Een tabel aan een pagina toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt tabellen toevoegen aan uw klassieke's om te helpen structuur tekst, afbeeldingen of objecten op een pagina. U kunt dit als u wilt weergeven van gegevens in een tabel, een prijslijst, een vergelijking, een lijst met voorwaarden en definities en dergelijke doen. U kunt ook dit te plaatsen inhoud, bijvoorbeeld werknemer biografieën, uw contactgegevens of tijdens kantooruren weergeven doen. In dit artikel wordt uitgelegd van hoe om te plaatsen of structuur inhoud op een pagina met de Tabeleditor op uw site en andere methoden zoals HTML.

Opmerking: Als u moderne pagina's in SharePoint Online gebruikt, kunt u tabellen met het webonderdeel tekst toevoegen. Zie tekst toevoegen en tabellen op de pagina met het webonderdeel tekst.

In dit artikel

Een tabel invoegen

Een tabel aanpassen

Rijen en kolommen toevoegen

Cellen samenvoegen

Cellen splitsen

Grootte van de tabel wijzigen

De tabelstijl wijzigen

Tekst of objecten aan de tabel toevoegen

Een cel, rij, kolom of tabel verwijderen

Een aangepaste tabel maken of HTML-inhoud gebruiken

Een tabel invoegen

 1. Blader naar de pagina waaraan u de tabel wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Pagina.

 3. Klik op de knop Bewerken.

 4. Klik op de pagina waaraan u de tabel wilt toevoegen.

 5. Klik op het tabblad Invoegen.

 6. Klik op de knop tabel .
  Voeg een tabel in de openbare website van SharePoint Online in

 7. Er zijn twee manieren om de tabel toe te voegen:

  • Klik op de pijl om de tabelrasterlijnen uit te breiden, plaats de muisaanwijzer boven de tabelrasterlijnen en klik op het gewenste aantal tabelcellen.

  • U kunt ook op de knop Tabel invoegen klikken, het gewenste aantal kolommen en rijen invoeren en op OK klikken.

 8. De tabel wordt toegevoegd aan de pagina waar u kunt het toevoegen van inhoud of deze aan te passen, taken die zijn beschreven volgende.
  Tabel op SharePoint Online-website

Naar boven

Een tabel aanpassen

Nadat u een tabel op een pagina hebt ingevoegd, kunt u deze aanpassen. U kunt rijen of kolommen toevoegen, verwijderen, samenvoegen of splitsen, het formaat van de tabel wijzigen, het uiterlijk wijzigen enzovoort.

Rijen en kolommen toevoegen

U kunt rijen en kolommen van cellen aan een tabel toevoegen voor een gestructureerdere inhoud op de pagina. U kunt deze boven, onder, links of rechts van de cel waarin de cursor staat, plaatsen. U kunt alleen volledige rijen of kolommen en geen afzonderlijke cellen in één keer toevoegen.

 1. Bewerk de webpagina met uw tabel.

 2. Plaats de cursor in de tabelcel waaraan u de rij of kolom wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Tabelindeling.

 4. Kies een van de volgende opties:

  • Hierboven invoegen als u een rij wilt invoegen boven de geselecteerde cel.

  • Hieronder invoegen als u een rij wilt invoegen onder de geselecteerde cel.

  • Links invoegen als u een kolom wilt toevoegen links van de geselecteerde cel.

  • Rechts invoegen als u een kolom wilt toevoegen rechts van de geselecteerde cel

Tip:  Als het resultaat van de nieuwe cellen u niet bevalt, kunt u de actie ongedaan maken door op CTRL + Z te drukken of te klikken op het tabblad Tekstopmaak en Ongedaan maken te kiezen.

De wijzigingen worden direct op de tabel toegepast. Als er tekst of afbeeldingen in de cellen stonden, worden deze samen in de nieuwe samengevoegde cel geplaatst.

Naar boven

Cellen samenvoegen

Wanneer u cellen samenvoegt, combineert u twee of meer cellen om meer ruimte te hebben voor tekst, afbeeldingen en andere objecten in de tabel. U kunt cellen boven of onder elkaar of links of rechts van elkaar samenvoegen, en alleen afzonderlijke cellen in plaats van hele rijen of kolommen.

 1. Bewerk de pagina met de tabel.

 2. Plaats de cursor in de tabelcel die u wilt samenvoegen.

 3. Klik op het tabblad Tabelindeling.

 4. Klik op Cellen samenvoegen en kies een van de onderstaande opties:

  • Hierboven samenvoegen als u een cel wilt samenvoegen met de cel erboven.

  • Hieronder samenvoegen als u een cel wilt samenvoegen met de cel eronder.

  • Links samenvoegen als u een cel wilt samenvoegen met de cel links.

