Een tijdlijn maken in Visio

Tijdlijnen in Visio helpt u bij het plannen en communiceren van projectplanningen door projectfasen en deadlines te tonen in een indeling die gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.

De tijdlijn sjabloon weergeven

 1. Selecteer in Visio de optie bestand > Nieuw.

 2. Typ tijdlijnin het vak zoeken.

 3. Selecteer de tijdlijn sjabloon en selecteer maken.

De basis leggen

De eerste stap bij het maken van een tijdlijn is door een tijdlijnshape te kiezen die de tijdsspanne van het project voorstelt. De tijdlijnshape is de basis waaraan u de projectmijlpalen en gebeurtenissen toevoegt. U kunt kiezen uit drie stijlen (cilinder, lijnof blok) om de Toon van de tijdlijn in te stellen.

Verschillende stijlen van tijdlijnen

De basis van een tijdlijn maken

U zoekt de juiste sjabloon waarmee u wilt beginnen door te klikken op bestand > Nieuw en tijdlijnte typen in het zoekvak.

 1. Open de tijdlijn sjabloon in Visio.

 2. Sleep vanuit het stencil Shapes voor tijdlijnen een van de tijdlijn vormen(blok, lijnof cilinder) naar de tekenpagina.

  Het dialoogvenster Tijdlijn configureren wordt geopend.

 3. Typ of Selecteer op het tabblad tijdsperiode , in het vak begin , de begindatum van het project.

 4. Typ of selecteer de einddatum voor het project in het vak Voltooien .

 5. Kies onder schaaleen eenheid voor tijdschaal voor de tijdlijn.

  • Als u wekenkiest, kunt u ook opgeven met welke dag u de weken wilt beginnen.

  • Als u maandenkiest, kunt u ook opgeven op welke dag u het fiscale jaar wilt beginnen.

 6. Kies op het tabblad tijdnotatie in het vak taal de gewenste taal voor uw tijdlijn.

 7. Als u de begin-en einddatum van de stappen 3 en 4 wilt weergeven aan de uiteinden van de tijdlijn, laat u het selectievakje de begin-en einddatum van de tijdlijn weergeven ingeschakeld. Zo niet, schakel het selectievakje dan uit.

 8. Kies in de lijst eerste datumnotatie hoe u de datums wilt weergeven.

 9. Als u wilt dat elke eenheid voor tijdschaal (de eenheid die u in stap 5 hebt gekozen) moet worden weergegeven op de tijdlijn, laat u het selectievakje tussentijdse tijds schaalmarkeringen weergeven op tijdlijn ingeschakeld. Zo niet, schakel het selectievakje dan uit.

 10. Kies in de tweede lijst datumnotatie hoe u wilt dat de eenheidslabels eruit komen te zien, of schakel het selectievakje datums weergeven in de tussentijdse Time Scale-markeringen uit. 

 11. Plaats het selectievakje datums automatisch bijwerken wanneer markeringen worden verplaatst ingeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de aan de markeringen gekoppelde datums automatisch worden bijgewerkt wanneer u mijlpalen, intervallen of andere markeringen op de tijdlijn herstelt.

 12. Klik op OK.

Opmerking: Als u een van deze instellingen later wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de tijdlijn en klikt u vervolgens op Tijdlijn configureren.

Naar boven

Mijlpalen, intervallen en markeringen toevoegen

Wanneer u de tijdlijn-Foundation hebt geplaatst, kunt u de vitale inhoud toevoegen: markeringen waarmee u belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen kunt aangeven.

Tijdlijn met mijlpalen en intervallen.

Type markering

Beschrijving

Mijlpaal

Een specifieke mijlpaaldatum aangeven in de tijdlijn (bijvoorbeeld de datum waarop een schrijf project moet worden ingeleverd bij de uitgever).

Tijdsinterval

Een kritieke tijdspanne aangeven op de tijdlijn (bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een eerste concept te schrijven). Kies een intervalshape die overeenkomt met de stijl van de tijdlijn.

