Een UML-use-case-diagram maken

U kunt een UML-use-case-diagram maken in Visio om samen te vatten hoe gebruikers (of actors) werken met een systeem, zoals een softwaretoepassing. Een actor kan een persoon, een organisatie of een ander systeem zijn.

Use-case-diagrammen geven het verwachte gedrag van het systeem aan. De volgorde waarin de stappen worden uitgevoerd, worden niet weergegeven. (Gebruik een sequentiediagram om aan te geven hoe objecten in de loopvan de tijd werken.)

"Use case diagram defining the system boundary, and how the actors outside it affect the use cases it contains"

Bijschrift 1 het definiëren van de systeemgrens bepaalt wat wordt beschouwd als extern of intern voor het systeem.

Afbeelding van knop een actor een rol vertegenwoordigt die door een extern object wordt afgespeeld. Eén object kan verschillende rollen vervullen en daarom wordt dit weergegeven door een aantal actoren.

Callout 3 een koppeling de deelname van de actor aan de use-case illustreert.

Stap 4 een use case een reeks gebeurtenissen die optreden wanneer een actor een systeem gebruikt om een proces te voltooien. Normaalgesproken is een use-case een tamelijk grote stappen, geen afzonderlijke stap of transactie.

Een nieuw use-case-diagram maken

 1. Wijs op het tabblad bestand de nieuweaan.

 2. Typ in het vak zoeken de tekst UML use case.

 3. Selecteer in de zoekresultaten de optie UML use case.

 4. Selecteer in het dialoogvenster de lege sjabloon of een van de drie starters diagrammen. (Een beschrijving van elk item wordt aan de rechterkant getoond wanneer u deze selecteert.) Vervolgens selecteert u metrische eenheden of Amerikaanse eenheden.

 5. Selecteer Maken.

 6. Het diagram wordt geopend. U ziet het venster Shapes naast het diagram. Er is een UML-use-case-stencil geopend in het venster Shapes .

  (Als u het venster Shapes niet ziet, gaat u naar > taakvenstersweergeven en zorgt u ervoor dat Shapes is geselecteerd. Als u dit nog steeds niet ziet, klikt u op de knop het venster shapes uitvouwen aan de linkerkant.

Een subsysteem toevoegen aan het use-case-diagram

 1. Sleep een subsysteem -shape naar de tekenpagina. Het subsysteem kan het volledige systeem of een belangrijke component vertegenwoordigen.

  De shape subsysteem.

 2. Dubbelklik op de shape subsysteem en typ een nieuwe naam voor de groep, of druk op de Delete-toets om de bestaande naam te verwijderen. Klik buiten de shape op de tekenpagina.

 3. Als u de grootte van het subsysteem wilt wijzigen, selecteert u de shape en sleept u vervolgens een selectiegreep.

Shapes en verbindingslijnen toevoegen aan het diagram

 1. Sleep de shape Use-case De shape Use-case. van het stencil UML-use-case en plaats ze binnen de grens van het subsysteem en sleep vervolgens de shapes voor actor - De shape Actor. naar de buitenkant van het subsysteem.

 2. Gebruik verbindingslijn vormen om relaties tussen shapes in het diagram aan te geven. Er zijn vijf connectors beschikbaar:

  Verbindingslijn

  Beschrijving

  Koppelingen

  De Association connector.

  Toont de relatie van een actor met een use case.

  Dependency

  De afhankelijkheids verbindingslijn.

  Hiermee wordt aangegeven dat één use-case een afhankelijkheid heeft voor een andere.

  Generalize

  De generalisatie connector.

  Hiermee wordt aangegeven dat een use case een specifieke manier is om doelstellingen van de algemene use-case te bereiken.

  Opnemen

  De include connector.

  Laat zien hoe een use case in kleinere stappen wordt verbroken.

  Geldt

  De verbindingslijn verlengen.

  In deze video ziet u hoe u met één use-case functionaliteit kunt toevoegen aan een ander.

  Voorbeeld: een relatie tussen een actor en een use-case aangeven

  1. Sleep in een use-case-diagram een Associatierol verbindingslijn naar de tekenpagina.

  2. Lijm een eindpunt van de shape koppeling op een verbindingspunt van een shape actor . Lijm het andere eindpunt op een verbindingspunt van een shape use-case .

Zie ook

Ga voor meer informatie over gebruiksvoorbeelddiagrammen (en procedures voor het gebruik van Microsoft Visual Studio voor het maken van use-case-diagrammen) naar UML-use-case-diagrammen: richtlijnen.

