Office
Aanmelden

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) en een ander webonderdeel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het webonderdeel Queryreeksfilter (URL)-Filter gebruiken om een koppeling waarin u kunt een pagina met webonderdelen op te klikken en die automatisch worden andere webonderdelen op die pagina gefilterd. Bijvoorbeeld, kunt u een pagina met webonderdelen waarin u kunt een andere set klanten (standaard, voorkeur Elite en alle), telkens wanneer een gebruiker op een andere koppeling (weergave standaard klantenweergave voorkeur klant, weergave elite klikt klanten en alle klanten weer te geven ) *.

* Koppelingen zijn niet actief en zijn alleen ter steekproef.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter

Een webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter verbinden met een ander webonderdeel

Meer informatie over het webonderdeel Queryreeksfilter (URL)

Het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) is een contextfilter dat niet zichtbaar is voor de gebruiker op een pagina met webonderdelen. In dit webonderdeel kunnen door de gebruiker geen gegevens worden ingevoerd. U kunt het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) gebruiken om gegevens in verbonden webonderdelen op een pagina met webonderdelen te filteren door een of meer naam/waarde-paren in een URL-queryreeks te gebruiken. De URL-queryreeks wordt vaak in een koppeling op een andere webpagina gedefinieerd en geplaatst (hoewel de koppeling ook op dezelfde pagina kan worden geplaatst). Het naam/waarde-paar fungeert als een filternaam en filterwaarde voor de andere webonderdelen op de pagina met webonderdelen en heeft voorrang boven eventuele namen met standaardwaarden die in de eigenschappen van webonderdelen zijn gedefinieerd of zijn doorgegeven door andere verbindingen op de pagina met webonderdelen te gebruiken.

De URL-queryreeks

Nadat u een verbinding hebt gemaakt tussen het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) en een ander webonderdeel, moet u een koppeling definiëren waarin een queryreeksparameter wordt gebruikt. Bijvoorbeeld:

1 2 3 4 5 ----------------URL------------------?<Name>=<Val> http://Fabercom/SalesData/Elites.aspx?Status=Elite

1

URL

Een URL is een koppeling naar de pagina met de webonderdelen die het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) bevat en een of meer verbonden webonderdelen.

2

?

De URL-queryreeks begint met een vraagteken (?).

3

<Naam>

De naam in dit voorbeeld is Status.

4

=

De naam wordt door een gelijkteken (=) van de waarde gescheiden.

5

<Wrd>

De waarde in dit voorbeeld is Elite.

Als u twee of meer naam/waarde-paren doorgeeft, moet u ze scheiden door een &-teken. Bijvoorbeeld:

1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Status=Elite&Status=Preferred

1

<Naam>=<Wrd>

Het eerste naam/waarde-paar is Status=Elite.

2

&

Elk naam/waarde-paar wordt gescheiden door een &-teken.

3

<Naam>=<Wrd>

Het tweede naam/waarde-paar is Status=Voorkeur.

Koppelingen maken

U kunt de koppeling overal plaatsen waar koppelingen worden ondersteund, inclusief een webpagina, het webonderdeel Inhoudseditor, het webonderdeel Mijn koppelingen, de lijst Koppelingen en zelfs de algemene eigenschap van het webonderdeel Titel-URL. U kunt ook het webonderdeel Overzichtskoppeling gebruiken om de koppelingen makkelijker te kunnen aanpassen, verschillende stijlen toe te voegen, te groeperen en te ordenen, knopinfo weer te geven en zelfs de pagina met webonderdelen in een nieuw venster te openen. Het is vaak handig om ook een extra koppeling te bieden zonder het naam/waarde-paar om alle gegevens op de pagina met webonderdelen weer te geven.

Aanbevolen procedures voor het ontwerpen en onderhouden van pagina's met webonderdelen

Hier volgen een paar aanbevolen procedures voor het ontwerpen en onderhouden van pagina's met webonderdelen:

 • De sjabloon voor de pagina met webonderdelen kiezen    U kunt met webonderdelen op een pagina met webonderdelen schuiven en ze in elke gewenste volgorde en webonderdeelzone plaatsen. Voordat u een pagina met webonderdelen maakt, moet u beslissen welke sjabloon u wilt gebruiken zodat u de webonderdelen Filter en Lijstweergave op de gewenste manier kunt indelen. Als u een webbrowser gebruikt, kunt u geen andere sjabloon meer selecteren nadat u de pagina met webonderdelen hebt gemaakt. Als u over een programma voor het ontwerpen van webpagina's beschikt, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u de structuur van de pagina met webonderdelen verder wijzigen.

 • Verbindingen naar uitgeschakelde eigenschappen van webonderdelen verwijderen    In de bewerkingsmodus wordt in een bericht onder het filterwebonderdeel weergegeven welke filterwebonderdelen momenteel met elkaar zijn verbonden en hoe ze zijn verbonden.

  In sommige gevallen moet u eerst de verbinding verwijderen om een uitgeschakelde eigenschap van een filterwebonderdeel te kunnen wijzigen. Als dit het geval is, wordt in het taakvenster het volgende bericht weergegeven om u hieraan te herinneren:

  'U moet de verbinding tussen de webonderdelen verwijderen om uitgeschakelde eigenschappen te kunnen wijzigen.'

