Een verbinding maken tussen het webonderdeel Filteren en het webonderdeel Gegevensweergave

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een filterwebonderdeel gebruiken om waarden aan het webonderdeel Gegevensweergave door te geven en vervolgens de weergave van de gegevens in de lijst te wijzigen op basis van de waarde. U kunt bijvoorbeeld een selectie maken uit een lijst met productorders in het webonderdeel Filter voor keuze en vervolgens tegelijkertijd de producten weergeven die overeenkomen met die order in het webonderdeel Gegevensweergave.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over de Filterwebonderdelen verbinden met het webonderdeel voor gegevensweergave

Een webonderdeel tekstfilter verbinden met een webonderdeel voor gegevensweergave

Een datum filterwebonderdeel verbinden met een webonderdeel voor gegevensweergave

Een webonderdeel Filter voor keuze verbinden met een webonderdeel voor gegevensweergave

Een webonderdeel voor huidige gebruiker Filter verbinden met een webonderdeel voor gegevensweergave

Een SharePoint-lijst filterwebonderdeel verbinden met een webonderdeel voor gegevensweergave

Meer informatie over het maken van een verbinding tussen het webonderdeel Filter en het webonderdeel Gegevensweergave

In deze sectie wordt uitgelegd op welke manieren u het webonderdeel Gegevensweergave kunt filteren en worden de aanbevolen procedures beschreven bij het ontwerpen en bewerken van een pagina met webonderdelen die verbindingen tussen filterwebonderdelen en het webonderdeel Gegevensweergave bevat.

Hoe filterwebonderdelen werken

Over het algemeen werkt het maken van een verbinding tussen een filterwebonderdeel en het webonderdeel Gegevensweergave als volgt:

Overzicht van het verbinden van een filterwebonderdeel

1. Maak een verbinding tussen een filterwebonderdeel en het webonderdeel Gegevensweergave om een subset gegevens weer te geven.

2.  Het webonderdeel Filter levert een waarde.

3. De filterwaarde wordt doorgegeven aan een kolom in het webonderdeel Gegevensweergave door gebruik te maken van een verbinding tussen de webonderdelen.

4. In het webonderdeel Gegevensweergave worden alleen die kolommen weergegeven die overeenkomen met de filterwaarde.

Methoden om het webonderdeel Gegevensweergave te filteren

U kunt op de volgende manieren een verbinding maken tussen filterwebonderdelen en het webonderdeel Gegevensweergave, zodat een gebruiker items kan filteren op basis van een waarde in een kolom:

 • Tekstfilter     Een tekstwaarde kan elke tekenreeks zijn, waaronder letters, tekens en cijfers.

 • Datumfilter    Een datumwaarde bestaande uit maand, dag en jaar. Een gebruiker kan ook een datum selecteren door te klikken op de knop Datumkiezer.

 • Filter voor keuze     Dit is een vooraf gedefinieerde lijst met waarden en optionele beschrijvingen, zoals product- of statuscodes.

 • Huidige gebruiker     Dit is de naam van de huidige gebruiker of andere informatie op basis van het SharePoint-profiel van de huidige gebruiker, zoals gebruikersnaam, afdeling of verjaardag. Dit webonderdeel is een contextwebonderdeel, wat inhoudt dat het webonderdeel niet zichtbaar is voor een gebruiker op de pagina met webonderdelen en dat de resultaten automatisch worden weergegeven zonder dat de gebruiker iets hoeft in te voeren.

 • SharePoint-lijst    Dit is een lijst met unieke waarden en optionele beschrijvingen, zoals product- of statuscodes, die zijn gegenereerd op basis van een kolom in een SharePoint-lijst. Dit webonderdeel is wat betreft gedrag vergelijkbaar met het webonderdeel Filter voor keuze en is erg handig wanneer u een lijst met waarden hebt die na verloop van tijd verandert en u de lijst gemakkelijk wilt kunnen onderhouden zonder de eigenschappen van het webonderdeel te hoeven wijzigen.

U kunt gelijktijdig twee of meer verbindingen maken met het webonderdeel Gegevensweergave door vanuit elk filterwebonderdeel een andere verbinding te maken met hetzelfde onderdeel Gegevensweergave.

