Een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding draaien of spiegelen

Een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding draaien of spiegelen

U kunt de positie van een tekstvak (en de tekst in het vak), vorm, WordArt of afbeelding wijzigen door het object te draaien of te spiegelen.

De opdrachten voor draaien zijn beschikbaar op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint van de werkbalk. Selecteer het object dat u wilt draaien en klik op het lint.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

 1. Klik op het object dat u wilt draaien.

 2. Klik boven aan het object op de draaigreep en sleep het object in de gewenste richting.

  Vorm met draaigrepen

  • Als u de draaihoek wilt beperken tot stappen van 15 graden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de draaigreep sleept.

  • Wanneer u meerdere vormen draait, draaien deze niet als een groep, maar draait elke vorm om zijn eigen middelpunt.

  • Wanneer u een inlineobject draait in Word, blijft het object op dezelfde positie op de regel tijdens het draaien, wat er vreemd uit kan zien. Als u niet tevreden bent over het resultaat, kunt u de indelingsoptie of de tekstterugloop wijzigen.

 1. Klik op het object dat u wilt draaien.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen (of Hulpmiddelen voor afbeeldingen als u een afbeelding draait) naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Draaien en vervolgens op Meer opties voor draaien.

  Meer opties voor draaien in het menu Draaien

 3. Geef in het deelvenster of dialoogvenster dat wordt geopend, in het vak Draaien de hoeveelheid op waarmee u het object wilt draaien. U kunt ook de pijlknoppen gebruiken om het object op exact de gewenste manier te draaien.

Controleer of u een tekstvak, vorm of WordArt-object hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen - Opmaak of Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak niet wordt weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

 1. Klik op het object dat u wilt draaien.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen (of Hulpmiddelen voor afbeeldingen als u een afbeelding draait) naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Draaien. Vervolgens:

  • Als u het object 90 graden naar rechts wilt draaien, klikt u op 90° rechtsom draaien.

  • Als u het object 90 graden naar links wilt draaien, klikt u op 90° linksom draaien.

Controleer of u een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen - Opmaak of Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak niet wordt weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

U kunt het effect van een spiegelbeeld creëren of een object omkeren met de hulpmiddelen voor spiegelen.

 1. Klik op het object dat u wilt draaien.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen (of Hulpmiddelen voor afbeeldingen als u een afbeelding draait) naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Draaien. Vervolgens:

  • Als u een object wilt omkeren, klikt u op Verticaal spiegelen.

  • Als u een spiegelbeeld van het object wilt maken, klikt u op Horizontaal spiegelen.

Controleer of u een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen - Opmaak of Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak niet wordt weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

Tip: Als u alleen een gespiegelde afbeelding van tekst in een document wilt maken, gaat u naar Tekst omdraaien om deze te spiegelen.

Wanneer u een object draait, wordt de tekst in het object ook gedraaid. Tekst in een gespiegeld object wordt echter niet automatisch gespiegeld met het hulpmiddel voor draaien. Als de tekst in een omgekeerd object ook moet worden aangepast, kunt u het volgende doen in Word, Outlook, Excel en PowerPoint.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object dat u wilt omkeren en klik op Vorm opmaken.

 2. Klik in het deelvenster Vorm opmaken onder Vormopties op Effecten.

  Het tabblad Effecten in het deelvenster Vorm opmaken

 3. Voer onder 3D-draaiing in een van de vakken voor draaiing (X, Y of Z, afhankelijk van hoe u de tekst wilt draaien) 180 in.

  X-draaiing op het tabblad Effecten

  Notities: 

  • Wanneer u de draaiing wijzigt, kan dit invloed hebben op de opvulkleur van het object. U kunt de opvulkleur aanpassen in het deelvenster Vorm opmaken op het tabblad Opvulling en lijn Het pictogram Opvulling en lijn .

  • Wanneer u in het object klikt om de tekst te bewerken, wordt de oorspronkelijke weergave tijdelijk hersteld terwijl u het object bewerkt. De herstelde weergave wordt opnieuw toegepast wanneer u klaar bent met bewerken en u buiten het object klikt.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

 1. Klik op het object dat u wilt draaien.

 2. Klik boven aan het object op de draaigreep en sleep het object in de gewenste richting.

  Vorm met draaigrepen

  Opmerking: Als u de draaihoek wilt beperken tot stappen van 15 graden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de draaigreep sleept.

 1. Klik op het object dat u wilt draaien.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen (of Hulpmiddelen voor afbeeldingen als u een afbeelding draait) naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Draaien en vervolgens op Meer opties voor draaien.

  Meer opties voor draaien in het menu Draaien

  Controleer of u een afbeelding hebt geselecteerd als u het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen, Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om het tabblad Opmaak te openen.

 3. Geef in het deelvenster of dialoogvenster dat wordt geopend, in het vak Draaien de hoeveelheid op waarmee u het object wilt draaien. U kunt ook de pijlknoppen gebruiken om het object op exact de gewenste manier te draaien.

U kunt het effect van een spiegelbeeld creëren of een object omkeren met de hulpmiddelen voor spiegelen.

 1. Klik op het object dat u wilt draaien.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen (of Hulpmiddelen voor afbeeldingen als u een afbeelding draait) naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Draaien. Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een object wilt omkeren, klikt u op Verticaal spiegelen.

  • Als u een spiegelbeeld van het object wilt maken, klikt u op Horizontaal spiegelen.

