Een thema in Office voor Mac verwijderen of wijzigen

Een thema is een combinatie van TE102655908 en TE102655910. Alle documenten hebben een thema. Het standaardthema is het Office-thema dat bestaat uit een effen achtergrond en beperkte kleuren.

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Het huidige thema wijzigen in een ander thema

Klik op het tabblad ontwerpen op Thema's.

Knop Thema's

Selecteer het gewenste thema.

Selecteer een thema op het tabblad ontwerp.

Tip: Thema's werken samen met stijlen. Als u themawijzigingen wilt zien, moet u stijlen hebben toegepast op koppen en hoofdtekst.

Kleuren, lettertypen of achtergronden wijzigen om het uiterlijk van een thema te wijzigen

Als u themakleuren gebruikt, krijgen de verschillende elementen kleuren die op elkaar zijn afgestemd en vormt het document meer één geheel. Thema's gebruiken verschillende kleuren voor elementen in een document, zoals lettertypen, kleuropvullingen in tabellen, grafieken, shapes of lijnen. Thema’s werken effectiever wanneer tekst is opgemaakt door het toepassen van stijlen. 

Een andere set kleuren gebruiken voor een document

Klik op het tabblad ontwerpen op kleurenen klik vervolgens op de gewenste themakleur.

Knop Afbeelding van ontwerp pagina

Kleuropties wanneer u op de knop kleuren klikt

De lettertypen overal in een document wijzigen

Als u de lettertypen overal in een document wilt wijzigen, is er een gemakkelijker methode dan alle tekst te selecteren en het lettertype te wijzigen. U kunt in één stap het lettertype wijzigen voor alle koppen en hoofdtekst in een document.

 • Klik op het tabblad ontwerpen op lettertypenen klik vervolgens op het gewenste lettertype palet.

  Knop lettertypen op het tabblad ontwerpen

De achtergrondkleur van een document wijzigen

 • Klik op het tabblad ontwerpen op Paginakleuren klik op de gewenste kleur.

  Knop Paginakleur

  Tip: Als u de kleur wilt afstemmen op andere thema-elementen, zoals lettertypen, SmartArt en grafiekkleuren, selecteert u een themakleur.

Een afbeelding gebruiken als documentachtergrond

Een afbeelding, zoals een logo, die als achtergrond wordt gebruikt, wordt ook wel een watermerk genoemd.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen op Watermerk.

  Knop watermerk in het tabblad ontwerpen

 2. Klik op Afbeelding.

 3. Klik op Afbeelding selecteren en zoek de afbeelding die u als watermerk wilt gebruiken.

 4. Selecteer de gewenste opties.

  Tips: 

  • Schakel het selectievakje Wassen in om de afbeelding lichter te kleuren zodat de tekst goed leesbaar blijft.

  • Via het snelmenu Schaal kunt u de grootte van de watermerkafbeelding wijzigen.

  U kunt ook tekst toevoegen als achtergrond door te klikken op tekst, tekst te typen en lettertype, grootte, kleur, afdrukstand en doorzichtigheid te kiezen.

Watermerk keuzes

Voor de beste resultaten

Een thema is een verzameling specifieke lettertypen en kleuren. Als een van deze elementen handmatig wordt opgemaakt, heeft die opmaak voorrang op het thema. Als het document bijvoorbeeld het lettertype Arial bevat en u een deel van de tekst handmatig opmaakt als Garamond, past u het thema opnieuw toe of wijzigt u de tekst van de functie Garamond.

Raadpleeg de volgende stappen als u opnieuw de thema-instellingen wilt toepassen op elementen met handmatige opmaak.

Zorgen dat tekst het themalettertype gebruikt

Elk thema heeft twee sets lettertypen, een voor koppen en een voor hoofdtekst. Als uw tekst een kop is, gebruikt u het lettertype Koppen thema. Voor andere tekst gebruikt u het lettertype Hoofdtekst thema.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen in een themalettertype.

 2. Klik op het tabblad Start onder Lettertype op de pijl naast het lettertypevak.

 3. Als u tekst wilt wijzigen in een themalettertype, klikt u onder themalettertypenop het lettertype koppen of lettertype voor hoofdtekst .

