Office
Aanmelden

Een tabel aan een dia toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een tabel aan een dia toevoegen door deze rechtstreeks in PowerPoint. U kunt ook kopiëren en plakken van een tabel uit Word of Excel.

Is niet mogelijk te bestaande diatekst converteren naar een tabel. Een lege tabel invoegen en vervolgens tekst toevoegen aan.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

 1. Selecteer de dia waaraan u de tabel wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tabel.

  Hiermee wordt de optie Tabel op het tabblad Invoegen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Voer in het dialoogvenster Tabel invoegen één van de volgende handelingen uit:

  • Gebruik de muis om het gewenste aantal rijen en kolommen te selecteren.

  • Selecteer Tabel invoegen en geef het gewenste aantal op in de lijsten Aantal kolommen en Aantal rijen.

   Hiermee wordt het dialoogvenster Tabel invoegen in PowerPoint weergegeven

 4. Als u tekst in de tabelcellen wilt typen, klikt u in een cel en typt u de tekst. Nadat u de tekst hebt getypt, klikt u buiten de tabel.

  Tips: 

  • Als u snel een rij aan het einde van een tabel wilt toevoegen, klikt u in de laatste cel van de laatste rij en drukt u op Tab.

  • Als u rijen of kolommen wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop in een tabelcel, klikt u op Invoegen op de miniwerkbalk en kiest u waar u de rij of kolom wilt invoegen.

  • Als u rijen of kolommen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in een tabelcel, klikt u op Verwijderen op de miniwerkbalk en kiest u wat u wilt verwijderen.

Naar boven

 1. Klik in Word op de tabel die u wilt kopiëren en ga vervolgens naar Indeling > Selecteren > Tabel selecteren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

 3. Selecteer in de PowerPoint-presentatie de dia waarnaar u de tabel wilt kopiëren en klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

Tip: U kunt ook een tabel vanuit de PowerPoint-presentatie naar een Excel-werkblad of Word-document kopiëren.

Naar boven

 1. Als u een groep cellen uit een Excel-werkblad wilt kopiëren, klikt u in de cel links boven in de groep die u wilt kopiëren en sleept u om de gewenste rijen en kolommen te selecteren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

 3. Selecteer in de PowerPoint-presentatie de dia waarnaar u de groep cellen wilt kopiëren en klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

Tip: U kunt ook een tabel vanuit de PowerPoint-presentatie naar een Excel-werkblad of Word-document kopiëren.

Naar boven

Wanneer u een Excel-spreadsheet in uw presentatie invoegt, wordt een ingesloten OLE-object. Als u komen de thema , (kleuren, lettertypen en effecten) van uw presentatie wijzigt, wordt het werkblad dat u hebt ingevoegd vanuit Excel niet bijgewerkt door het thema. Ook niet mogelijk om te bewerken in de tabel met behulp van de opties in PowerPoint.

 1. Selecteer de dia waarin u een Excel-werkblad wilt invoegen.

 2. Ga naar Invoegen > Tabel en kies vervolgens Excel-werkblad.

 3. Als u tekst in een tabelcel wilt typen, klikt u in de gewenste cel en typt u uw tekst.

  Nadat u de tekst hebt opgegeven, klikt u buiten de tabel.

  Tip: Als u het Excel-werkblad wilt bewerken nadat u de selectie hebt opgeheven, dubbelklikt u in de tabel.

Nadat u een tabel aan uw presentatie toevoegen, kunt u de hulpmiddelen voor tabellen in PowerPoint opmaak, stijl of andere typen wijzigingen aanbrengen in de tabel. Zie informatie over het bewerken van wat u hebt toegevoegd aan uw PowerPoint-presentatie, het uiterlijk van een tabel wijzigen.

Naar boven

Zie ook

Tabelrijen en -kolommen toevoegen of verwijderen

 1. Selecteer de dia waaraan u de tabel wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Tabel.

  Afbeelding van het tabblad Invoegen

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de gewenste rijen en kolommen met de muisaanwijzer en klik met de muisknop.

  • Klik op Tabel invoegen en geef het gewenste aantal op in de lijsten Aantal kolommen en Aantal rijen.

 4. Als u tekst aan een tabelcel wilt toevoegen, klikt u in de gewenste cel en typt u uw tekst.

  Nadat u de tekst hebt opgegeven, klikt u buiten de tabel.

Als u een rij onder aan een tabel wilt toevoegen, klikt u op de laatste cel van de laatste rij en drukt u op Tab.

Opmerking: Als u bestaande tekst wilt converteren naar een tabel, moet u eerst een tabel aan de dia toevoegen en de tekst vervolgens naar de tabelcellen kopiëren.

Naar boven

 1. Klik op de tabel die u wilt kopiëren.

 2. Plaats de aanwijzer op de meeste buitenrand van de tabel (maar niet op de puntjes) en wanneer de aanwijzer verandert in een Pijl met vier punten , druk op CTRL-C.