Controleer of u een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen - Opmaak of Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak niet wordt weergegeven. U moet wellicht dubbelklikken op het object om het tabblad Opmaak te openen.

Tip: Als u alleen een gespiegelde afbeelding van tekst in een document wilt maken, gaat u naar Tekst omdraaien om deze te spiegelen.

Wanneer u een object draait, wordt de tekst in het object ook gedraaid. Tekst in een gespiegeld object wordt echter niet automatisch gespiegeld met het hulpmiddel voor draaien. Als de tekst in een omgekeerd object ook moet worden aangepast, kunt u het volgende doen in Word, Outlook, Excel en PowerPoint.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object dat u wilt omkeren en klik op Vorm opmaken.

 2. Klik in het dialoogvenster Vorm opmaken op 3D-draaiing aan de linkerkant.

  3D-draaiing in het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Voer in een van de vakken voor draaiing (X, Y of Z, afhankelijk van hoe u de tekst wilt draaien) 180 in.

  Notities: 

  • Wanneer u de draaiing wijzigt, kan dit invloed hebben op de opvulkleur van het object. U kunt de opvulkleur aanpassen in het deelvenster Vorm opmaken op het tabblad Opvulling.

  • Wanneer u in het object klikt om de tekst te bewerken, wordt de oorspronkelijke weergave tijdelijk hersteld terwijl u het object bewerkt. De herstelde weergave wordt opnieuw toegepast wanneer u buiten het object klikt.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

 1. Klik op het afbeelding, de vorm of de WordArt die u wilt draaien.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de draaigreep in de richting waarin u de vorm wilt draaien.
   Alleen afbeeldingen en vormen hebben draaigrepen.
   Draaigreep die wordt gesleept

   Klik boven aan het object op de draaigreep en sleep het object in de gewenste richting.

   Opmerking: Als u de draaihoek wilt beperken tot 15 graden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de draaigreep sleept.

  • U kunt een precieze draaihoek opgeven door eerst op het tabblad Opmaak te klikken.

   Opmerking: Als u het tabblad Opmaak niet ziet, moet u ervoor zorgen dat u het object hebt geselecteerd.

  • Klik in de groep Schikken op Draaien Bijschrift 4 , klik op Meer opties voor draaien en geef vervolgens op het tabblad Grootte onder Draaien de draaihoek voor de afbeelding op in het vak Draaihoek.

 1. Klik op het afbeelding, de vorm of de WordArt die u wilt draaien.

 2. Klik op het tabblad Opmaak.

  Opmerking: Als u het tabblad Opmaak niet ziet, moet u ervoor zorgen dat u het object hebt geselecteerd.

 3. Klik in de groep Schikken op Draaien Bijschrift 4 en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het object 90 graden naar rechts wilt draaien, klikt u op 90° rechtsom draaien.

  • Als u het object 90 graden naar links wilt draaien, klikt u op 90° linksom draaien.

Als u een vorm, afbeelding of ander object spiegelt, maakt u een omgekeerde afbeelding van de vorm, de afbeelding of het object.

Tip: U kunt een gespiegelde afbeelding van een vorm, afbeelding of object maken door er een kopie van te maken en vervolgens die kopie te spiegelen. Sleep de kopie naar een positie waar deze een spiegeling is van de oorspronkelijke vorm, afbeelding of het oorspronkelijke object.

 1. Klik op het afbeelding, de vorm of de WordArt die u wilt spiegelen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak.

  Opmerking: Als u het tabblad Opmaak niet ziet, moet u ervoor zorgen dat u het object hebt geselecteerd.

 3. Klik in de groep Schikken op Draaien Bijschrift 4 en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Verticaal spiegelen om het object verticaal om te keren.

  • Klik op Horizontaal spiegelen om het object horizontaal om te keren.

   Notities: 

   • Als u een SmartArt-graphic wilt draaien, kopieert u de SmartArt-graphic, plakt u deze als afbeelding en draait u de afbeelding.

   • Als de opties voor draaien niet beschikbaar zijn wanneer u klikt op de afbeelding die u wilt draaien of spiegelen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding. Wijs vervolgens op de snelmenu naar Tekstterugloop en klik op Vierkant of een andere optie dan In tekstregel.

Hulpmiddelen voor draaien zijn niet beschikbaar in Office Online.

In PowerPoint Online kunt u een afbeelding horizontaal of verticaal spiegelen. Verder zijn er geen hulpmiddelen voor draaien beschikbaar in Office Online-apps. Als u een bureaubladversie van Office hebt, klikt u op Openen in [programmanaam] in het bureaubladprogramma om het document te openen en de hulpmiddelen voor draaien te gebruiken. Als u geen bureaubladversie van Office hebt, kunt u de nieuwste versie nu proberen of kopen.

Tekst omkeren

Zie het artikel Tekst omkeren of een gespiegelde afbeelding maken.

Tekst laten teruglopen rond een object

Zie het artikel Tekst rond een cirkel of andere vorm laten lopen.

Een tabel of een SmartArt-graphic draaien

Kopieer de tabel of SmartArt-graphic, plak het object als afbeelding en draai de afbeelding vervolgens.

Zie ook

Tekst omkeren of een gespiegelde afbeelding maken

Tekst rond een cirkel of andere vorm laten lopen

Een afbeelding bijsnijden

Indelingsopties in Word gebruiken om afbeeldingen verplaatsen

Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×