Een UML-inzetdiagram maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Deployment diagram showing the structure a run-time system

Bijschrift 1 In een implementatiediagram, kan een knooppunt een algemene type of een specifiek exemplaar vertegenwoordigen.

Afbeelding van knop Plaats onderdelen en object exemplaren binnen een exemplaar van het knooppunt om aan te geven dat de onderdelen en objecten op het knooppunt zich bevinden.

bijschrift 3 Afhankelijkheden verbinden onderdelen via interfaces. U kunt een stereotype gebruiken om aan te geven van de exacte afhankelijkheid.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan, wijs Software aan en klik vervolgens op UML-modeldiagram.

 2. Klik in de structuurweergave met de rechtermuisknop op een pakket of subsysteem waarin u het implementatiediagram wilt opnemen, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Inzetdiagram.

  Er wordt een lege pagina weergegeven en het stencil UML-inzet wordt het bovenste stencil. In de werkruimte wordt 'Inzet' als een watermerk weergegeven. Er wordt een pictogram voor het diagram aan de boomstructuurweergave toegevoegd.

  Opmerking: Als de boomstructuurweergave niet zichtbaar is, wijst u in het menu UML de optie Beeld aan en klikt u vervolgens op Modelverkenner.

 3. Sleep een shape Knooppunt naar de tekenpagina. Sleep shapes Onderdeel en Object naar het knooppunt. Sleep een selectiegreep van het knooppunt om het formaat ervan te wijzigen.

  Elementen in een knooppunt in een implementatiediagram opnemen

  1. Sleep in een implementatiediagram een shape Knooppunt of Exemplaar van knooppunt van het stencil UML-inzetdiagram naar de tekenpagina.

  2. Dubbelklik op het knooppunt om een naam, kenmerken, bewerkingen en andere eigenschapswaarden toe te voegen.

  3. Sleep een selectiegreep op een hoek om de grootte van het knooppunt zodanig te wijzigen dat de elementen die u in het knooppunt wilt opnemen in het knooppunt passen.

  4. Sleep de shapes Onderdeel, Exemplaar van onderdeel en Object boven op de shape Knooppunt en verbind de shapes, waar nodig, door middel van afhankelijkheidsrelaties.

  5. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Dubbelklik op elk knooppunt. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van UML-knooppunt op Onderdelen. Selecteer onder Kies onderdelen die door dit knooppunt worden ingezet de geschikte onderdelen en klik vervolgens op OK.

   • Dubbelklik op elk onderdeel. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van UML-onderdeel op Knooppunten. Selecteer onder Kies de knooppunten waarbij dit onderdeel wordt ingezet de juiste knooppunten en klik vervolgens op OK.

    Opmerking: Groepeer een knooppunt en alle shapes die dit knooppunt bevat niet. Als u een knooppunt en de bijbehorende elementen moet verplaatsen, sleept u een selectiekader om het knooppunt om alle shapes te selecteren en vervolgens sleept u dit kader naar de gewenste positie.

 4. Herhaal stap 3 totdat u alle benodigde knooppunten hebt.

 5. Sleep, indien nodig, een shape Interface naar de tekenpagina en lijm het eindpunt zonder de cirkel aan een shape Onderdeel.

  Een interface toevoegen aan een klasse, onderdeel of ander-element

  1. Sleep in een statische structuuronderdeelof implementatiediagram, de lollipopshape Interface naar de tekenpagina.

  2. Lijm het eindpunt zonder de cirkel naar een verbinding wijst u Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de component klasse of een ander element.

  3. Dubbelklik op de shape Interface om een naam, bewerkingen en andere eigenschapwaarden toe te voegen.

   tiplist

   U kunt een interface ook weergeven in de vorm van een rechthoekige shape Interface die lijkt op een klasse. Gebruik deze shape als u een lijst met interfacebewerkingen wilt weergeven.

   Als u het type shape dat voor een interface wordt weergegeven wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de shape Interface en vervolgens op Weergeven als klasseninterface of Weergeven als lollipop-interfaceshape.

 6. Gebruik de shapes voor Communicatie om de relaties tussen knooppunten aan te geven.

  Een koppeling van de communicatie tussen knooppunten in een implementatiediagram aangeven

  1. Sleep in een implementatiediagram een shape Communicatie van het stencil UML-inzet naar de tekenpagina.

  2. Lijm een eindpunt van de shape communicatie op een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op het eerste knooppunt.

  3. Lijm het andere eindpunt van de shape Communicatie op een verbindingspunt van het tweede knooppunt.

  4. Dubbelklik op de shape Communicatie om een naam en andere eigenschapswaarden aan de elementen van deze shape toe te voegen.

 7. Gebruik de shapes voor Afhankelijkheid om de relaties tussen onderdelen en objecten en tussen onderdelen en de interfaces van andere onderdelen aan te geven.

  Een afhankelijkheidsrelatie tussen UML-elementen aangeven

  1. Sleep een shape Afhankelijkheid van het stencil Statische UML-structuur, UML-inzet of UML-onderdeel naar de tekenpagina en plaats de shape in de buurt van de elementen die u met elkaar wilt verbinden.

  2. Afhankelijk van het eindpunt met pijlpunt aan een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op het element het andere element lijm. Lijm het eindpunt zonder pijlpunt aan een verbindingspunt van het element dat is afhankelijk van het andere element.

  3. Dubbelklik op de afhankelijkheid als u wilt toevoegen een naam, stereotype en andere eigenschappen.

   Tip: Als u een afhankelijkheid op basis van traceren, verfijning, gebruik of binding wilt maken, kunt u de shapes Spoor, Verfijning, Gebruik of Binding van het stencil Statische UML-structuurdiagram gebruiken.

 8. Dubbelklik op een shape om het dialoogvenster UML-eigenschappen voor die shape te openen. Hierin kunt u een naam, kenmerken, bewerkingen en andere eigenschappen toevoegen.

 9. Sla het diagram op.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×