Een UML-activiteitsdiagram maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Activity diagram detailing the internal action states an object undergoes in its lifetime

Bijschrift 1 De aanvankelijke status is de toestand van een object voordat gebeurtenissen in het diagram hierop hebben gehandeld.

Afbeelding van knop Een actiestatus is een type status dat staat voor een voltooide activiteit.

bijschrift 3 EEN overgang van een actie toestand treedt op wanneer de interne actie van de actie toestand is voltooid.

Stap 4 Als u gelijktijdige activiteiten wilt aangeven die moeten worden voltooid voordat de volgende activiteit kan optreden, gebruikt u een join-overgang.

Bijschrift 5 Dubbel klik op overgangen van actie toestanden om ze te voorzien van een label met beveiliging-voor waarden en actie-expressies.

Bijschrift 6 Gebruik een fork-overgang om activiteiten aan te geven die gelijktijdig kunnen voor komen.

callout 7 De eind status vertegenwoordigt de voltooiing van de activiteit in de situatie die het diagram vertegenwoordigt.

 1. Open Visio, selecteer sjablonen en selecteer vervolgens software en data base.

 2. Selecteer UML-activiteit en klik vervolgens op maken.

  U kunt nu Swimlanes invoegen en het besturings element voor de activiteit in het diagram maken.

 3. Als u de verantwoordelijkheid in het activiteiten diagram wilt aangeven, sleept u een Swimlane-shape naar de pagina voor elke klasse, persoon of organisatie-eenheid die u wilt weer geven. U doet dit als volgt:

  1. Sleep een swimlane-shape naar de tekenpagina.

  2. Dubbel klik op elk etiket op de shape om de standaard naam te wijzigen.

  3. Herhaal stap a en b totdat u alle partities of organisatie-eenheden hebt toegevoegd die u nodig hebt.

  4. Sleep de selectie grepen aan de zijkant van de shapes Swimlane om de swimlanes de gewenste grootte te geven.

 4. Gebruik het eerste knoop punt en het uiteindelijke knoop punt om de begin-en eind status van de pseudo te vertegenwoordigen.

 5. Sleep de actie vorm voor elke actie of activiteits status die u wilt weer geven.

 6. Gebruik de voor waarde bewaking, zoals de vorm van beslissing, om een mogelijke overgang van een actie toestand aan te geven.

 7. Gebruik de vormen voor complexe overgangen, Fork-knoop punten of join-knoop punten om de vork van een actie toestand te representeren in meerdere parallelle frames, of de synchronisatie van meerdere actie toestanden in één toestand.

 8. Sla het diagram op.

 1. Open het UML-modeldiagram dat het ULM-element bevat waarvoor u een activiteitsdiagram wilt maken.

 2. Klik in de structuurweergave met de rechtermuisknop op het pictogram voor het pakket, het subsysteem, de klasse, de bewerking of de use case waarin u een activiteitsdiagram wilt maken. Wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Activiteitsdiagram.

  Er wordt een lege pagina weergegeven en het stencil UML-activiteit wordt het bovenste stencil. In de werkruimte wordt Activiteit als een watermerk weergegeven. Er wordt een pictogram voor het diagram aan de structuurweergave toegevoegd.

  Opmerking: Als de structuurweergave niet zichtbaar is, wijst u in het menu UML de optie Beeld aan en klikt u op Modelverkenner.

 3. Als u verantwoordelijkheid in het activiteitsdiagram wilt aangeven, sleept u voor elke klasse, persoon of organisatie-eenheid die u wilt weergeven, een Zwembaan-shape naar de pagina.

  Zwembanen in een activiteitsdiagram maken

  1. Sleep in een activiteitsdiagram een Zwembaan-shape naar de tekenpagina.

  2. Dubbelklik op de shape om een naam en andere eigenschapswaarden toe te voegen.

  3. Herhaal stap 1 en 2 totdat u alle partities of organisatie-eenheden hebt toegevoegd die u nodig hebt.

  4. Sleep de selectiegrepen aan de zijkant van de Zwembaan-shapes om de zwembanen de gewenste grootte te geven.

  5. Sleep de shapes Toestand, Actietoestand, Toestand Object in en Signaalontvangst of Signaalverzending naar de gebieden die worden gedefinieerd door de zwembanen en verbind ze met behulp van de shapes Controlestroom en Objectstroom.

 4. Sleep voor elke actie of elke activiteitstoestand een shape Actiestatus of Toestand naar de tekenpagina. Gebruik de shapes Begintoestand en Eindtoestand voor pseudo-begintoestanden en -eindtoestanden. Werken met shapes Toestand in UML-toestandsdiagrammen of -activiteitsdiagrammen

 5. Verbind Controlestroom-shapes met Toestand-shapes om de overgang van de ene naar de andere toestand aan te geven.

  De controlestroom in een activiteitsdiagram weergeven

  1. Sleep in een activiteitsdiagram een shape Controlestroom naar de tekenpagina.

  2. Lijm het eindpunt van de shape Controlestroom (zonder pijlpunt) op een verbindingspunt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X van de bronshape Actiestatus of Toestand.

  3. Lijm het eindpunt van de shape Controlestroom (met pijlpunt) op een verbindingspunt van de doelshape Actiestatus of Toestand.

  4. Dubbelklik op de shape Controlestroom om een overgangstekenreeks toe te voegen met een gebeurtenis, beveiligingsvoorwaarde, actie-expressie, enzovoort.

 6. Gebruik de complexe overgangsshapes Overgang (fork) of Overgang (join) om de splitsing van een actietoestand in meerdere parallelle toestanden of de synchronisatie van meerdere actietoestanden tot één toestand aan te geven. Werken met overgangsshapes in UML-toestandsdiagrammen en -activiteitsdiagrammen

 7. Als u overgangstekenreeksen wilt vervangen door signaalpictogrammen, gebruikt u de shapes Signaalverzending en Signaalontvangst om de signalen aan te geven.

 8. Dubbelklik op een shape om het dialoogvenster UML-eigenschappen te openen. Hier kunt u een naam, overgangstekenreeks, beveiligingsvoorwaarde, uitgestelde gebeurtenissen en andere eigenschappen toevoegen.

 9. Sla het diagram op.

Een activiteitsdiagram is een speciaal geval van een toestands diagram waarin alle statussen de actie status hebben en de stroom van het besturings element wordt geactiveerd door het volt ooien van acties in de bron status.

Met betrekking tot een specifieke klasse of use-case wordt in een activiteitsdiagram het interne gedrag van een methode beschreven. Gebruik een activiteitsdiagram om een stroom weer te geven die wordt aangestuurd door intern gegenereerde acties. Gebruik een toestands diagram om een stroom in reactie op externe gebeurtenissen aan te geven.

Met activiteiten diagrammen kunt u parallelle en gelijktijdige activiteiten opsporen en documenteren. Hierdoor zijn ze uitstekend hulp middelen voor de modelwerk stroom, het analyseren van use-cases en het omgaan met multi thread-toepassingen.

Zie ook

UML-diagrammen in Visio

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×