Een nieuw use-case-diagram maken

 1. Open Visio voor het web.

 2. Blader in de galerie omlaag naar de rij van het UML-use-doosje , over de pagina.

  Het eerste item in de rij vertegenwoordigt een lege sjabloon plus het stencil assistent. De andere items in de rij bevatten voorbeelddiagrammen met een aantal shapes die al zijn getekend om snel aan de slag te gaan.

 3. Klik op een item om een groter voorbeeld te zien.

 4. Wanneer u het diagram vindt dat u wilt gebruiken, klikt u op de knop maken .

  Het nieuwe diagram, met het bijbehorende stencil, wordt geopend in uw browser.

Een subsysteem toevoegen aan het use-case-diagram

 1. Sleep een subsysteem -shape naar de tekenpagina. Het subsysteem kan het volledige systeem of een belangrijke component vertegenwoordigen.

  De shape subsysteem.

 2. Dubbelklik op de shape subsysteem en typ een nieuwe naam voor de groep, of druk op de Delete-toets om de bestaande naam te verwijderen. Klik buiten de shape op de tekenpagina.

 3. Als u de grootte van het subsysteem wilt wijzigen, selecteert u de shape en sleept u vervolgens een selectiegreep.

Shapes en verbindingslijnen toevoegen aan het diagram

 1. Sleep de vormDe shape Use-case. van een zaak van het stencil use -Case en plaats deze binnen de grens van het subsysteem.

 2. Sleep ShapesDe shape Actor. voor actor naar de buitenkant van het subsysteem.

 3. Gebruik verbindingslijn vormen om relaties tussen shapes in het diagram aan te geven. Er zijn vijf connectors beschikbaar:

  Verbindingslijn

  Beschrijving

  Koppelingen

  De Association connector.

  Toont de relatie van een actor met een use case.

  Dependency

  De afhankelijkheids verbindingslijn.

  Hiermee wordt aangegeven dat één use-case een afhankelijkheid heeft voor een andere.

  Generalize

  De generalisatie connector.

  Hiermee wordt aangegeven dat een use case een specifieke manier is om doelstellingen van de algemene use-case te bereiken.

  Opnemen

  De include connector.

  Laat zien hoe een use case in kleinere stappen wordt verbroken.

  Geldt

  De verbindingslijn verlengen.

  In deze video ziet u hoe u met één use-case functionaliteit kunt toevoegen aan een ander.

  Voorbeeld: een relatie tussen een actor en een use-case aangeven

  1. Sleep in een use-case-diagrameen Associatierol shape naar de tekenpagina.

  2. Lijm een eindpunt van de shape koppeling op een verbindingspunt van een shape actor . Lijm het andere eindpunt op een verbindingspunt van een shape use-case .

 4. Visio voor het web slaat automatisch op. Als u de naam van een tekening wilt wijzigen, dubbelklikt u om de standaardnaam (zoals Drawing1) boven aan de tekening te selecteren en typt u een nieuwe naam.

Zie ook

Ga voor meer informatie over gebruiksvoorbeelddiagrammen (en procedures voor het gebruik van Microsoft Visual Studio voor het maken van use-case-diagrammen) naar UML-use-case-diagrammen: richtlijnen.

Een nieuw use-case-diagram maken

 1. Wijs op het tabblad bestand de nieuweaan.

 2. Typ in het vak zoeken de tekst UML use case.

 3. Selecteer in de zoekresultaten de optie UML use case.

 4. Selecteer in het dialoogvenster de lege sjabloon. Vervolgens selecteert u metrische eenheden of Amerikaanse eenheden.

 5. Selecteer Maken.

 6. Het diagram wordt geopend. U ziet het venster Shapes naast het diagram. Er is een UML-use-case-stencil geopend in het venster Shapes .

  (Als u het venster Shapes niet ziet, gaat u naar > taakvenstersweergeven en zorgt u ervoor dat Shapes is geselecteerd. Als u dit nog steeds niet ziet, klikt u op de knop het venster shapes uitvouwen aan de linkerkant.

Een subsysteem toevoegen aan het use-case-diagram

 1. Sleep een subsysteem -shape naar de tekenpagina. Het subsysteem kan het volledige systeem of een belangrijke component vertegenwoordigen.

 2. Dubbelklik op de shape subsysteem en typ een nieuwe naam voor de groep, of druk op de Delete-toets om de bestaande naam te verwijderen. Klik buiten de shape op de tekenpagina.

 3. Als u de grootte van het subsysteem wilt wijzigen, selecteert u de shape en sleept u vervolgens een selectiegreep.

Shapes en verbindingslijnen toevoegen aan het diagram

 1. Sleep de shape Use-case van het stencil UML-use-case en plaats deze binnen de grens van het subsysteem en sleep shapes van actor naar de buitenkant van het subsysteem.