  Een vinkje geeft aan of het lettertype koppen of het lettertype hoofdtekst is geselecteerd.

  Opties voor lettertypen op het tabblad Start

Een thema verwijderen

In Word moeten alle documenten een thema bevatten. Daarom kunt u een thema niet verwijderen, maar u kunt wel een ander thema toepassen. Als u weinig of geen kleur wilt gebruiken in uw document (een neutraal uiterlijk), past u het standaard-Office-thema toe.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad ontwerpen op Thema'sen klik vervolgens op het thema Office .

  Selecteer een thema op het tabblad ontwerp.

  Als het document nog steeds een achtergrondkleur of -afbeelding heeft die u wilt verwijderen

  1. Klik op het tabblad Ontwerpen.

  2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Te verwijderen items

  Werkwijze

  Een afbeelding of tekst

  Klik op Watermerk en klik vervolgens op Geen watermerk.

  Achtergrondkleur

  Klik op Paginakleuren klik vervolgens op geen kleur.

Zie ook

Verschillen tussen sjablonen, thema's en Word-stijlen

PowerPoint

Een thema is een combinatie van een of meer dia-indelingen met bij elkaar passende TE102655908, een bijpassende achtergrond, TE102655910 en TE102655913. Alle PowerPoint-presentaties hebben een thema. Het standaardthema is Wit. U kunt een thema kiezen wanneer u een nieuwe presentatie start of een thema toepassen op alle dia's of een groep dia's terwijl u eraan werkt.

Het huidige thema wijzigen in een ander thema

Klik op het tabblad ontwerpen op het gewenste thema.

PowerPoint-thema's

Als u meer Thema's wilt zien, wijst u een thema aan en klikt u op het tabblad pijl-omlaag onder de Thema's. .

Thema's voor meer Thema's in PowerPoint

Kleuren, lettertypen of achtergronden wijzigen om het uiterlijk van een thema te wijzigen

U kunt een volstrekt nieuw uiterlijk voor een presentatie creëren door het kleurenpalet te wijzigen. Het kleurenpalet is van invloed op de kleuren van vormen, tekst, SmartArt-objecten, achtergronden en ontwerpelementen. Wijzigingen zijn duidelijker zichtbaar als u eerst een ander thema dan Wit of Zwart toepast.

Het kleurenpalet wijzigen

Klik op het tabblad ontwerpen op een kleurenpalet in de juiste set met miniaturen.

Als u meer kleuren wilt zien, beweegt u de muisaanwijzer op een miniatuur en klikt u op het tabblad pijl-omlaag.

PowerPoint-thema's

Klik op kleurenen klik vervolgens op het gewenste kleurenpalet.

Klik hier voor meer kleuropties voor Thema's

De lettertypen overal in een presentatie wijzigen

Als u de lettertypen overal in een presentatie wilt wijzigen, is er een gemakkelijker methode dan alle tekst op elke dia te selecteren en het lettertype te wijzigen. U kunt in één stap het lettertype wijzigen voor alle koppen en hoofdtekst in een presentatie.

 1. Ga naar het tabblad ontwerpen , plaats de muisaanwijzer op een kleurenpalet van de juiste set met miniaturen en klik op het tabblad pijl-omlaag.

 2. Klik op lettertypenen klik vervolgens op het gewenste lettertype.

  De optie lettertypen voor Thema's

De achtergrond wijzigen voor alle dia's

 1. Ga naar het tabblad ontwerpen , plaats de muisaanwijzer op een kleurenpalet van de juiste set met miniaturen, klik op de pijl-omlaag en klik vervolgens op achtergrondstijlen.

  Opties voor achtergrondstijl

 2. Klik op de gewenste achtergrondstijl.

  Notities: 

  • Voor meer achtergrondopties klikt u op Achtergrond opmaken.

  • Als u een achtergrond wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Thema's onder Themaopties op Achtergrond en klikt u vervolgens op de witte achtergrond.