 3. Ga naar de dia waaraan u de dia wilt toevoegen en druk op Ctrl+V.

  Notities: 

  • Controleer voordat u de tabel plakt of u op de dia zelf hebt geklikt, en niet op een tijdelijke aanduiding met een opsommingsteken voor het toevoegen van tekst.

  • U kunt ook een hele dia dupliceren. Zie Dia's dupliceren binnen een presentatie voor meer informatie.

Naar boven

U kunt de opmaak van een tabel niet rechtstreeks kopiëren naar een andere tabel. U kunt echter wel de hele tabel kopiëren en de gegevens in de cellen vervangen.

 1. Klik op de tabel met de opmaak die u wilt kopiëren.

 2. Plaats de aanwijzer op de meeste buitenrand van de tabel (maar niet op de puntjes) en wanneer de aanwijzer verandert in een Pijl met vier punten , druk op CTRL-C.

 3. Ga naar de dia met de tabel waarnaar u de opmaak wilt kopiëren en druk op Ctrl+V.

  Opmerking: Controleer voordat u de tabel plakt of u op de dia zelf hebt geklikt, en niet op een tijdelijke aanduiding met een opsommingsteken voor het toevoegen van tekst.

 4. Wijzig het aantal rijen en cellen in de nieuwe tabel, zodat het overeenkomt met het aantal rijen en kolommen in de bestaande tabel.

 5. Selecteer alle cellen in de bestaande tabel en druk op Ctrl+C.

 6. Klik in de cel linksboven in de nieuwe tabel en druk op Ctrl+V.

Naar boven

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een tabel wilt kopiëren uit een Office Excel 2007-werkblad, klikt u in de cel linksboven in de tabel die u wilt kopiëren en sleept u om de tabel te selecteren.

  • Als u een tabel wilt kopiëren uit een Office Word 2007-document, klikt u op de tabel die u wilt kopiëren, gaat u onder Hulpmiddelen voor tabellen naar het tabblad Indeling, klikt u in de groep Tabel op de pijl naast Selecteren en klikt u vervolgens op Tabel selecteren.

   afbeelding van het tabblad indeling van hulpmiddelen voor tabellen in word

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Kopiëren.

  afbeelding van de groep klembord

 3. Selecteer in de Office PowerPoint 2007-presentatie de dia waarnaar u de tabel wilt kopiëren en klik op het tabblad Start op Plakken.

Opmerking: Controleer voordat u de tabel plakt of u op de dia zelf hebt geklikt, en niet op een tijdelijke aanduiding met een opsommingsteken voor het toevoegen van tekst.

Tip: U kunt ook een tabel vanuit de presentatie naar een werkblad of document kopiëren.

Naar boven

 1. Selecteer de dia waaraan u de tabel wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen, klik in de groep Tabellen op Tabel en klik vervolgens op Tabel tekenen.

  Afbeelding van het tabblad Invoegen

  De aanwijzer verandert in een potlood Potlood voor tekenen van tabellen .

 3. Sleep diagonaal naar de gewenste omvang om de tabelgrens te definiëren.

 4. Als u wilt maken van de kolom en rij grenzen, onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Randen tekenen , klikt u op Tabel tekenenen vervolgens met de potlood Potlood voor tekenen van tabellen , tekenen van randen voor de kolom en rij die u wilt dat in de tabel, maar niet op de randen van de tabel.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  Een tabel tekenen

 5. Wanneer u klaar bent met het tekenen van de tabel, drukt u op Esc.

Naar boven

U kunt een nieuwe Office Excel 2007 -tabel maken in Office PowerPoint 2007of u kunt kopiëren en plakken van een bestaande tabel vanuit Office Excel 2007 of Office Word 2007 in uw presentatie.

Wanneer u een nieuwe Office Excel 2007-tabel in uw presentatie invoegt, kunt u gebruikmaken van de functionaliteit van Excel-tabellen. Als u echter het thema van de presentatie wijzigt, wordt het thema dat is toegepast op de tabel niet bijgewerkt, omdat de tabel een OLE-ingesloten object is. Ook is het niet mogelijk om de tabel te bewerken met de opties in Office PowerPoint 2007.

 1. Selecteer de dia waaraan u een tabel wilt invoegen.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen, klik in de groep Tabellen op Tabel en klik vervolgens op Excel-werkblad.

  Afbeelding van het tabblad Invoegen

 3. Als u tekst in een tabelcel wilt typen, klikt u in de gewenste cel en typt u uw tekst.

  Nadat u de tekst hebt opgegeven, klikt u buiten de tabel.

Als u de Excel-tabel wilt bewerken nadat u erbuiten hebt geklikt, dubbelklikt u op de tabel.

Zie Een OLE-object maken, wijzigen of verwijderen voor meer informatie over het insluiten van inhoud, waaronder Office Excel 2007-tabellen, in een Office PowerPoint 2007-dia.

Naar boven

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de knop Tekenen is geactiveerd.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  De aanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen .

