film hebt ingevoegd die als object in Microsoft Windows Media Player moet worden afgespeeld, kan het zijn dat u op de knoppen Stoppen, Afspelen en Pauze in Windows Media Player moet klikken.

Als u wilt dat de film die u in de presentatie hebt ingevoegd doorgaat terwijl u naar de volgende dia gaat, moet u opgeven wanneer de film moet stoppen. Anders stopt de film de eerstvolgende keer dat u met de muis klikt.

Opmerking: U moet ervoor zorgen dat het afspeeleffect op de volgende manier werkt. Als u de film al hebt ingevoegd en Wanneer erop wordt geklikt hebt geselecteerd toen u daarom werd gevraagd, kunt u in plaats daarvan Automatisch instellen om een afspeeleffect toe te voegen.

Overschakelen van Wanneer erop wordt geklikt naar Automatisch

 1. Klik in de normale weergave op de film.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties en ga naar de groep Filmopties. Selecteer in de lijst Film afspelen de optie Automatisch.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Films tijdens verschillende dia's afspelen

Opmerking: Door deze optie te selecteren wordt de film eenmaal gedurende de hele lengte van het filmbestand afgespeeld. De film wordt niet telkens herhaald.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties en ga naar de groep Filmopties. Selecteer in de lijst Film afspelen de optie Automatisch.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

 3. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 4. Klik in het taakvensterAangepaste animatie op de regel die het afspeeleffect van de film voorstelt (de regel met het driehoekje), klik op de pijl en klik vervolgens op Effectopties.

 5. Als u wilt dat het afspelen van de film pas wordt gestopt nadat er een bepaald aantal dia's is weergegeven, klikt u bij Afspelen stoppen op Na en stelt u het totale aantal dia's in tijdens welke het bestand moet worden afgespeeld.

  Tip: Als u deze waarde instelt op 999 (de maximumwaarde) en de film lang genoeg is, wordt deze gedurende de hele presentatie afgespeeld en hoeft u de waarde niet aan te passen als u dia's toevoegt aan uw presentatie of dia's uit uw presentatie verwijdert.

U kunt een film afspelen tijdens de duur van een presentatie of laten doorspelen totdat u de film stopt. Als de film korter is dan de presentatie, kunt u de film zo instellen dat deze opnieuw begint nadat deze is afgelopen, zodat er tijdens de duur van de presentatie altijd wel een filmfragment wordt afgespeeld.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties en schakel in de groep Filmopties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Tip: Als u een film laat doorlopen, blijft deze zich herhalen tot u erop klikt. U kunt ook films tijdens meerdere dia's afspelen.

Zie het artikel Probleemloos audio- en videobestanden afspelen in uw presentatie als uw film niet wordt afgespeeld.

Een Apple QuickTime-filmbestand (.mov) kan niet worden ingevoegd in een Microsoft Office PowerPoint 2007-presentatie. Als u een QuickTime-film tijdens uw presentatie wilt afspelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Maak een koppeling naar de QuickTime-film.   Zie de sectie Een koppeling naar een film maken hierboven. Klik tijdens de presentatie op het gekoppelde object of de gekoppelde tekst. QuickTime voor Windows wordt gestart en de film wordt automatisch afgespeeld.

 • Converteer het bestand naar een Microsoft Windows-videobestand (.avi) of een ander compatibel multimediabestand dat in PowerPoint 2007 kan worden ingevoegd.   Zie Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint voor informatie over het converteren van videobestanden en de bestandstypen die in PowerPoint worden ondersteund.

U kunt films en GIF-animaties aan dia's toevoegen vanuit bestanden die zich op uw computer bevinden, Microsoft Mediagalerie, het netwerk of het intranet. U kunt zelf opgeven aan welke specifieke dia de film of GIF-animatie moet worden toegevoegd. Er zijn verschillende manieren waarop het afspelen van de film of de GIF-animatie kan worden gestart: automatisch afspelen zodra de dia wordt weergegeven, afspelen door erop te klikken of afspelen door een tijdsinstelling in te stellen, zodat het afspelen na een bepaalde vertraging wordt gestart. Ook kunt u een film tijdens verschillende dia's afspelen of zorgen dat de film tijdens de presentatie wordt herhaald. Verder kunt u filmopties instellen, zoals het verbergen of het verkleinen/vergroten van het frame van de film.

Filmbestanden worden altijd automatisch aan uw presentatie gekoppeld. Ze worden niet in de presentatie ingesloten. Als u een gekoppeld filmbestand invoegt, wordt er door PowerPoint een koppeling gemaakt naar de huidige locatie van het filmbestand. Als u de locatie van het filmbestand later wijzigt, kan PowerPoint het filmbestand niet meer terugvinden. Daarom is het handig om filmbestanden naar de map van de presentatie te kopiëren voordat u deze invoegt. Dan wordt er in PowerPoint een koppeling gemaakt naar de betreffende filmbestanden, zodat deze altijd kunnen worden teruggevonden zolang deze zich in dezelfde map als de presentatie bevinden, ook al wordt de map verplaatst of gekopieerd naar een andere computer.

Een alternatief om ervoor te zorgen dat uw gekoppelde bestanden in dezelfde map blijven als uw presentatie is de functie Inpakken voor cd. Met deze functie kunt u alle bestanden tegelijk met de presentatie naar een andere locatie (cd of map) kopiëren en worden alle koppelingen van de betreffende filmbestanden automatisch bijgewerkt. Als u de presentatie op een andere computer wilt geven of als u de presentatie via e-mail naar iemand wilt verzenden en uw presentatie gekoppelde bestanden bevat, moet u zowel de gekoppelde bestanden als de presentatie kopiëren.