Een afbeelding gebruiken als dia-achtergrond

 1. Klik op het tabblad ontwerpen op achtergrond indeling.

 2. Klik in het snelmenu op Achtergrond opmaken.

 3. Klik op de zijbalk op Opvulling en klik vervolgens op het tabblad Afbeelding of bitmappatroon.

 4. Klik op Afbeelding kiezen, zoek de afbeelding die u als achtergrond wilt gebruiken en klik vervolgens op Invoegen.

  Tip: Als u de afbeelding vager wilt maken, zodat deze beter geschikt is als achtergrondafbeelding, verplaatst u de schuifregelaar Transparantie naar rechts. Als u een kleinere versie van de afbeelding wilt gebruiken als herhalende achtergrondafbeelding, schakelt u het selectievakje Tegelpatroon in.

 5. Wanneer u een achtergrond indeling selecteert, wordt de geselecteerde dia of dia gewijzigd.

  Als u dezelfde achtergrond wilt gebruiken voor alle dia's, klikt u op overal toepassen.

 6. Als u de wijzigingen ongedaan wilt maken, klikt u op achtergrond opnieuw instellen.

De achtergrondopmaak instellen

Voor de beste resultaten

Een thema is een verzameling specifieke lettertypen en kleuren. Als een van deze elementen handmatig wordt opgemaakt, heeft die opmaak voorrang op het thema. Als het document bijvoorbeeld het lettertype Arial bevat en u een deel van de tekst handmatig opmaakt als Garamond, past u het thema opnieuw toe of wijzigt u de tekst van de functie Garamond.

Raadpleeg de volgende stappen als u opnieuw de thema-instellingen wilt toepassen op elementen met handmatige opmaak.

Zorgen dat tekst het themalettertype gebruikt

Elk thema heeft twee sets lettertypen, een voor koppen en een voor hoofdtekst. Als uw tekst een kop is, gebruikt u het lettertype Koppen thema. Voor andere tekst gebruikt u het lettertype Hoofdtekst thema.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen in een themalettertype.

 2. Klik op het tabblad Start onder Lettertype op de pijl naast het lettertypevak.

 3. Als u tekst wilt wijzigen in een themalettertype, klikt u onder themalettertypenop het lettertype koppen of lettertype voor hoofdtekst .

  Een vinkje geeft aan of het lettertype koppen of het lettertype hoofdtekst is geselecteerd.

  Opties voor lettertypen op het tabblad Start

De thema-indeling herstellen

Als u een thema toepast en de thema-indelingen niet worden toegepast op sommige dia's, zijn de indelingen waarschijnlijk handmatig gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een kop naar een andere plaats op de dia verplaatst of een tabel verplaatst, hebben die items handmatig opgemaakte indelingen die niet veranderen als het thema wordt gewijzigd.

 1. Klik op het item waarvan u de thema-indeling wilt herstellen, zoals een verplaatste kop.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik op opnieuw instellen.

  Knop opnieuw instellen op het lint start

Het thema van geselecteerde dia's wijzigen

Soms bevat een presentatie een of twee dia's die niet goed passen bij bepaalde thema's. Als een dia bijvoorbeeld grotendeels bestaat uit een grafiek of stroomdiagram, wilt u wellicht niet dat ontwerpelementen of achtergrondkleuren ruimte innemen of de aandacht afleiden van de rest van de dia.

 1. Houd OPDRACHT ingedrukt en klik in het navigatiedeelvenster op de dia's waarvan u het thema wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu beeld op normaal als dit nog niet is geselecteerd.

 3. Wijs op het tabblad ontwerpen het gewenste thema aan, houd Control ingedrukt en klik vervolgens op toepassen op geselecteerde dia's.

  Vervolgkeuzemenu met toepassen op selectie gemarkeerd

  Als u meer thema's wilt zien, wijst u een thema aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

  Tip: Als u een lege dia wilt maken, klikt u op het thema Wit.

Een thema verwijderen

In PowerPoint moeten alle presentaties een thema bevatten. Daarom kunt u een thema niet verwijderen, maar u kunt wel een ander thema toepassen. Als u weinig of geen kleur wilt gebruiken in uw presentatie (een neutraal uiterlijk), past u het thema Wit toe.

 1. Klik op het tabblad ontwerp op wit.

  PowerPoint-thema's

  Als u meer thema's wilt zien, wijst u een thema aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

Zie ook

Uw eigen thema maken in PowerPoint

Verschillen tussen sjablonen, thema's en Word-stijlen

Excel

Een thema is een combinatie van TE102655908, TE102655910 en TE102655913. Alle documenten hebben een thema. Het standaardthema is het Office-thema dat bestaat uit een effen achtergrond en beperkte kleuren.