Aanbevolen procedures voor het ontwerpen en onderhouden van pagina's met webonderdelen

Hier volgen een paar aanbevolen procedures voor het ontwerpen en onderhouden van pagina's met webonderdelen:

 • De sjabloon voor de pagina met webonderdelen kiezen    U kunt met webonderdelen op een pagina met webonderdelen schuiven en ze in elke gewenste volgorde en webonderdeelzone plaatsen. Voordat u een pagina met webonderdelen maakt, moet u beslissen welke sjabloon u wilt gebruiken zodat u de webonderdelen Filter en Lijstweergave op de gewenste manier kunt indelen. Als u een webbrowser gebruikt, kunt u geen andere sjabloon meer selecteren nadat u de pagina met webonderdelen hebt gemaakt. Als u over een programma voor het ontwerpen van webpagina's beschikt, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u de structuur van de pagina met webonderdelen verder wijzigen.

 • Verbindingen naar uitgeschakelde eigenschappen van webonderdelen verwijderen    In de bewerkingsmodus wordt in een bericht onder het filterwebonderdeel weergegeven welke filterwebonderdelen momenteel met elkaar zijn verbonden en hoe ze zijn verbonden.

  In sommige gevallen moet u eerst de verbinding verwijderen om een uitgeschakelde eigenschap van een filterwebonderdeel te kunnen wijzigen. Als dit het geval is, wordt in het taakvenster het volgende bericht weergegeven om u hieraan te herinneren:

  'U moet de verbinding tussen de webonderdelen verwijderen om uitgeschakelde eigenschappen te kunnen wijzigen.'

 • Niet-gebruikte webonderdelen verwijderen van de pagina met webonderdelen    Als u een webonderdeel per ongeluk sluit, in plaats van verwijdert, blijft het webonderdeel als een verborgen webonderdeel aanwezig op de pagina. Als u verborgen webonderdelen zoekt, gaat u naar de pagina met webonderdelen in de documentbibliotheek waarin de pagina is opgeslagen, wijst u de bestandsnaam van het webonderdeel aan en klikt u op de pijl die wordt weergegeven. Klik op Eigenschappen bewerken en klik ten slotte op de koppeling Pagina met webonderdelen openen in onderhoudsweergave. Zie Webonderdelen aanpassen voor meer informatie over het onderhouden van webonderdelen.

Naar boven

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Tekstfilter en het webonderdeel Gegevensweergave

In de volgende procedure wordt aangenomen dat u een pagina met webonderdelen maakt op een teamsite. De opdrachten en instructies kunnen per site variëren.

De pagina met webonderdelen voorbereiden:    

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, klikt u in het menu Siteacties Knopafbeelding op Maken en klikt u vervolgens op Pag. met webonderd..

   Zie Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen voor meer informatie.

  • Als u de pagina met webonderdelen wilt bewerken, klikt u op Siteacties Knopafbeelding en vervolgens op Pagina bewerken.

   De pagina met webonderdelen wordt weergegeven in de bewerkingsmodus.

 2. Klik in de webonderdeelzone waaraan u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

  Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen verschijnt.

 3. Voeg het webonderdeel Tekstfilter aan de pagina met webonderdelen toe.

  Zie voor meer informatie over het toevoegen van een webonderdeel toevoegen of verwijderen van een webonderdeel.

  Het webonderdeel Tekstfilter aanpassen:    

 4. Klik in het webonderdeel Tekstfilter op de koppeling Open het taakvenster.

  Voor het webonderdeel Tekstfilter wordt de bewerkingsmodus geactiveerd en het taakvenster voor het webonderdeel wordt weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk om de standaardeigenschappen van het webonderdeel te bewerken:

  1. Voer in het vak Filternaam een naam in waaraan u het webonderdeel kunt herkennen.

   U kunt de naam ook gebruiken als label of korte instructie voor de gebruiker. U kunt bijvoorbeeld Rapporten filteren op: als label gebruiken om de gebruikers duidelijk te maken dat ze de weergave van een rapportenlijst kunnen filteren.

  2. Voer eventueel in de sectie Geavanceerde filteropties een of meer van de volgende handelingen uit:

   • Als u het aantal tekens wilt beperken, voert u het aantal in het tekstvak Maximum aantal tekens in. De maximumlengte van een tekstwaarde is 255 tekens.

   • Als u een beginwaarde in het tekstvak van het webonderdeel Tekstfilter wilt invoeren, voert u een standaardwaarde in het vak Standaardwaarde in die overeenkomt met een van de waarden die u in stap 2 van 5 hebt ingevoerd. Deze standaardwaarde wordt nu gebruikt om de aanvankelijke lijst met waarden weer te geven in het webonderdeel Gegevensweergave wanneer de pagina met webonderdelen voor het eerst wordt weergegeven.