Markering vandaag

De hoeveelheid tijd weergeven die is verstreken sinds het project is begonnen. Wanneer de datum van de dagelijkse wereld automatisch wordt weergegeven, worden de status van uw planning automatisch gewijzigd in verhouding tot uw volgende deadline.

Een mijlpaal aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een mijlpaalshape van het stencil Shapes voor tijdlijnen en zet de shape rechtstreeks op de tijdlijn neer.

 2. Typ of Selecteer in het dialoogvenster Mijlpaal configureren de datum en tijd voor de mijlpaal.

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de mijlpaal.

 4. Kies in de lijst datumnotatie hoe u de datum wilt weergeven.

 5. Klik op OK.

Tip: Als u de datum van een mijlpaal snel wilt wijzigen, sleept u de mijlpaal naar de gewenste positie op de tijdlijn. De datum op de mijlpaal wordt aangepast aan de nieuwe positie.

Een tijdspanne aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een intervalshape van het stencil Shapes voor tijdlijnen en zet de shape rechtstreeks op de tijdlijn neer.

 2. Typ of selecteer begin-en einddatum voor de tijdspanne in de vakken begindatum en einddatum .

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het interval.

 4. Kies in de lijst datumnotatie hoe u de datums wilt weergeven.

 5. Klik op OK.

Tip: Als u snel de tijdspanne van een interval wilt wijzigen, sleept u de groene selectiegrepen of verplaatst u het interval naar de gewenste positie op de tijdlijn. De datum op het interval wordt aangepast aan de nieuwe positie.

De tekst van een tijdlijn verplaatsen

Tijdlijnen kunnen soms niet worden gerakend. Als u de tijdlijn leesbaarder wilt maken, kunt u de tekst van de tijdlijn zelf verplaatsen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Tekst van een tijdlijn verplaatsen

1. Klik op de gele besturingsgreep om het interval te selecteren.

2. Sleep de besturingsgreep boven de intervalshape om de tekst naar een betere locatie te verplaatsen.

3. een haakje markeert automatisch het begin en het einde van het interval. Als u het type haak wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de vierkante haak en selecteert u Type interval instellen.

Verstreken tijd op een tijdlijn aangeven

 1. Sleep de shape verstreken tijd van het stencil Shapes voor tijdlijnen en zet deze rechtstreeks op de tijdlijn neer. De shape wordt links uitgelijnd met het begin van de tijdlijn en de huidige datum wordt uitgebreid.

 2. Sleep de shape markering vandaag van het stencil Shapes voor tijdlijnen naar de tijdlijn.

 3. De shape wordt op de huidige datum in de praktijk geplaatst.

  Verstreken tijd op een tijdlijn

Telkens wanneer u een tijdlijn opent die de shape verstreken tijd of vandaag (markering ) heeft, worden de shapes uitgelijnd met de huidige datum in de praktijk.

Naar boven

Details weergeven voor een gedeelte van een tijdlijn

U kunt een segment van een bestaande tijdlijn uitvouwen als een tweede tijdlijn om meer details weer te geven. De uitgevouwen tijdlijn vertegenwoordigt een segment van de oorspronkelijke tijdlijn, maar u kunt er afzonderlijk mee werken. U kunt bijvoorbeeld mijlpalen of intervallen toevoegen aan de uitgevouwen tijdlijn, net zoals u zou doen met de oorspronkelijke tijdlijn.

Als u een mijlpaal of interval toevoegt aan de oorspronkelijke tijdlijn, wordt deze ook toegevoegd aan de uitgevouwen tijdlijn. Als u echter een mijlpaal of interval toevoegt aan de uitgevouwen tijdlijn, wordt deze niet toegevoegd aan de oorspronkelijke tijdlijn.

Opmerking: U kunt alleen een uitgevouwen tijdlijn maken als u een tijdlijn op de tekenpagina hebt.

Details van een sectie weergeven

 1. Sleep de shape uitgevouwen tijdlijn naarde pagina.

 2. Geef in het dialoogvenster Tijdlijn configureren de gewenste opties voor de uitgevouwen tijdlijn op de tabbladen tijdsperiode en tijdnotatie op en klik vervolgens op OK. (De begin-en einddatum moet binnen de periode van de oorspronkelijke tijdlijn liggen.)