Het huidige thema wijzigen in een ander thema

 1. Ga naar het tabblad pagina-indeling , klik op Thema'sen klik vervolgens op het gewenste thema.

  Knop Thema's

Kleuren, lettertypen of achtergronden wijzigen om het uiterlijk van een thema te wijzigen

Als u themakleuren gebruikt, krijgen de verschillende elementen kleuren die op elkaar zijn afgestemd en vormt het document meer één geheel. Thema's gebruiken verschillende kleuren voor elementen in een werkmap, zoals opvulkleuren van tabellen, grafieken, vormen of lijnen.

Een andere set kleuren gebruiken voor een werkmap

Ga naar het tabblad pagina-indeling , klik op kleurenen klik vervolgens op de gewenste themakleur.

Knop Themakleuren op het tabblad indeling

Kleuropties wanneer u op de knop kleuren klikt

De lettertypen overal in een werkmap wijzigen

Als u de lettertypen overal in een document wilt wijzigen, is er een gemakkelijker methode dan alle tekst te selecteren en het lettertype te wijzigen. U kunt in één stap het lettertype wijzigen voor alle koppen en hoofdtekst in een document.

 • Ga naar het tabblad pagina-indeling , klik op lettertypenen klik vervolgens op het gewenste lettertype palet.

  Themalettertypen op het tabblad indeling

Voor de beste resultaten

Een thema is een verzameling specifieke lettertypen en kleuren. Als een van deze elementen handmatig wordt opgemaakt, heeft die opmaak voorrang op het thema. Als het document bijvoorbeeld het lettertype Arial bevat en u een deel van de tekst handmatig opmaakt als Garamond, past u het thema opnieuw toe of wijzigt u de tekst van de functie Garamond.

Raadpleeg de volgende stappen als u opnieuw de thema-instellingen wilt toepassen op elementen met handmatige opmaak.

Zorgen dat tekst het themalettertype gebruikt

Elk thema heeft twee sets lettertypen, een voor koppen en een voor hoofdtekst. Als uw tekst een kop is, gebruikt u het lettertype Koppen thema. Voor andere tekst gebruikt u het lettertype Hoofdtekst thema.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen in een themalettertype.

 2. Klik op het tabblad Start onder Lettertype op de pijl naast het lettertypevak.

 3. Als u tekst wilt wijzigen in een themalettertype, klikt u onder themalettertypenop het lettertype koppen of lettertype voor hoofdtekst .

  Een vinkje geeft aan of het lettertype koppen of het lettertype hoofdtekst is geselecteerd.

  Opties voor lettertypen op het tabblad Start

Themakleuren van grafiekelementen herstellen

Als u een thema toepast en de themakleuren niet worden toegepast op sommige grafiekelementen, hebt u waarschijnlijk handmatige opmaak toegepast.

 1. Selecteer het grafiekobject waarvoor u de themakleuren wilt herstellen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvulling en klik vervolgens op Automatisch.

  Automatisch aanvullen van de grafiek instellen op automatisch

De themakleur van een SmartArt-afbeelding herstellen

Als u een thema toepast en de themakleuren niet worden toegepast op sommige delen van een SmartArt-afbeelding, hebt u waarschijnlijk handmatige opmaak toegepast.

 1. Selecteer het object waarvoor u de themakleuren wilt herstellen.

 2. Ga naar het tabblad opmaak en klik onder opnieuw instellenop opnieuw instellen op stijl.

  Opmerking: Met Afbeelding opnieuw instellen worden ook de posities van de vormen in overeenstemming met de oorspronkelijke configuratie gewijzigd.

  Knopstijl van rest naar overeenkomst

Een thema verwijderen

In Excel moeten alle werkmappen een thema bevatten. Daarom kunt u een thema niet verwijderen, maar u kunt wel een ander thema toepassen. Als u weinig of geen kleur wilt gebruiken in uw document (een neutraal uiterlijk), past u het standaard-Office-thema toe.