 • Niet-gebruikte webonderdelen verwijderen van de pagina met webonderdelen    Als u een webonderdeel per ongeluk sluit, in plaats van verwijdert, blijft het webonderdeel als een verborgen webonderdeel aanwezig op de pagina. Als u verborgen webonderdelen zoekt, gaat u naar de pagina met webonderdelen in de documentbibliotheek waarin de pagina is opgeslagen, wijst u de bestandsnaam van het webonderdeel aan en klikt u op de pijl die wordt weergegeven. Klik op Eigenschappen bewerken en klik ten slotte op de koppeling Pagina met webonderdelen openen in onderhoudsweergave. Zie Webonderdelen aanpassen voor meer informatie over het onderhouden van webonderdelen.

Naar boven

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) en een ander webonderdeel

Opmerking: In de volgende procedure wordt aangenomen dat u een pagina met webonderdelen maakt op een teamsite. De opdrachten en instructies kunnen per site variëren.

De pagina met webonderdelen voorbereiden:    

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, klikt u in het menu Siteacties Knopafbeelding op Maken en klikt u vervolgens op Pag. met webonderd..

   Zie Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen voor meer informatie.

  • Naar een bestaande pagina met webonderdelen bewerken, klik op Site-acties Knopafbeelding en klik vervolgens op Pagina bewerken.

   De pagina met webonderdelen wordt weergegeven in de bewerkingsmodus.

 2. Klik in de webonderdeelzone waaraan u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

  Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen verschijnt.

 3. Voeg het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) en een ander webonderdeel aan de pagina met webonderdelen toe.

  Zie Een webonderdeel toevoegen aan een pagina voor meer informatie over het toevoegen van een webonderdeel aan een pagina.

  Het webonderdeel Inhoudsquery tekenreeks (URL) Filter aanpassen:   

 4. Klik in het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) op de koppeling Open het taakvenster.

  Voor het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) wordt de bewerkingsmodus geactiveerd en het taakvenster Webonderdeel wordt weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk om de standaardeigenschappen van het webonderdeel te bewerken:

  1. Voer in het vak Filternaam een naam in waaraan u het webonderdeel kunt herkennen.

  2. Voer een naam in het tekstvak Naam queryreeksparameter in. Deze naam moet exact overeenkomen met de naam die u in de URL-queryreeks in stap 11 opgeeft.

  3. U kunt ook een standaardwaarde in het vak Standaardwaarde invoeren om een beginwaarde in het tekstvak Webonderdeel Queryreeks (URL) op te geven. De waarde komt overeen met een van de waarden in de kolom die in stap 9 is opgegeven. Deze standaardwaarde wordt nu gebruikt om de beginlijst met waarden weer te geven in het webonderdeel Lijstweergave wanneer de pagina met webonderdelen voor het eerst wordt weergegeven.

  4. Voer eventueel onder de sectie Geavanceerde filteropties een of meer van de volgende handelingen uit:

   • Selecteer Leeg verzenden als er geen waarden zijn als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om op een lege waarde te filteren. U wilt bijvoorbeeld een profielwaarde voor een gebruiker weergeven die niet in de kolom is opgegeven.

   • Voer onder Wanneer meerdere waarden worden verwerkt een van de volgende handelingen uit als u wilt aangeven hoe meerdere waarden moeten worden verwerkt:

    • Selecteer Alleen de eerste waarde verzenden als u slechts één parameterwaarde wilt doorgeven via de verbinding tussen de webonderdelen.

    • Selecteer Alle waarden verzenden als u twee of meer parameterwaarden wilt doorgeven via de verbinding tussen de webonderdelen.

    • Selecteer Combineren in één waarde en scheiden door als u twee of meer gescheiden waarden wilt doorgeven via de verbinding tussen de webonderdelen en geef vervolgens een of meer tekens in het tekstvak op.

     De waarden moeten al van elkaar zijn gescheiden door een teken (bijvoorbeeld: Voorkeur, Elite, Status), maar u kunt ook een ander teken gebruiken.

  5. Klik onderaan in het taakvenster van het webonderdeel op OK.

   Het andere webonderdeel aanpassen:   

 6. Klik op de webonderdelen menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel dat u wilt filteren en wijs vervolgens Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 7. Pas het andere webonderdeel naar wens aan. Koppelingen naar meer informatie over het aanpassen van webonderdelen vindt u in de sectie Zie ook.

  Beide webonderdelen verbinden en de resultaten controleren:    

 8. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel Queryreeksfilter (URL) Filter, wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden inen klik vervolgens op de naam van het andere webonderdeel waarnaar u wilt koppelen.

 9. Klik op Configureren, selecteer in de keuzelijst het veld dat u wilt filteren in het andere webonderdeel en klik op Voltooien.

 10. Als u de bewerkingsmodus wilt afsluiten en de pagina wilt bekijken, klikt u bovenaan de pagina met webonderdelen, onder het menu Siteacties Knopafbeelding , op Bewerkingsmodus afsluiten.

 11. Maak op een webpagina een koppeling naar de pagina met webonderdelen en voeg de queryreeksparameter toe. Bijvoorbeeld:

  1. Als u slechts één parameter doorgeeft, maakt u de volgende koppeling:

http://Fabercom/Sales/AfdData/Elites.aspx?Status=Elite

 1. Als u twee parameters doorgeeft, maakt u de volgende koppeling:

http://Fabercom/Sales/AfdData/Elites.aspx?Status=Elite&Status=Voorkeur

Opmerking: Gebruik geen aanhalingstekens (") met het naam/waarde-paar; deze tekens worden geïnterpreteerd als letterlijke tekens.

 1. Geef de pagina met webonderdelen weer door op de koppeling te klikken die u in stap 11 hebt gedefinieerd, als u de werkmapresultaten in de andere verbonden webonderdelen op een dynamische manier wilt wijzigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×