 3. De uitgevouwen tijdlijn wordt weergegeven op de tekenpagina en het volgende wordt weergegeven:

  • Grijze stippellijnen om de twee tijdlijnen te koppelen en de sectie van de oorspronkelijke tijdlijn aan te geven die door de uitgevouwen tijdlijn wordt aangegeven.

  • Gedeelde mijlpalen en intervallen. Deze worden automatisch gesynchroniseerd, zodat als u deze op een andere tijdlijn aanzet, de wijzigingen ook op de andere.

   Opmerking: Voor de uitgevouwen tijdlijn wordt standaard hetzelfde vormtype gebruikt als de oorspronkelijke tijdlijn. Als u het shapetype wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de uitgevouwen tijdlijn en klikt u vervolgens op Type tijdlijn instellen.

Tip: Als u snel de tijdspanne van een uitgevouwen tijdlijn wilt wijzigen, sleept u de gele besturingsgrepen. De datum op de uitgevouwen tijdlijn wordt aangepast aan de nieuwe positie.

Naar boven

Mijlpalen of intervallen synchroniseren

Als een tekenpagina meerdere tijdlijnen bevat, kunt u specifieke intervallen of mijlpalen voor de verschillende tijdlijnen synchroniseren, zodat deze altijd allemaal tegelijk zijn. Als u bijvoorbeeld de datum van de mijlpaal op tijdlijn A wijzigt, wordt de gesynchroniseerde mijlpaal op tijdlijn B automatisch bijgewerkt met de nieuwe datumgegevens. De gesynchroniseerde mijlpaal wordt automatisch aangepast door naar de bijgewerkte datum positie op de tijdlijn te gaan. 

 1. Sleep een Gesynchroniseerde mijlpaal of gesynchroniseerd interval naar een tijdlijn.

  Het dialoogvenster gesynchroniseerd... wordt geopend.

 2. Open de eerste vervolgkeuzelijst en selecteer de bestaande mijlpaal of het interval waarmee u wilt synchroniseren.

 3. Selecteer een datumnotatie.

 4. Selecteer OK.

Een tijdlijn wijzigen

Onvermijdelijk, datums van mijlpalen, voorspellingen over de tijdsduur van een proces en voor de einddatum van het project. U kunt een Visio tijdlijn gemakkelijk herzien en verfijnen in antwoord op wijzigingen.

Wat wilt u wijzigen

Actie

Begin-en einddatum van het project

Klik met de rechtermuisknop op de shape van de tijdlijn, klik op Tijdlijn configurerenen ga naar het tabblad tijdsperiode . Typ of selecteer de nieuwe begin-of einddatum en klik vervolgens op OK.

Aantal onderverdelingen van een tijdlijnbalk

Klik met de rechtermuisknop op de shape van de tijdlijn, klik op Tijdlijn configurerenen ga naar het tabblad tijdsperiode . Kies een andere tijdseenheid in de lijst tijdschaal en klik vervolgens op OK.

Zichtbaarheid van tijdlijndatums en afdelingen

Klik met de rechtermuisknop op de shape van de tijdlijn, klik op Tijdlijn configurerenen ga naar het tabblad tijdnotatie . Schakel onder opmaakde selectievakjes in of uit om de markeringen voor datums of tijds schalen op de tijdlijn weer te geven of te verbergen. Klik op OK.

Uiterlijk van pijlpunten op een tijdlijnbalk

Klik met de rechtermuisknop op de shape van de tijdlijn, wijs pijlpunt aan en selecteer de gewenste optie...

Type mijlpaal

Klik met de rechtermuisknop op de mijlpaal, wijs Type mijlpaal instellenaan en kies de gewenste stijl.

Type interval

Klik met de rechtermuisknop op de intervalshape, wijs Type interval instellenaan en kies vervolgens de gewenste stijl.

Datum van mijlpaal

Klik met de rechtermuisknop op de mijlpaal en klik vervolgens op Mijlpaal configureren. Voer de datum in die u wilt en klik vervolgens op OK.

