Een verwijzing maken naar hetzelfde celbereik op meerdere werkbladen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een verwijzing naar dezelfde cel of bereik op meerdere werkbladen heet een 3D-verwijzing. Een 3D-verwijzing is een handige manier om te verwijzen naar verschillende werkbladen die hetzelfde patroon volgen en hetzelfde type gegevens bevatten, zoals wanneer u gegevens uit verschillende afdelingen worden weergegeven voor het projectbudget in uw organisatie samenvoegen.

U kunt een 3D-verwijzing maken om budgetgegevens bij elkaar op te tellen van drie afdelingen, Verkoop, HR en Marketing, die op een ander werkblad staan door gebruik te maken van de volgende 3D-verwijzing:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

U kunt nog een werkblad toevoegen en klikt u vervolgens verplaatsen naar het celbereik dat de formule verwijst. Bijvoorbeeld een verwijzing naar cel B3 in het werkblad faciliteiten wilt toevoegen, plaatst u het werkblad faciliteiten tussen de verkoop - en HR werkbladen door te slepen van het tabblad van de, zoals wordt weergegeven in de afbeelding:

Een ander werkblad in een samenvoeging invoegen

Omdat uw formule een 3D-verwijzing naar een reeks werkbladnamen, Verkoop: Marketing bevat! B3, alle werkbladen in het bereik maken deel uit van de nieuwe berekening.

De onderstaande voorbeelden wordt uitgelegd wat gebeurt er wanneer u invoegen, kopiëren, verwijderen of verplaatsen van werkbladen die van een 3D-verwijzing uitmaken deel. Elk van deze voorbeelden gebruikt u de formule = SOM (Sheet2:Sheet6! A2: a5) naar de cellen A2 tot en met A5 toe te voegen op de werkbladen 2 tot en met 6:

 • Invoegen of kopiëren    Als u invoegen of kopiëren van werkbladen tussen Blad2 en Blad6 (de eindpunten in dit voorbeeld), Excel bevat alle waarden in de cellen A2 tot en met A5 in het onderdeel werkbladen in de berekening opgenomen.

 • Verwijderen    Als u werkbladen tussen Blad2 en Blad6 verwijdert, worden de waarden in de berekening opgenomen.

 • Verplaatsen    Als u werkbladen tussen Blad2 en Blad6 naar een locatie buiten het werkbladbereik waarnaar wordt verwezen verplaatst, worden de waarden in de berekening opgenomen.

 • Een eindpunt verplaatsen    Als u Blad2 of Blad6 naar een andere locatie in dezelfde werkmap verplaatst, wordt de berekening opgenomen van de nieuwe werkbladen ertussen, tenzij u de volgorde van de eindpunten in de werkmap omkeren. Als u de eindpunten omkeert, verandert de 3D-verwijzing het werkblad eindpunt. U wellicht bijvoorbeeld een verwijzing naar Sheet2:Sheet6. Als u Blad2 zodat deze na Blad6 in de werkmap is verplaatst, wordt de formule wordt aangepast om te laten verwijzen naar Sheet3:Sheet6. Als u Blad6 vóór Blad2 verplaatst, wordt de formule wordt aangepast om te laten verwijzen naar Sheet2:Sheet5.

 • Een eindpunt verwijderen    Als u Blad2 of Blad6 verwijdert, worden de waarden in de werkmap in de berekening opgenomen.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik op de cel waarin u de functie gaat invoeren.

 2. Een gelijkteken (=), gevolgd door de naam van de functie type (Zie de onderstaande tabel), en klikt u vervolgens een openingshaakje.

 3. Klik op de tab van het eerste werkblad waarnaar u een verwijzing wilt opnemen.

 4. Houd de toets Shift ingedrukt en klik op het tabblad voor het laatste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 5. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

 6. Voltooi de formule en druk op Enter.

U kunt de volgende functies gebruiken in een 3D-verwijzing:

Functie

Beschrijving

GEMIDDELDE, functie

Berekent het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van de getallen.

GEMIDDELDEA, functie

Berekent het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van de getallen, inclusief tekst en logische operatoren.