   • Als u een bericht wilt weergeven waarin de gebruiker eraan wordt herinnerd een keuze te maken om de gegevens te filteren, schakelt u het selectievakje De gebruiker moet een waarde kiezen in.

   • Geef in het tekstvak Breedte van het besturingselement in pixels een getal op dat de breedte van het tekstvak van het webonderdeel Tekstfilter aangeeft in pixels of een lege waarde of '0' om de grootte van het tekstvak automatisch in te stellen. Omdat de waarde die door de gebruiker wordt opgegeven in dit tekstvak wordt weergegeven, moet u het vak breed genoeg maken voor de grootst mogelijke waarde.

  3. Klik onderaan in het taakvenster van het webonderdeel op OK.

   Maken en aanpassen van het webonderdeel voor gegevensweergave:   

 1. Maak en wijzig het webonderdeel Gegevensweergave in Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  Zie een gegevensweergave makenvoor meer informatie.

  Beide webonderdelen verbinden en de resultaten controleren:    

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga in de webbrowser als volgt te werk:

   1. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel tekstfilter, wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden naaren klik vervolgens op de naam van het webonderdeel weergave waarnaar u wilt koppelen.

   2. Klik op Configureren, selecteer in de keuzelijst de kolom die u wilt filteren in het webonderdeel Gegevensweergave en klik op Voltooien.

   3. Web bewerkingsmodus verlaten en weergeven van de pagina, klikt u boven aan de pagina met webonderdelen, onder het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Bewerkingsmodus verlaten.

  2. Maak in Office SharePoint Designer 2007 een verbinding tussen de webonderdelen en bekijk vervolgens een voorbeeld van de pagina met webonderdelen.

   Zie Verbinding maken met twee gegevensweergavenvoor meer informatie.

 3. Als u de werkmapresultaten in het webonderdeel Gegevensweergave dynamisch wilt wijzigen, voert u in het webonderdeel Tekstfilter tekst in het tekstvak in die exact overeenkomt met een waarde in de kolom in het webonderdeel Gegevensweergave die u in de verbinding in stap 10 hebt gemaakt en klikt u op OK.

  Opmerking: Het webonderdeel tekstfilter herkent geen jokertekens. Als een gebruiker een jokerteken invoert, bijvoorbeeld een sterretje (*) of een procentteken (%), wordt het teken geïnterpreteerd als een letterlijk teken.

  Als de gebruiker alle waarden in het webonderdeel Gegevensweergave opnieuw wil weergeven, moet de gebruiker het tekstvak wissen en vervolgens op Enter drukken.

Naar boven

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Datumfilter en het webonderdeel Gegevensweergave

In de volgende procedure wordt aangenomen dat u een pagina met webonderdelen maakt op een teamsite. De opdrachten en instructies kunnen per site variëren.

De pagina met webonderdelen voorbereiden:    

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, klikt u in het menu Siteacties Knopafbeelding op Maken en klikt u vervolgens op Pag. met webonderd..

   Zie Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen voor meer informatie.

  • Als u de pagina met webonderdelen wilt bewerken, klikt u op Siteacties Knopafbeelding en vervolgens op Pagina bewerken.

   De pagina met webonderdelen wordt weergegeven in de bewerkingsmodus.

 2. Klik in de webonderdeelzone waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

  Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen verschijnt.

 3. Voeg het webonderdeel Datumfilter aan de pagina met webonderdelen toe.

  Zie toevoegen of verwijderen van een webonderdeelvoor meer informatie.

  Het webonderdeel Datumfilter aanpassen:    

 4. Klik in het webonderdeel Datumfilter op de koppeling Open het taakvenster.

  Voor het webonderdeel Datumfilter wordt de bewerkingsmodus geactiveerd en het taakvenster voor het webonderdeel wordt weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk om de standaardeigenschappen van het webonderdeel te bewerken:

  1. Voer in het vak Filternaam een naam in waaraan u het webonderdeel kunt herkennen.

   U kunt de naam ook gebruiken als label of korte instructie voor de gebruiker. U kunt bijvoorbeeld Rapporten filteren op: als label gebruiken om de gebruikers duidelijk te maken dat ze de weergave van een rapportenlijst kunnen filteren.