Datums van tijdspanne

Klik met de rechtermuisknop op het interval en klik vervolgens op interval configureren. Voer de gewenste datums in en klik op OK.

Beschrijving van mijlpaal of tijdspanne

Dubbelklik op de tekst van de mijlpaal of het interval. Selecteer de beschrijving en typ de gewenste nieuwe beschrijving. Druk op ESC wanneer u klaar bent met typen.

De positie van tekst bij een mijlpaal, interval of markering vandaag

Selecteer de shape. Sleep een besturingsgreep om de afstand tussen de tekst en de tijdlijnbalk of de hoek van de tekst te wijzigen.

Datumnotatie

Klik met de rechtermuisknop op de tijdlijn, mijlpaal of het interval en klik vervolgens op Tijdlijn configureren, Mijlpaal configurerenof interval configureren. Klik in de lijst datumnotatie op de gewenste opmaak en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een afbeelding van de tijdlijn opslaan voor gebruik elders

U kunt uw Visio tekening opslaan als een afbeelding. Vervolgens kunt u de afbeelding invoegen in een ander Office-bestand, zoals een PowerPoint presentatie of een Word document.

 1. Selecteer in de Visio tekening de optie bestand > exporteren.

 2. Selecteer Bestandstype wijzigen.

 3. Selecteer onder tekening opslaaneen van de afbeeldingsbestandstypen, zoals PNG of SVG.

 4. Selecteer de knop Opslaan als .

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 5. Kies een locatie om het afbeeldingsbestand op te slaan en klik op Opslaan.

U bent nu klaar om de afbeelding in te voegen in een ander Office-bestand. Open het andere bestand en selecteer invoegen > afbeeldingen. Zie afbeeldingen invoegen voor meer informatie.

Als u Visio-abonnement 2 hebt , is er nog een eenvoudige manier om een tijdlijntekening over te zetten naar een PowerPoint dia. Gebruik op het tabblad weergave van het lint de knop met het deelvenster met diafragmenten om aan de slag te gaan. Zie een PowerPoint-presentatie maken van Visio voor instructies.

De tijdlijn sjabloon weergeven

 1. Selecteer in Visio de optie bestand > Nieuw.

 2. Selecteer onder Sjablooncategorieënde optie planning.

 3. Selecteer onder een sjabloon kiezende tijdlijn sjabloon.

 4. Selecteer Maken.

De basis leggen

De eerste stap bij het maken van een tijdlijn is door een tijdlijnshape te kiezen die de tijdsspanne van het project voorstelt. De tijdlijnshape is de basis waaraan u de projectmijlpalen en gebeurtenissen toevoegt. U kunt kiezen uit verschillende stijlen, zoals cilindrisch of lijn, om de Toon van de tijdlijn in te stellen.

Verschillende stijlen van tijdlijnen

De basis van een tijdlijn maken

U zoekt de juiste sjabloon waarmee u wilt beginnen door te klikken op bestand > Nieuw en tijdlijnte typen in het zoekvak.

 1. Open de tijdlijn sjabloon in Visio.

 2. Sleep vanuit het stencil Shapes voor tijdlijnen een van de tijdlijn vormen(blok, lijnof cilinder) naar de tekenpagina.

  Het dialoogvenster Tijdlijn configureren wordt geopend.

 3. Typ of Selecteer op het tabblad tijdsperiode , in het vak begin , de begindatum van het project.

 4. Typ of selecteer de einddatum voor het project in het vak Voltooien .

 5. Kies onder schaaleen eenheid voor tijdschaal voor de tijdlijn.

  • Als u wekenkiest, kunt u ook opgeven met welke dag u de weken wilt beginnen.

  • Als u maandenkiest, kunt u ook opgeven op welke dag u het fiscale jaar wilt beginnen.

 6. Kies op het tabblad tijdnotatie in het vak taal de gewenste taal voor uw tijdlijn.

 7. Als u de begin-en einddatum van de stappen 3 en 4 wilt weergeven aan de uiteinden van de tijdlijn, laat u het selectievakje de begin-en einddatum van de tijdlijn weergeven ingeschakeld. Zo niet, schakel het selectievakje dan uit.