Klik op het tabblad Start op Thema'sen klik vervolgens op het thema Office .

Knop Thema's

Zie ook

Verschillen tussen sjablonen, thema's en Word-stijlen

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Een thema is een combinatie van TE102655908 en TE102655910. Alle documenten hebben een thema. Het standaardthema is het Office-thema dat bestaat uit een effen achtergrond en beperkte kleuren.

Het huidige thema wijzigen in een ander thema

 1. Klik op het tabblad Start onder Thema's op Thema's en klik vervolgens op het gewenste thema.

  Tabblad Start, groep Thema's

  Tip: Thema's werken samen met stijlen. Als u themawijzigingen wilt zien, moet u stijlen hebben toegepast op koppen en hoofdtekst.

Kleuren, lettertypen of achtergronden wijzigen om het uiterlijk van een thema te wijzigen

Een andere set kleuren gebruiken voor een document

Als u themakleuren gebruikt, krijgen de verschillende elementen kleuren die op elkaar zijn afgestemd en vormt het document meer één geheel. Thema's gebruiken verschillende kleuren voor elementen in een document, zoals lettertypen, kleuropvullingen in tabellen, grafieken, shapes of lijnen. Thema’s werken effectiever wanneer tekst is opgemaakt door het toepassen van stijlen. 

 1. Klik in het menu Beeld op Publicatieweergave.

 2. Klik op het tabblad Start onder Thema's op Kleuren en klik vervolgens op de gewenste themakleur.

  Publicatieweergave, tabblad Start, groep Thema's

De lettertypen overal in een document wijzigen

Als u de lettertypen overal in een document wilt wijzigen, is er een gemakkelijker methode dan alle tekst te selecteren en het lettertype te wijzigen. U kunt in één stap het lettertype wijzigen voor alle koppen en hoofdtekst in een document.

 1. Klik in het menu Beeld op Publicatieweergave.

 2. Klik op het tabblad Thema's onder Themaopties op Lettertypen en klik vervolgens op het gewenste lettertypepalet.

  Publicatieweergave, tabblad Start, groep Thema's

De achtergrondkleur van een document wijzigen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad Indeling onder Pagina-achtergrond op Kleur en klik op de gewenste kleur.

  Tip: Als u de kleur wilt afstemmen op andere thema-elementen, zoals lettertypen, SmartArt en grafiekkleuren, selecteert u een themakleur.

Een afbeelding gebruiken als documentachtergrond

Een afbeelding, zoals een logo, die als achtergrond wordt gebruikt, wordt ook wel een watermerk genoemd.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad Indeling onder Pagina-achtergrond op Watermerk en klik vervolgens op de gewenste kleur.

 3. Klik op Afbeelding.

 4. Klik op Afbeelding selecteren en zoek de afbeelding die u als watermerk wilt gebruiken.

 5. Selecteer de gewenste opties.

  Tips: 

  • Schakel het selectievakje Wassen in om de afbeelding lichter te kleuren zodat de tekst goed leesbaar blijft.

  • Via het snelmenu Schaal kunt u de grootte van de watermerkafbeelding wijzigen.

Voor de beste resultaten

Een thema is een verzameling specifieke lettertypen en kleuren. Als een van deze elementen handmatig wordt opgemaakt, heeft die opmaak voorrang op het thema. Als uw document bijvoorbeeld het lettertype Courier gebruikt, u een stuk tekst handmatig opmaakt als Tahoma en vervolgens het thema opnieuw toepast of het thema wijzigt, is dit niet van invloed op de tekst waarvoor Tahoma is gebruikt.

Raadpleeg de volgende stappen als u opnieuw de thema-instellingen wilt toepassen op elementen met handmatige opmaak.

Zorgen dat tekst het themalettertype gebruikt

Elk thema heeft twee sets lettertypen, een voor koppen en een voor hoofdtekst. Als uw tekst een kop is, gebruikt u het lettertype Koppen thema. Voor andere tekst gebruikt u het lettertype Hoofdtekst thema.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen in een themalettertype.

 2. Klik op het tabblad Start onder Lettertype op de pijl naast het lettertypevak.

 3. Als u de tekst wilt wijzigen in een themalettertype, klikt u op het lettertype Koppen thema of Hoofdtekst thema.

  Een vinkje geeft aan of het lettertype Koppen thema of Hoofdtekst thema is geselecteerd.