  2. Als u een beginwaarde in het tekstvak van het webonderdeel Datumfilter wilt invoeren, voert u een standaardwaarde in het vak Standaardwaarde in en voert u een van de volgende handelingen uit:

   • Selecteer Specifieke datum en geef een specifieke datum op.

   • Selecteer Verschuiving ten opzichte van vandaag en geef het aantal dagen in het tekstvak Dagen op. De maximumwaarde is 999.

    Deze standaardwaarde wordt vervolgens gebruikt om de aanvankelijke lijst met waarden weer te geven in het webonderdeel Gegevensweergave wanneer de pagina met webonderdelen voor het eerst wordt weergegeven.

  3. U kunt onder Geavanceerde filteropties ook het selectievakje De gebruiker moet een waarde kiezen inschakelen als u een bericht wilt weergeven waarin de gebruiker eraan wordt herinnerd een keuze te maken om de gegevens te filteren.

  4. Klik onderaan in het taakvenster van het webonderdeel op OK.

   Maken en aanpassen van het webonderdeel voor gegevensweergave:   

 1. Maak en wijzig het webonderdeel Gegevensweergave in Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Zie een gegevensweergave makenvoor meer informatie.

  Beide webonderdelen verbinden en de resultaten controleren:    

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga in de webbrowser als volgt te werk:

   1. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel Filter datum, wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden naaren klik vervolgens op de naam van het webonderdeel weergave waarnaar u wilt koppelen.

   2. Klik op Configureren, selecteer in de keuzelijst de kolom die u wilt filteren in het webonderdeel Gegevensweergave en klik op Voltooien.

   3. Web bewerkingsmodus verlaten en weergeven van de pagina, klikt u boven aan de pagina met webonderdelen, onder het menu Siteacties Knopafbeelding vervolgkeuzelijst, klikt u op Bewerkingsmodus verlaten.

  2. Maak in Office SharePoint Designer 2007 een verbinding tussen de webonderdelen en bekijk vervolgens een voorbeeld van de pagina met webonderdelen.

   Zie Verbinding maken met twee gegevensweergavenvoor meer informatie.

 3. Als u de werkmapresultaten in het webonderdeel Gegevensweergave dynamisch wilt wijzigen, voert u in het webonderdeel Datumfilter een datum in of klikt u op de datumkiezer en klikt u op OK. De waarde moet exact overeenkomen met een waarde in de kolom in het webonderdeel Gegevensweergave die is opgegeven voor de verbinding die u in stap 10 hebt gemaakt.

  Een gebruiker moet de datum in de korte datumnotatie invoeren voor de huidige landinstelling die door de SharePoint-site wordt gebruikt. Deze instelling kan variëren, afhankelijk van de landinstelling van uw computer of de server. Gebruik voor Engels (Verenigde Staten) bijvoorbeeld mm/dd/yyyy en voor Frans (Frankrijk) dd/mm/yyyy. De gebruiker kan ook de datumkiezer gebruiken om ervoor te zorgen dat de juiste datum wordt ingevoerd.

  Als de gebruiker alle waarden in het webonderdeel Gegevensweergave opnieuw wil weergeven, moet de gebruiker de datum in het tekstvak wissen en vervolgens op Enter drukken.

Naar boven

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Filter voor keuze en het webonderdeel Gegevensweergave

In de volgende procedure wordt aangenomen dat u een pagina met webonderdelen maakt op een teamsite. De opdrachten en instructies kunnen per site variëren.

De pagina met webonderdelen voorbereiden:    

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, klikt u in het menu Siteacties Knopafbeelding op Maken en klikt u vervolgens op Pag. met webonderd..

   Zie Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen voor meer informatie.

  • Als u de pagina met webonderdelen wilt bewerken, klikt u op Siteacties Knopafbeelding en vervolgens op Pagina bewerken.

   De pagina met webonderdelen wordt weergegeven in de bewerkingsmodus.

 2. Klik in de webonderdeelzone waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

  Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen verschijnt.

 3. Voeg het webonderdeel Filter voor keuze aan de pagina met webonderdelen toe.

  Zie toevoegen of verwijderen van een webonderdeelvoor meer informatie.

  Het webonderdeel Filter van keuze aanpassen:    

 4. Klik in het webonderdeel Filter voor keuze op de koppeling Open het taakvenster.

  Voor het webonderdeel Filter voor keuze wordt de bewerkingsmodus geactiveerd en het taakvenster voor het webonderdeel wordt weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk:

  1. Voer in het vak Filternaam een naam in waaraan u het webonderdeel kunt herkennen.

   U kunt de naam ook gebruiken als label of korte instructie voor de gebruiker. U kunt bijvoorbeeld Rapporten filteren op: als label gebruiken om de gebruikers duidelijk te maken dat ze de weergave van een rapportenlijst kunnen filteren.