 8. Kies in de lijst eerste datumnotatie hoe u de datums wilt weergeven.

 9. Als u wilt dat elke eenheid voor tijdschaal (de eenheid die u in stap 5 hebt gekozen) moet worden weergegeven op de tijdlijn, laat u het selectievakje tussentijdse tijds schaalmarkeringen weergeven op tijdlijn ingeschakeld. Zo niet, schakel het selectievakje dan uit.

 10. Kies in de tweede lijst datumnotatie hoe u wilt dat de eenheidslabels eruit komen te zien, of schakel het selectievakje datums weergeven in de tussentijdse Time Scale-markeringen uit. 

 11. Plaats het selectievakje datums automatisch bijwerken wanneer markeringen worden verplaatst ingeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de aan de markeringen gekoppelde datums automatisch worden bijgewerkt wanneer u mijlpalen, intervallen of andere markeringen op de tijdlijn herstelt.

 12. Klik op OK.

Opmerking: Als u een van deze instellingen later wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de tijdlijn en klikt u vervolgens op Tijdlijn configureren.

Naar boven

Mijlpalen, intervallen en markeringen toevoegen

Wanneer u de tijdlijn-Foundation hebt geplaatst, kunt u de vitale inhoud toevoegen: markeringen waarmee u belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen kunt aangeven.

Tijdlijn met mijlpalen en intervallen.

Type markering

Beschrijving

Mijlpaal

Een specifieke mijlpaaldatum aangeven in de tijdlijn (bijvoorbeeld de datum waarop een schrijf project moet worden ingeleverd bij de uitgever).

Tijdsinterval

Een kritieke tijdspanne aangeven op de tijdlijn (bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een eerste concept te schrijven). Kies een intervalshape die overeenkomt met de stijl van de tijdlijn.

Markering vandaag

De hoeveelheid tijd weergeven die is verstreken sinds het project is begonnen. Wanneer de datum van de dagelijkse wereld automatisch wordt weergegeven, worden de status van uw planning automatisch gewijzigd in verhouding tot uw volgende deadline.

Een mijlpaal aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een mijlpaalshape van het stencil Shapes voor tijdlijnen en zet de shape rechtstreeks op de tijdlijn neer.

 2. Typ of Selecteer in het dialoogvenster Mijlpaal configureren de datum en tijd voor de mijlpaal.

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de mijlpaal.

 4. Kies in de lijst datumnotatie hoe u de datum wilt weergeven.

 5. Klik op OK.

Tip: Als u de datum van een mijlpaal snel wilt wijzigen, sleept u de mijlpaal naar de gewenste positie op de tijdlijn. De datum op de mijlpaal wordt aangepast aan de nieuwe positie.

Een tijdspanne aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een intervalshape van het stencil Shapes voor tijdlijnen en zet de shape rechtstreeks op de tijdlijn neer.

 2. Typ of selecteer begin-en einddatum voor de tijdspanne in de vakken begindatum en einddatum .

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het interval.

 4. Kies in de lijst datumnotatie hoe u de datums wilt weergeven.

 5. Klik op OK.

Tip: Als u snel de tijdspanne van een interval wilt wijzigen, sleept u de groene selectiegrepen of verplaatst u het interval naar de gewenste positie op de tijdlijn. De datum op het interval wordt aangepast aan de nieuwe positie.

De tekst van een tijdlijn verplaatsen

Tijdlijnen kunnen soms niet worden gerakend. Als u de tijdlijn leesbaarder wilt maken, kunt u de tekst van de tijdlijn zelf verplaatsen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Tekst van een tijdlijn verplaatsen

1. Klik op de gele besturingsgreep om het interval te selecteren.

2. Sleep de besturingsgreep boven de intervalshape om de tekst naar een betere locatie te verplaatsen.

3. een haakje markeert automatisch het begin en het einde van het interval. Als u het type haak wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de vierkante haak en selecteert u Type interval instellen.

