Een veld met tekst met opmaak invoegen of toevoegen

In Microsoft Office Access 2007 kunt u tekst die is opgemaakt als tekst met opmaak, opslaan in een database. U doet dit met behulp van een memoveld en het instellen van de eigenschap TekstOpmaak (nieuw in Office Access 2007) op Tekst met opmaak. U kunt opmaak toepassen op de volledige inhoud of een deel van de inhoud van het veld door het veld te bewerken met behulp van een afhankelijk besturingselement in een formulier, of wanneer het veld in een gegevensblad wordt weergegeven. U kunt opmaak ook toepassen op een volledig veld als u een rapport in de indelingsweergave bekijkt (nieuw in Office Access 2007).

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een memoveld voor tekst met opmaak kunt invoegen of wijzigen, en hoe u tekst kunt opmaken met behulp van de opmaakopties voor tekst met opmaak.

In dit artikel

Wat is tekst met opmaak?

Inleiding: de eigenschap TextFormat

Een veld voor tekst met opmaak maken

Een veld voor tekst zonder opmaak wijzigen in een veld met tekst met opmaak

Opmaakopties toepassen op tekst

Een veld voor tekst met opmaak wijzigen in een veld voor tekst zonder opmaak

Wat als de eigenschap TekstOpmaak niet synchroon loopt?

Voor meer informatie


Wat is tekst met opmaak?

Tekst met opmaak (ook wel Rich Text Format of RTF genoemd) is tekst die is opgemaakt met algemene opmaakopties, zoals vet en cursief, die niet beschikbaar zijn voor tekst zonder opmaak. U kunt gegevens opmaken met behulp van de algemene opmaakopties van 2007 Microsoft Office-systeem-toepassingen, zoals Microsoft Office Word 2007 en Microsoft Office PowerPoint 2007. Achter de schermen wordt in Office Access 2007 HTML (Hypertext Markup Language)-opmaakcode toegevoegd aan uw gegevens. In Access wordt gebruikgemaakt van HTML omdat het een grotere mate van compatibiliteit biedt met velden voor gegevens met tekst met opmaak die zijn opgeslagen in lijsten van Windows SharePoint Services 3.0.

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de opmaakopties voor gegevens met tekst met opmaak, die worden ondersteund door Office Access 2007:

Pictogram

Optie

Beschrijving

Knopafbeelding

Naam lettertype

Een ander letterbeeld selecteren.

Knopafbeelding

Tekengrootte

Een tekengrootte selecteren.

Knopvlak

Vet

De geselecteerde tekst vet maken. Als de tekst al vet is, wordt de opmaak vet verwijderd.

Knopvlak

Cursief

De geselecteerde tekst cursief maken. Als de tekst reeds cursief is, wordt de opmaak cursief verwijderd.

Knopvlak

Onderstrepen

De geselecteerde tekst onderstrepen. Als de tekst reeds onderstreept is, wordt de opmaak onderstrepen verwijderd.

Knopvlak

Links uitlijnen

De tekst uitlijnen tegen de linkermarge.

Knopvlak

Centreren

De tekst centreren binnen de marge.

Knopvlak

Rechts uitlijnen

De tekst uitlijnen tegen de rechtermarge.

Knopvlak

Nummering

Alinea's nummeren. Het nummer wordt aan het begin van elke alinea weergegeven.

Knopvlak

Opsommingstekens

Een opsommingsteken plaatsen voor elke alinea.

Knopafbeelding

Tekstkleur

Een voorgrondkleur voor het lettertype kiezen.

Knopafbeelding

Markeerkleur tekst

Hierdoor ziet tekst eruit alsof hij is gemarkeerd met een markeerstift.

Knopvlak

Inspringing verkleinen

De inspringing van de alinea verkleinen.

Knopvlak

Inspringing vergroten

De inspringing van de alinea vergroten.

Afbeelding knop Van links naar rechts

Van links naar rechts

Het besturingselement wordt van links naar rechts gevuld.

Afbeelding knop Van rechts naar links

Van rechts naar links

Het besturingselement wordt van rechts naar links gevuld.

In Office Access 2007 wordt tekst met opmaak opgeslagen met behulp van het gegevenstype Memo. Dit is het enige gegevenstype in Access met een ingebouwde ondersteuning voor tekst met opmaak. Als u een veld wilt maken voor tekst met opmaak, maakt u een memoveld en stelt u de eigenschap TekstOpmaak van dat veld in op Tekst met opmaak.

