Een veld maken voor het opslaan van datums en tijden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een datum-/tijdveld wilt toevoegen aan een tabel in een bureaubladdatabase, opent u de tabel in de ontwerpweergave, klikt u in het eerste lege vak onder Veldnaam, typt u een naam voor het nieuwe veld, klikt u in het aangrenzende vak Gegevenstype en kiest u Datum/tijd in de lijst.

Opmerking: In een Access-web-app, u het deelvenster tegel gebruiken om tabellen te maken, maar nadat u hebt gemaakt thema dat u kunt deze openen in de ontwerpweergave – alleen met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op Tabel bewerken.

In een webdatabase opent u de tabel in de gegevensbladweergave, klikt u op Velden en klikt u in de groep Toevoegen en verwijderen op Datum en tijd.

Nadat u een datum-/tijdveld hebt gemaakt, kunt u dit via de lijst met velden toevoegen aan een formulier. Open het formulier in de ontwerp- of indelingsweergave en druk op Alt+F8 om de lijst met velden weer te geven. Klik boven aan de lijst op Alle tabellen weergeven en klik vervolgens dubbel op het veld Datum/tijd om dit aan het formulier toe te voegen.

Wanneer u een veld van het gegevenstype Datum/tijd toevoegt, kunt u de datumnotatie voor het veld opgeven. U kunt een vooraf gedefinieerde notatie toepassen of een aangepaste notatie maken. Deze onderwerpen worden verderop besproken.

In dit artikel

Overzicht

Een datum-/tijdveld toevoegen aan een tabel

De notatie van het datum-/tijdveld instellen

De invoer van gegevens voor datum en tijd beperken met een invoermasker

Vooraf gedefinieerde en aangepaste notaties die u kunt gebruiken

Overzicht

Datum-/tijdgegevens worden door Access opgeslagen als decimale getallen, waarbij het gehele getal van de waarde de datum voorstelt en de rest van het getal de tijd. Het feit dat de gegevens voor een datum en tijd numeriek zijn, betekent dat er eenvoudig bewerkingen op uit kunnen worden gevoerd, zoals het vaststellen van een leeftijd.

Weergavenotaties

Meestal willen mensen niet de werkelijke waarde van een datum-/tijdveld zien omdat deze waarde voor de meeste mensen nietszeggend is. Wanneer u een datum-/tijdveld gebruikt, wordt de waarde van het veld weergegeven in een betekenisvolle notatie, zoals 11/22/2011. Als u geen specifieke weergavenotatie selecteert in Access, worden de datum en tijd automatisch weergegeven met de notaties Standaarddatum en Lange tijdnotatie.

Geldig waardebereik

Access accepteert geen datums die buiten het ondersteunde bereik van datums vallen, maar tenzij u een archeoloog, historicus of iemand met een vergelijkbaar beroep bent, is de kans klein dat u dergelijke datums nodig hebt. Een waarde voor de datum en tijd kan liggen tussen -657.434,0 (1 januari 100 A.D. 00:00:00) en 2.958.465,9999 (31 december 9999 A.D. 23:59:59).

Als u een datum buiten dit bereik invoert of als invoer niet wordt herkend als een datum, verschijnt er een foutbericht met de keuze om een nieuwe waarde in te voeren of het veld te converteren naar tekst.

Zie het artikel Inleiding tot gegevenstypen en veldeigenschappen voor meer informatie over het gegevenstype Datum/tijd.

Verschillen in een Access-web-app of een webdatabase

Wat betreft datum-/tijdvelden zijn er een paar dingen die anders werken in een Access-app of een webdatabase dan in een bureaubladdatabase. Houd rekening met de volgende beperkingen wanneer u werkt in een Access-app of een webdatabase:

 • Er zijn minder vooraf gedefinieerde datumnotaties beschikbaar dan in een bureaubladdatabase. U kunt echter wel aangepaste notaties invoeren die lijken op een vooraf gedefinieerde notatie.

 • De tabelontwerpweergave is niet beschikbaar in een webdatabase. U kunt het tabelontwerp wijzigen, inclusief het toevoegen van een datum-/tijdveld, in de gegevensbladweergave.

 • U kunt geen invoermaskers gebruiken. In een Access-app kunt u wel invoertips gebruiken, maar deze dwingen geen invoer af en verdwijnen zodra u gegevens gaat invoeren.