Verstreken tijd op een tijdlijn aangeven

 1. Sleep de shape verstreken tijd van het stencil Shapes voor tijdlijnen en zet deze rechtstreeks op de tijdlijn neer. De shape wordt links uitgelijnd met het begin van de tijdlijn en de huidige datum wordt uitgebreid.

 2. Sleep de shape markering vandaag van het stencil Shapes voor tijdlijnen naar de tijdlijn.

 3. De shape wordt op de huidige datum in de praktijk geplaatst.

  Verstreken tijd op een tijdlijn

Telkens wanneer u een tijdlijn opent die de shape verstreken tijd of vandaag (markering ) heeft, worden de shapes uitgelijnd met de huidige datum in de praktijk.

Naar boven

Details weergeven voor een gedeelte van een tijdlijn

U kunt een segment van een bestaande tijdlijn uitvouwen als een tweede tijdlijn om meer details weer te geven. De uitgevouwen tijdlijn vertegenwoordigt een segment van de oorspronkelijke tijdlijn, maar u kunt er afzonderlijk mee werken. U kunt bijvoorbeeld mijlpalen of intervallen toevoegen aan de uitgevouwen tijdlijn, net zoals u zou doen met de oorspronkelijke tijdlijn.

Als u een mijlpaal of interval toevoegt aan de oorspronkelijke tijdlijn, wordt deze ook toegevoegd aan de uitgevouwen tijdlijn. Als u echter een mijlpaal of interval toevoegt aan de uitgevouwen tijdlijn, wordt deze niet toegevoegd aan de oorspronkelijke tijdlijn.

Opmerking: U kunt alleen een uitgevouwen tijdlijn maken als u een tijdlijn op de tekenpagina hebt.

Details van een sectie weergeven

 1. Sleep de shape uitgevouwen tijdlijn naarde pagina.

 2. Geef in het dialoogvenster Tijdlijn configureren de gewenste opties voor de uitgevouwen tijdlijn op de tabbladen tijdsperiode en tijdnotatie op en klik vervolgens op OK. (De begin-en einddatum moet binnen de periode van de oorspronkelijke tijdlijn liggen.)

 3. De uitgevouwen tijdlijn wordt weergegeven op de tekenpagina en het volgende wordt weergegeven:

  • Grijze stippellijnen om de twee tijdlijnen te koppelen en de sectie van de oorspronkelijke tijdlijn aan te geven die door de uitgevouwen tijdlijn wordt aangegeven.

  • Gedeelde mijlpalen en intervallen. Deze worden automatisch gesynchroniseerd, zodat als u deze op een andere tijdlijn aanzet, de wijzigingen ook op de andere.

   Opmerking: Voor de uitgevouwen tijdlijn wordt standaard hetzelfde vormtype gebruikt als de oorspronkelijke tijdlijn. Als u het shapetype wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de uitgevouwen tijdlijn en klikt u vervolgens op Type tijdlijn instellen.

Tip: Als u snel de tijdspanne van een uitgevouwen tijdlijn wilt wijzigen, sleept u de gele besturingsgrepen. De datum op de uitgevouwen tijdlijn wordt aangepast aan de nieuwe positie.

Naar boven

Mijlpalen of intervallen synchroniseren

Als een tekenpagina meerdere tijdlijnen bevat, kunt u specifieke intervallen of mijlpalen voor de verschillende tijdlijnen synchroniseren, zodat deze altijd allemaal tegelijk zijn. Als u bijvoorbeeld de datum van de mijlpaal op tijdlijn A wijzigt, wordt de gesynchroniseerde mijlpaal op tijdlijn B automatisch bijgewerkt met de nieuwe datumgegevens. De gesynchroniseerde mijlpaal wordt automatisch aangepast door naar de bijgewerkte datum positie op de tijdlijn te gaan. 

 1. Sleep een Gesynchroniseerde mijlpaal of gesynchroniseerd interval naar een tijdlijn.

  Het dialoogvenster gesynchroniseerd... wordt geopend.