 2. Gebruik verbindingslijn vormen om relaties tussen shapes in het diagram aan te geven. Er zijn vijf connectors beschikbaar:

  Verbindingslijn

  Beschrijving

  Koppelingen

  Toont de relatie van een actor met een use case.

  Dependency

  Hiermee wordt aangegeven dat één use-case een afhankelijkheid heeft voor een andere.

  Generalize

  Hiermee wordt aangegeven dat een use case een specifieke manier is om doelstellingen van de algemene use-case te bereiken.

  Opnemen

  Laat zien hoe een use case in kleinere stappen wordt verbroken.

  Geldt

  In deze video ziet u hoe u met één use-case functionaliteit kunt toevoegen aan een ander.

  Voorbeeld: een relatie tussen een actor en een use-case aangeven

  1. Sleep in een use-case-diagram een Associatierol verbindingslijn naar de tekenpagina.

  2. Lijm een eindpunt van de shape koppeling op een verbindingspunt van een shape actor . Lijm het andere eindpunt op een verbindingspunt van een shape use-case .

Zie ook

Ga voor meer informatie over gebruiksvoorbeelddiagrammen (en procedures voor het gebruik van Microsoft Visual Studio voor het maken van use-case-diagrammen) naar UML-use-case-diagrammen: richtlijnen.

 1. Wijs op het tabblad bestand de nieuweaan.

 2. Klik onder Sjablooncategorieënop software en database.

  Selecteer software en database

 3. Klik op UML-model diagram. Een lege tekenpagina wordt weergegeven.

  UML-model diagram selecteren

 4. Klik in de structuurweergave met de rechtermuisknop op het pakket of subsysteem waarin u een use-case-diagram wilt toevoegen, wijs Nieuwaan en klik op het diagram voor het gebruik van hoofdletters.

  Klik op use-case-diagram

  Er verschijnt een lege pagina, en het stencil UML-use-case wordt het bovenste stencil. Er wordt een pictogram voor het diagram aan de structuurweergave toegevoegd.

  Use-case wordt toegevoegd aan de structuurweergave

  Opmerking: Als de structuurweergave niet zichtbaar is, gaat u naar het tabblad UML en selecteert u in de groep weergeven/verbergen de optie model Verkenner.

 5. Een Systeemgrens aangeven in een use-case-diagram

  1. Sleep een shape Systeemgrens naar de tekenpagina.

   Systeemgrens selecteren

  2. Dubbelklik op de shape Systeemgrens en typ een nieuwe naam voor het systeem, of druk op de Delete-toets om de bestaande naam te verwijderen. Klik buiten de shape op de tekenpagina.

  3. Als u het formaat van de systeem grenzen wilt wijzigen, selecteert u de shape en sleept u vervolgens een selectiegreep.

 6. Sleep de bewerkings vormen van het stencil use -Case en plaats ze binnen de systeem grenzen en sleep Shapes voor actor naar de buitenkant van de systeemgrens.

 7. Gebruik vormen communiceren om relaties tussen gebruiks zaken en actors aan te geven.

  Een relatie tussen een actor en een use-case aangeven

  1. Sleep in een use-case-diagram de shape communiceren op de tekenpagina.

  2. Lijm een eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken van de shape communiceren naar een verbindingspunt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op een shape actor . Lijm het andere eindpunt op een verbindingspunt van een shape use-case .

  3. Ga als volgt te werk als u een pijl wilt toevoegen om de gegevensstroom aan te geven:

   • Dubbelklik op de shape communiceren , klik onder koppelingop het einde dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Eigenschappen.

   • Selecteer in de categorie Association end de optie IsNavigable, klik op OKen klik vervolgens nogmaals op OK .

   • Klik met de rechtermuisknop op de shape communiceert en klik op Weergaveopties voor vormen. Selecteer onder Opties voor beëindigende optie einde baarheidvan de groep en klik vervolgens op OK.

 8. Gebruik vormen en breidt shapes uit om de relaties tussen gebruiks zaken aan te geven .

  Om aan te geven dat een gebruik van de relatie tussen twee use cases wordt aangegeven

  1. Sleep in een use-case-diagram een relatieshapes van een gebruikte shape naar de tekenpagina.

  2. Lijm het eindpunt van de toepassing zonder een pijlpunt op een verbindingspunt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X de shape Use- Case die de werking van de andere use-case gebruikt.

  3. Lijm het eindpunt met een pijlpunt (met een pijlpunt) op een verbindingspunt op een verbindingspunt dat wordt gebruikt.

  4. Dubbelklik op de shape maakt om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-generalisatie te openen. Voeg eigenschapswaarden toe en klik vervolgens op OK.