Naar boven

Een datum-/tijdveld toevoegen aan een tabel

In een Access-app of een bureaubladdatabase gebruikt u de ontwerpweergave om een veld toe te voegen aan een tabel. In een webdatabase gebruikt u de gegevensbladweergave.

Het veld toevoegen aan een app of een bureaubladdatabase

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Typ in de eerst beschikbare rij een naam voor het nieuwe veld in het vak Veldnaam.

 3. Kies Datum/tijd in de vervolgkeuzelijst Gegevenstype.

Een datum-/tijdveld toevoegen in de ontwerpweergave

Het veld toevoegen aan een webdatabase

 1. Open de tabel.

 2. Klik op Velden en klik in de groep Toevoegen verwijderen op Datum en tijd.

 3. Typ een naam voor het nieuwe veld.

Een datum-/tijdveld toevoegen in de gegevensbladweergave

Naar boven

De notatie van het datum-/tijdveld instellen

In Access hebt u de beschikking over verschillende vooraf gedefinieerde notaties voor datum- en tijdgegevens. Als deze notaties niet voldoen aan uw vereisten, kunt u een aangepaste notatie maken. De standaardnotatie is Standaarddatum: m/dd/jjjj u:mm:ss.

Opmerking:  Dit gedeelte geldt niet voor webdatabases. In een webdatabase kunt u kiezen uit maar twee datumnotaties: Korte datumnotatie en Lange datumnotatie. U bepaalt de notatie in de gegevensbladweergave. Selecteer het veld Datum/tijd, klik op Velden en klik in de groep Eigenschappen op Notatie om de gewenste notatie te kiezen.

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave. Als de tabel nog geen veld Datum/tijd bevat, voegt u het veld eerst toe (zie de bovenstaande procedure).

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. Klik in het gedeelte Veldeigenschappen op de pijl in het eigenschappenvak Notatie en selecteer een notatie in de vervolgkeuzelijst.

  De eigenschap Notatie van een datum-/tijdveld

 4. Nadat u een notatie hebt geselecteerd, ziet u de actie Bijwerkopties voor eigenschap, waarin u de nieuwe notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op de actie te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u de wijzigingen overal in de database wilt toepassen, klikt u op Ja wanneer het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt geopend. In dit dialoogvenster worden de formulieren en andere objecten weergegeven die de nieuwe notatie overnemen.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Een aangepaste notatie toepassen

Als u een aangepaste notatie wilt maken, typt u een patroon van tekens in de eigenschap Notatie van het veld. Aangepaste notaties voor datum/tijd-velden kunnen uit twee gedeelten bestaan; een gedeelte voor de datum en een voor de tijd. U scheidt deze twee gedeelten van elkaar met een puntkomma.

Wanneer u een aangepaste notatie toepast op een datum/tijd-veld, kunt u verschillende notaties combineren met behulp van twee gedeelten; een gedeelte voor de datum en een voor de tijd. In dat geval gebruikt u een komma als scheidingsteken tussen de gedeelten. U combineert de notaties Standaarddatum en Lange tijd als volgt: m/dd/jjjj;u:mm:ss. Als u een aangepaste notatie voor datum of tijd wilt toepassen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. In het onderste gedeelte, klikt u op het eigenschappenvak notatie en voer uw aangepaste notatie in met tekens uit de aangepaste opmaak tijdelijke aanduidingen en scheidingstekenstabel.

 4. Nadat u een notatie hebt ingevoerd, ziet u de actie Bijwerkopties voor eigenschap, waarin u de notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op de actie te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u ervoor kiest om de wijzigingen overal in de database toe te passen, verschijnt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken, waarin de formulieren en andere objecten worden weergegeven die de nieuwe notatie zullen overnemen. Klik op Ja om de notatie toe te passen.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Naar boven

De invoer van gegevens voor datum en tijd beperken met een invoermasker

Wanneer gebruikers een bepaalde notatie moeten gebruiken bij de invoer van een datum en tijd, gebruikt u een invoermasker. Invoermaskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, queryresultatensets en besturingselementen in formulieren en rapporten. Een invoermasker heeft geen directe gevolgen voor de manier waarop de gegevens worden weergegeven. Dat wordt bepaald door de ingestelde notatie, zoals hierboven besproken.

Opmerking:  Het is niet mogelijk om een invoermasker te maken in een Access-app of in een webdatabase.

Een invoermasker toevoegen

 1. Selecteer het datum/tijd-veld en klik in het onderste gedeelte van het ontwerpraster op het tabblad Algemeen op de eigenschap Invoermasker.