 2. Open de eerste vervolgkeuzelijst en selecteer de bestaande mijlpaal of het interval waarmee u wilt synchroniseren.

 3. Selecteer een datumnotatie.

 4. Selecteer OK.

Een tijdlijn wijzigen

Onvermijdelijk, datums van mijlpalen, voorspellingen over de tijdsduur van een proces en voor de einddatum van het project. U kunt een Visio tijdlijn gemakkelijk herzien en verfijnen in antwoord op wijzigingen.

Wat wilt u wijzigen

Actie

Begin-en einddatum van het project

Klik met de rechtermuisknop op de shape van de tijdlijn, klik op Tijdlijn configureren, ga naar het tabblad periode , selecteer de nieuwe begin-of einddatum en klik vervolgens op OK.

Aantal onderverdelingen van een tijdlijnbalk

Klik met de rechtermuisknop op de shape van de tijdlijn, klik op Tijdlijn configurerenen ga naar het tabblad tijdsperiode . Kies een andere tijdseenheid in de lijst tijdschaal en klik vervolgens op OK.

Zichtbaarheid van tijdlijndatums en afdelingen

Klik met de rechtermuisknop op de shape van de tijdlijn, klik op Tijdlijn configurerenen ga naar het tabblad tijdnotatie . Schakel onder opmaakde selectievakjes in of uit om de markeringen voor datums of tijds schalen op de tijdlijn weer te geven of te verbergen. Klik op OK.

Uiterlijk van pijlpunten op een tijdlijnbalk

Klik met de rechtermuisknop op de tijdlijnshape en klik vervolgens op pijlpunt beginpunt weergeven of pijlpunt voltooien.

Type mijlpaal

Klik met de rechtermuisknop op de mijlpaal en klik vervolgens op Type mijlpaal instellen. Selecteer de gewenste stijl in de lijst Type mijlpaal en klik vervolgens op OK.

Type interval

Klik met de rechtermuisknop op de intervalshape en klik vervolgens op Type interval instellen. Kies de gewenste stijl en klik op OK.

Datum van mijlpaal

Klik met de rechtermuisknop op de mijlpaal en klik vervolgens op Mijlpaal configureren. Voer de datum in die u wilt en klik vervolgens op OK.

Datums van tijdspanne

Klik met de rechtermuisknop op het interval en klik vervolgens op interval configureren. Voer de gewenste datums in en klik op OK.

Beschrijving van mijlpaal of tijdspanne

Dubbelklik op de tekst van de mijlpaal of het interval. Selecteer de beschrijving en typ de gewenste nieuwe beschrijving.

De positie van tekst bij een mijlpaal, interval of markering vandaag

Selecteer de shape. Sleep een besturingsgreep om de afstand tussen de tekst en de tijdlijnbalk of de hoek van de tekst te wijzigen.

Datumnotatie

Klik met de rechtermuisknop op de tijdlijn, mijlpaal of het interval en klik vervolgens op Tijdlijn configureren, Mijlpaal configurerenof interval configureren. Klik in de lijst datumnotatie op de gewenste opmaak en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een afbeelding van de tijdlijn opslaan voor gebruik elders

U kunt uw Visio tekening opslaan als een afbeelding. Vervolgens kunt u de afbeelding invoegen in een ander Office-bestand, zoals een PowerPoint presentatie of een Word document.

 1. Terwijl de Visio tekening is geopend, selecteert u bestand > Opslaan & verzenden.

 2. Selecteer Bestandstype wijzigen.

 3. Selecteer onder tekening opslaaneen van de afbeeldingsbestandstypen, zoals PNG of SVG.

 4. Selecteer de knop Opslaan als .

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 5. Kies een locatie om het afbeeldingsbestand op te slaan en klik op Opslaan.

U bent nu klaar om de afbeelding in te voegen in een ander Office-bestand. Open het andere bestand en selecteer invoegen > afbeeldingen. Zie afbeeldingen invoegen voor meer informatie.

Zie ook

Tijdlijngegevens tussen Visio en Project importeren en exporteren 

Belangrijkste tips voor de tijdlijn in Visio

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×