Een teamsite maken in SharePoint Online

Een teamsite maken in SharePoint Online

Maak een SharePoint Onlineteamsite zodat u een locatie hebt waar u en uw team kunnen werken aan projecten en informatie van overal op elk apparaat kunnen delen. Een teamsite bevat een groep verwante webpagina's, een standaard documentbibliotheek voor bestanden, lijsten voor gegevensbeheer en webonderdelen die u aan uw wensen kunt aanpassen.

Wanneer u in Office 365 een teamsite maakt, wordt automatisch een bijbehorende Office 365-groep gemaakt en worden gebruikers die u toevoegt aan uw teamsite, eveneens toegevoegd aan de Office 365-groep. Alle leden van de teamsite hebben toegang tot de Office 365-groep en kunnen naar wens pagina's, nieuwe documentbibliotheken en aangepaste lijsten maken. Ook kunnen ze webonderdelen toevoegen aan pagina's en deze op de pagina door slepen en neerzetten opnieuw rangschikken. Het is niet nodig een e-maildistributielijst of een SharePoint-groep te maken. Zie Informatie over Office 365-groepen voor meer informatie over Office 365 Groepen.

Kan ik beter een teamsite of een communicatiesite maken?

Gebruik een teamsite als u met leden van uw team of met andere personen wilt samenwerken aan een specifiek project. Bij de meeste teamsites kunnen alle of in ieder geval de meeste leden inhoud aan de site bijdragen. De informatie wordt beperkt tot alleen de leden van het team of project en de specifieke belanghebbenden. Als u alleen informatie wilt aanbieden aan een breed publiek, dan is een communicatiesite de slimmere keuze. Bij de meeste communicatiesites draagt alleen een klein deel van de leden inhoud bij die vervolgens wordt geconsumeerd door een veel groter publiek.

Stappen voor het maken van een teamsite

 1. Meld u aan bij Office 365. Zie Waar kan ik me aanmelden in Office 365? voor hulp.

 2. Selecteer linksboven op de pagina het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint. Als u de tegel SharePoint niet ziet, klikt u op de tegel Sites of Alles als SharePoint niet zichtbaar is.

  Opmerking: Als u de tegel SharePoint of de tegel Sites niet ziet, bevat uw Office 365-abonnement mogelijk geen SharePoint Online. Neem contact op met de beheerder van Office 365 in uw organisatie. Als u de beheerder bent van de Office 365-tenant, raadpleegt u Overstappen op een ander Office 365 Business-abonnement om SharePoint Online toe te voegen aan uw abonnement.

 3. Klik boven aan de SharePoint-pagina op + Site maken en kies de optie Teamsite. Aan de rechterkant van het scherm wordt een wizard voor het maken van een site weergegeven, waar u de gegevens invoert om een teamsite met een Office 365-groep te maken.

  Opmerking: Als u de koppeling + Site maken niet ziet, kan Zelf site maken worden uitgeschakeld in Office 365. Om een teamsite te maken, neemt u contact op met de beheerder van Office 365 in uw organisatie. Als u tenantbeheerder bent, raadpleegt u Sites maken in SharePoint Online beheren om Zelf sites maken in te schakelen voor uw organisatie. Sites maken is momenteel niet beschikbaar in de mobiele SharePoint-app.

  Opdracht Site maken

  Een sitetype kiezen in SharePoint Online

 4. Selecteer het ontwerp dat u voor uw site wilt gebruiken, als dit door uw beheerder is ingeschakeld.

  Een ontwerp voor uw teamsite kiezen

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven als er aangepaste site-ontwerpen beschikbaar zijn. Zie Site-ontwerp en site scriptoverzicht voor SharePoint-sites voor meer informatie over het maken van aangepaste ontwerpen.

 5. Geef uw nieuwe teamsite een naam. Er wordt automatisch een Office 365-groepse-mail gegenereerd met dezelfde naam als uw teamsite. Terwijl u typt, ziet u of de naam die u hebt gekozen, beschikbaar is.

  Nieuwe SharePoint-teamsite

 6. In het vak Beschrijving van website voegt u tekst toe over het doel van uw site.

 7. In het gedeelte Privacy-instellingen kiest u ofwel Openbaar (iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot deze site) of Privé (alleen leden hebben toegang tot deze site) om te bepalen wie toegang heeft tot uw site.

 8. Indien deze optie is ingeschakeld door uw beheerder, kiest u een siteclassificatie in het gedeelte Hoe gevoelig zijn uw gegevens? en klikt u vervolgens op Volgende. De opties die worden weergegeven, kunnen betrekking hebben op vertrouwelijkheid van gegevens of op de levenscyclus van informatie op uw site.

 9. Voeg in het vak Extra eigenaren toevoegen de namen of e-mailadressen toe van anderen die de site kunnen beheren.

  Leden toevoegen aan een teamsite

  Opmerking: De maker van de site is automatisch lid van de groep met site-eigenaren.

 10. Voeg in het vak Leden toevoegen de namen of e-mailadressen toe van iedereen die u lid wilt laten zijn van uw site en klik op Voltooien. Leden die worden toegevoegd aan de Office 365-groep die aan de site is gekoppeld, worden automatisch een de groep met siteleden toegevoegd.

  Als u nog wilt wachten en extra eigenaren, leden of bezoekers later wilt toevoegen, klikt u op Voltooien.

  Als u een aangepast site-ontwerp hebt gekozen, wordt rechts een deelvenster geopend waarin de status van de instellingen voor de nieuwe site wordt weergegeven.

  Teamsite met status aangepast ontwerp

  Wanneer uw site is gemaakt, wordt deze weergegeven bij de sites die u volgt. Uw site neemt de machtigingsinstellingen of navigatie van andere sites niet over. Zie de sectie Sitemachtigingen beheren in De instellingen van uw SharePoint team-site beheren voor meer informatie.

Klassieke sites maken

Als het scherm niet overeenkomt met de afbeeldingen hierboven, betekent dit dat uw beheerder het maken van sites heeft ingesteld op de klassieke ervaring voor het maken van sites. In dit geval wordt geen bijbehorende Office 365-groep gemaakt.

 1. Klik op + Site maken.

  Opdracht Site maken

 2. Geef uw site een naam en klik op Maken.

  Dialoogvenster Nieuwe site maken als klassieke sites worden afgedwongen

  Uw site wordt gemaakt op de locatie die de beheerder vooraf heeft gedefinieerd en de site wordt weergegeven bij de sites die u volgt. Op uw site worden de machtigingsinstellingen of navigatie van andere sites niet overgenomen.

Nieuwe klassieke site

Volgende stappen

Nu u een site hebt gemaakt, kunt u lezen hoe u de site kunt aanpassen en de site optimaal kunt gebruiken:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×