  • Rechts samenvoegen als u een cel wilt samenvoegen met de cel rechts.

Tip:  Als het resultaat van de samengevoegde cellen u niet bevalt, kunt u de actie ongedaan maken door op CTRL + Z te drukken of te klikken op het tabblad Tekstopmaak en Ongedaan maken te kiezen.

De wijzigingen worden direct op de tabel toegepast. Als er tekst of afbeeldingen in de cellen stonden, worden deze samen in de nieuwe samengevoegde cel geplaatst.

Naar boven

Cellen splitsen

Wanneer u cellen splitst, maakt u van een enkele cel twee cellen om de tabelinhoud beter te structureren. U kunt cellen horizontaal of verticaal splitsen, maar alleen afzonderlijke cellen en niet hele rijen of kolommen.

 1. Bewerk de webpagina met uw tabel.

 2. Plaats de cursor in de tabelcel die u wilt splitsen.

 3. Klik op het tabblad Tabelindeling.

 4. Klik op Cellen splitsen en kies een van de onderstaande opties:

  • Horizontaal splitsen als u de cel wilt splitsen in twee cellen naast elkaar.

  • Verticaal splitsen als u de cel wilt splitsen in twee cellen onder elkaar.

Tip:  Als het resultaat van de gesplitste cellen u niet bevalt, kunt u de actie ongedaan maken door op CTRL + Z te drukken of te klikken op het tabblad Tekstopmaak en Ongedaan maken te kiezen.

De wijzigingen worden direct op de tabel toegepast. Als er tekst of afbeeldingen in de cellen stonden, blijven deze samen in de oorspronkelijke cel staan in plaats van in de nieuwe.

Naar boven

Het formaat van de tabel wijzigen

U kunt zowel het formaat van een tabel wijzigen als van de afzonderlijke rijen en kolommen waaruit de tabel bestaat. U kunt dit doen om meer pagina-inhoud in een tabelcel te plaatsen of om op de rest van de pagina meer ruimte te creëren voor andere inhoud. U kunt de tabel- of celgrootte in pixels (px) of als een percentage (%) opgeven. U kunt alleen het formaat van de hele rij, kolom of tabel wijzigen en niet van afzonderlijke cellen.

 1. Bewerk de pagina met de tabel.

 2. Plaats de cursor in de tabel waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Tabelindeling.

 4. Voer naast Tabelbreedte een percentage of pixelwaarde in. Bij een waarde van 100% of 700px of meer wordt de volledige pagina gebruikt.

 5. Voer naast Tabelhoogte een percentage of pixelwaarde in. Het aantal alinea's is medebepalend voor de tabelhoogte.

 6. Voer naast Kolombreedte een percentage of pixelwaarde in. Bij een waarde van 100% of 700px of meer wordt de volledige pagina gebruikt.

 7. Naast de Hoogte van de kolom, een percentage of pixel invoeren. Houd er rekening mee dat het aantal alinea's ook cel tabelhoogte bepaalt.

  Tip:  Als het resultaat van de gewijzigde tabel of cellen u niet bevalt, kunt u de actie ongedaan maken door op CTRL + Z te drukken of te klikken op het tabblad Tekstopmaak en Ongedaan maken te kiezen.

De wijzigingen worden direct op de tabel toegepast. Als er tekst of afbeeldingen in de cellen stonden, blijven deze in de cel met het nieuwe formaat staan.

Naar boven

De tabelstijl wijzigen

U kunt de weergave van een tabel aanpassen door de stijl te veranderen, een kop- of voettekstrij toe te voegen en speciale opmaak toe te voegen aan de eerste en laatste tabelrij of -kolom.

 1. Bewerk de pagina met de tabel.

 2. Plaats de cursor in de tabel die u wilt aanpassen.

 3. Klik op het tabblad Ontwerp.

 4. Kies een van de volgende opties voor tabelstijl bij Opties voor tabelstijlen. (U ziet mogelijk geen opmaakverschillen als de tabelstijl 'Licht' of 'Doorzichtig' momenteel op de tabel is toegepast.)

  • met Koptekstrij past u speciale opmaak toe op de eerste rij van de tabel

  • met Voettekstrij past u speciale opmaak toe op de laatste rij van de tabel

  • met Eerste kolom past u speciale opmaak toe op de eerste kolom van de tabel

  • met Laatste kolom past u speciale opmaak toe op de laatste kolom van de tabel

 5. Kies een tabelstijl. Bij elke stijl verandert de randkleur, celkleur en kleur van de kop- of voettekst. (Bij sommige stijlen verandert alleen de kop- en voettekst als u die desbetreffende optie hierboven hebt geselecteerd.)

  • Standaard tabelstijl – Licht: Dunne, lichte, grijze rasterranden.