Wanneer u een film invoegt, wordt er een trigger om deze de onderbreken toegevoegd. Dit element wordt trigger genoemd omdat u in de dia ergens op moet klikken om de film af te spelen. Bij een presentatie klikt u op het frame van de film als u de film wilt onderbreken en klikt u er opnieuw op als u de film wilt hervatten.

De werking van afspeel- en onderbrekingseffecten bij films die automatisch worden gestart

Als u een film hebt ingevoegd en Automatisch hebt geselecteerd, worden er twee effecten toegevoegd aan het Aangepaste animatie taakvenster: onderbreken en afspelen. Zonder de mogelijkheid de film te onderbreken zou de film bij iedere muisklik telkens weer opnieuw beginnen, in plaats van te stoppen en bij de volgende muisklik door te gaan op het punt waar deze werd onderbroken.

Wanneer u een film invoegt, ziet het taakvenster Aangepaste animatie er ongeveer zo uit.

Filmeffecten in de lijst in het taakvenster

In deze afbeelding geeft de eerste regel (die een 0 bevat) het afspeeleffect aan. Dit is namelijk de automatische start. Het pictogram in de vorm van een klok staat voor de startinstelling Na vorige starten. Deze instelling zorgt ervoor dat de film automatisch wordt afgespeeld nadat de dia is weergegeven of nadat een ander effect is afgespeeld (indien aanwezig). Het pictogram in de vorm van een driehoekje (dat lijkt op de afspeelknop van een videorecorder of dvd-speler) staat voor het afspeeleffect.

De tweede regel is de trigger en daaronder (de balk met een 1) bevindt zich het pauze-effect. U ziet een muispictogram en een pictogram met dubbele streepjes (dat lijkt op het symbool van de pauzetoets van een videorecorder of dvd-speler). Dit effect wordt toegevoegd of de film nu automatisch wordt gestart of pas wanneer erop wordt geklikt. De positie van het pictogram met dubbele streepjes onder de trigger-balk geeft aan dat u op de film moet klikken (in plaats van op een willekeurige plaats van de dia) om de film van start te laten gaan.

De werking van het onderbrekingseffect bij films die worden gestart wanneer erop wordt geklikt

Wanneer u een film invoegt, ziet het taakvenster Aangepaste animatie er ongeveer zo uit.

Filmeffect in lijst van taakvenster

Anders dan wanneer u een film automatisch start, wordt alleen het onderbrekingseffect toegepast wanneer u de film start door erop te klikken, zoals de regel met het pictogram in de vorm van een muis en het pauzesymbool bestaande uit twee verticale balkjes aangeeft.

Voor PowerPoint 2016 voor Mac en nieuwere versies is het raadzaam dat u MP4-bestanden gebruikt die gecodeerd zijn met H.264-video (ook wel bekend als MPEG-4 AVC) en AAC-audio.

Zie Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint voor meer informatie.

Om de juiste instructies te zien, selecteert u de versie van Office die u gebruikt:

Een video invoegen die is opgeslagen op uw computer

 1. Selecteer in de normale weergave de dia waaraan u een video wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op de optie Video en vervolgens op Film uit bestand.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Film kiezen het bestand dat u wilt invoegen.

  • Als u de video wilt invoegen in de dia, hoeft u alleen maar op Invoegen te klikken.

  • Als u op de dia een koppeling naar de video wilt plaatsen, klikt u in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster op Opties, selecteert u het vak Koppeling naar bestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

Nadat u een video aan uw presentatie hebt toegevoegd, kunt u effecten toevoegen en kiezen of de video automatisch wordt afgespeeld wanneer erop wordt geklikt. Zie Een video opmaken in uw PowerPoint voor Mac-presentatie voor meer informatie.

Tip: Vanaf PowerPoint 2016 voor Mac kunt u video met meerdere audionummers afspelen. Closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden worden ook ondersteund.  Zie Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor meer informatie.

Een koppeling vanaf de computer naar een filmbestand invoegen in PowerPoint 2011 voor Mac

 1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

 2. Klik bovenin het navigatievenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's en klik vervolgens op een dia. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Dia’s benoemd als tabblad en Overzicht benoemd als tabblad met namen of de pictogrammen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Media en vervolgens op Film uit bestand.

  Tabblad Start, groep Invoegen

 4. Klik op het gewenste filmbestand en selecteer het selectievakje Koppeling naar bestand.

 5. Klik op Invoegen.

  • Als u de presentatie naar andere personen verzendt, zorg er dan voor dat u de film opneemt die aan de presentatie is gekoppeld, anders wordt de film niet afgespeeld.

  • Als u de film wilt afspelen zonder dat u er op de computer naar wilt zoeken, plaatst u het gekoppelde filmbestand in dezelfde map als de presentatie.

Een film insluiten in PowerPoint 2011 voor Mac

 1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

 2. Klik bovenin het navigatievenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's en klik op een dia. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Dia’s benoemd als tabblad en Overzicht benoemd als tabblad met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Een film invoegen vanuit een bestand

  Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Media en vervolgens op Film uit bestand.

  Tabblad Start, groep Invoegen

  Selecteer een filmbestand en klik op Invoegen.

  Voeg een film toe uit de map Movies, iMovie, iTunes of Photo Booth.

  Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Media en vervolgens op Movie Browser.

  Tabblad Start, groep Invoegen

  Klik in het snelmenu op iMovie, Movies, Photo Booth of iTunes en klik vervolgens op een film en sleep deze naar de dia.

  Photo Booth en iTunes worden weergegeven als er foto’s in uw Photo Booth- of iTunes-map staan.

Wilt u in plaats daarvan een online-video invoegen?

Ga naar een YouTube-video invoegen voor meer informatie.

Zie ook

Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×