Een verbinding maken tussen het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) en een ander webonderdeel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het webonderdeel Queryreeksfilter (URL)-Filter gebruiken om een koppeling waarin u kunt een pagina met webonderdelen op te klikken en die automatisch worden andere webonderdelen op die pagina gefilterd. Bijvoorbeeld, kunt u een pagina met webonderdelen waarin u kunt een andere set klanten (standaard, voorkeur Elite en alle), telkens wanneer een gebruiker op een andere koppeling (weergave standaard klantenweergave voorkeur klant, weergave elite klikt klanten en alle klanten weer te geven ) *.

* Koppelingen zijn niet actief en zijn alleen ter steekproef.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) en een ander webonderdeel

Meer informatie over het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter

Het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter is een contextfilter die niet zichtbaar is voor een gebruiker op de pagina met webonderdelen en vindt niet invoer van de gebruiker. U kunt in verbonden webonderdelen op een pagina met webonderdelen het webonderdeel Queryreeksfilter (URL)-Filter om gegevens te filteren met behulp van een of meer naam/waardeparen in een URL-queryreeks. Het URL-queryreeks is vaak gedefinieerd en op een koppeling op een andere webpagina (Hoewel de koppeling op dezelfde pagina zijn kan). Het paar naam/waarde fungeert als een filternaam en een waarde aan de andere webonderdelen op de pagina met webonderdelen en voorrang op alle namen met standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de eigenschappen van webonderdelen of doorgegeven met behulp van andere verbindingen op de pagina met webonderdelen.

Het URL-queryreeks

Wanneer u het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter met een ander webonderdeel verbonden, moet u een koppeling die gebruikmaakt van een tekenreeks queryparameter definiëren. Bijvoorbeeld:

1 2 3 4 5 ----------------URL------------------?<Name>=<Val> http://Fabercom/SalesData/Elites.aspx?Status=Elite

1

URL

URL is een koppeling naar de pagina met webonderdelen met het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter en een of meer verbonden webonderdelen.

2

?

Het vraagteken (?) begint het URL-queryreeks.

3

< naam >

De naam van de in dit voorbeeld is de Status.

4

=

Het teken is-gelijkteken (=) begrenst de naam van de waarde.

5

< Val >

De waarde, in dit voorbeeld is Elite.

Als u twee of meer naam/waardeparen doorgeeft, scheiden met een en-teken (&). Bijvoorbeeld:

1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Status=Elite&Status=Preferred

1

< naam > = < Val >

De combinatie van de voornaam/waarde is Status = Elite.

2

&

Het ampersand-teken (&) begrenst elke combinatie van naam/waarde.

3

< naam > = < Val >

Het tweede paar van de naam/waarde is Status = voorkeur.

Koppelingen maken

U vindt de koppeling waar u ook bent een koppeling wordt ondersteund, met inbegrip van: een pagina met webonderdelen het webonderdeel Inhoudseditor, het webonderdeel Mijn koppelingen, de lijst met koppelingen en zelfs de titel-URL van Web algemene eigenschap. Overweeg het gebruik van het webonderdeel Overzichtskoppeling is waardoor u deze gemakkelijk wilt aanpassen van de koppelingen, het toevoegen van verschillende stijlen, teamagenda's en volgorde, knopinfo weergeven en zelfs de pagina met webonderdelen in een nieuw venster openen. Het is vaak nuttig vindt Daarnaast bieden een extra koppeling zonder het paar naam/waarde naar alle gegevens weergeven op de pagina met webonderdelen.

Aanbevolen procedures voor het ontwerpen en beheren van pagina's met webonderdelen

Hier volgen enkele aanbevolen procedures volgen tijdens het ontwerpen en voor het behoud van pagina's met webonderdelen:

 • Ga zorgvuldig te werk bij het kiezen van een sjabloon voor een pagina met webonderdelen    U kunt webonderdelen verplaatsen op een pagina met webonderdelen om ze in de gewenste volgorde te zetten. Bovendien kunt u onderdelen toevoegen aan de webonderdeelzone van uw keuze. Voordat u een pagina met webonderdelen gaat maken, is het echter belangrijk dat u een overwogen keuze maakt voor de sjabloon die u wilt gebruiken, zodat u zeker weet dat u het filter en de webonderdelen Lijstweergave op de gewenste manier kunt weergeven. Als u een webbrowser gebruikt, kunt u de geselecteerde sjabloon niet meer wijzigen nadat u de pagina met webonderdelen hebt gemaakt. Als u speciaal programma voor webdesign gebruikt, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u de structuur van de pagina met webonderdelen verder aanpassen.

 • Verbindingen met uitgeschakelde webonderdelen verwijderen    In de bewerkingsmodus voor pagina's kunt u zien welke filterwebonderdelen op dit moment zijn verbonden en hoe ze zijn verbonden. Deze informatie staat in een bericht dat onder het filterwebonderdeel wordt weergegeven.

  In sommige gevallen moet u de verbinding verwijderen als u een wijziging wilt aanbrengen in een uitgeschakelde eigenschap van het filterwebonderdeel. Als dit het geval is, ziet u een bericht met de volgende strekking in het taakvenster:

  'U moet de verbinding tussen de webonderdelen verwijderen om uitgeschakelde eigenschappen te kunnen wijzigen.'