  • Tabelstijl 1 – Doorzichtig: Geen zichtbare randen.

  • Tabelstijl 2 – Met lichte stroken: Lichtgrijze horizontale lijnen, elke tweede rij grijs gearceerd.

  • Tabelstijl 3 – Twee middeltonen: Blauwe koptekst, elke tweede rij wordt lichtblauw gearceerd.

  • Tabelstijl 4 – Lichte lijnen: Grijze koptekst, lichtblauwe horizontale lijnen.

  • Tabelstijl 5 – Raster: Grijze rasterranden, elke tweede rij grijs gearceerd.

  • Tabelstijl 6 – Accent 1: Blauwe rasterranden, blauwe koptekst.

  • Tabelstijl 7 – Accent 2: Lichtblauwe rasterranden, lichtblauwe koptekst.

  • Tabelstijl 8 – Accent 3: Groene rasterranden, groene koptekst.

  • Tabelstijl 9 – Accent 4: Olijfgroene rasterranden, olijfgroene koptekst.

  • Tabelstijl 10 – Accent 5: Rode rasterranden, rode koptekst.

  • Tabelstijl 11 – Accent 6: Paarse rasterranden, paarse koptekst.

 6. Klik op Rasterlijnen weergeven om de rasterlijnen van de tabel weer te geven of te verbergen. Dit is een handig hulpmiddel als u de tabelstijl Doorzichtig hebt toegepast of tabelranden op een andere manier hebt verborgen, maar de tabel wel wilt zien om ermee te werken.

De wijzigingen worden direct op de tabel toegepast. Als er tekst of afbeeldingen in de cellen stonden, blijven deze samen in de oorspronkelijke cel staan met de nieuw toegepaste stijl.

Naar boven

Tekst of objecten aan de tabel toevoegen

Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de tabel, kunt u inhoud aan de tabel toevoegen, zoals tekst, afbeeldingen en andere objecten die hier staan beschreven.

 1. Bewerk de pagina met de tabel.

 2. Plaats uw cursor in de tabelcel waaraan u de inhoud wilt toevoegen.

 3. U voegt tekst toe door de tekst gewoon te typen of te plakken in de tabelcel. U wijzigt het lettertype of de lettergrootte door te klikken op het tabblad Tekstopmaak en hier de lettertype-instellingen te kiezen.

 4. U voegt een afbeelding, video of ander object in door te klikken op het tabblad Invoegen en het object toe te voegen op dezelfde manier als op een van uw webpagina's. (Als de afbeelding of video breder is dan de tabelcel, wordt de grootte van de tabelcel automatisch aangepast aan de afbeelding of de video.

U verwijdert de tekst, afbeeldingen of objecten door deze te selecteren in de cel en op uw toetsenbord op Delete te drukken.

Naar boven

Een cel, rij, kolom of tabel verwijderen

U kunt afzonderlijke cellen, rijen, kolommen of de hele tabel verwijderen, indien nodig.

 1. Bewerk de pagina met de tabel.

 2. Plaats de cursor in de cel, rij, kolom of tabel die u wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Tabelindeling.

 4. Klik op Verwijderen en kies een van de volgende opties:

 5. Cel verwijderen om de afzonderlijke cel te verwijderen waarin de cursor zich bevindt.

 6. Kolom verwijderen om de kolom te verwijderen waarin de cursor zich bevindt.

 7. Rij verwijderen om de rij te verwijderen waarin de cursor zich bevindt.

 8. Tabel verwijderen om de hele tabel te verwijderen waarin de cursor zich bevindt.

 9. Ga verder met het aanpassen van de tabel of de inhoud op de pagina.

Naar boven

Een aangepaste tabel maken of HTML-inhoud gebruiken

Als u een aangepaste tabel wilt maken of uw eigen HTML-code wilt gebruiken om inhoud op een pagina te plaatsen, kunt u uw HTML-code toevoegen in een webpagina-editor, zoals Expression Web of Dreamweaver.

 1. Bewerk de pagina waaraan u een tabel of HTML-inhoud wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Tekst opmaken en klik op Bron bewerken in de groep aantekeningen.
  Bron bewerken op een openbare website van SharePoint Online

 3. In het venster HTML-bron typt of plakt u de aangepaste HTML-code of wijzigt u de bestaande broninhoud, bijvoorbeeld door DIV-labels toe te passen. (Het venster HTML-bron is ook handig als u een tabel van het ene deel van de website naar een ander deel wilt kopiëren. Dit gaat sneller dan een nieuwe tabel maken en aanpassen.)

 4. Klik op OK en sla de pagina op.

Tip:  Als u de lay-out en de plaatsing van inhoud op een pagina verder wilt aanpassen, kunt u overwegen een aangepaste pagina-indeling te maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×