Een UML-samenwerkingsdiagram maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Collaboration diagram displaying a set of objects and the messages they pass to acheive an operation

Bijschrift 1 In een vorm classificatierol is van het object statusaanduidingen tekenreeks onderstreepte om aan te geven dat het object een exemplaar is. U kunt ook de naam van het object voordat u de dubbele punt opnemen.

Bijschrift 2 Koppelingen of associatierol, geven relaties en met pijlpunten, kunnen ook aan te geven navigeerbaarheid.

bijschrift 3 Dubbelklik op een koppeling en klik op bericht om te definiëren van een bericht dat langs een koppeling loopt. Procedureberichten overeenkomstig geneste aanroepen nummeren.

Stap 4 Het eerste bericht afkomstig altijd van buiten de context die u in het diagram opneemt.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan, wijs Software aan en klik vervolgens op UML-modeldiagram.

 2. Klik in de structuurweergave met de rechtermuisknop op het pakket waarin u het samenwerkingsdiagram wilt opnemen, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Samenwerkingsdiagram.

  Er wordt een lege pagina weergegeven en het stencil UML-samenwerking wordt het bovenste stencil. In de werkruimte wordt 'Samenwerking' als watermerk weergegeven. Er wordt een pictogram voor het diagram aan de boomstructuurweergave in de Modelverkenner toegevoegd.

  Opmerking: Als de boomstructuurweergave niet zichtbaar is, wijst u in het menu UML de optie Beeld aan en klikt u vervolgens op Modelverkenner.

 3. Sleep voor elke objectrol die u in de samenwerking wilt weergeven een shape Classificatierol naar de tekenpagina.

  Classificatie rol vorm

  Aangeven dat een object als nieuwe, verloren of tijdelijke in een samenwerkingsdiagram

  1. Klik in een samenwerkingsdiagram met de rechtermuisknop op de shape Classificatierol voor het object dat u wilt aanwijzen als nieuw, vernietigd of tijdelijk object en klik vervolgens op Weergaveopties voor shape.

  2. Klik onder Toestand van classificatierol op de gewenste voorwaarde.

   Opmerking: Als u deze wijziging alleen op de geselecteerde shape wilt toepassen, schakelt u in het dialoogvenster Weergaveopties voor UML-shape het selectievakje Toepassen op dezelfde UML-shapes in het actieve tekenvenster uit. Als u wilt dat alle volgende shapes Classificatierol die u op het diagram neerzet dezelfde voorwaarde hebben, schakelt u het selectievakje Toepassen op de achtereenvolgens neergezette UML-shapes van hetzelfde type in het actieve tekenvenster in.

   De voorwaarde wordt tussen accolades achter de objectnaam weergegeven (bijvoorbeeld, Object1{tijdelijk}).

  Aangeven dat een object als actief in een samenwerkingsdiagram

  In een samenwerkingsdiagram wordt achter de naam van een shape Classificatierol waaraan de voorwaarde actief is toegewezen, {actief} weergegeven. Een classificatierol is actief als de klasse waarop deze is gebaseerd, actief is.

  Als u wilt aangeven dat een klasse actief is, dubbelklikt u op de shape of het pictogram in de boomstructuurweergave waarmee de gewenste klasse wordt aangeduid. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van UML-klasse op Klasse, schakel IsActive in en klik op OK. De classificatierol wordt nu actief omdat de klasse actief is.

 4. Voor elke set gegroepeerde objecten die u wilt geven, Sleep een shape met meerdere objecten naar de tekenpagina. Shape voor meerdere objecten

 5. Dubbelklik op elke shape Classificatierol of Multi-object om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-classificatierol te openen waarin u een naam en andere eigenschapswaarden aan de shape kunt toevoegen.

 6. Koppelingen tussen de objecten door deze verbinding te geven met behulp van Koppeling rol shapes. Meer informatie over de rol van de koppeling vormen.

  Een pad van de rol koppeling maken in een samenwerkingsdiagram

  1. Sleep in een samenwerkingsdiagram een shape Associatierol in de buurt van de twee shapes Classificatierol of Multi-object waartussen u een pad wilt maken.

  2. Lijm de eindpunten van de vorm van de Rol van de koppeling naar verbinding punten Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de twee shapes die u wilt verbinden met een pad.

   Tip: Als u een associatierolpad wilt aangegeven dat van een classificatierol naar diezelfde rol loopt, lijmt u twee eindpunten van een U-vormige shape Associatierol op de twee verbindingspunten van dezelfde classificatierol.

 7. Dubbelklik op elke shape Associatierol om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-verbindingsrol te openen waarin u een naam, een berichtstroom, een berichtlabel, multipliciteit en andere eigenschapswaarden kunt toevoegen.

  Een bericht toevoegen aan een rol koppeling in een samenwerkingsdiagram

  1. Dubbelklik in een samenwerkingsdiagram op de shape Associatierol waaraan u een bericht wilt toevoegen.

  2. Typ een naam voor de associatierol en klik vervolgens op Berichten.

  3. Klik op Nieuw. Typ een naam en een sequentie-expressie. Kies het stereotype, de richting en het soort stroom.

  4. Klik voor een eenvoudig bericht of een procedureaanroep op Eigenschappen. Selecteer de bewerking die door het bericht moet worden gegenereerd. Als de bewerking niet bestaat, klikt u op Nieuw om de bewerking te maken.

   Kies voor een asynchroon bericht het signaal dat door het bericht moet worden gegenereerd. Als er geen ontvanger voor het signaal aanwezig is op de classificatie waarop de levenslijn van het object dat het bericht ontvangt is gebaseerd, klik u op Nieuw om de ontvanger te maken.

 8. Sla het diagram op.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×