Een tabel toevoegen aan een webpagina

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u in een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site een tabel wilt toevoegen aan een webpagina, moet u de HTML-editor gebruiken. U kunt de HTML-editor gebruiken om een tabel toe te voegen aan een veldbesturingselement Pagina-inhoud of aan een webonderdeel Inhoudseditor.

Wat wilt u doen?

Open de HTML-Editor

Een tabel toevoegen aan een webpagina

De HTML-editor openen

De manier waarop u de HTML-editor opent, is afhankelijk van de vraag of u een veldbesturingselement Pagina-inhoud of een webonderdeel Inhoudseditor gebruikt.

De editor openen in een veldbesturingselement Pagina-inhoud

 1. Op de pagina waaraan u de tabel wilt toevoegen, klikt u in het menu Site-acties op Werkbalk Pagina bewerken weergeven.

 2. Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Pagina bewerken.

 3. Klik in het veldbesturingselement pagina-inhoud op Inhoud bewerken. De werkbalk HTML-editor wordt weergegeven.

  Opmerking: Sommige pagina-indelingen bevatten een veldbesturingselement Pagina-inhoud waarin de HTML-editor niet inline wordt weergegeven, maar in een dialoogvenster Webpagina. Als dit het geval is bij de pagina-indeling die is gebruikt om de pagina die u bewerkt te maken, wordt de HTML-editor geopend in een nieuw venster wanneer u klikt op Inhoud bewerken.

Een webonderdeel Inhoudseditor toevoegen aan een pagina

Als de pagina waaraan u een tabel wilt toevoegen ondersteuning biedt voor webonderdelen, maar geen webonderdeel Inhoudseditor bevat, kunt u dit toevoegen door de volgende procedure uit te voeren:

 1. Op de pagina waaraan u een webonderdeel Inhoudseditor wilt toevoegen kiest u de zone waar u het webonderdeel wilt toevoegen en vervolgens klikt u op Een webonderdeel toevoegen in die zone. Het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen wordt geopend.

 2. Ga in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen omlaag naar de sectie Diversen, schakel het selectievakje naast Webonderdeel Inhoudseditor in en klik vervolgens op Toevoegen. De pagina wordt vernieuwd en het webonderdeel Inhoudseditor wordt weergegeven in de zone die u hebt gekozen.

De HTML-editor openen in het webonderdeel Inhoudseditor

 1. Klik op de werkbalk Webonderdeel Inhoudseditor op Bewerken en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen. Het deelvenster van het hulpprogramma Inhoudseditor wordt geopend.

 2. Klik in het onderdeel Inhoudseditor op RTF-editor. Het dialoogvenster HTML-editor wordt geopend.

Naar boven

Een tabel toevoegen aan een webpagina

Met de HTML-Editor, kunt u een tabel invoegen door te klikken op de knop Tabel invoegen Knopafbeelding werkbalk. Wanneer u op Tabel invoegenklikt, wordt een nieuw venster geopend waarin u de volgende tabeleigenschappen kunt kiezen:

 • Eigenschappen van Grootte:

  • Rijen      Gebruik deze eigenschappen om het aantal rijen te kiezen.

  • Kolommen      Gebruik deze eigenschappen om het aantal kolommen te kiezen.

  • Afmetingen opgeven      Schakel dit selectievakje in om de breedte en de hoogte van de tabel te wijzigen in de vakken Breedte en Hoogte. Schakel dit selectievakje uit als u wilt dat de tabelafmetingen door de server worden beheerd.

  • Breedte en Hoogte     Als u het selectievakje Afmetingen opgeven hebt ingeschakeld, kunt u de eigenschappen Breedte en Hoogte kiezen om de afmetingen van de tabel te bepalen. Typ een getal in het vak Breedte of Hoogte en klik op de pijl om pixel of percentage te selecteren. Als u bijvoorbeeld wilt opgeven dat de tabel half zo breed moet zijn als de pagina, typt u 50 in het vak Breedte en klikt u in de lijst op percentage.