  2. Voer in de lijst met waarden en een optionele beschrijving die u wilt dat een gebruiker mogelijk om te selecteren in het dialoogvenster Filterwaarde(n) selecteren waarbij wordt weergegeven wanneer een gebruiker op de knop Filter Pictogram van toegepast filter . Bijvoorbeeld als u een lijst met klanten met de statuskolom hebt, kunt u standaard, voorkeuren Elite als de lijst met waarden, elk waarde op een aparte regel. Deze waarden worden gebruikt zodat deze overeenkomt met de waarden van de kolom Status in het webonderdeel voor gegevensweergave die een gebruiker in stap 10 voert.

   Voor elke waarde op elke regel kunt u ook een alternatieve beschrijving toevoegen die in plaats van de waarden in het dialoogvenster Filterwaarde(n) selecteren wordt weergegeven wanneer de gebruiker de gegevens filtert. Bijvoorbeeld:

   Standaard; een normale klant met een gemiddelde creditnotering
   Voorkeur; een normale klant met een hoge creditnotering
   Elite; een klant die veel afneemt met een hoge creditnotering

   Opmerking: De lijst met keuzen moet ten minste één keuze bevatten en moet uniek zijn. De waarde of de beschrijving mag niet langer zijn dan 255 tekens. Het maximum aantal keuzen is 1000.

  3. U kunt eventueel onder de sectie Geavanceerde filteropties ook een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

   • Geef in het tekstvak Breedte van het besturingselement in pixels in pixels een getal op voor de breedte van het keuzetekstvak of een lege waarde of '0' om automatisch de grootte van het tekstvak van het webonderdeel Filter voor keuze in te stellen. Omdat de waarde die door de gebruiker wordt opgegeven in dit tekstvak wordt weergegeven, moet u het vak breed genoeg maken voor de grootst mogelijke waarde.

   • Als u een bericht wilt weergeven waarin de gebruiker eraan wordt herinnerd een keuze te maken om de gegevens te filteren, schakelt u het selectievakje De gebruiker moet een waarde kiezen in.

   • Als u een beginwaarde in het tekstvak van het webonderdeel Filter voor keuze wilt invoeren, voert u een standaardwaarde in het vak Standaardwaarde in, een waarde die overeenkomt met een van de waarden die in stap 2 van 5 zijn ingevoerd. Deze standaardwaarde wordt nu gebruikt om de aanvankelijke lijst met waarden weer te geven in het webonderdeel Gegevensweergave wanneer de pagina met webonderdelen voor het eerst wordt weergegeven.

   • Selecteer Waarde [Leeg] als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om op een lege waarde te filteren. Gebruikers willen mogelijk alle klanten weergeven voor wie geen status is gedefinieerd.

   • Selecteer Meerdere selecties toestaan om een filter te kunnen wissen zodat gebruikers alle waarden in het webonderdeel Gegevensweergave kunnen zien. In dit geval worden het in dialoogvenster Filterwaarde(n) selecteren selectievakjes weergegeven en geen keuzerondjes.

    Opmerking: U kunt deze functie niet gebruiken om de gefilterde resultaten van twee of meer selecties weer te geven omdat het webonderdeel Gegevensweergave meerdere selecties niet ondersteunt. Als een gebruiker meerdere selecties maakt, wordt alleen de eerste selectie gebruikt.

  4. Klik onderaan in het taakvenster van het webonderdeel op OK.

   Maken en aanpassen van het webonderdeel voor gegevensweergave:   

 1. Maak en wijzig het webonderdeel Gegevensweergave in Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Zie een gegevensweergave makenvoor meer informatie.

  Beide webonderdelen verbinden en de resultaten controleren:    

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga in de webbrowser als volgt te werk:

   1. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel voor keuze filtert, wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden naaren klik vervolgens op de naam van het webonderdeel weergave waarnaar u wilt koppelen.

   2. Klik op Configureren, selecteer in de keuzelijst de kolom die u wilt filteren in het webonderdeel Gegevensweergave en klik op Voltooien.

   3. Web bewerkingsmodus verlaten en weergeven van de pagina, klikt u boven aan de pagina met webonderdelen, onder het menu Siteacties Knopafbeelding vervolgkeuzelijst, klikt u op Bewerkingsmodus verlaten.

