Een subgegevensblad toevoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een of meer velden in twee tabellen in Access gemeen hebben, kunt u het gegevensblad van de ene tabel insluiten in een andere. Een ingesloten gegevensblad, dat wordt aangeroepen een subgegevensblad, is handig als u wilt weergeven en bewerken van gerelateerde of gekoppelde gegevens in een tabel of TE000126727.

In dit artikel

Inleiding tot subgegevensbladen

Openen of sluiten van een subgegevensblad

Een subgegevensblad toevoegen

Inleiding tot subgegevensbladen

Een subgegevensblad is handig als u wilt zien van de gegevens uit meerdere gegevensbronnen in een enkel gegevensbladweergave. In de voorbeelddatabase Noordenwind bevat de tabel Orders bijvoorbeeld een TE000126703 met de tabel Orderdetails.

laat relatie tussen twee tabellen zien

Als de tabel Orderdetails wordt toegevoegd als een subgegevensblad in de tabel Orders, kunt u weergeven en bewerken van gegevens zoals de producten die zijn opgenomen in een specifieke volgorde (elke rij) door het openen van het subgegevensblad van de Order.

laat gegevensblad met geopend subgegevensblad zien

Als u subgegevensbladen aan tabellen toevoegen, kunt u het gebruik van deze subgegevensbladen om te bekijken en niet bewerken, belangrijke zakelijke gegevens beperken. Als u bewerken, gegevens in een tabel wilt, is het raadzaam dat u formulieren gebruikt de gegevens in plaats van subgegevensbladen, te bewerken, zoals foutieve gegevensinvoer waarschijnlijk meer geneigd optreden in de gegevensbladweergave zijn als er gebruikers zijn niet pas op dat u wilt schuiven naar de juiste cel. Houd er ook rekening mee dat een subgegevensblad toevoegen aan een grote tabel kan de prestaties nadelig beïnvloeden van de tabel.

Microsoft Access wordt automatisch een subgegevensblad gemaakt bij het maken van een tabel die overeenkomt met een van de volgende criteria voldoet:

 • De tabel is in een TE000126704.

 • De tabel is de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie, waarvan de eigenschap Naam subgegevensblad van de tabel is ingesteld op automatisch.

Een relatie is gedefinieerd door de overeenkomende velden TE000126636 in de gerelateerde tabellen en de TE000126717 .

U kunt ook een subgegevensblad toevoegen aan tabel, query, of TE000126638 in een database. Een formulier kan slechts één subgegevensblad tegelijk weergeven in de gegevensbladweergave.

Naar boven

Openen of sluiten van een subgegevensblad

Om te bepalen of een tabel, query, of formulier al een subgegevensblad heeft, opent u het object in de gegevensbladweergave. Als een plusteken (+ -teken) aanwezig is, klikt u vervolgens heeft de tabel, query of formulier een subgegevensblad. Wanneer het subgegevensblad geopend is, wordt de indicator gewijzigd in een - (+). Subgegevensbladen kunnen worden genest in een belangrijkste subgegevensblad voor maximaal acht niveaus.

weergave van subgegevensblad

 • U opent het subgegevensblad, op het plusteken (+) naast de waarde waarvan u wilt zien van de records.

 • Als u wilt het subgegevensblad sluiten, klikt u op het min-teken.

Tip: Klik op meerwilt uitvouwen of samenvouwen van alle subgegevensbladen in een gegevensblad op hetzelfde moment, klik op het tabblad Start in de groep Records . Selecteer subgegevensblad, en klik op de gewenste optie.

U kunt ook verwijderen of verbergen van een subgegevensblad. Zie het artikel een subgegevensblad verwijderenvoor informatie over het verwijderen van een subgegevensblad.

Tip: Als u wilt verbergen een subgegevensblad, open de tabel in de ontwerpweergave en klik vervolgens op het tabblad ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Eigenschappenvenster. Zoek de Naam subgegevensblad -regel in het eigenschappenvenster van het blad, verandert u deze in [geen]en slaat u de wijziging.

Naar boven

Een subgegevensblad toevoegen

 1. Open de tabel of query waar u het subgegevensblad toevoegen in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Records , klikt u op meer, wijs subgegevensbladen klik vervolgens op subgegevensblad.

 3. Selecteer het tabblad (tabellen, query'sof beide) dat overeenkomt met het type object dat u wilt invoegen als een subgegevensblad in het dialoogvenster Subgegevensblad invoegen .

 4. Klik in het vak Subvelden koppelen op het veld dat u wilt gebruiken als de TE000126636 of de overeenkomende velden die gegevens voor het subgegevensblad biedt.

 5. Klik op het veld dat u wilt gebruiken als het overeenkomende veld of TE000126717 voor de primaire tabel of query in het vak Hoofdvelden koppelen en klik vervolgens op OK.

  Bijvoorbeeld als u maken van een subgegevensblad om weer te geven gerelateerde orders voor elke klant-record in de tabel klant wilt, selecteer de tabel Orders in het vak Subvelden koppelenKlant-ID, en selecteer in het vak Hoofdvelden koppelenID.

  het primaire veld voor het subgegevensblad selecteren

  Opmerking:  De waarden in de vakken Subvelden koppelen en Hoofdvelden koppelen Maak een een-op-veel- TE000127489 op de opgegeven velden.

 6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

 7. Als u wilt weergeven van het subgegevensblad dat u hebt toegevoegd aan uw tabel, query of formulier, klikt u op het + -teken.

  Opmerking: Het veld onderliggende (refererende sleutel) niet wordt weergegeven als een kolom van het subgegevensblad. Wanneer u een nieuwe record in het subgegevensblad toevoegt, wordt de waarde van de primaire sleutel van de geselecteerde basistabel automatisch ingevoegd in Access.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×