Een UML-sequentiediagram maken

Laat me een voorbeeld zien

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan, wijs Software aan en klik vervolgens op UML-modeldiagram.

 2. Klik in de boomstructuurweergave met de rechtermuisknop op het boomstructuurweergavepakket of subsysteem waarin u het boomstructuurweergavepakketreeksdiagram wilt opnemen. Wijs vervolgens Nieuw aan en klik op Sequentiediagram.

  Er wordt een lege pagina weergegeven en het stencil UML-sequentie wordt het bovenste stencil. In de werkruimte wordt 'Sequentie' als een watermerk weergegeven. Er wordt een pictogram voor het diagram aan de boomstructuurweergave toegevoegd.

  Opmerking: Als de boomstructuurweergave niet zichtbaar is, wijst u in het menu UML de optie Beeld aan en klikt u vervolgens op Modelverkenner.

 3. Sleep voor elk boomstructuurweergavepakketreeksdiagramobject dat is betrokken bij de interactie die door het sequentiediagram wordt weergegeven, een shape Levenslijn van object naar de tekenpagina. Pas de lengte van de levenslijnen aan zodat deze corresponderen met de lengte van de levenslijnen van de objecten in de interactie en voeg vernietigingsmarkeringen aan levenslijnen toe voor objecten die worden vernietigd.

  De shape Levenslijn van object

  Aangeven dat een object in een sequentiediagram wordt vernietigd

  1. Sleep in een boomstructuurweergavepakketreeksdiagram een shape Levenslijn van object naar de tekenpagina om daarmee een object weer te geven dat wordt vernietigd tijdens de interactie die het sequentiediagram vertegenwoordigt.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de shape Levenslijn van object, klik op Weergaveopties voor shape en selecteer vervolgens de optie Vernietigingsmarkering.

   Opmerking: Als u deze wijziging alleen op de geselecteerde shape wilt toepassen, schakelt u in het dialoogvenster Weergaveopties voor UML-shape het selectievakje Toepassen op dezelfde UML-shapes in het actieve tekenvenster uit.

   Er verschijnt een zwarte X aan het einde van de levenslijn van het object.

 4. Dubbelklik op een shape Levenslijn van object. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van UML-classificatierol op Classificatierol. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Kies onder Classificatie de classificatie die het object vertegenwoordigt en klik vervolgens op OK.

  2. Klik op Nieuw om een nieuwe classificatie in het systeem te maken.

   Het uiterlijk van het objectpictogram kan veranderen al naargelang de gekozen classificatie.

 5. Om aan te geven wanneer een object een actie uitvoert, sleept u een shape Activering naar de levenslijn van het object. Lijm de eindpunten van de shape Activering aan verbindingspunten op de shape Levenslijn van object. Pas de lengte van de activeringsrechthoek aan zodat deze correspondeert met de periode van activiteit van het object.

  De shape Activering

  Overgangstijden op een sequentiediagram aangeven

  1. Dubbelklik in de boomstructuurweergave op het pictogram dat het boomstructuurweergavepakketreeksdiagram vertegenwoordigt waaraan u overgangstijden wilt toevoegen.

   De tekenpagina met het sequentiediagram wordt weergegeven.

  2. Selecteer de knop Tekst Knop Tekst op de werkbalk.

  3. Klik op de tekenpagina op de plaats waar u de naam wilt toevoegen van het berichtexemplaar dat de tijd aangeeft waarop het boomstructuurweergavepakketreeksdiagramobjectbericht is verzonden en typ de naam.

   Gewoonlijk verschijnt de naam in de linkermarge van het diagram op één lijn met het bericht waarop de naam betrekking heeft. De naam kan één letter zijn, zoals a of b.

  4. Selecteer de aanwijzer Knopafbeelding op de knoppenbalk.

  5. Sleep een shape Beperking naar de tekenpagina en zet deze in de buurt van de berichtnaam neer. Dubbelklik op de shape en typ onder Hoofdtekst informatie over de beperking die betrekking heeft op de tijd van het bericht (bijvoorbeeld b - a < 1 sec). Klik op OK.

   Tip: Als het bericht niet onmiddellijk wordt verzonden, maakt u de berichtregel cursief en geeft u voor de tijd waarop het bericht is ontvangen dezelfde letter (naam) op als de letter voor de tijd waarop het bericht is verzonden. Voeg echter een accentteken toe (bijvoorbeeld a voor de tijd waarop het bericht is verzonden en a‘ voor de tijd waarop het bericht is ontvangen).

   Information about messages can be added to the left margin

   Een sequentiediagram met benoemde tijden voor het tijdstip waarop de berichten zijn verzonden en ontvangen.

  Voorwaardelijkheid weergeven op een object in een sequentiediagram

  1. Sleep in een boomstructuurweergavepakketreeksdiagram een shape Levenslijn naar de tekenpagina en zet deze neer in de buurt van de shape boomstructuurweergavepakketreeksdiagramobjectberichtobjectlevenslijn waarop u voorwaardelijkheid wilt weergeven.

  2. Lijm de eindpunten van de shape Levenslijn op de verbindingspunten Verbindingspunt - blauwe X van de shape Levenslijn van object. Als u de voorwaardelijke levenslijn wilt verlengen, sleept u een besturingsgreep Besturingsgrepen van de shape Levenslijn.

  3. Dubbelklik op de shape Levenslijn om het dialoogvenster UML-eigenschappen van deze shape te openen. Hierin kunt u een naam en andere eigenschapswaarden aan de levenslijn toevoegen.

   Tip: U kunt de eindpunten van een shape Levenslijn ook vastlijmen op de verbindingspunten van een shape Activering die is gekoppeld aan de levenslijn van een object.

 6. Gebruik shapes Bericht om communicatie tussen de objecten aan te geven.

  De shape Bericht

  Een bericht tussen objecten in een sequentiediagram aangeven

  1. Sleep in een boomstructuurweergavepakketreeksdiagram een shape Bericht naar de tekenpagina.

   Welke shape Bericht u kiest, hangt af van het soort bericht dat u wilt verzenden (normaal, asynchroon, procedureaanroep of antwoord).

  2. Lijm het eindpunt van het bericht zonder pijlpunt op een verbindingspunt Verbindingspunt - blauwe X van de levenslijn van het object waardoor het bericht wordt verzonden.

  3. Lijm het eindpunt van het bericht met pijlpunt op een verbindingspunt van de levenslijn van het object dat het bericht ontvangt.

  4. Dubbelklik op het bericht en typ of kies de naam, het stereotype, de sequentie-expressie en het soort stroom voor het bericht.

  5. Kies voor een eenvoudig bericht of een procedureaanroep de bewerking die door het bericht moet worden gegenereerd. Als de bewerking niet bestaat, klikt u op Nieuw om de bewerking te maken.

   Kies voor een asynchroon bericht het signaal dat door het bericht moet worden gegenereerd. Als er geen ontvanger voor het signaal aanwezig is op de classificatie waarop de levenslijn van het object dat het bericht ontvangt is gebaseerd, klik u op Nieuw om de ontvanger te maken.

   Tip: Als u een bericht wilt aanduiden dat van een bepaald object weer naar datzelfde object wordt verzonden, lijmt u de twee eindpunten van een boogvormige shape Bericht op twee verbindingspunten van dezelfde levenslijn van object.

 7. Dubbelklik op een shape om het dialoogvenster UML-eigenschappen van deze shape te openen. In dit dialoogvenster kunt u een naam en andere eigenschapswaarden aan de shape toevoegen.

 8. Sla het diagram op.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×