  2. Maak in Office SharePoint Designer 2007 een verbinding tussen de webonderdelen en bekijk vervolgens een voorbeeld van de pagina met webonderdelen.

   Zie Verbinding maken met twee gegevensweergavenvoor meer informatie.

 3. Als u wilt de resultaten van de werkmap in het webonderdeel voor gegevensweergave, klik in het webonderdeel Filter keuze dynamisch te wijzigen klikt u op Filter Pictogram van toegepast filter , klik op een waarde en klik vervolgens op OK.

  Als u de eigenschap Meerdere selecties toestaan hebt geselecteerd om alle waarden in het webonderdeel Gegevensweergave opnieuw weer te geven, moet de gebruiker alle selectievakjes in het dialoogvenster Filterwaarde(n) selecteren uitschakelen en op OK klikken.

Naar boven

Een verbinding maken tussen het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker en het webonderdeel Gegevensweergave

In de volgende procedure wordt aangenomen dat u een pagina met webonderdelen maakt op een teamsite. De opdrachten en instructies kunnen per site variëren.

De pagina met webonderdelen voorbereiden:    

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, klikt u in het menu Siteacties Knopafbeelding op Maken en klikt u vervolgens op Pag. met webonderd..

   Zie Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen voor meer informatie.

  • Als u de pagina met webonderdelen wilt bewerken, klikt u op Siteacties Knopafbeelding en vervolgens op Pagina bewerken.

   De pagina met webonderdelen wordt weergegeven in de bewerkingsmodus.

 2. Klik in de webonderdeelzone waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

  Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen verschijnt.

 3. Voeg het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker aan de pagina met webonderdelen toe.

  Zie toevoegen of verwijderen van een webonderdeelvoor meer informatie.

  Het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker aanpassen:    

 4. Klik in het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker op de koppeling Open het taakvenster.

  Voor het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker wordt de bewerkingsmodus geactiveerd en het taakvenster voor het webonderdeel wordt weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk om de standaardeigenschappen van het webonderdeel te bewerken:

  1. Voer in het vak Filternaam een naam in waaraan u het webonderdeel kunt herkennen.

  2. Selecteer in de sectie Selecteer de waarde die u wilt opgeven en voer een van de volgende handelingen uit:

   • Selecteer Huidige gebruikersnaam als u wilt filteren op gebruikersnaam.

   • Selecteer SharePoint-profielwaarde voor de huidige gebruiker en selecteer een item in de keuzelijst als u op een andere waarde wilt filteren in het huidige SharePoint-profiel van de gebruiker.

    De keuzelijst wordt gevuld met alle SharePoint-profieleigenschappen met het privacybeleidIedereen.

    U kunt de lijst met gebruikersprofielen op uw site ook heel eenvoudig weergeven door het tabblad Mijn profiel op Mijn site te openen en vervolgens de gegevens te bewerken.

  3. U kunt eventueel onder de sectie Geavanceerde filteropties ook een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

   • Selecteer Leeg verzenden als er geen waarden zijn als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om op een lege waarde te filteren. U wilt bijvoorbeeld een profielwaarde voor een gebruiker weergeven die niet in de kolom is opgegeven.

   • Voer onder Wanneer meerdere waarden worden verwerkt als u wilt aangeven hoe meerdere waarden moeten worden verwerkt:

    • Selecteer Alleen de eerste waarde verzenden als u slechts één waarde wilt doorgeven via de verbinding tussen de webonderdelen.

    • Selecteer Alle waarden verzenden als u twee of meer waarden wilt doorgeven via de verbinding tussen de webonderdelen.

    • Selecteer Combineren in één waarde en scheiden door als u twee of meer gescheiden waarden wilt doorgeven via de verbinding tussen de webonderdelen en geef vervolgens een of meer tekens in het tekstvak op.

   • Als u vóór de eigenschapswaarde van een webonderdeel een waarde wilt toevoegen om ervoor te zorgen dat er een overeenkomst is met de kolom in de SharePoint-lijst, geeft u tekst op in het tekstvak Tekst die moet worden ingevoegd vóór waarden.

   • Als u na de eigenschapswaarde van een webonderdeel een waarde wilt toevoegen om ervoor te zorgen dat er een overeenkomst is met de kolom in de SharePoint-lijst, geeft u tekst op in het tekstvak Tekst die moet worden ingevoegd na waarden.