  Als u een uitbreiding van een relatie tussen twee use cases wilt aangeven

  1. Sleep in een use-case-diagram een uitbreiding van de shape naar de tekenpagina.

  2. Lijm het eindpunt voor uitbreidingen Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken zonder pijlpunt naar een verbindingspunt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de use-case die de extensie levert.

  3. Lijm het eindpunt uitgebreid met een pijlpunt naar een verbindingspunt op het basis use-doosje.

  4. Dubbelklik op de shape uitbreiding om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-generalisatie te openen. Voeg de eigenschapwaarden toe en klik vervolgens op OK.

 9. Dubbelklik op een willekeurige shape (behalve de grens van het systeem ) om het dialoogvenster UML-eigenschappen te openen, waarin u een naam, kenmerken, bewerkingen en andere eigenschapswaarden kunt toevoegen.

 10. Sla het diagram op.

 1. Wijs in het menu bestand de optie Nieuwaan, wijs software en databaseaan en klik vervolgens op UML-model diagram.

  Selecteer software en database

 2. Klik in het structuurweergave met de rechtermuisknop op het pakket of subsysteem waarin u een use-case-diagram wilt toevoegen, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op use scenario-diagram.

  Selece-use-case-diagram

  Er verschijnt een lege pagina, en het stencil UML-use-case wordt het bovenste stencil. Er wordt een pictogram voor het diagram aan de structuurweergave toegevoegd.

  Opmerking: Als de structuurweergave niet zichtbaar is, wijst u in het menu UML de optie Beeld aan en klikt u op Modelverkenner.

 3. Een systeemgrens aangeven in een use-case-diagram

  1. Sleep een shape Systeemgrens naar de tekenpagina.

   Use-case-stencil

  2. Dubbelklik op de shape Systeemgrens en typ een nieuwe naam voor het systeem, of druk op de Delete-toets om de bestaande naam te verwijderen. Klik buiten de shape op de tekenpagina.

  3. Als u het formaat van de systeem grenzen wilt wijzigen, selecteert u de shape en sleept u vervolgens een selectiegreep.

 4. Sleep de bewerkings vormen van het stencil use -Case en plaats ze binnen de systeem grenzen en sleep Shapes voor actor naar de buitenkant van de systeemgrens.

 5. Gebruik vormen communiceren om relaties tussen gebruiks zaken en actors aan te geven.

  Een relatie tussen een actor en een use-case aangeven

  1. Sleep in een use-case-diagram de shape communiceren op de tekenpagina.

  2. Lijm een eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken van de shape communiceren naar een verbindingspunt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op een shape actor . Lijm het andere eindpunt op een verbindingspunt van een shape use-case .

  3. Ga als volgt te werk als u een pijl wilt toevoegen om de gegevensstroom aan te geven:

   • Dubbelklik op de shape communiceren , klik onder koppelingop het einde dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Eigenschappen.

   • Selecteer in de categorie Association end de optie IsNavigable, klik op OKen klik vervolgens nogmaals op OK .

   • Klik met de rechtermuisknop op de shape communiceert en klik op Weergaveopties voor vormen. Selecteer onder Opties voor beëindigende optie einde baarheidvan de groep en klik vervolgens op OK.

 6. Gebruik vormen en breidt shapes uit om de relaties tussen gebruiks zaken aan te geven .

  Om aan te geven dat een gebruik van de relatie tussen twee use cases wordt aangegeven

  1. Sleep in een use-case-diagram een relatieshapes van een gebruikte shape naar de tekenpagina.

  2. Lijm het eindpunt van de toepassing zonder een pijlpunt op een verbindingspunt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X de shape Use- Case die de werking van de andere use-case gebruikt.

  3. Lijm het eindpunt met een pijlpunt (met een pijlpunt) op een verbindingspunt op een verbindingspunt dat wordt gebruikt.

  4. Dubbelklik op de shape maakt om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-generalisatie te openen. Voeg eigenschapswaarden toe en klik vervolgens op OK.

  Als u een uitbreiding van een relatie tussen twee use cases wilt aangeven

  1. Sleep in een use-case-diagram een uitbreiding van de shape naar de tekenpagina.

  2. Lijm het eindpunt voor uitbreidingen Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken zonder pijlpunt naar een verbindingspunt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de use-case die de extensie levert.

  3. Lijm het eindpunt uitgebreid met een pijlpunt naar een verbindingspunt op het basis use-doosje.

  4. Dubbelklik op de shape uitbreiding om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-generalisatie te openen. Voeg de eigenschapwaarden toe en klik vervolgens op OK.

 7. Dubbelklik op een willekeurige shape (behalve de grens van het systeem ) om het dialoogvenster UML-eigenschappen te openen, waarin u een naam, kenmerken, bewerkingen en andere eigenschapswaarden kunt toevoegen.

 8. Sla het diagram op.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×