  Pop-upmenu Lettertype

Een thema verwijderen

In Word moeten alle documenten een thema bevatten. Daarom kunt u een thema niet verwijderen, maar u kunt wel een ander thema toepassen. Als u weinig of geen kleur wilt gebruiken in uw document (een neutraal uiterlijk), past u het standaard-Office-thema toe.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op het tabblad Start onder Thema's op Thema's en klik vervolgens op het thema Office.

  Tabblad Start, groep Thema's

  Als het document nog steeds een achtergrondkleur of -afbeelding heeft die u wilt verwijderen

  1. Klik op het tabblad Indeling.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit onder Pagina-achtergrond:

  Te verwijderen item

  Werkwijze

  Een afbeelding

  Klik op Watermerk en klik vervolgens op Geen watermerk.

  Achtergrondkleur

  Klik op Kleur en klik vervolgens op Geen opvulling.

Zie ook

Verschillen tussen sjablonen, thema's en Word-stijlen

PowerPoint

Een thema is een combinatie van een of meer dia-indelingen met bij elkaar passende TE102655908, een bijpassende achtergrond, TE102655910 en TE102655913. Alle PowerPoint-presentaties hebben een thema. Het standaardthema is Wit. U kunt een thema kiezen wanneer u een nieuwe presentatie start of een thema toepassen op alle dia's of een groep dia's terwijl u eraan werkt.

Het huidige thema wijzigen in een ander thema

 1. Klik op het tabblad Thema's onder Thema's op het gewenste thema.

  Tabblad Thema's, groep Thema's

  Als u meer thema's wilt zien, wijst u een thema aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

Kleuren, lettertypen of achtergronden wijzigen om het uiterlijk van een thema te wijzigen

Het kleurenpalet wijzigen

U kunt een volstrekt nieuw uiterlijk voor een presentatie creëren door het kleurenpalet te wijzigen. Het kleurenpalet is van invloed op de kleuren van vormen, tekst, SmartArt-objecten, achtergronden en ontwerpelementen. Wijzigingen zijn duidelijker zichtbaar als u eerst een ander thema dan Wit of Zwart toepast.

 • Klik op het tabblad Thema's onder Themaopties op Kleuren en klik vervolgens op het gewenste kleurenpalet.

  Tabblad Thema's, groep Themaopties

De lettertypen overal in een presentatie wijzigen

Als u de lettertypen overal in een presentatie wilt wijzigen, is er een gemakkelijker methode dan alle tekst op elke dia te selecteren en het lettertype te wijzigen. U kunt in één stap het lettertype wijzigen voor alle koppen en hoofdtekst in een presentatie.

 • Klik op het tabblad Thema's onder Themaopties op Lettertypen en klik vervolgens op het gewenste lettertypepalet.

  Tabblad Thema's, groep Themaopties

De achtergrond wijzigen voor alle dia's

 1. Klik op het tabblad Thema's onder Themaopties op Achtergrond.

  Tabblad Thema's, groep Themaopties

 2. Klik op de gewenste achtergrondstijl.

  Notities: 

  • Voor meer achtergrondopties klikt u op Achtergrond opmaken.

  • Als u een achtergrond wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Thema's onder Themaopties op Achtergrond en klikt u vervolgens op de witte achtergrond.

Een afbeelding gebruiken als dia-achtergrond

 1. Klik op het tabblad Thema's onder Themaopties op Achtergrond.

  Tabblad Thema's, groep Themaopties

 2. Klik in het snelmenu op Achtergrond opmaken.

 3. Klik op de zijbalk op Opvulling en klik vervolgens op het tabblad Afbeelding of bitmappatroon.

 4. Klik op Afbeelding kiezen, zoek de afbeelding die u als achtergrond wilt gebruiken en klik vervolgens op Invoegen.

  Tip: Als u de afbeelding vager wilt maken, zodat deze beter geschikt is als achtergrondafbeelding, verplaatst u de schuifregelaar Transparantie naar rechts. Als u een kleinere versie van de afbeelding wilt gebruiken als herhalende achtergrondafbeelding, schakelt u het selectievakje Tegelpatroon in.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Wijzigingen toepassen op