  4. Klik onderaan in het taakvenster van het webonderdeel op OK.

   Maken en aanpassen van het webonderdeel voor gegevensweergave:   

 1. Maak en wijzig het webonderdeel Gegevensweergave in Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Zie een gegevensweergave makenvoor meer informatie.

  Beide webonderdelen verbinden en de resultaten controleren:    

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga in de webbrowser als volgt te werk:

   1. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel Filter van de gebruiker, wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden naaren klik vervolgens op de naam van het webonderdeel weergave waarnaar u wilt koppelen.

   2. Klik op Configureren, selecteer in de keuzelijst de kolom die u wilt filteren in het webonderdeel Gegevensweergave en klik op Voltooien.

   3. Web bewerkingsmodus verlaten en weergeven van de pagina, klikt u boven aan de pagina met webonderdelen, onder het menu Siteacties Knopafbeelding vervolgkeuzelijst, klikt u op Bewerkingsmodus verlaten.

  2. Maak in Office SharePoint Designer 2007 een verbinding tussen de webonderdelen en bekijk vervolgens een voorbeeld van de pagina met webonderdelen.

   Zie Verbinding maken met twee gegevensweergavenvoor meer informatie.

 3. Als u de werkmapresultaten in het webonderdeel Gegevensweergave dynamisch wilt wijzigen, geeft u de pagina met webonderdelen weer. Omdat het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker een contextwebonderdeel is, worden de resultaten automatisch en zonder invoer van de gebruiker weergegeven.

Naar boven

Een verbinding maken tussen het webonderdeel SharePoint-lijstfilter en het webonderdeel Gegevensweergave

In de volgende procedure wordt aangenomen dat u een pagina met webonderdelen maakt op een teamsite. De opdrachten en instructies kunnen per site variëren.

De pagina met webonderdelen voorbereiden:    

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, klikt u in het menu Siteacties Knopafbeelding op Maken en klikt u vervolgens op Pag. met webonderd..

   Zie Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen voor meer informatie.

  • Als u de pagina met webonderdelen wilt bewerken, klikt u op Siteacties Knopafbeelding en vervolgens op Pagina bewerken.

   De pagina met webonderdelen wordt weergegeven in de bewerkingsmodus.

 2. Klik in de webonderdeelzone waarin u het webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

  Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen verschijnt.

 3. Voeg het webonderdeel SharePoint-lijstfilter aan de pagina met webonderdelen toe.

  Zie toevoegen of verwijderen van een webonderdeelvoor meer informatie.

  Het webonderdeel SharePoint-lijst Filter aanpassen:   

 4. Klik in het webonderdeel SharePoint-lijstfilter op de koppeling Open het taakvenster.

  Voor het webonderdeel SharePoint-lijstfilter voor keuze wordt de bewerkingsmodus geactiveerd en het taakvenster voor het webonderdeel wordt weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk om de standaardeigenschappen van het webonderdeel te bewerken:

  1. Voer in het vak Filternaam een naam in waaraan u het webonderdeel kunt herkennen.

   U kunt de naam ook gebruiken als label of korte instructie voor de gebruiker. U kunt bijvoorbeeld Rapporten filteren op: als label gebruiken om de gebruikers duidelijk te maken dat ze de weergave van een rapportenlijst kunnen filteren.

  2. Voer om een SharePoint-lijstfilter op te geven de URL van een lijst in het vak Lijst in of klik op Bladeren naast het tekstvak en zoek naar de gewenste lijst.

  3. U kunt ook een andere lijstweergave selecteren door een item in de keuzelijst Weergeven te selecteren. Zo kunt u bijvoorbeeld gegevens op een andere manier filteren, sorteren of groeperen of verschillende kolommen weergeven.

  4. Selecteer een kolom in de keuzelijst Waardeveld. In de waardekolom worden alle ondersteunde kolommen uit de lijst weergegeven. Sommige kolommen worden niet ondersteund, bijvoorbeeld de kolommen Titel, Berekend en Meerdere tekstregels.

   Belangrijk: Wanneer u een verbinding maakt tussen het webonderdeel SharePoint-lijstfilter en het webonderdeel Gegevensweergave in stap 10, moet u ervoor zorgen dat u een kolom kiest met waarden die overeenkomen met de eigenschap Waardeveld.

   Opmerking: Het webonderdeel SharePoint-lijstfilter kan maximaal 100 items bevatten.

