Een UML-samenwerkings diagram maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: Het UML-samenwerkings diagram is niet beschikbaar in Visio 2013 en nieuwere versies. Zie UML-diagrammen in Visiovoor informatie over UML-diagrammen in Visio 2013 en nieuwere versies.

Samenwerkings diagram met een set objecten en de berichten die ze doorgeeft om een bewerking te realiseren

Bijschrift 1 In een shape Classificatierol wordt de teken reeks aanduiding van het object onderstreept om aan te geven dat het object een exemplaar is. U kunt ook de object naam vóór de dubbele punt opnemen.

Afbeelding van knop Koppelingen of associatierol geven relaties aan en, met pijl punten, kunnen ook navigeerbaarheid aangeven.

bijschrift 3 Dubbel klik op een koppeling en klik vervolgens op bericht om een bericht te definiëren dat langs een koppeling doorloopt. Nummer procedure berichten in overeenstemming met geneste gesp rekken.

Stap 4 Het eerste bericht is altijd afkomstig van buiten de context die u opneemt in het diagram.

 1. Klik in Visio 2010: Klik onder sjabloon categorieënop software en data base _GT_ UML-model diagram > maken.

  In Visio 2007: Wijs in het menu bestand de optie Nieuwaan, wijs Softwareaan en klik vervolgens op UML-model diagram.

 2. Klik in het structuurweergave met de rechter muisknop op het pakket waarin u de samenwerkingsdiagram wilt opnemen, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op samenwerkings diagram.

  Er wordt een lege pagina weer gegeven en het UML-samenwerkings stencil wordt het bovenste stencil. In de werk ruimte wordt ' samen werking ' als water merk weer gegeven. Een pictogram voor het diagram wordt toegevoegd aan de structuur weergave in de model Verkenner.

  Opmerking: Als de structuurweergave niet zichtbaar is, wijst u in het menu UML de optie Beeld aan en klikt u op Modelverkenner.

 3. Sleep voor elke object rol die u wilt weer geven in de samen werking, de shape Classificatierol naar de teken pagina.

  Shape Classificatierol

  Een object aanWijzen als nieuw, vernietigd of tijdelijk in een samenwerkings diagram

  1. Klik in een samenwerkingsdiagram met de rechter muisknop op de shape Classificatierol voor het object dat u wilt toewijzen als nieuw, vernietigd of tijdelijk en klik vervolgens op weergave opties voor vorm.

  2. Klik onder status van classificatierolop de gewenste voor waarde.

   Opmerking: Als u deze wijziging alleen op de geselecteerde vorm wilt Toep assen, schakelt u in het dialoog venster weergave opties voor shapes de optie Toep assen op de geselecteerde UML-shapes in het huidige teken vensteruit. Als u wilt dat alle volgende shapes van Classificatierol die u op het diagram neerzet, dezelfde voor waarde hebben, schakelt u het selectie vakje Toep assen op UML-shapes van hetzelfde type in het huidige teken venster in .

   De voor waarde wordt tussen haakjes weer gegeven na de object naam (bijvoorbeeld Object1 {kortstondig}).

  Een object als actief aanDuiden in een samenwerkings diagram

  In een samenwerkingsdiagram heeft de shape Classificatierol die als actief is aangeduid, de naam {Active} achter de object naam. Er is een classificatierol actief als de klasse waarop de rol wordt gebaseerd, actief is.

  Om aan te geven dat een klas actief is, dubbelklikt u op het pictogram voor de shape of de boom structuur die de klas vertegenwoordigt. Klik in het dialoog venster Eigenschappen van UML-klasse op klas, Schakel IsActivein en klik vervolgens op OK. De classificatie rol wordt geactiveerd als gevolg van de klasse die actief is.

 4. Sleep een shape met meerdere objecten naar de teken pagina voor elke set objecten die u wilt weer geven. Shape met meerdere objecten

 5. Dubbel klik op elke Classificatierol of shape met meerdere objecten om het dialoog venster Eigenschappen van UML-classificatierol te openen, waarin u een naam en andere eigenschaps waarden kunt toevoegen.

 6. Geef koppelingen tussen de objecten aan door ze te verbinden met shapes van de Associatierol . Meer informatie over Shapes voor associatierol.

  Een pad naar een associatierol maken in een samenwerkings diagram

  1. Sleep in een samenwerkingsdiagram een shape Associatierol in de buurt van de twee Classificatierol of shapes voor meerdere objecten waarvoor u een pad wilt maken.

  2. Lijm de eind punten van de shape Associatierol aan verbindings punten Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de twee shapes die u met een pad wilt verbinden.

   Tip: Als u het pad van een associatierol van een classificatierol wilt aangeven, lijmt u de twee eind punten van een U vormige Associatierol vorm aan twee verbindings punten op dezelfde classificatierol.

 7. Dubbel klik op elke shape Associatierol om het dialoog venster Eigenschappen van UML-associatierol te openen, waarin u een naam, een bericht stroom, een bericht label, multipliciteit en andere eigenschaps waarden kunt toevoegen.

  Een bericht toevoegen aan een associatierol in een samenwerkings diagram

  1. Dubbel klik in een samenwerkingsdiagram op de shape Associatierol waaraan u een bericht wilt toevoegen.

  2. Typ een naam voor de associatierol en klik vervolgens op berichten.

  3. Klik op Nieuw. Typ een naam en een reeks expressie. Kies het gewenste stereo type, de gewenste richting en het type stroom.

  4. Klik op Eigenschappenvoor een plat bericht of een aanroep van een procedure. Selecteer de bewerking die u in het bericht wilt genereren. Als de bewerking niet bestaat, klikt u op Nieuw om de bewerking te maken.

   Kies voor een asynchroon bericht het signaal dat u het bericht wilt laten genereren. Als er geen ontvangst voor het signaal aanwezig is op de classificatie waarop de levens lijn van het object waarop het bericht wordt ontvangen, is gebaseerd, klikt u op Nieuw om de ontvangst te maken.

 8. Sla het diagram op.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×