Naar boven


Inleiding: de eigenschap TextFormat

De meeste besturingselementen, velden en objecten in Access beschikken over een verwante serie eigenschappen. Een eigenschap is een benoemde waarde die de kenmerken definiëren van het object, zoals positie, formaat en of het object al dan niet zichtbaar is. De eigenschap TextFormat bevat de instellingen die bepalen of de tekst moet worden verwerkt als tekst met opmaak of als tekst zonder opmaak. De twee mogelijke waarden zijn:

Eigenschap TextFormat

Beschrijving

Teks met opmaak

De tekst wordt weergegeven als tekst met opmaak en opgeslagen en geïnterpreteerd als HTML-opmaakcodes.

TekstZonderOpmaak

De tekst wordt weergegeven als tekst zonder opmaak en wordt geïnterpreteerd als tekst zonder opmaak.

U kunt de eigenschap TekstOpmaak voor het memoveld instellen in de weergave Tabelontwerp. De waarde die u hier instelt, wordt overgenomen door alle tekstvakken die u maakt voor het weergeven van gegevens in het memoveld. De waarde wordt echter alleen overgenomen als u het besturingselement maakt. U kunt de waarde hierna wijzigen met behulp van het eigenschappenvenster voor het tekstvak.

Naar boven


Een veld voor tekst met opmaak maken

Tekst met opmaak wordt opgeslagen in een veld met het gegevenstype Memo. Dit is het enige gegevenstype met een ingebouwde ondersteuning voor tekst met opmaak. Als u een veld wilt maken voor tekst met opmaak, maakt u eerst een memoveld aan en stelt u de eigenschap TekstOpmaak van het memoveld in op Tekst met opmaak.

U maakt als volgt een memoveld voor het opslaan van tekst met opmaak:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Open in het dialoogvenster Openen de database waaraan u het veld wilt toevoegen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaraan u het veld met tekst met opmaak wilt toevoegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 4. Zoek de eerste lege rij in het ontwerpraster van de tabel en typ vervolgens een veldnaam in de kolom Veldnaam.

 5. Selecteer Memo in de kolom Gegevenstype.

 6. Klik bij Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen.

 7. Klik in het vak Tekstopmaak en selecteer Tekst met opmaak.

 8. Klik op Opslaan Knopafbeelding op de werkbalk Snelle toegang om de tabel op te slaan.

Nadat u het memoveld hebt gemaakt, kunt u tekst met opmaak invoeren en opmaken in de weergave Gegevensblad of Formulier. Zie het gedeelte Opmaakopties toepassen op tekst verderop in dit artikel, voor meer informatie over het opmaken van tekst met opmaak.

Naar boven


Een veld voor tekst zonder opmaak wijzigen in een veld met tekst met opmaak

Als u een bestaand memoveld wilt wijzigen zodat het tekst met opmaak kan bevatten, moet u de eigenschap TekstOpmaak voor het desbetreffende veld wijzigen van Tekst zonder opmaak in Tekst met opmaak. Als u een bestaand tekstveld wilt wijzigen zodat het tekst met opmaak kan bevatten, moet u eerst het gegevenstype van het veld wijzigen van Tekst in Memo.

Een bestaand memoveld wijzigen voor het opslaan van tekst met opmaak

 1. Start Office Access 2007.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 3. Open de database met het desbetreffende veld in het dialoogvenster Openen.

 4. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel met het veld en klik vervolgens op de Ontwerpweergave.

 5. Klik in het ontwerpraster van de tabel op het memoveld dat u wilt wijzigen voor het opslaan van tekst met opmaak.

 6. Klik bij Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen.

 7. Klik in het vak Tekstopmaak en selecteer Tekst met opmaak.

 8. Klik op Opslaan om de tabel op te slaan.

Een bestaand tekstveld wijzigen voor het opslaan van tekst met opmaak

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Open de database met het desbetreffende veld in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel met het veld en klik vervolgens op de Ontwerpweergave.

 4. Klik in het ontwerpraster van de tabel op het tekstveld dat u wilt wijzigen voor het opslaan van tekst met opmaak.

 5. Wijzig bij GegevenstypeTekst in Memo.

 6. Klik bij Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen.

 7. Klik in het vak Tekstopmaak en selecteer Tekst met opmaak.

 8. Klik op Opslaan om de tabel op te slaan.

Nadat u tekst met opmaak hebt opgeslagen in een memoveld, kunt u deze weergeven in een formulier of rapport met behulp van een besturingselement van het type tekstvak. Dit besturingselement heeft de eigenschap TekstOpmaak overgenomen van de oorspronkelijke waarde van de eigenschap TekstOpmaak van het memoveld. U kunt echter de eigenschap TekstOpmaak voor het besturingselement van het type tekstvak wijzigen.