  5. Selecteer eventueel een kolom in de keuzelijst Beschrijvingsveld. De beschrijvingskolom wordt gebruikt om een andere waarde weer te geven in het dialoogvenster Filterwaarde(n) selecteren dat wordt weergegeven wanneer een gebruiker op de knop Pictogram van toegepast filter Filter klikt. Als u bijvoorbeeld een kolom hebt met de maandnummers 1-12, kunt u een kolom met de naam van de maand gebruiken als de beschrijvingskolom zodat januari wordt weergegeven in plaats van 1, februari in plaats van 2, enzovoort.

  6. U kunt eventueel onder de sectie Geavanceerde filteropties ook een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

   • Geef in het tekstvak Breedte van het besturingselement in pixels een getal op dat de breedte van het tekstvak van het webonderdeel SharePoint-lijstfilter aangeeft in pixels of een lege waarde of '0' om de grootte van het tekstvak van het webonderdeel SharePoint-lijstfilter automatisch in te stellen. Omdat de waarde die door de gebruiker wordt opgegeven in dit tekstvak wordt weergegeven, moet u het vak breed genoeg maken voor de grootst mogelijke waarde.

   • Als u een bericht wilt weergeven waarin de gebruiker eraan wordt herinnerd een keuze te maken om de gegevens te filteren, schakelt u het selectievakje De gebruiker moet een waarde kiezen in.

   • Als u een beginwaarde in het tekstvak van het webonderdeel SharePoint-lijstfilter wilt invoeren, voert u een standaardwaarde in het vak Standaardwaarde in, een waarde die overeenkomt met een van de waarden in de kolommen die in stap 4 van 5 zijn opgegeven. Deze standaardwaarde wordt nu gebruikt om de aanvankelijke lijst met waarden weer te geven in het webonderdeel Gegevensweergave wanneer de pagina met webonderdelen voor het eerst wordt weergegeven.

   • Selecteer Waarde [Leeg] als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om op een lege waarde te filteren. Gebruikers willen bijvoorbeeld alle waarden in een kolom weergeven waarvoor niets is opgegeven.

   • Selecteer Meerdere selecties toestaan om een filter te kunnen wissen zodat gebruikers alle waarden in het webonderdeel Gegevensweergave kunnen zien.

    In het dialoogvenster Filterwaarde(n) selecteren worden selectievakjes weergegeven en geen keuzerondjes.

    Opmerking: Een gebruiker kan deze functie niet gebruiken om de gefilterde resultaten van twee of meer selecties weer te geven omdat het webonderdeel Gegevensweergave meerdere selecties niet ondersteunt. Als een gebruiker meerdere selecties maakt, wordt alleen de eerste selectie gebruikt.

  7. Klik onderaan in het taakvenster van het webonderdeel op OK.

   Maken en aanpassen van het webonderdeel voor gegevensweergave:   

 1. Maak en wijzig het webonderdeel Gegevensweergave in Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Zie een gegevensweergave makenvoor meer informatie.

  Beide webonderdelen verbinden en de resultaten controleren:    

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga in de webbrowser als volgt te werk:

   1. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel voor het webonderdeel Filter voor SharePoint, wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden naaren klik vervolgens op de naam van het webonderdeel weergave waarnaar u wilt koppelen.

   2. Klik op Configureren, selecteer in de keuzelijst de kolom die u wilt filteren in het webonderdeel Gegevensweergave en klik op Voltooien.

   3. Web bewerkingsmodus verlaten en weergeven van de pagina, klikt u boven aan de pagina met webonderdelen, onder het menu Siteacties Knopafbeelding vervolgkeuzelijst, klikt u op Bewerkingsmodus verlaten.

  2. Maak in Office SharePoint Designer 2007 een verbinding tussen de webonderdelen en bekijk vervolgens een voorbeeld van de pagina met webonderdelen.

   Zie Verbinding maken met twee gegevensweergavenvoor meer informatie.

 3. Als u wilt de resultaten van de werkmap in het webonderdeel voor gegevensweergave, in het webonderdeel SharePoint lijst Filter dynamisch te wijzigen klikt u op Filter Pictogram van toegepast filter , klik op een waarde en klik vervolgens op OK.

  Als u de eigenschap Meerdere selecties toestaan hebt geselecteerd om alle waarden in het webonderdeel Gegevensweergave opnieuw weer te geven, moet de gebruiker alle selectievakjes uitschakelen en op OK klikken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×