Klik op

De huidige dia

Toepassen

Alle dia’s

Overal toepassen

Voor de beste resultaten

Een thema is een verzameling specifieke lettertypen, kleuren en TE102686559. Als een van deze elementen handmatig wordt opgemaakt, heeft die opmaak voorrang op het thema. Als uw presentatie bijvoorbeeld het lettertype Courier gebruikt, u een stuk tekst handmatig opmaakt als Tahoma en vervolgens het thema opnieuw toepast of het thema wijzigt, is dit niet van invloed op de tekst waarvoor Tahoma is gebruikt.

Raadpleeg de volgende stappen als u opnieuw de thema-instellingen wilt toepassen op elementen met handmatige opmaak.

Zorgen dat tekst het themalettertype gebruikt

Elk thema heeft twee sets lettertypen, een voor koppen en een voor hoofdtekst. Als uw tekst een kop is, gebruikt u het lettertype Koppen thema. Voor andere tekst gebruikt u het lettertype Hoofdtekst thema.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen in een themalettertype.

  Tip: Houd Shift ingedrukt als u meer dan een tekstvak of object met tekst wilt selecteren. Als u geen object of tekst op een dia kunt selecteren, wijzigt u het diamodel.

 2. Klik op het tabblad Start onder Lettertype op de pijl naast het lettertypevak.

 3. Als u de tekst wilt wijzigen in een themalettertype, klikt u op het lettertype Koppen thema of Hoofdtekst thema.

  Een vinkje geeft aan of het lettertype Koppen thema of Hoofdtekst thema is geselecteerd.

  Pop-upmenu Lettertype

De thema-indeling herstellen

Als u een thema toepast en de thema-indelingen niet worden toegepast op sommige dia's, zijn de indelingen waarschijnlijk handmatig gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een kop naar een andere plaats op de dia verplaatst of een tabel verplaatst, hebben die items handmatig opgemaakte indelingen die niet veranderen als het thema wordt gewijzigd.

 1. Klik op het item waarvan u de thema-indeling wilt herstellen, zoals een verplaatste kop.

 2. Klik op het tabblad Start onder Dia's op Indeling en klik vervolgens op Indeling herstellen naar standaardinstellingen.

  Tabblad Start, groep Dia's

Het thema van geselecteerde dia's wijzigen

Soms bevat een presentatie een of twee dia's die niet goed passen bij bepaalde thema's. Als een dia bijvoorbeeld grotendeels bestaat uit een grafiek of stroomdiagram, wilt u wellicht niet dat ontwerpelementen of achtergrondkleuren ruimte innemen of de aandacht afleiden van de rest van de dia.

 1. Houd OPDRACHT ingedrukt en klik in het navigatiedeelvenster op de dia's waarvan u het thema wilt wijzigen.

  Dia's selecteren in het navigatiedeelvenster

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik bovenin het navigatiedeelvenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's en klik op een dia. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Benoemd tabblad Dia's en Overzicht benoemd als tabblad met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Wijs op het tabblad Thema's onder Thema's het gewenste thema aan, houd Control ingedrukt en klik vervolgens op Toepassen op geselecteerde dia's.

  Tabblad Thema's, groep Thema's

  Als u meer thema's wilt zien, wijst u een thema aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

  Tip: Als u een lege dia wilt maken, klikt u op het thema Wit.

Een thema verwijderen

In PowerPoint moeten alle presentaties een thema bevatten. Daarom kunt u een thema niet verwijderen, maar u kunt wel een ander thema toepassen. Als u weinig of geen kleur wilt gebruiken in uw presentatie (een neutraal uiterlijk), past u het thema Wit toe.

 1. Klik op het tabblad Thema's onder Thema's op Wit.

  Tabblad Thema's, groep Thema's

  Als u meer thema's wilt zien, wijst u een thema aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

Zie ook

Uw eigen thema maken in PowerPoint

Verschillen tussen sjablonen, thema's en Word-stijlen

Excel

Een thema is een combinatie van TE102655908, TE102655910 en TE102655913. Alle documenten hebben een thema. Het standaardthema is het Office-thema dat bestaat uit een effen achtergrond en beperkte kleuren.

