Een vertaalbeheerbibliotheek maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De vertaalbeheerbibliotheek is een documentbibliotheeksjabloon die beschikbaar is voor Microsoft Office SharePoint Server 2007-sites en die organisaties helpt om vertaalde documenten te maken, op te slaan en te beheren.

In dit artikel

Overzicht

Een vertaalbeheerbibliotheek maken

Een document uploaden naar een vertaalbeheerbibliotheek

Overzicht

De vertaalbeheerbibliotheek helpt organisaties maken, opslaan en beheren van vertaalde documenten door zowel weergaven en specifieke functies die de handmatige documentvertalingen vergemakkelijken te geven. De vertaalbeheerbibliotheek is ontworpen specifiek voor het opslaan van documenten en de vertalingen. De bibliotheek houdt de relaties tussen een brondocument (de originele versie van een document) en de vertalingen en groepeert al deze documenten, zodat ze gemakkelijk te vinden. Bovendien kan de bibliotheek worden geconfigureerd met een speciale vertaalbeheerworkflow die is ontwikkeld voor de handmatige documentvertalingen beheren. Zie voor meer informatie over het werken met de werkstroom Vertaalbeheer gebruiken een werkstroom Vertaalbeheer.

De bibliotheek biedt ook diverse aanvullende functies die organisaties helpen documentvertalingen op te slaan en te beheren:

 • Een vereist taalveld voor alle documenten die worden opgeslagen in of geüpload naar de bibliotheek zorgt ervoor dat alle documenten door de taal worden geïdentificeerd.

 • Kolommen in de standaardbibliotheekweergave tonen informatie over de taal, vertaalstatus, versie van het brondocument en status van de vertaalworkflow.

 • Gebruikers kunnen relaties creëren tussen een vertaald document en het brondocument door aan te geven of een document een vertaling is van een bestaand document in de bibliotheek wanneer ze een document uploaden naar de bibliotheek.

Naar boven

Een vertaalbeheerbibliotheek maken

Het is mogelijk om een vertaalbeheerbibliotheek te maken en er tegelijkertijd een vertaalbeheerworkflow aan toe te voegen. U hebt de machtiging Lijsten beheren nodig om een vertaalbeheerbibliotheek voor een site te kunnen maken.

Een vertaalbeheerbibliotheek maken

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op Maken.

 2. Klik onder Bibliotheken op Vertaalbeheerbibliotheek.

  1. Typ in het vak Naam een naam voor de bibliotheek. De bibliotheeknaam is vereist.

   De naam die boven aan de bibliotheekpagina wordt weergegeven, gaat deel uitmaken van het adres van de bibliotheekpagina en wordt weergegeven in de navigatiehulpmiddelen waarmee gebruikers de bibliotheek kunnen opzoeken en openen.

  1. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het doel van de bibliotheek. De beschrijving is optioneel.

   De beschrijving wordt boven aan de bibliotheekpagina onder de naam van de bibliotheek weergegeven. Als u van plan bent de bibliotheek open te stellen voor inhoud die per e-mail wordt verzonden, kunt u het e-mailadres van de bibliotheek aan de beschrijving toevoegen, zodat anderen de bibliotheek gemakkelijk kunnen vinden.

 3. Als u een koppeling naar deze bibliotheek wilt toevoegen aan de werkbalk Snel starten, moet Ja zijn geselecteerd in de sectie Navigatie.

 4. Als u telkens een versie wilt maken als een bestand in de bibliotheek wordt ingecheckt, klikt u bij Versiegeschiedenis van document op Ja.

  U kunt later kiezen of u zowel primaire als secundaire versies wilt opslaan en hoeveel exemplaren u van elk van deze versies wilt bijhouden.

 5. Ga in de sectie Documentsjabloon naar de lijst en klik op het type standaardbestand dat u als sjabloon wilt gebruiken voor bestanden die in de bibliotheek worden gemaakt.

 6. Klik in de sectie Vertaalbeheerworkflow op Ja om een vertaalbeheerworkflow aan de bibliotheek toe te voegen.

 7. Klik op Volgende om de vertaalbeheerworkflow te configureren.

De vertaalbeheerworkflow configureren

 1. Ga op de pagina Workflow toevoegen naar de sectie Naam en typ een unieke naam voor deze workflow als u de standaardwaarde Vertaalbeheer wilt wijzigen.

 2. Selecteer in de sectie Takenlijst de takenlijst die u in combinatie met deze workflow wilt gebruiken.

  Notities: 

  • U kunt de standaardtakenlijst gebruiken, maar ook zelf een nieuwe lijst maken. Als u de standaardtakenlijst gebruikt, kunnen deelnemers aan de workflow hun workflowtaken in de weergave Mijn taken in de takenlijst eenvoudig zoeken en bekijken.

  • Maak een nieuwe takenlijst als bij de taken voor deze workflow gevoelige of vertrouwelijke gegevens betrokken zijn die u buiten de algemene takenlijst wilt houden.

  • Maak een nieuwe takenlijst als binnen uw organisatie een groot aantal workflows wordt gebruikt of als de workflows een groot aantal taken omvatten. In dergelijke gevallen wilt u mogelijk voor elke workflow een afzonderlijke takenlijst maken.