Naar boven


Opmaakopties toepassen op tekst

Als u een veld voor gegevens met tekst met opmaak in de gegevensblad- of formulierweergave bewerkt, kunt u opmaakopties toepassen met behulp van de opdrachten in de miniwerkbalk of in de groepen Lettertype en Lettertype-uitlijning op het tabblad Start. Selecteer eerst de tekst die u wilt opmaken, waarna u de opmaakopties toepast.

Als u met behulp van de muis tekst selecteert in een memoveld dat tekst met opmaak ondersteunt, wordt de miniwerkbalk weergegeven nadat u de selectie hebt voltooid en de linkermuisknop hebt losgelaten. De miniwerkbalk bevat knoppen voor meest voorkomende opmaakopties.

De miniwerkbalk

Stel, u wilt tekst benadrukken door de opmaak vet toe te passen.

Opmaak toepassen met behulp van de miniwerkbalk

 1. Klik en sleep om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

  De miniwerkbalk wordt weergegeven.

 2. Plaats uw muis op de miniwerkbalk om deze duidelijker zichtbaar te maken en klik op Vet Knopvlak .

Als de miniwerkbalk wordt weergegeven, worden de opmaakkenmerken van de tekst die u hebt geselecteerd overgenomen. Als de tekst bijvoorbeeld al vet is, is de knop Vet in de werkbalk reeds geselecteerd.

U kunt ook opmaakopties toepassen vanuit het tabblad Start op het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Stel, u wilt de opmaakoptie Cursief toepassen.

Opmaak toepassen met behulp van het Office Fluent-lint

 1. Klik en sleep om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Lettertype op Cursief Knopvlak .

Tip: Als u een woord snel wilt selecteren, plaatst u de muisaanwijzer op het woord, waarna u dubbelklikt. Als u een volledige alinea wilt selecteren, klikt u drie maal.

Naar boven


Een veld voor tekst met opmaak wijzigen in een veld voor tekst zonder opmaak

U kunt een veld voor gegevens met tekst met opmaak wijzigen in een veld voor tekst zonder opmaak en alle opmaak verwijderen door de eigenschap TekstOpmaak van het veld in te stellen op Tekst zonder opmaak. Als u een veld wijzigt van tekst met opmaak in een veld voor gegevens met tekst zonder opmaak, wordt in Office Access 2007 een waarschuwing weergegeven dat alle opmaak zal worden verwijderd. Nadat u de wijziging in tekst zonder opmaak hebt toegepast en de tabel is opgeslagen, kunt u de wijziging niet meer ongedaan maken.

Een veld met tekst met opmaak wijzigen in een veld voor tekst zonder opmaak

 1. Start Office Access 2007.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 3. Selecteer en open de database met het desbetreffende veld in het dialoogvenster Openen.

 4. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel met het veld en klik vervolgens op de Ontwerpweergave.

 5. Klik in het ontwerpraster van de tabel op het memoveld dat u wilt wijzigen voor het opslaan van tekst met opmaak.

 6. Klik bij Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen.

 7. Klik in het vak TekstOpmaak en selecteer Tekst zonder opmaak.

 8. Klik op Opslaan om de tabel op te slaan.

Naar boven


Wat als de eigenschap TekstOpmaak niet synchroon loopt?

Voor een goede werking van de ondersteuning voor tekst met opmaak moet de eigenschap TekstOpmaak zijn ingesteld voor zowel het memoveld als alle besturingselementen van het type tekstvak waarin het memoveld wordt weergegeven. Deze eigenschappen TekstOpmaak zijn veelal hetzelfde. Bijvoorbeeld, de eigenschap TekstOpmaak voor zowel het veld als het besturingselement moet zijn ingesteld op Tekst met opmaak als u wilt dat ze tekst met opmaak ondersteunen. Als u geen tekst met opmaak wilt, moet de eigenschap voor elk element zijn ingesteld op Tekst zonder opmaak. Als de eigenschap TekstOpmaak van het memoveld is ingesteld op Tekst met opmaak en de eigenschap TekstOpmaak van het tekstvak is ingesteld op Tekst zonder opmaak, wordt de volledige HTML-tekst in het tekstvak weergegeven in de formulierweergave en in de gegevensbladweergave.

Naar boven


Voor meer informatie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×