Een taak, een resource of een projectelement kopiëren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office Project biedt verscheidene opties voor het kopiëren van gegevens binnen projecten en tussen projecten onderling.

U kunt het volgende kopiëren:

 • volledige taken of resources

 • specifieke taken, resources of projectgegevens

 • projectelementen (zoals velden, kalenders en filters).

Wat wilt u doen?

Een taak of resource kopiëren

Specifieke gegevens kopiëren naar meerdere cellen

Een element kopiëren tussen projecten

Een taak of resource kopiëren

Hoewel u kunt kopiëren of verplaatsen van een taak of de resource op elk gewenst moment, is het beste kunt doen voordat u taakafhankelijkheidtot stand brengen. Wanneer u kopiëren of verplaatsen van een taak of resource, hersteld Project, standaard taakafhankelijkheden.

 1. In het veld Id selecteert u de taak of resource die u wilt kopiëren of verplaatsen:

  • Als u een rij wilt selecteren, klikt u op het id-nummer van de rij waarin de taak of resource staat.

  • Als u een groep aangrenzende rijen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op het eerste en laatste id van de groep.

  • Als u meerdere, niet-aangrenzende rijen wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de id's die u wilt selecteren.

 2. Als u wilt verplaatsen van de taak of resource, klikt u op Knippen taak of Resource knippen Knopafbeelding .

  Als u wilt kopiëren de taak of resource, klikt u op Kopiëren taak of Resource kopiëren Knopvlak .

 3. In het veld Id selecteert u de rijen waarin u de selectie wilt plakken.

 4. Klik op Plakken Knopafbeelding .

  Als zich in de doelrij al gegevens bevinden, worden de nieuwe rijen ingevoegd boven de doelrij.

Opmerking: 

 • Als een taak binnen hetzelfde project kopiëren, worden van de taak-id-nummers hersteld. Als u verplaatsen van een taak in een project wilt, slepen en neerzetten van de taak in de takenlijst om voor het behoud van de unieke id-nummers van de taak.

 • Gekopieerd of verplaatst u de volgende informatie bij de taak of resource hoort: notities gekoppeld of ingesloten objecten en subtaken, als de selectie een overzichtstaak.

 • U kunt Project zo instellen dat de taakafhankelijkheden niet opnieuw worden ingesteld wanneer u een taak of resource verplaatst. Klik in het menu Extra op Opties. Klik op het tabblad Planning en schakel vervolgens het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen uit.

Naar boven

Specifieke gegevens naar meer dan één cel kopiëren

Als u informatie hebt ingevoerd over één taak of resource en u deze informatie wilt dupliceren voor een aantal andere taken of resources, kunt u de informatie gemakkelijk in één keer naar alle geselecteerde velden kopiëren. Als u bijvoorbeeld een grote resourcegroep moet beheren voor een project en er verschillende resources zijn die hetzelfde betalingstarief krijgen, kunt u het betalingstarief voor één resource invullen en dit vervolgens in één keer naar alle overige resources kopiëren.

 1. Houd CTRL ingedrukt, klik op het veld van de taak of resource die u wilt kopiëren en klik vervolgens op de velden die u wilt invullen of waar u de informatie in wilt plakken.

 2. Wijs in het menu Bewerken de opdracht Doorvoeren aan en klik vervolgens op de gewenste richting.

  • Als u op Omlaag klikt, wordt de waarde in het eerste veld waarop u klikt in alle geselecteerde velden gekopieerd.

  • Als u op Omhoog klikt, wordt de waarde in het laatste veld waarop u klikt in alle geselecteerde velden gekopieerd.

  • Als u op Rechts klikt, wordt de waarde in het eerste veld waarop u klikt in alle geselecteerde velden rechts van de eerste waarde gekopieerd. Als u velden hebt geselecteerd die zich links van de eerste waarde bevinden, wordt de waarde nergens naar toe gekopieerd.

  • Als u op Links klikt, wordt de waarde in het eerste veld waarop u klikt in alle geselecteerde velden links van de eerste waarde gekopieerd. Als u velden hebt geselecteerd die zich rechts van de eerste waarde bevinden, wordt de waarde nergens naar toe gekopieerd.

U kunt ook gegevens kopiëren en patronen herhalen met de vulgreep. Selecteer de gegevens die u wilt kopiëren. Klik op de vulgreep in de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleep deze vervolgens, zodat u de velden selecteert waarin u de selectie wilt herhalen.

Opmerking: 

 • De gegevens die u doorvoert of plakt, moeten van hetzelfde type zijn als het veld waarnaar u plakt. Plak namen bijvoorbeeld in een tekstveld en kosten in een valutaveld.

 • U kunt doorvoeren of plak in alleen in die velden accepteren ingevoerd of standaardwaarden. U kunt velden niet opvullen met de informatie die berekende waarden, zoals een veld variantie .

 • In het menu Bewerken zijn onder Doorvoeren de opties Rechts en Links alleen beschikbaar in het tijdgebonden gedeelte van de weergaven Taakgebruik en Resourcegebruik.

 • In de weergaven Resourcegebruik en Taakgebruik kunt u met de vulgreep alleen rijen van hetzelfde type kopiëren.

 • Wees voorzichtig met het plakken van datums in planningsvelden, zoals Begindatum, Einddatum, Werkelijke begindatum of Werkelijke einddatum. U zou onbedoeld een beperking kunnen instellen in uw planning.

Naar boven

Een element naar een ander project kopiëren

U kunt projectelementen (inclusief velden, groepen, agenda's, werkbalken, kaarten, formulieren, tabellen, filters, weergaven, rapporten en modules) tussen de globaal bestand en het actieve projectbestand of tussen twee projectbestanden kopiëren.

Tip: Als u een element in een project hebt dat van pas zou komen in andere nieuwe projecten, kunt u het element naar het algemene bestand kopiëren, zodat het beschikbaar wordt voor andere nieuwe projecten die op computer worden gemaakt. U kunt geen elementen naar het algemene ondernemingssjabloon kopiëren.

 1. Open het bestand dat het element bevat en open vervolgens een of meer bestanden waarin u het element wilt kopiëren.

 2. Klik in het menu Extra op Beheer.

  Als u de algemene ondernemingssjabloon wilt wijzigen, moet u deze sjabloon openen voordat u met behulp van Beheer elementen in de sjabloon kunt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad voor het type element dat u wilt kopiëren.

 4. Selecteer het bestand dat het element bevat dat u wilt kopiëren uit de lijst beschikbaar in, aan de linkerkant van het dialoogvenster Beheer.

 5. Selecteer het bestand waarin u het element wilt kopiëren uit de lijst beschikbaar in, aan de rechterkant van het dialoogvenster Beheer.

 6. Klik op de naam van het element dat u wilt kopiëren in de keuzelijst aan de linkerkant van het dialoogvenster Beheer.

 7. Klik op Kopiëren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×