 3. Selecteer in de sectie Geschiedenislijst de geschiedenislijst die u in combinatie met deze workflow wilt gebruiken. De geschiedenislijst bevat alle gebeurtenissen die tijdens de diverse workflowinstanties hebben plaatsgevonden.

  Opmerking: U kunt de standaardgeschiedenislijst gebruiken, maar ook zelf een nieuwe lijst maken. Als binnen uw organisatie een groot aantal workflows wordt gebruikt, wilt u mogelijk voor elke workflow een afzonderlijke geschiedenislijst maken.

 4. Geef in de sectie Startopties op hoe, wanneer en door wie een workflow kan worden gestart.

  Notities: 

  • Het is mogelijk dat bepaalde opties niet beschikbaar zijn als deze niet worden ondersteund door de workflowsjabloon die u hebt geselecteerd.

  • De optie Start deze workflow om een primaire versie van een item goed te keuren voor publicatie is uitsluitend beschikbaar als ondersteuning voor primaire en secundaire versies voor de bibliotheek is ingeschakeld en als de geselecteerde workflowsjabloon voor de goedkeuring van inhoud kan worden gebruikt.

 5. Klik op Volgende.

 6. Ga in de sectie Lijst met talen en vertalers op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt dat vertaaltaken door de workflow op basis van een bestaande lijst met vertalers worden toegewezen, klikt u op Gebruik een bestaande lijst met talen en vertalers van de site en selecteert u de lijst die u wilt gebruiken.

   Opmerking: Deze optie is uitsluitend beschikbaar als er al een lijst met vertalers voor uw site bestaat.

  • Als u een nieuwe lijst met talen en vertalers wilt maken die u in combinatie met instanties van de workflow gebruikt, klikt u op Een nieuwe lijst met talen en vertalers voor deze workflow maken. Typ een unieke naam voor de lijst in het vak Lijstnaam en schakel het selectievakje De nieuwe lijst met vertalers in een apart venster openen in als u namen aan de nieuwe lijst met vertalers wilt gaan toevoegen zodra u de aanpassing van de workflow hebt voltooid.

 7. Geef in de sectie Einddatum het bereik met dagen op waarin workflowtaken moeten zijn voltooid voor workflows die automatisch worden gestart.

  Opmerking: De optie waarmee u een einddatum instelt, is uitsluitend beschikbaar als de workflow automatisch wordt gestart zodra er documenten in de bibliotheek worden gemaakt of gewijzigd.

 8. Schakel in de sectie De workflow voltooien het selectievakje Als het brondocument is gewijzigd in als u wilt dat de workflow wordt voltooid zodra alle taken zijn voltooid of zodra het brondocument voor de vertaling wordt gewijzigd.

  Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt de workflow voltooid zodra alle vertaaltaken zijn voltooid.

 9. Klik op OK.

 10. Als u voor deze workflow een nieuwe lijst met vertalers wilt maken en deze lijst in een nieuw venster wilt openen, wordt er een afzonderlijk venster geopend en kunt u namen aan de lijst toevoegen.

Naar boven

Een document uploaden naar een vertaalbeheerbibliotheek

Wanneer u een document uploadt naar een vertaalbeheerbibliotheek, moet u informatie opgeven over de taal en vertaalstatus van dat document. Documenten die u uploadt naar een vertaalbeheerbibliotheek blijven uitgecheckt totdat u de vereiste eigenschappen voor het document hebt opgegeven.

 1. Open de vertaalbeheerbibliotheek waarnaar u een document wilt uploaden.

 2. Klik in het menu Uploaden op Document uploaden.

 3. Klik in de sectie Document uploaden op Bladeren om het gewenste document te zoeken en klik op Openen.

 4. Klik op OK.

 5. Typ de naam en titel voor het document in de vakken Naam en Titel in het eigenschappenvenster voor het document.

 6. Als het document dat u uploadt, een voltooide vertaling van een brondocument in de bibliotheek is, typt u het versienummer van het brondocument in het vak Versie van brondocument. Deze informatie wordt automatisch ingesteld als u een workflow gebruikt om vertalingen te beheren.

  Als het document bijvoorbeeld een vertaling is van de eerste versie van het brondocument, typt u 1.0. Als het document dat u uploadt, geen vertaling is, laat u dit vak leeg.

 7. In de sectie Vertaalstatus selecteert u de waarde die van toepassing is op het document. Als het document dat u uploadt een brondocument is waarop vertalingen worden gebaseerd, laat u dit vak leeg. Deze informatie wordt automatisch ingesteld als u een workflow gebruikt om vertalingen te beheren.

 8. In de sectie Taal selecteert u de taaleigenschap die van toepassing is op het document of klikt u op Geef een eigen waarde op en typt u de gewenste taal.

 9. Als het document dat u uploadt een vertaling is van een ander document dat al in de bibliotheek aanwezig is, klikt u op Ja en selecteert u het brondocument voor het document.

  Als het document dat u uploadt geen vertaling van een ander document in de bibliotheek is, klikt u op Nee.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de bibliotheek al meer dan één document bevat.

 10. Klik op Inchecken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×