Office
Aanmelden
Een trendlijn of gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Een trendlijn of gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u gegevenstrends of zwevende gemiddelden wilt weergeven in een grafiek die u hebt gemaakt, kunt u een trendlijn toevoegen. U kunt ook de trendlijn verder doortrekken dan op basis van de actuele gegevens mogelijk is, om zo toekomstige waarden te helpen voorspellen. De volgende lineaire trendlijn is twee kwartalen langer doorgetrokken en de duidelijk opwaartse trend suggereert een veelbelovende ontwikkeling van de toekomstige verkopen.

Grafiek met trendlijn

U kunt een trendlijn aan niet-gestapelde 2D-grafieken toevoegen, zoals vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- en bellendiagrammen.

U kunt geentrendlijn toevoegen aan gestapelde, 3D-, radar-, cirkel-, oppervlak- of ringdiagrammen.

Een trendlijn toevoegen

 1. Klik in het diagram op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of zwevend gemiddelde wilt toevoegen.

  De trendlijn begint op het eerste gegevenspunt in de gegevensreeks die u hebt gekozen.

 2. Klik op de knop Grafiekelementen de knop grafiekelementen naast de rechterbovenhoek van de grafiek.

 3. Schakel het selectievakje Trendlijn in.

 4. Als u een ander type trendlijn wilt kiezen, klikt u op de pijl naast Trendlijn en klikt u vervolgens op Exponentieel, Lineaire voorspelling of Zwevend gemiddelde met twee perioden. Klik op Meer opties als u meer mogelijkheden wilt zien.

 5. Als u Meer opties kiest, klikt u op de gewenste optie in het deelvenster Trendlijn opmaken onder Opties voor trendlijn.

  Koppeling naar persoonlijke sjablonen

  • Als u Polynoom hebt geselecteerd, voert u in het vak Graad de hoogste macht voor de onafhankelijke variabele in.

  • Als u Zwevend gemiddelde hebt geselecteerd, voert u het aantal perioden in waarover het zwevend gemiddelde moet worden berekend in het vak Periode.

  • Als u het punt wilt opgeven waar de trendlijn de verticale as (waardeas) snijdt, selecteert u Snijpunt instellen en voert u de waarde in van het punt op de verticale as.

Tip:  Een trendlijn is het nauwkeurigst als de R-kwadraatswaarde (een getal van 0 tot 1 dat aangeeft hoe dicht de geschatte waarden voor de trendlijn liggen bij de actuele gegevens) (bijna) gelijk is aan 1. Deze R-kwadraatswaarde wordt automatisch berekend zodra u een trendlijn toevoegt aan uw gegevens. U kunt deze waarde in de grafiek weergeven door het selectievakje R-kwadraat in grafiek weergeven in te schakelen (deelvenster Trendlijn opmaken, Opties voor trendlijn).

Tips

 • Als u een diagram of gegevensreeks zo wijzigt dat deze de bijbehorende trendlijn niet meer kan ondersteunen, bijvoorbeeld door het diagramtype te wijzigen in een 3D-diagram of door de weergave van een draaigrafiekrapport of gekoppeld draaitabelrapport te wijzigen, wordt de trendlijn niet meer weergegeven in het diagram.

 • Voor lijngegevens zonder een diagram kunt u Automatisch doorvoeren of een van de statistische functies, zoals GROEI() of TREND(), gebruiken om gegevens te maken voor best passende lineaire of exponentiële lijnen.

Een trendlijn toevoegen

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of voortschrijdend gemiddelde wilt toevoegen. U kunt ook het volgende doen om de gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Opmerking: Als u een diagram met meer dan een gegevensreeks selecteert en u geen gegevensreeks selecteert, wordt het dialoogvenster Trendlijn toevoegen weergegeven in Excel. Klik in de vervolgkeuzelijst op de gegevensreeks die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Analyse, op Trendlijn.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Klik op een vooraf gedefinieerde trendlijn die u wilt gebruiken.

   Opmerking: De trendlijn wordt dan toegepast zonder dat u specifieke opties kunt selecteren.

  2. Klik op Meer opties voor trendlijnen en klik vervolgens in de categorie Opties voor trendlijn, onder Type trend/regressie, op het type trendlijn dat u wilt gebruiken.

Type

Beschrijving

Lineair

Een lineaire trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij m de richtingscoëfficiënt is en b het snijpunt.

Logaritmisch

Een logaritmische trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en ln de natuurlijke logaritmische functie is.

Polynoom

Een polynomiale of curvilineaire trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij b en Variabele constanten zijn.