 2. Klik op de lijn die u wilt wissen.

 3. Klik buiten de tabel wanneer u klaar bent met het verwijderen van lijnen.

Naar boven

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van tabelstijlen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

 1. Klik in de tabel waarop u een nieuwe of andere stijl wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op de tabelstijl die u wilt. Als u wilt meer tabelstijlen wordt weergegeven, klikt u op de meer knop Knop Meer .

  Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

  Notities: 

  • Als u wilt een tabelstijl, onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen verwijderen, klikt u op de meer knop Knop Meer en klik vervolgens op Tabel wissen.

  • Als u bewerken van de tabel wilt met behulp van een eerdere versie van PowerPoint, nadat u op de meer knop Knop Meer , zijn niet van toepassing een van de stijlen onder Meest geschikt is voor het Document, met uitzondering van de eerste twee aan de linkerkant (geen stijl, geen Raster, en geen stijl Tabelraster). De stijlen onder Meest geschikt is voor het Document de meeste ertoe leiden dat de tabel moet worden geconverteerd naar een afbeelding als u uw presentatie als een bestand in een eerdere versie van PowerPoint opslaat.

  • U kunt ook de omtrek of rand van de tabel wijzigen of een opvulling of effect toevoegen aan tabelcellen.

  • Tekst in tabellen wordt niet weergegeven op het tabblad Overzicht (het meest linkse deelvenster in de weergave Normaal). Alleen tekst in teksttijdelijke aanduidingen wordt weergegeven op het tabblad Overzicht.

Als u het uiterlijk van de tekst in de cellen of de gehele tabel wilt aanpassen, kiest u de gewenste opties in de groep Lettertype op het tabblad Start of de opties in de groep WordArt-stijlen onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen.

Naar boven

U kunt een tabel toevoegen aan een dia, rijen en kolommen toevoegen of verwijderen en basistabelopmaak toepassen in PowerPoint 2016 voor Mac.

Een tabel invoegen

 1. Selecteer de dia waaraan u een tabel wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Tabel.

 3. Voer in het menu Tabel invoegen een van de volgende acties uit:

  • Beweeg de cursor over het raster totdat het gewenste aantal rijen en kolommen is gemarkeerd, en klik dan om de tabel in te voegen.

   Een tabel invoegen met het raster

  • Klik op Tabel invoegen en geef het gewenste aantal op in de vakken Aantal kolommen en Aantal rijen.

   Menuoptie Tabel invoegen

 4. Als u tekst wilt toevoegen aan tabelcellen, klikt u in een cel en typt u de tekst. Nadat u de tekst hebt getypt, klikt u buiten de tabel.

Tips: 

 • Als u snel een rij aan het einde van een tabel wilt toevoegen, klikt u in de laatste cel van de laatste rij en drukt u op Tab.

 • Als u kolommen of rijen wilt toevoegen, drukt u op Ctrl terwijl u in een cel klikt of klikt u met de rechtermuisknop in een cel, wijst u Invoegen aan en kiest u een optie.

 • Als u kolommen of rijen wilt verwijderen, drukt u op Ctrl terwijl u in een cel klikt of klikt u met de rechtermuisknop in een cel, wijst u Verwijderen aan en kiest u een optie.

U kunt een tabel aan een dia toevoegen door deze rechtstreeks in PowerPoint Online. U kunt ook kopiëren en plakken vanuit Word Online, Outlook op het webof de Office bureaublad-apps (Word, Excel, PowerPoint).

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

 1. Selecteer de dia waaraan u de tabel wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tabel.

 3. In het raster omlaag door de muis te gebruiken om het aantal rijen en kolommen die u wilt selecteren.

  Selecteer de tabel op het tabblad invoegen.

  Een lege tabel wordt toegevoegd aan de dia.

 4. Als u tekst in de tabelcellen wilt typen, klikt u in een cel en typt u de tekst. Nadat u de tekst hebt getypt, klikt u buiten de tabel.

  • Als u snel een rij aan het einde van een tabel wilt toevoegen, klikt u in de laatste cel van de laatste rij en drukt u op Tab.

  • Als u rijen of kolommen wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop in een tabelcel, klikt u op Invoegen op de miniwerkbalk en kiest u waar u de rij of kolom wilt invoegen.

  • Als u rijen of kolommen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in een tabelcel, klikt u op Verwijderen op de miniwerkbalk en kiest u wat u wilt verwijderen.

 1. In Word Online, klikt u op de tabel die u wilt kopiëren en ga vervolgens naar indeling > selecteren > Tabel selecteren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

 3. In uw presentatie PowerPoint Online , selecteer de dia die u wilt kopiëren in de tabel aan en klik vervolgens op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

Tip: U kunt ook kopiëren en plakken van een tabel in uw presentatie PowerPoint Online in een document Word Online .

U kunt een groep cellen of een volledig werkblad Kopieer uit Excel Online naar PowerPoint Online.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×