 • Eigenschappen van Opmaak:

  • Vooraf gedefinieerde tabelindeling gebruiken      Schakel dit selectievakje in als u een tabelindeling wilt kiezen uit de vervolgkeuzelijst. In Office SharePoint Server 2007 kunt u kiezen uit diverse vooraf gedefinieerde tabelindelingen die kunnen worden gebruikt in een veldbesturingselement Pagina-inhoud of in een webonderdeel Inhoudseditor dat zich bevindt op een pagina die ook een veldbesturingselement Pagina-inhoud bevat. Sitegebruikers die ontwerpmachtigingen hebben, kunnen aangepaste tabelindelingen maken en deze toevoegen aan de lijst met vooraf gedefinieerde tabelindelingen. Aangepaste tabelindelingen kunnen beschikbaar zijn in zowel veldbesturingselementen Pagina-inhoud als webonderdelen Inhoudseditor.

   Als u een tabelindeling in de lijst kiest, wordt een voorbeeld van deze indeling weergegeven in het vak Voorbeeld.

   Schakel het selectievakje Vooraf gedefinieerde tabelindeling gebruiken uit om de opties in de sectie Opmaak uit te schakelen. er wordt geen opmaak op de tabel toegepast.

  • Speciale opmaak toepassen op      Elke vooraf gedefinieerde tabelindeling kan opmaak bevatten voor de eerste rij, de laatste rij, de eerste kolom en de laatste kolom. Met deze vier opties voor rijen en kolommen kunt u opgeven of de specifieke opmaak voor deze rij of kolom moet worden toegepast. Als u bijvoorbeeld wilt opgeven dat de eerste rij niet wordt opgemaakt zoals opgegeven in de vooraf gedefinieerde tabelindeling, schakelt u het selectievakje Eerste rij uit.

   Opmerking: Deze opties zijn alleen beschikbaar als het selectievakje Vooraf gedefinieerde tabelindeling gebruiken is geselecteerd.

U kunt een tabel ook bewerken om de grootte, de opmaak en andere eigenschappen te wijzigen. De beste manier om een tabel te bewerken is met het Menu Cel. Als u het Menu Cel wilt openen, klikt u op de pijl aan de rechterrand van de tabelcel die u bewerkt.

Het Menu Cel bevat de volgende opdrachten:

 • Rij boven invoegen      Met deze opdracht voegt u een rij in boven de cel die u bewerkt.

 • Rij onder invoegen      Met deze opdracht voegt u een rij in onder de cel die u bewerkt.

 • Kolom links invoegen      Met deze opdracht voegt u een kolom in links van de cel die u bewerkt.

 • Kolom rechts invoegen      Met deze opdracht voegt u een kolom in rechts van de cel die u bewerkt.

 • Rij verwijderen      Met deze opdracht verwijdert u de rij met de cel die u bewerkt.

 • Kolom verwijderen      Met deze opdracht verwijdert u de kolom met de cel die u bewerkt.

 • Cellen samenvoegen      Met deze opdracht voegt u de cel die u bewerkt, samen met de cel rechts ervan; of, bij talen van rechts naar links, met de cel links ervan.

 • Cellen splitsen      Met deze opdracht splitst u de cel die u bewerkt en plaatst u de cursor in de meest linkse cel van de twee resulterende cellen.

 • Hoogte en breedte      Met deze opdracht opent u een dialoogvenster waarmee u de hoogte en de breedte kunt aanpassen van de rij en de kolom met de cel die u bewerkt.

 • Tabel bewerken      Met deze opdracht wordt een dialoogvenster geopend waarin u alle eigenschappen kunt wijzigen van de tabel met de cel die u bewerkt.

U kunt alle acties van het Menu Cel ook uitvoeren met de werkbalkknoppen.

Zie het artikel de HTML-Editor gebruikenvoor meer informatie over het gebruik van de HTML-Editor.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×