AANTAL, functie

Cellen optellen die getallen bevatten

AANTALARG, functie

Telt cellen bij elkaar die niet leeg zijn

HARM.GEM, functie

Berekent het harmonische gemiddelde van een gegevensverzameling met positieve getallen: de reciproque van het rekenkundige gemiddelde van de reciproque waarden.

KURTOSIS, functie

Berekent de kurtosis van een gegevensverzameling.

GROOTSTE, functie

Berekent de op k-1 na grootste waarde in een gegevensbereik. Bijvoorbeeld het vier na grootste getal.

MAX, functie

Geeft als resultaat de grootste waarde in een verzameling waarden.

MAXA, functie

Geeft als resultaat de grootste waarde in een verzameling waarden, inclusief tekst en logische operatoren.

MEDIAAN, functie

Berekent de mediaan of het getal in het midden van de set van de gegeven getallen.

MIN, functie

Geeft als resultaat de kleinste waarde in een verzameling waarden.

MINA, functie

Geeft als resultaat de kleinste waarde in een verzameling waarden, inclusief tekst en logische operatoren.

PERCENTIEL, functie

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1 bevindt. Opgenomen voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel.

PERCENTIEL.EXC, functie

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt.

PERCENTIEL.INC, functie

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, inclusief bevindt.

PERCENT.rang, functie

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik. Opgenomen voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel.

PROCENTRANG.EXC, functie

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik.

PROCENTRANG.INC, functie

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, inclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik.

KWARTIEL, functie

Berekent het kwartiel van de gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1. Opgenomen voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel.

KWARTIEL.EXC, functie

Berekent het kwartiel van de gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusief.

KWARTIEL.INC, functie

Berekent het kwartiel van de gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, inclusief.

PRODUCT, functie

Vermenigvuldigt getallen.

RANG, functie

Geeft als resultaat de positie van een getal in de rangorde in een lijst met getallen: de grootte relatief ten opzichte van andere waarden in de lijst. Opgenomen voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel.

RANG.GELIJK, functie

Geeft als resultaat de positie van een getal in de rangorde in een lijst met getallen: de grootte relatief ten opzichte van andere waarden in de lijst.

RANG.GEMIDDELDE, functie

Geeft als resultaat de positie van een getal in de rangorde in een lijst met getallen: de grootte relatief ten opzichte van andere waarden in de lijst.

SCHEEFHEID, functie

Berekent de mate van asymmetrie van een verdeling.

KLEINSTE, functie

Bepaalt de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensbereik.

STDEV.S, functie

Maakt een berekening van de standaarddeviatie op basis van een steekproef.

STDEV.P, functie

Berekent de standaarddeviatie van een volledige populatie

STDEVA, functie

Maakt een berekening van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief tekst en logische operatoren.

STDEVPA, functie

Maakt een berekening van de standaarddeviatie van een volledige populatie, inclusief tekst en logische operatoren.

GETRIMD.GEM, functie

Berekent het gemiddelde van een bepaalde groep waarden in een gegevensverzameling.

SOM, functie

Telt getallen op.

VAR.S, functie

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.

VAR.P, functie

Berekent de variante van een volledige populatie

VARA, functie

Maakt een schatting van de variante op basis van een steekproef, inclusief tekst en logische operatoren.

VARPA, functie

Berekent de variantie van een volledige populatie; inclusief tekst en logische operatoren

Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik op het tabblad formules en klikt u op Naam bepalen (in de groep Gedefinieerde namen ).

 2. Voer in het pop-upvenster van het Nieuwe naam , de naam voor uw verwijzing. Namen mag maximaal 255 tekens lang zijn.

 3. Klik in de lijst verwijst naar het gelijkteken (=) en de verwijzing kiezen en druk op Backspace te drukken.

 4. Klik op het tabblad van het eerste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 5. Houd Shift ingedrukt en klik op het tabblad van het blad van de verwijzing.

 6. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het verplaatsen van een werkblad in een werkmap, een werkblad verplaatsen of kopiëren. Zie namen definiëren en gebruiken in formulesvoor meer meer informatie over het maken en gebruiken van gedefinieerde namen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×