Een subgegevensblad toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een of meer velden in twee tabellen gemeen hebben, kunt u het gegevensblad van de ene tabel insluiten in een andere. Een ingesloten gegevensblad, dat wordt aangeroepen een subgegevensblad, is handig als u wilt weergeven en bewerken van gerelateerde of gekoppelde gegevens in een tabel of query.

In dit artikel

Inleiding tot subgegevensbladen

Openen of sluiten van een subgegevensblad

Een subgegevensblad toevoegen

Inleiding tot subgegevensbladen

Een subgegevensblad komt van pas wanneer u de informatie van verschillende gegevensbronnen in één enkele gegevensbladweergave wilt zien. In de voorbeelddatabase Noordenwind heeft de tabel Orders bijvoorbeeld een een-op-veel-relatie met de tabel Orderinformatie.

laat relatie tussen twee tabellen zien

Als de tabel Orderinformatie wordt toegevoegd als subgegevensblad in de tabel Orders, kunt u gegevens, zoals de producten die deel uitmaken van een bepaalde order (elke rij), bekijken en bewerken door het subgegevensblad voor de desbetreffende order te openen.

laat gegevensblad met geopend subgegevensblad zien

Als u subgegevensbladen toevoegt aan uw tabellen, moet u het gebruik hiervan beperken tot het weergeven van belangrijke bedrijfsgegevens, zonder de mogelijkheid tot bewerken. Voor het bewerken van gegevens in een tabel kunt u beter formulieren gebruiken om de gegevens te bewerken in plaats van subgegevensbladen, omdat in de gegevensbladweergave sneller gegevensinvoerfouten kunnen worden gemaakt wanneer gebruikers niet naar de juiste cel schuiven. Daarnaast kan het toevoegen van een subgegevensblad aan een grote tabel de prestaties van de tabel negatief beïnvloeden.

Microsoft Office Access maakt automatisch een subgegevensblad wanneer u een tabel maakt die voldoet aan een van de volgende criteria:

 • De tabel heeft een een-op-een-relatie.

 • De tabel bevindt zich aan de "een"-zijde van een een-op-veel-relatie, waarbij de eigenschap Naam subgegevensblad van de tabel is ingesteld op Automatisch.

Een relatie wordt gedefinieerd door de primaire sleutel en de refererende sleutel in de gerelateerde tabellen te vergelijken.

U kunt een subgegevensblad ook toevoegen aan elke willekeurige tabel, query of formulier in een database. In de gegevensbladweergave kan een formulier slechts één subgegevensblad tegelijk weergeven.

Naar boven

Een subgegevensblad openen en sluiten

Door een tabel, query of formulier te openen in de gegevensbladweergave kunt u vaststellen of het desbetreffende object al een subgegevensblad bevat. Als er een uitvouwteken (plusteken) wordt weergegeven, heeft de tabel, de query of het formulier een subgegevensblad. Wanneer het subgegevensblad is geopend, verandert het uitvouwteken in een minteken. Subgegevensbladen kunnen tot acht niveaus zijn genest in een hoofdgegevensblad.

weergave van subgegevensblad

 • U opent het subgegevensblad door te klikken op het plusteken naast de waarde waarvoor u de records wilt zien.

 • U sluit het subgegevensblad door te klikken op het minteken.

Tip: Als u alle subgegevensbladen in een gegevensblad tegelijk wilt uitvouwen of samenvouwen, gaat u naar het tabblad Start en klikt op Meer in de groep Records. Vervolgens selecteert u Subgegevensblad en klikt u op de gewenste optie.

U kunt ook verwijderen of verbergen van een subgegevensblad. Zie het artikel een subgegevensblad verwijderenvoor informatie over het verwijderen van een subgegevensblad.

Tip: Als u een subgegevensblad wilt verbergen, opent u de tabel in de ontwerpweergave, gaat u naar het tabblad Ontwerp en klikt u op Eigenschappenvenster in de groep Weergeven/verbergen. Ga naar de regel met Naam subgegevensblad, wijzig de instelling in [Geen] en sla deze wijziging op.

Naar boven

Een subgegevensblad toevoegen

 1. Open in de gegevensbladweergave de tabel of query waarin u het subgegevensblad wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik op Meer in de groep Records, wijs Subgegevensblad aan en klik op Subgegevensblad.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Subgegevensblad invoegen het tabblad (Tabellen, Query's of Beide) dat overeenkomt met het type object dat u wilt invoegen als subgegevensblad.

 4. Klik in het vak Subvelden koppelen op het veld dat u wilt gebruiken als refererende sleutel of overeenkomend veld waarvan de gegevens voor het subgegevensblad afkomstig zijn.

 5. Klik in het vak Hoofdvelden koppelen op het veld dat u wilt gebruiken als primaire sleutel of overeenkomend veld voor de hoofdtabel of -query en klik op OK.

  Als u bijvoorbeeld een subgegevensblad wilt maken waarin u gerelateerde orders voor elke klantrecord in de tabel Klanten kunt bekijken, selecteert u de tabel Orders, selecteert u Klant-id in het vak Subvelden koppelen en selecteert u Id in het vak Hoofdvelden koppelen.

  het primaire veld voor het subgegevensblad selecteren

  Opmerking: De waarden in de vakken Subvelden koppelen en Hoofdvelden koppelen brengen een een-op-veel-join tot stand voor de opgegeven velden.

 6. Klik op het plusteken om het subgegevensblad weer te geven dat u hebt toegevoegd aan uw tabel, query of formulier.

  Opmerking: Het subveld (refererende sleutel) wordt niet weergegeven als kolom van het subgegevensblad. Wanneer u een nieuwe record toevoegt in het subgegevensblad, voegt Access automatisch de waarde van de primaire sleutel van de geselecteerde basistabel in.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×