Macht

Een machtstrendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

Exponentieel

Een exponentiële trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en e het grondtal van de natuurlijke logaritme is.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

Zwevend gemiddelde

Een trendlijn voor een zwevend gemiddelde die met behulp van de volgende vergelijking wordt bepaald: vergelijking

Opmerking: Het aantal punten op een trendlijn voor eenzwevend gemiddelde komt overeen met het totale aantal punten in de reeks minus het aantal dat u opgeeft voor de periode.

R-kwadraatswaarde

Een trendlijn waarmee aan de hand van de volgende vergelijking een R-kwadraatswaarde wordt weergegeven in een diagram:

vergelijking

Deze optie voor trendlijnen is beschikbaar op het tabblad Opties van het dialoogvenster Trendlijn toevoegen of Trendlijn opmaken.

Opmerking: De R-kwadraatswaarde die u met een trendlijn kunt weergeven, is geen aangepaste R-kwadraatswaarde. Voor logaritmische, machts- en exponentiële trendlijnen wordt een model voor getransformeerde regressie gebruikt in Excel.

 1. Als u Polynoom selecteert, voert u in het vak Graad de hoogste macht voor de onafhankelijke variabele in.

 2. Als u Zwevend gemiddelde selecteert, voert u in het vak Periode het aantal perioden in waarover het zwevend gemiddelde moet worden berekend.

 3. Als u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt voor dit voortschrijdend gemiddelde uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Daarom kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt.

 4. Als u een trendlijn toevoegt aan een lijn-, kolom-, vlak- of staafdiagram, wordt de trendlijn berekend op basis van de aanname dat de x-waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort zijn. Deze aanname wordt gehanteerd ongeacht of de x-waarden bestaan uit cijfers of tekst. Als u een trendlijn wilt baseren op numerieke x-waarden, moet u een spreidingsdiagram gebruiken.

 5. Excel wijst automatisch een naam toe aan de trendlijn, maar deze kunt u wijzigen. Ga in het dialoogvenster Trendlijn opmaken naar de categorie Opties voor trendlijn, klik onder Trendlijnnaam op Aangepast en typ vervolgens een naam in het vak Aangepast.

Tips

 • U kunt ook een voortschrijdend gemiddelde maken, zodat schommelingen in de gegevens minder worden en het patroon of de trend duidelijker wordt.

 • Als u een diagram of gegevensreeks zo wijzigt dat deze de bijbehorende trendlijn niet meer kan ondersteunen, bijvoorbeeld door het diagramtype te wijzigen in een 3D-diagram of door de weergave van een draaigrafiekrapport of gekoppeld draaitabelrapport te wijzigen, wordt de trendlijn niet meer weergegeven in het diagram.

 • Voor lijngegevens zonder een diagram kunt u Automatisch doorvoeren of een van de statistische functies, zoals GROEI() of TREND(), gebruiken om gegevens te maken voor best passende lineaire of exponentiële lijnen.

Wat wilt u nog meer doen?

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Als u de kleur, stijl of schaduwopties voor de trendlijn wilt wijzigen, klikt u op de categorie Lijnkleur, Lijnstijl of Schaduw en selecteert u de gewenste opties.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Om het aantal perioden op te geven dat u wilt opnemen in een prognose, klikt u onder Prognose op een getal in de vakken bij Vooruit of Terug.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Schakel het selectievakje Snijpunt instellen = in en typ vervolgens in het bijbehorende invoervakde waarde die overeenkomt met het punt op de verticale as (waardeas) waar de trendlijn de as snijdt.

  Opmerking: U kunt dit alleen wanneer u een exponentiële, lineaire of polynomiale trendlijn gebruikt.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Als u de vergelijking voor de trendlijn wilt weergeven in het diagram, schakelt u het selectievakje Vergelijking in grafiek weergeven in.

  Opmerking: U kunt geen trendlijnvergelijkingen weergeven voor een voortschrijdend gemiddelde.

Tip: De trendlijnvergelijking wordt afgerond, zodat deze beter leesbaar is. U kunt echter het aantal cijfers voor een geselecteerd trendlijnlabel wijzigen in het vak Aantal decimalen op het tabblad Getal van het dialoogvenster Trendlijnlabel opmaken (tabblad Indeling, groep Huidige selectie, knop Selectie opmaken).

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn waarvoor u de R-kwadraatswaarde wilt weergeven. U kunt ook het volgende doen om de trendlijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Selecteer R-kwadraat in grafiek weergeven op het tabblad Opties voor trendlijn.