Het huidige thema wijzigen in een ander thema

 1. Klik op het tabblad Start onder Thema's op Thema's en klik vervolgens op het gewenste thema.

  Tabblad Start in Excel, groep Thema's

Kleuren, lettertypen of achtergronden wijzigen om het uiterlijk van een thema te wijzigen

Een andere set kleuren gebruiken voor een werkmap

Als u themakleuren gebruikt, krijgen de verschillende elementen kleuren die op elkaar zijn afgestemd en vormt het document meer één geheel. Thema's gebruiken verschillende kleuren voor elementen in een werkmap, zoals opvulkleuren van tabellen, grafieken, vormen of lijnen.

 • Klik op het tabblad Start onder Thema's op Kleuren en klik vervolgens op de gewenste themakleur.

  Publicatieweergave, tabblad Start, groep Thema's

De lettertypen overal in een werkmap wijzigen

Als u de lettertypen overal in een document wilt wijzigen, is er een gemakkelijker methode dan alle tekst te selecteren en het lettertype te wijzigen. U kunt in één stap het lettertype wijzigen voor alle koppen en hoofdtekst in een document.

 • Klik op het tabblad Thema's onder Themaopties op Lettertypen en klik vervolgens op het gewenste lettertypepalet.

  Publicatieweergave, tabblad Start, groep Thema's

Voor de beste resultaten

Een thema is een verzameling specifieke lettertypen en kleuren. Als een van deze elementen handmatig wordt opgemaakt, heeft die opmaak voorrang op het thema. Als uw spreadsheet bijvoorbeeld het lettertype Calibri gebruikt, u een stuk tekst handmatig opmaakt als Courier en vervolgens het thema opnieuw toepast of het thema wijzigt, is dit niet van invloed op de tekst waarvoor Courier is gebruikt.

Raadpleeg de volgende stappen als u opnieuw de thema-instellingen wilt toepassen op elementen met handmatige opmaak.

Zorgen dat tekst het themalettertype gebruikt

Elk thema heeft twee sets lettertypen, een voor koppen en een voor hoofdtekst. Als uw tekst een kop is, gebruikt u het lettertype Koppen thema. Voor andere tekst gebruikt u het lettertype Hoofdtekst thema.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen in een themalettertype.

 2. Klik op het tabblad Start onder Lettertype op de pijl naast het lettertypevak.

 3. Als u de tekst wilt wijzigen in een themalettertype, klikt u op het lettertype Koppen thema of Hoofdtekst thema.

  Een vinkje geeft aan of het lettertype Koppen thema of Hoofdtekst thema is geselecteerd.

  Pop-upmenu Lettertype

Themakleuren van grafiekelementen herstellen

Als u een thema toepast en de themakleuren niet worden toegepast op sommige grafiekelementen, hebt u waarschijnlijk handmatige opmaak toegepast.

 1. Selecteer het grafiekobject waarvoor u de themakleuren wilt herstellen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvulling en klik vervolgens op Automatisch.

  Groep Grafiekelementstijlen

De themakleur van een SmartArt-afbeelding herstellen

Als u een thema toepast en de themakleuren niet worden toegepast op sommige delen van een SmartArt-afbeelding, hebt u waarschijnlijk handmatige opmaak toegepast.

 1. Selecteer het object waarvoor u de themakleuren wilt herstellen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak onder Beginwaarden op Afbeelding opnieuw instellen.

  Opmerking: Met Afbeelding opnieuw instellen worden ook de posities van de vormen in overeenstemming met de oorspronkelijke configuratie gewijzigd.

  Tabblad Sparklines, groep Gegevens

Een thema verwijderen

In Excel moeten alle werkmappen een thema bevatten. Daarom kunt u een thema niet verwijderen, maar u kunt wel een ander thema toepassen. Als u weinig of geen kleur wilt gebruiken in uw document (een neutraal uiterlijk), past u het standaard-Office-thema toe.

 1. Klik op het tabblad Start onder Thema's op Thema's en klik vervolgens op het thema Office.

  Tabblad Start in Excel, groep Thema's

Zie ook

Verschillen tussen sjablonen, thema's en Word-stijlen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×