 2. De wizard Invoermasker wordt geopend waarmee u een invoermaskernotatie kunt selecteren.

 3. Als u de notatie wilt toepassen, klikt u achtereenvolgens op Ja en Opslaan.

Naar boven

Vooraf gedefinieerde en aangepaste notaties die u kunt gebruiken

Vooraf gedefinieerde notaties met voorbeelden

Notatie

Omschrijving

Voorbeelden

Standaarddatum

(Standaard) Datumwaarden worden weergegeven in getallen, tijdwaarden in uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM. Voor beide typen waarden worden de datum- en tijdscheidingstekens gebruikt die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows. Als de waarde geen tijdcomponent bevat, wordt alleen de datum weergegeven. Als de waarde geen datumcomponent bevat, wordt alleen de tijd weergegeven.

06/30/2015 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Lange datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

maandag, 29 augustus 2012

Middellange datumnotatie

De datum wordt weergegeven als dd/mmm/jj, maar met gebruik van het datumscheidingsteken opgegeven in de landinstellingen van Windows.

29/aug/12
29-aug-12

Korte datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Korte datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

8/29/2012
8-29-2012

Lange tijdnotatie

Weergave van uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Weergave van uren en minuten gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Alleen weergave van uren en minuten, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10

Tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens voor aangepaste notaties

U kunt een willekeurige combinatie van de volgende onderdelen gebruiken om een aangepaste notatie te maken. U kunt bijvoorbeeld ww/w typen om de week van het jaar en de dag van de week weer te geven.

Belangrijk: Aangepaste notaties die in strijd zijn met de datum-/tijdinstellingen in de landinstellingen van Windows, worden genegeerd. Zie Windows Help voor meer informatie over de landinstellingen van Windows.

Onderdelen voor datumnotaties

Notatie

Omschrijving

d

Dag van de maand in één cijfer, na de negende dag in twee cijfers (1 t/m 31).

dd

Dag van de maand in twee cijfers (01 t/m 31).

ddd

Eerste twee letters van de dag van de week (zo t/m za).

dddd

Volledige naam van de dag van de week (zondag t/m zaterdag).

w

Dag van de week (1 t/m 7).

ww

Week van het jaar (1 t/m 53).

m

Maand van het jaar in één cijfer, oktober t/m december in twee cijfers (1 t/m 12).

mm

Maand van het jaar in twee cijfers (01 t/m 12).

mmm

Naam van de maand, afgekort tot drie letters (jan t/m dec).

mmmm

Volledige naam van de maand (januari t/m december).

k

Het kwartaal van het jaar (1 t/m 4).

j

Nummer van de dag van het jaar (1 t/m 366).

jj

Laatste twee cijfers van het jaartal (01 t/m 99).

jjjj

Volledig jaartal (0100 t/m 9999).

Onderdelen voor tijdnotaties

Notatie

Omschrijving

u

Uur in één cijfer, vanaf 10 uur in twee cijfers (0 t/m 23).

uu

Uur in twee cijfers (00 t/m 23).

m

Minuten in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

mm

Minuten in twee cijfers (00 t/m 59).

s

Seconden in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

ss

Seconden in twee cijfers (00 t/m 59).

Onderdelen voor kloknotaties

Notatie

Omschrijving

AM/PM

Twaalf-uurs klok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'. Bijvoorbeeld 9:34 PM.

am/pm

Twaalf-uurs klok met kleine letters 'am' of 'pm'. Bijvoorbeeld 9:34 pm.

A/P

Twaalf-uurs klok met de hoofdletter 'A' of 'P'. Bijvoorbeeld 9:34 P.

a/p

Twaalf-uurs klok met een kleine letter 'a' of 'p'. Bijvoorbeeld 9:34 p.

AMPM

Twaalf-uurs klok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.

Scheidingstekens

Opmerking: Scheidingstekens worden ingesteld via Landinstellingen van Windows.

Scheidingstekens worden weergegeven als onderdeel van een datum-/tijdwaarde. Naast de standaardscheidingstekens voor datum (/) en tijd (:), kunt u elke korte tekenreeks tussen aanhalingstekens als een aangepast scheidingsteken gebruiken. De aanhalingstekens worden niet weergegeven. Met "," wordt bijvoorbeeld een komma weergegeven.

Scheidingsteken

Omschrijving

:

Scheidingsteken voor tijdnotaties, bijvoorbeeld uu:mm

/

Scheidingsteken voor datumnotaties, bijvoorbeeld mmm/jjjj

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×