Opmerking: U kunt geen R-kwadraatswaarde weergeven voor een voortschrijdend gemiddelde.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt verwijderen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Geen.

   De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

  2. Druk op Delete.

Tip: U kunt een trendlijn ook verwijderen direct nadat u deze hebt toegevoegd aan het diagram door op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken te klikken op de werkbalk Snelle toegang of door op Ctrl+Z te drukken.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer de gegevensreeks die u wilt een trendlijn toevoegen in de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp .

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

  Het tabblad Grafiek ontwerpen

 3. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Grafiekelement toevoegenen klik vervolgens op trendlijn.

  Een trendlijn toevoegen

 4. Kies een optie trendlijn of klik op Meer opties voor trendlijn.

  Opties voor trendlijn

  U kunt kiezen uit de volgende:

  • Exponentiële

  • Lineair

  • Logaritmische

  • Polynomiale

  • Aan/uit-knop

  • Zwevend gemiddelde

  U kunt ook uw trendlijn Geef een naam en kies opties voor prognoses.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het diagram met de trendlijn en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp .

  Het tabblad Grafiek ontwerpen

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen, klikt u op trendlijnen klik vervolgens op geen.

  Trandline verwijderen

  U kunt ook op de trendlijn klikken en op Delete drukken.

Word

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in het diagram de gegevensreeks waaraan u een trendlijn wilt toevoegen en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 3. Klik onder Analyse op Trendlijn en klik op de gewenste trendlijn.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Als het dialoogvenster Trendlijn toevoegen wordt weergegeven, selecteert u de reeks waaraan u de trendlijn wilt toevoegen.

  Als u de naam van een trendlijn wilt aanpassen of een vergelijkingslabel wilt toevoegen, klikt u onder Analyse achtereenvolgens op Trendlijn en op Opties voor trendlijn. Klik in het navigatiedeelvenster op Opties en breng de gewenste wijzigingen aan.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het diagram met de trendlijn en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Analyse op Trendlijn en klik op Geen trendlijn.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  U kunt ook op de trendlijn klikken en op Delete drukken.

PowerPoint

 1. Selecteer in het diagram de gegevensreeks waaraan u een trendlijn wilt toevoegen en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Trendlijn en klik op de gewenste trendlijn.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Als het dialoogvenster Trendlijn toevoegen wordt weergegeven, selecteert u de reeks waaraan u de trendlijn wilt toevoegen.

  Als u de naam van een trendlijn wilt aanpassen of een vergelijkingslabel wilt toevoegen, klikt u onder Analyse achtereenvolgens op Trendlijn en op Opties voor trendlijn. Klik in het navigatiedeelvenster op Opties en breng de gewenste wijzigingen aan.

 1. Klik op het diagram met de trendlijn en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Analyse op Trendlijn en klik op Geen trendlijn.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  U kunt ook op de trendlijn klikken en op Delete drukken.

Excel

 1. Selecteer in het diagram de gegevensreeks waaraan u een trendlijn wilt toevoegen en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Trendlijn en klik op de gewenste trendlijn.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Als het dialoogvenster Trendlijn toevoegen wordt weergegeven, selecteert u de reeks waaraan u de trendlijn wilt toevoegen.

  Tip: Als u de naam van een trendlijn wilt aanpassen of een vergelijkingslabel wilt toevoegen, klikt u onder Analyse achtereenvolgens op Trendlijn en op Opties voor trendlijn. Klik in het navigatiedeelvenster op Opties en breng de gewenste wijzigingen aan.

 1. Klik op het diagram met de trendlijn en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Analyse op Trendlijn en klik op Geen trendlijn.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  U kunt ook op de trendlijn klikken en op Delete drukken.

Zie ook

Gegevens in een grafiek bewerken

Tekst, objecten en grafieken van animatie voorzien in PowerPoint voor Mac

Meer informatie over de verschillende trendlijnopties

Gebruik dit type trendlijn om een optimaal passende rechte lijn te maken die wordt gebruikt voor eenvoudige lineaire gegevensverzamelingen. Gegevens zijn lineair als het patroon in de gegevenspunten een lijn vormt. Een lineaire trendlijn wordt meestal gebruikt om een regelmatige stijging of daling weer te geven.

Een lineaire trendlijn gebruikt deze vergelijking om de best passende lijn te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij m de richtingscoëfficiënt is en b het snijpunt.