 • Niet-gebruikte webonderdelen verwijderen van de pagina met webonderdelen    Als u een webonderdeel per ongeluk sluit, in plaats van verwijdert, blijft het webonderdeel als een verborgen webonderdeel aanwezig op de pagina. Als u verborgen webonderdelen zoekt, gaat u naar de pagina met webonderdelen in de documentbibliotheek waarin de pagina is opgeslagen, wijst u de bestandsnaam van het webonderdeel aan en klikt u op de pijl die wordt weergegeven. Klik op Eigenschappen bewerken en klik ten slotte op de koppeling Pagina met webonderdelen openen in onderhoudsweergave. Zie Webonderdelen aanpassen voor meer informatie over het onderhouden van webonderdelen.

Naar boven

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) en een ander webonderdeel

Opmerking: In de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u een pagina met webonderdelen maakt op een teamsite. De opdrachten en instructies kunnen verschillen voor andere sites.

De pagina met webonderdelen voorbereiden:    

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, klikt u in het menu Siteacties Knopafbeelding op Maken en klikt u vervolgens op Pag. met webonderd..

   Zie Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen voor meer informatie.

  • Naar een bestaande pagina met webonderdelen bewerken, klik op Site-acties Knopafbeelding en klik vervolgens op Pagina bewerken.

   De pagina met webonderdelen wordt weergegeven in de bewerkingsmodus.

 2. Klik in de webonderdeelzone waar u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

  Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen wordt weergegeven.

 3. Het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter en een ander webonderdeel toevoegen aan de pagina met webonderdelen.

  Zie Een webonderdeel toevoegen aan een pagina voor meer informatie over het toevoegen van een webonderdeel aan een pagina.

  Het webonderdeel Inhoudsquery tekenreeks (URL) Filter aanpassen:   

 4. In het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) voor filteren, klikt u op de koppeling Open het taakvenster .

  Het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter bewerkingsmodus invoert en het werkvenster webonderdeel wordt weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk om de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel te bewerken:

  1. Typ in het vak Filternaam een naam voor het webonderdeel.

  2. Voer een naam in het tekstvak Parameternaam van querytekenreeks . Deze naam moet exact overeenkomen met de naam die u in de URL-queryreeks in stap 11 definieert.

  3. (Optioneel) als u wilt een beginwaarde invoeren in het tekstvak van het webonderdeel Queryreeksfilter (URL), een standaardwaarde opgeven in het vak Standaardwaarde . De waarde meestal komt overeen met een van de waarden in de kolom die is opgegeven in stap 9. Deze waarde wordt vervolgens gebruikt om weer te geven van de eerste lijst met waarden in het webonderdeel Lijstweergave wanneer de pagina met webonderdelen voor het eerst wordt weergegeven.

  4. (Optioneel) u onder de sectie Geavanceerde filteropties Voer een of meer van de volgende opties:

   • Als u wilt dat gebruikers om te filteren op null-waarde, selecteer lege als er geen waarden verzenden. U wilt bijvoorbeeld weergegeven als de profielwaarde van een voor een gebruiker die niet in de kolom is ingevoerd.

   • Als u wilt bepalen wat er gebeurt in situaties met meer dan één waarde, voert u een van de volgende handelingen uit onder Wanneer meerdere waarden worden verwerkt:

    • Als wilt doorgeven slechts één parameterwaarde met behulp van de verbinding tussen webonderdelen, selecteert u alleen de eerste waarde verzenden.

    • Als u wilt doorgeven twee of meer parameterwaarden met behulp van de verbinding tussen webonderdelen, selecteert u alle waarden verzenden.

    • Als u twee of meer waarden met een scheidingsteken wilt doorgeven, selecteert u Combineren in één waarde en scheiden door. Typ vervolgens een of meer tekens in het tekstvak als het scheidingsteken.

     De waarden moeten al elkaar worden gescheiden door een hekje (bijvoorbeeld: voorkeur, Elite Status), maar u kunt een ander teken gebruiken.

  5. U kunt de wijzigingen opslaan door onderaan het taakvenster van het webonderdeel op OK te klikken.

   Het andere webonderdeel aanpassen:   

 6. Klik op de webonderdelen menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel dat u wilt filteren en wijs vervolgens Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 7. Pas het andere webonderdeel op de gewenste manier. Vindt u koppelingen naar meer informatie over het aanpassen van webonderdelen in de sectie Zie ook .

  Beide webonderdelen verbinden en de resultaten controleren:    

 8. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter, wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden inen klik vervolgens op de naam van het andere webonderdeel waarnaar u wilt koppelen.

 9. Klik op configureren, selecteer het veld dat u wilt filteren in het andere webonderdeel in de keuzelijst en klik vervolgens op Voltooien.

 10. Als u de bewerkingsmodus wilt afsluiten en de pagina wilt bekijken, klikt u bovenaan de pagina met webonderdelen, onder het menu Siteacties Knopafbeelding , op Bewerkingsmodus afsluiten.

 11. Maak een koppeling naar de pagina met webonderdelen op een webpagina, en de tekenreeks queryparameter toevoegen. Bijvoorbeeld:

  1. Als u slechts één parameter doorgeeft, maakt u de volgende koppeling:

http://Fabercom/Sales/DeptData/Elites.aspx?status=Elite

 1. Als u twee parameters doorgeeft, maakt u de volgende koppeling:

http://Fabercom/Sales/DeptData/Elites.aspx?status=Elite&status=Preferred

Opmerking: Gebruik geen aanhalingstekens (") met een combinatie van de waarde van naam /; ze worden geïnterpreteerd als letterlijke tekens.

 1. Weergeven als u wilt wijzigen dynamisch de resultaten van de werkmap in de andere verbonden webonderdelen, de pagina met webonderdelen door te klikken op de koppeling die u in stap 11 hebt gedefinieerd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×