De volgende lineaire trendlijn toont duidelijk aan dat de verkoop van koelkasten gelijkmatig is gestegen gedurende een periode van 8 jaar. De R-kwadraatswaarde (een getal van 0 tot 1 dat aangeeft hoe dicht de geschatte waarden voor de trendlijn liggen bij de actuele gegevens) is 0,9792, wat betekent de trendlijn vrij nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een lineaire trendlijn

Deze trendlijn, een optimaal passende, gebogen lijn, is bij uitstek geschikt voor gegevens die eerst snel stijgen of dalen en zich vervolgens stabiliseren. Een logaritmische trendlijn kan worden gebruikt voor zowel negatieve als positieve waarden.

Een logaritmische trendlijn gebruikt deze vergelijking om de best passende lijn te berekenen door de punten volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en ln de natuurlijke logaritmische functie is.

De volgende logaritmische trendlijn geeft de verwachte groei van het aantal dieren in een afgebakend gebied weer. Met het kleiner worden van de ruimte heeft het aantal dieren zich gestabiliseerd. De R-kwadraatswaarde is 0,933, wat aangeeft dat de trendlijn redelijk nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een logaritmische trendlijn

Deze trendlijn is geschikt wanneer gegevens schommelingen vertonen. Als u bijvoorbeeld winst en verlies analyseert bij een grote gegevensverzameling. De graad van het polynoom wordt bepaald door het aantal schommelingen in de gegevens of het aantal buigingen (pieken en dalen) in de curve. Een tweedegraads polynoom bevat meestal slechts één piek of dal. Een derdegraads polynoom bevat meestal één of twee pieken of dalen. Een vierdegraads polynoom bevat meestal maximaal drie pieken of dalen.

Een polynomiale of curvilineaire trendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarin b en Variabele constanten zijn.

De volgende tweedegraads polynomiale trendlijn (één piek) geeft de relatie weer tussen de rijsnelheid en het brandstofverbruik wordt aangetoond. De R-kwadraatswaarde is 0,979, wat aangeeft dat de trendlijn vrij nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een polynomiale trendlijn

Deze trendlijn is een curve die wordt gebruikt voor het vergelijken van meetgegevens waarmee een versnellingsgraad wordt aangeduid, zoals de acceleratie van een racewagen per seconde. De machtstrendlijn kan niet worden gebruikt als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

Een machtstrendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

In het volgende voorbeeld laat de grafiek met de maateenheid voor afstanden de afstand uitzetten in meter per seconde. Aan de machtstrendlijn kunt u duidelijk zien dat de acceleratie toeneemt. De R-kwadraatswaarde is 0,986, wat aangeeft dat de trendlijn zo goed als perfect nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een machtstrendlijn

Deze trendlijn is een gebogen lijn die bij uitstek geschikt is voor gegevenswaarden die steeds sneller stijgen of dalen. U kunt geen exponentiële trendlijn maken als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

Een exponentiële trendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en e het grondtal van de natuurlijke logaritme is.

In het volgende voorbeeld wordt een exponentiële trendlijn gebruikt om aan te tonen dat de hoeveelheid koolstof 14 in een object daalt naarmate het object ouder wordt. De R-kwadraatswaarde is 0,990, wat aangeeft dat de nauwkeurigheid van de trendlijn nagenoeg optimaal is.

Grafiek met een exponentiële trendlijn

Deze trendlijn vlakt de schommelingen af om een patroon of trend duidelijker zichtbaar te maken. Het zwevende gemiddelde wordt vastgesteld op basis van een bepaald aantal gegevenspunten (dat u opgeeft in het vak Periode) waarvan het gemiddelde wordt genomen. Deze gemiddelde waarde wordt weergegeven als een punt op de lijn. Als u Periode bijvoorbeeld instelt op 2, wordt het gemiddelde van de eerste twee gegevenspunten gebruikt als eerste punt voor de trendlijn. Het gemiddelde van het tweede en derde gegevenspunt wordt gebruikt voor het tweede punt in de trendlijn, enzovoort.

Een trendlijn met zwevend gemiddelde gebruikt de volgende vergelijking:

vergelijking

Het aantal punten op een trendlijn met eenzwevend gemiddelde komt overeen met het totale aantal punten in de reeks minus het aantal dat u opgeeft in het vak Periode.

In een spreidingsdiagram, wordt voor de trendlijn uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Voor een beter resultaat kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een zwevend gemiddelde toevoegt.

De volgende trendlijn met een zwevend gemiddelde wordt gebruikt om een patroon in het aantal verkochte huizen in een periode van 26 weken weer te geven.

Spreidingsdiagram met een trendlijn met zwevend gemiddelde

Zie ook

Stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek

Elementen van een grafiek opmaken

Gegevenslabels toevoegen aan een grafiek

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×